Politiet frafalder sigtelse mod Amin Skov Badrbeigi.

Det er ikke lykkedes at opklare sagen, og det betyder, at sigtelsen mod Amin Skov Badrbeigi opgives. Efter en samlet vurdering af sagens oplysninger er der ikke beviser for, at Amin Skov har påsat branden. Det betyder også, at efterforskningen i det hele standses, idet der ikke i øjeblikket er grundlag for yderligere efterforskning.

Efterforskningen vil dog kunne genoptages, hvis der kommer nye vægtige beviser frem, skriver politiet i en pressemeddelelse.

En heftig debat kører på Facebook i disse timer om mit manglende vid og intelligens på baggrund af et indlæg om Amin Skov Badrbeigis konkurs, som jeg har skrevet den 5. marts 2013. Jeg anser det som en ros at blive udstillet som en tåbe og det der er værre af de tro “Amin støtter” fra Facebook gruppen “Støt Restaurant Vejlegården”.

Der er tale om systematisk fornægtelse af de fakta der foreligger omkring Restaurant Vejlegården fra disse meget fanatiske medlemmer af Restaurant Vejlegårdens Facebook støttegruppe. Enhver form for faktuelle oplysninger bliver tilbagevist som løgne af disse fanatikere – uden at de fremkommer med et eneste saglig argument for deres synspunkter.

Derfor er en saglig debat med støttegruppen ikke mulig og jeg deltager derfor heller ikke i den.

Som jeg læser afgørelsen fra politiet, så er det bevisbyrden, som politiet ikke kan løfte til anklage og dom i retten mod Amin Skov Badrbeigi i brandsagen på Restaurant Vejlegården. Politiet forbeholder sig ret til at genoptage sagen, hvis der kommer nye ting på banen.

At sigtelsen er frafaldet af politiet er ikke ensbetydende med en frifindelse, men derimod har politiet fortsat en stærk formodning om Amin Skov Badrbeigi kan være skadevolderen. Man har  ikke fundet bevis på udefrakommende brandstiftere, selvom politiet har brugt mange timer på gennemsøgning af området omkring og i restauranten. Man har fundet bevis på branden er påsat.

Men jeg vil medgive den stakkels restauratør politiet har været for længe om at opgive sigtelsen.

Men det sidste komma er ikke sat i denne sag, for nu vil Amin Skov Badrbeigi klage over politiet og sandsynligvis også begære en erstatning for uberettiget sigtelse og driftstab på den dengang konkurstruede restaurant.

De “tro Amin støtter” vil fortsætte deres hvidvaskning på Facebook af restauratøren og alle der ikke er enige med dem udråbes som idioter, psykisk syge og mere i den dur. Man må bare erkende, deres debatform ikke passer sammen med det danske demokrati, hvor man har respekt for andres synspunkter.

Share This Post

Amin Skovs konkurs vrøvl…

Jeg mener det er noget forbasket vrøvl Amin Skov skriver i hans pressemeddelse om konkursen med Restaurant Vejlegården.

Jeg vælger at bringe hans pressemeddelelse bragt i Vejle Amts Folkeblad i dag, for i modsætning til Amin Skovs støttegruppe på Facebook, så er der åbent for andre synspunkter på min blog.

Vejlegården er gået konkurs

Den konfliktramte og brandramte restaurant Vejlegården er gået konkurs. Konflikten og senest branden har slået bunden ud af Vejlegårdens økonomi, forklarer den snart tidligere forpagter Amin Skov.

aminskov

Amin Skov udtaler:
Det er med stor beklagelse, at jeg må meddele, at Restaurant Vejlegården ikke længere kan opretholdes økonomisk og er derfor pr. 4 marts 2013 gået konkurs.

Igennem det seneste år har 3Fs konflikt mod Vejlegården kostet mange ressourcer. Dette har kunne mærkes især i den daglige drift og ikke mindst i vanskelighederne med at skaffe og tilføre kapital til virksomheden.

Min kommentar:
Det økonomiske grundlag var borte inden Amin Skov startede forpagtningen. Han overtog en en forpagtning fra den tidligere forpagter, der gik ned økonomisk – og dermed også hans gæld, da han er omfattet af virksomhedsoverdragelses reglerne. Det er senere gået op for Amin Skov og hans støtter.

Trods en massiv medie opbakning og dermed en ubetalelig reklame for virksomheden,  så lykkedes det for Amin Skov, at oparbejde et underskud på 800.000 kroner. (Dokumenteret i Arbejdsretten i november 2012)

Det skete med fulde huse til stegt flæsk, hvor borgerlige politikere stod i kø uden for Restaurant Vejle gården for at komme ind.

Efter branden den 21. december 2012 har Vejlegården mistet hele omsætningen og dermed det økonomiske grundlag. Og efterfølgende valgte Sydøstjyllands Politi den 21. januar at sigte mig for brandstiftelse og forsikringssvindel.

Dét har sat mig i skakmat: Sålænge jeg er sigtet, vil forsikringen ikke udbetale vores del af forsikringssummen. Og så længe jeg ikke har nogen forsikringssum at istandsætte for, kan jeg ikke åbne restauranten, så der igen bliver indtægter til lønninger, leje og varer.

Således har Vejlegården ikke haft nogen former for indtægt i nu over 2 måneder!

Desværre har politiet trods manglende beviser og – indtil videre – 11 ugers efterforskning stadig ikke tilbagekaldt sigtelsen, så vores forsikring kan komme igang.

2012 har været et meget svært år for Restaurant Vejlegården: 3Fs konflikt mod Vejlegården har svækket os økonomisk, og politiets langstrakte opklaringsarbejde og den opretholdte sigtelse mod mig har taget det sidste liv af virksomheden.

Min kommentar:
Det er en lovlig konflikt 3F har iværksat og det er sket på baggrund af Amin Skov har presset medarbejdere til at gå over til KRIFA, hvis ikke de gjorde det, så blev de fyret – og endelig så er det berettigede krav 3F har fremsat om manglende lønudbetalinger med videre.

Det er med stor ærgelse, smerte samt et trist sind, at jeg må tage afsked med en virksomhed, som vi har brugt enorme ressourser på, og med et fantastisk personale, som forhåbentlig finder nyt arbejde.

Min kommentar:
Det er ikke første gang Amin Skov prøver at gå konkurs.

Lukning af Restaurant Vejlegården er et nederlag for det danske samfund. Ikke kun på grund af tab af arbejdspladser, diverse skatter, afgifter mm. som Vejlegården bidrog med til samfundet. Men på grund af de sprækker hele sagen har givet retssamfundet i Danmark. Et retssamfund, der trods adskillige appeller valgte ikke at blande sig i hverken en faglig konflikt eller sætte spørgsmålstegn ved politiets sigtelse, som kom før beviser af nogen art!

Min kommentar:
“Frihedshelten” Amin Skov har valgt en konflikt, fyret medlemmer af 3F og brugt tiden på politisk propaganda arbejde frem for at drive en god og sund restaurant i Vejle. Hans politiske venner i Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance trak følehornene til sig og skippede “frihedshelten”, da han blev sigtet for brandstiftelse.

Men det står fast 3F har en lovlig konflikt mod Vejlegården og retssamfundet har vist sit værd i Arbejdsretten, hvor Amins Skov og KRIFA led et svidende nederlag i deres kamp for at bevise 3F førte en ulovlig konflikt mod dem.

Det er kun Amin Skovs venner og hans støttegruppe på Facebook, der kan give ham ret i, at 3F er skyld i hans konkurs…… Men de er uden for al sund logik og fanatiske i deres opbakning til “frihedshelten” fra Vejle.

Sandheden er vel bare, der er nogle der kan drive en restaurant og andre kan ikke….

Men det er værd at bemærke den “liden tue” der væltede læsset for Amin Skov Badrbeigi, det var hans venner i KRIFA, der senere på måneden ville indgive konkursbegæring, hvis ikke køkkenchefen på barsel fik sin løn…..

 

Share This Post

Danmarks nye selvbestaltede konge……….

………. nej det er ikke prins Henrik, men derimod Amin Skov Badrbeigi, der har fået kongerøgelse over sig i en sådan grad at han holder nytårstale på You Tube for Danmarks undrende befolkning…………….

Nu rabler det for den lille mand, der i følge eget udsagn har mistet 400.000 gode danske kroner på sin selvbestaltede konflikt med 3F Vejle. Det ville arbejdsretten dog ikke anerkende, da den lille mand tidligere har udtalt han har fået uvurderlig reklame og omsætning i følge hans egne udtalelser til Vejle Amts Folkeblad.

3F’s konflikt mod restaurant Vejlegården startede i marts. Før marts måned 2012 opsagde restauratør Amin Skov Badrbeigi restaurantens overenskomst med 3F. I stedet indgik han en ny med de kristelige – KRIFA og KAF.

I oktober kom sagen for Arbejdsretten. Her oplyste Amin Skov, at konflikten havde kostet dyrt. Han og de kristeliges advokat lagde en erklæring på bordet. Den viste, at Amin Skov havde tabt godt 400.000 kroner, siden han overtog Vejlegården. Og konflikten fik skylden for, at en nedtur truer, selvom Vejlegårdens tre forrige restauratører gik ned på stribe.

3F’s og LO’s advokat viste en stribe avisartikler og tv-indslag, der blev bragt i sommer. Her var Amin Skov glad, og hans personale jublede.

Årsag: Konflikten gav gæster i metermål og en gigantisk reklameværdi. Og en omsætning, der satte rekord.

Anders Samuelsen (LA), kuglestøderen Joakim B. Olsen (LA), Inger Støjberg (V), Kristian Jensen (V), den fortabte søn Troels Lund Poulsen (V) og hans veninde Sophie Løhde (V), samt Kristian Thulesen Dahl (DF), nævnt som få af de prominente gæster, der spiste det politiske flæsk i agurketiden på Restaurant Vejlegården under stor mediebevågenhed.

Amin Skov Badrbeigi fremstiller sig selv som en iraner, der kom til Danmark på grund af krig i Iran. Han er uforskyldt blevet hvivlet ind i begivenheder med 3F Vejle. Han har haft en ublid skæbne siden sin fødsel i 1978. Han fik den bedste start hos Ulla og Jørgen på Sjælland. Her lærte han at være dansk, lærte om danske traditioner og spise røget makrel med rå æggeblomme.

Skæbnen tog drømmen om uddannelsen til tandlæge i 2008, hvor han ikke kunne undvige en scooter med to unge på i sin bil. Med en forlist tandlægedrøm må jeg sætte mig nye mål…….. en konflikt jeg for alt i verden ville have undgået, det handler om forandring……. siger Amin Skov Badrbeigi med store blødende brune øjne.

En sorgrig TV video sat op af smarte mediefolk, som ABSOLUT IKKE giver det sande billede af en iraner, som IKKE har forstået den danske model og som IKKE kender til – eller vil kende til – det danske samfund og arbejdsmarked.

Hvorfor ikke tage tilbage til Iran Amin Skov Badrbeigi  og realiser dine drømme og visioner der om et arbejdsmarked, som du ønsker bombet tilbage til storkonflikten 1899, hvor arbejdsgiverne lockoutede arbejderne. Hvor arbejderfamilierne sultede og led den største nød, det fortjener vi ikke i Danmark, fordi du ikke vil acceptere det danske arbejdsmarked………….

Share This Post