Lars Løkke og Venstre på jagt efter billige points

Mister Q på MX.dk mener Lars Løkke vil score billige points på terrorsagen.

Rigspolitichefen jorder Lars Løkke Rasmussens forslag om en øjeblikkelig undersøgelse i dag, den 25. februar 2015.

Sagen rejser spørgsmål om den måske kommende statsminister opbakning til politiet, og det ligner et selvmål fra Lars Løkkes side, vurderer Henrik Qvortrup.

Men det er ikke det eneste Lars Løkke forsøger sig med, for han vil også i et snuptag løse mobberierne i skolerne. For hans House Wife, den skingre Inger Støjsender har fået en ide!

v_mobning

Ja… du ser rigtigt!

Dit barns mobning skal koste børnechecken har Danmarks Liberale Parti har Venstres top fundet på….

Inger Støjberg forklarer, at hun forestiller sig, at det i praksis skal være skolelærerne, der får øje på problemerne – for så at overlade det til en sagsbehandler at vurdere, om forældrene er så passive, at de skal straffes på pengepungen

Men Inger Støjberg får ikke opbakning fra de voksne, der har mobbe-problemerne inde på livet i det daglige – forældrene, skolelærerne og Red Barnet – en organisation, der bekæmper mobning.

Formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen tror ikke, det får mobningen til at stoppe, hvis man straffer forældrene økonomisk.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, har ikke den store tiltro til Venstre forslaget. “Det, tror jeg, ikke vil hjælpe. Mobning er en vanskelig relation mellem nogle børn, som kræver, at vi voksne arbejder sammen“, siger han til Ritzau.

Ren valgflæsk……
2 forslag fra Venstre, der er mere eller mindre gennemarbejdede, men det er sikkert det er en del af valgkampen forud for det folketingsvalg, der endnu ikke er udskrevet.

Share This Post

Forældremøder i arbejdstiden er chikane…….

Dansk Folkeparti løber endnu engang fra sit forlig. Denne gang er det folkeskolereformen, som partiet ikke vil stå ved.

Partiets undervisningsordfører Alex Ahrendtsen mener, det er chikane forældremøder placeres i arbejdstiden. Det er med et udgangspunkt i Thisted Kommune, der har meddelt forældrene, at skole-hjem-samtaler fremover kommer til at ligge før klokken 16.

Jeg ved, der er mange kommunale arbejdspladser, der er i stand til at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid med flextid, så jeg forstår ikke, det ikke kan lade sig gøre i en folkeskole??? En flexibel arbejdstid forekommer i rigtig mange kommuner (Hvis ikke alle) til fælles glæde for medarbejderen og arbejdsgiveren. Åbenbart er Thisted Kommune bagefter på det område?

Det er fortsat min mening, der bliver en rigtig god skole i fremtiden med skolereformen, men det kræver politikere, lærere og ikke mindst skolelederne forstår deres opgave. Men inden vi fortaber os i en voldsom debat om forældremøder om aftenen, hvad så med de forældre, der har sen fyraften og aftenarbejde?

Der vil altid være forældre, der skal tage fri for at deltage i møderne, det sker også i dag med aftenmøder. Dansk Folkeparti slår mønt på de fleste danskere arbejder 8- 16.

Selvfølgelig kan Folkeskolen holde forældremøder uden for kontortid, de godt 1-2 gange om året, det drejer sig om. Jeg glæder mig til at se skolereformen fuldt indfacet med en positiv holdning fra lærerne.  (Det er også et gode for dem, at de ikke skal rette elevopgaver klokken 23:30.)

For mig, der ikke er direkte involveret i Folkeskolen med børn, følelser, fagforenings interesser eller politisk indflydelse, ser det meget mærkeligt ud, at lærergerningen og Folkeskolen ikke kan tåle forandringer.

anders_bondo

 

Danmarks Lærerforening –  med formanden Anders Bondo i spidsen – har ikke taget handsken op og deltaget i forandringen og forbedringen af skolen i fremtiden. Han og lærerforeningen har valgt at sætte sig hen i en krog og spille fornærmet og dermed ladet andre om at tage ansvaret for udviklingen af Folkeskolen.

Folkeskolen hviler på en reform fra midten af 1950’erne med en del justeringer undervejs, primært i lærernes overenskomster. Tænk på, hvor meget din arbejdsplads og samfundet har undergået af forandringer bare de sidste ti år…………

Sidste år var jeg på engelsk kursus på en Vestjysk skole (Jeg nævner ikke navnet af hensyn til læreren), der havde vi problemer med it-systemet på skolen. Jeg fik en personlig kontakt med den IT-ansvarlige skolelærer, som jeg håbede kunne hjælpe vores engelsk kursus med IT-systemet. Det kunne læreren ikke på grund af manglende viden?

Om nogen, så blev jeg chokeret lærerens erkendelse…….

Der er behov for en udvikling af Folkeskolen, det er ikke til diskussion.

Men hvordan?

Det skal ske i et godt fortroligt samarbejde i den enkelte kommuner mellem alle interessenter. Og Kommunerne skal holdes op på, at det IKKE er besparelses runde.

En fælles forståelse af skolereformen mellem alle interessenter, det vil være et godt udgangspunkt for indfasningen af den. Lærerne misbruger hensynet til elverne i kampen mod skolereformen, fordi man vil bevare et gammelt privilegie med 1/3 del tid til forberedelse, før en undervisningstime. Det er ikke fair. Alle lærere har ikke behov for samme forberedelsestid før en time,for tiden til forberedelse afhænger af stofområde, fag og erfaring for den enkelte lærer.

Share This Post

Dong fortjener en langsigtet investering!

CEVEA skriver på Facebook den 25. januar 2014:
DONG fortjener en investor, som tænker længere end den næste bonusordning, som ikke spekulerer i skattesnyd, og som kan sikre DONG’s position som et af verdens førende selskaber inden for den grønne omstilling.

Nu er der måske et nyt alternativ. Fire pensionskasser melder sig i hvert fald på banen i dag.

Pensionskasserne er langsigtede investorer, og hvis investeringen kommer fra dem, vil det betyde, at det reelt set stadig er det danske fællesskab, der ejer hele DONG“.

Det er jeg ikke uenig i. Jeg er derimod meget forundret over finansminister Bjarne Corydon (S) ikke afprøver de fiore pensionsselskabers interesse i at overtage Goldman Sachs aktiepost, men derimod leger skjul i Finansministeriet.

Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforenings 90.000 medlemmer og samtidig formand for Lærernes Pension, mener det er realistisk med danske pensionsselskaber overtager aktieposten.

 

Sammen med sygeplejerskernes og pædagogernes pensionskasser samt PenSam er der nu et solidt hold på fire, der opfordrer regeringen til at droppe samarbejdet med det amerikanske investeringsselskab Goldman Sachs og i stedet søge et dansk alternativ.

Alligevel optræder finansministeren her til morgen som en “Lord Nelson” ved slaget om København i 1801 med kikkerten for det “blinde øje”. Hvorfor i afprøver han dog ikke de fire pensionsselskaber ved et møde i Finansministeriet? Det forekommer mig at være en stor gåde!

Men det er ikke første gang finansminister Bjarne Corydon har det svært med fagforeningerne i Danmark. 3 parts forhandlingerne med LO og FTF strandede også hurtigt med voldsom kritik fra fagforeningerne om forhandlingerne ikke var udtømt på det tidspunkt. Er det et problem for finansministeren, at han har det skidt med fagforeningslederne?

Her er en kopi af email sendt til Finansministeren.

Til finansminister Bjarne Corydon

 

Vi har med beklagelse konstateret, at du har afvist vores henvendelse om muligheden for at gå ind som aktionærer i Dong Energy i stedet for Goldman Sachs som for sent og for lidt konkret.  

 

Forslagets sene fremkomst skyldes dels, at vi først gradvist og sent via den offentlige debat har kunnet danne os et billede af de vilkår, der er foreslået for Goldman Sachs’ køb af de 19 pct. af aktierne, dels at der med stigende intensitet er blevet efterlyst et dansk alternativ. 

 

Du har selv i pressen givet udtryk for, at en løsning forudsætter et grundigt og kvalificeret forhandlingsforløb. Det er vi naturligvis helt enige i. Derfor har vi heller ikke kunne fremlægge et konkret tilbud, som nogen har efterlyst i pressen.

 

Vi er klar over, at en dansk løsning samlet set skal kunne matche løsningen fra Goldman Sachs. Med det billede vi nu har, er det vores overbevisning, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne kan løfte dette. Det vil sige køb af 19 pct. af aktiekapitalen på de samme vilkår for risiko og fortjenstmuligheder, som er foreslået i udkastet til aftale med Goldman Sachs. Vi har forstået, at staten har tilbudt en risikobegrænsning og garanteret minimumsforrentning og indsigt i bestyrelsesarbejdet, som også for os vil rumme de fornødne garantier for et afkast til pensionssparerne, der i det mindste er rimeligt og i bedste fald meget betydeligt.  

 

Vi synes, at det må være mere attraktivt fra et dansk synspunkt at gevinsten ved investeringen i givet fald tilfalder danske pensionssparere i stedet for en amerikansk investeringsbank. 

 

Fordelen for det danske samfund vil også være, at der dermed sikres dansk beskatning af afkastet af denne aktieinvestering. 

 

Vi er opmærksomme på, at DONG Energy har brug for meget hurtig kapitaltilførsel for bl.a. at fortsætte de lovende investeringer i havvindmøller, og vi er derfor naturligvis villige til at føre eventuelle forhandlinger med Finansministeriet til ende i allerhøjeste tempo.

 

Vi vil foreslå, at der sammensættes en gruppe med den nødvendige ekspertise fra arbejdsmarkedspensionsselskaberne, der kan mødes med Finansministeriet for at afklare mulighederne. Det er derfor vores udgangspunkt, at regeringen har et reelt ønske om at afsøge mulighederne for et dansk alternativ.

 

Vi har fuld forståelse for, at det er en presserende sag og er indstillet på meget hurtigt at finde en løsning. Det vigtige budskab fra vores side er, at der er en seriøs mulighed for en løsning, der tilsikrer DONG den nødvendige kapital og samtidig sikrer en fornuftig statsfinansiel situation.

 

 Med venlig hilsen

 

Anders Bondo Christensen
formand for Lærernes Centralorganisation, best.fmd. i Lærernes Pension

 

Grete Christensen
formand for Sundhedskartellet, næstfmd. i bestyrelsen for PKA

 

Henning Pedersen
formand for BUPL, næstfmd. i bestyrelsen for PBU – Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger.

 

Dennis Kristensen
formand for FOA, best.fmd. i PenSam Holding

*******************************************************

Hvorfor er Venstre og Konservative ikke i pressen for at støtte en regering og finansminister, som partierne har indgået et forlig med om salg af 19% Dong Aktier? Det synes som om de to partier er  end tilfreds med regeringen får mange tæsk for Dong aftalen i medierne, men er det ærlig forligs politik fra de borgerlige partier?

Det er ikke overaskende Dansk Folkeparti løber fra et upopulært forlig. Det er set mange gange før! Men det er absolut uklædeligt for Dansk Folkeparti.

Det burde få regeringen på andre tanker, der er en så udbredt mangel på opbakning fra de borgerlige partier (Regerings alternativet) og befolkningen som helhed.

Det ser ud til Helle Thorning og regeringen IKKE har lært af “hurlumhejet” om betalingsringen. Det er rigtig trist!

Socialdemokraternes gruppeformand i Folketinget Henrik Dam Kristensen har udsendt et nyhedsbrev i dag, hvor han forsvarer beslutningen om salg af Dong aktier til Goldman Sachs.

Jeg har derfor skrevet til ham:

(Uddrag af min mail 27. januar 2014 til Henrik Dam Kristensen)

Jeg forstår godt du forsvarer regeringens salg af Dong til GS,
men det er indlysende for mig, at der er andre muligheder.

Staten kan selv finansiere salget, hvilket ville stoppe den voldsomme debat om sagen.
Med et overskud på 100 mia. kroner på handelsbalancen må det være muligt at optage et lån
på 8 mia. kroner eller holde fagforenings bosserne op på deres løfte om pensionsmidler.

Ydermere har Dansk Folkeparti lugtet lunten og skrider fra forliget med regeringen
og høster dermed stemmer fra en regering, der har endnu en betændt sag lagt oveni betalingsring,
dagpenge-  og kontanthjælp reformerne.

Det er som om regeringstoppen ikke er tråd med deres vælgergrundlag, hvilket er en forudsætning
for at blive genvalgt om knap to år.

For mig virker det mere som om man er bange for at tage et opgør med Venstre og Konservative om en
ændring af et indgået forlig, samt en halvstarrig finansminister, der ikke vil tabe ansigt, koste hvad det vil!

Som der er oplyst i pressen så løber regeringen også med det “gode” tilbud en betydelig økonomisk risiko,
hvorfor jeg ikke mener det vil belaste de danske skatteydere voldsomt, at man tager hele risikoen ved et fornuftigt projekt i Dong regi.

Få nu lukket den sag Henrik Dam Kristensen”.

For at skære det ud i pap, så går jeg ind for man afprøver de danske pensionskasserne en gang til, før man afslutter sagen i Finansudvalget på torsdag. Det fortjener danskerne og Dong.

 

 

 

 

Share This Post

Lærer lockout stoppes af lov indgreb!

Mette Frederiksen (S) Beskæftigelsesminister sagde i Folketinget i går: (Uddrag)

Beskæftigelsesminister Mette Fredriksen (S) stopper lærer lockout.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) stopper lærer lockout.

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte: (Lovforslag nr. L 215 ).
Forslaget til lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område har til formål at bringe den lockout på undervisningsområdet, der har varet i næsten en måned, til ophør.

Folkeskoleeleverne har allerede tabt over to millioner undervisningstimer som følge af konflikten, og at afgangsprøverne for op imod 90.000 elever i 9. og 10. klasse i folkeskolen og de fire grundskoler er nu i fare. De skriftlige afgangsprøver skulle være begyndt den 2. maj 2013. På ungdoms- og voksenuddannelserne er der også mange, der er hårdt ramt af konflikten“.

Se det fremsatte lovforslag her…………  (Bemærk, det er IKKE den endelige lov)

Lovforslaget 2. og 3. behandles i dag fredag og er gældende fra mandag den 29. april 2013, hvor Folkeskolerne fungerer igen.

Jeg tror politikerne havde været glade for parterne selv havde fundet en løsning. Anders Bondo og Danmarks Lærerforening var kravlet så højt op i træet, så der IKKE var mulighed for at indgå i en seriøs forhandling.

Det blev senest afprøvet onsdag med en kop kaffe i forældre organisationen “Skole og Forældre”.

Anders Bondo efterlyste flere gange et regeringsindgreb under lockouten og nu tordner han mod det samme, så manden må ambivalent……. eller hårdt presset af nogle rabiate lærere, der tror arbejdsgiverne vil opgive “retten til at lede og fordele arbejdet“.

Det er i øvrigt et system, som jeg personligt har arbejdet under i over 44 år, som gav mig betydelig indflydelse på min egen arbejdssituation og tillige arbejdsglæde samt ikke mindst en god motivation til at udføre mit arbejde med glæde og engagement….

Share This Post

Så slap katten ud af sækken!

Når Anders Bondo på et video-klip fra en lærerfest siger, at “gu skal lederne ej lede og fordele arbejdet“, så er han for første gang ærlig i offentligheden omkring den position Danmarks Lærerforening har indtaget under de månedlange og nu sammenbrudte forhandlinger med Kommunernes Landsforening, KL.

Anders Bondo er kravlet utrolig højt op i træet, og at han er kravlet så højt op, at det kan være svært at komme ned. Derfor kan jeg på en måde godt forstå, at han har opfordret til et regeringsindgreb, for han kan ikke kravle ned af træet uden at det bliver en ydmygelse for ham selv. Derfor er det måske nemmere, at der kommer nogen med en damptromle og fjerner træet. For så kan han dog forklare, hvordan han er røget ned af træet“, siger chefforhandler fra KL Michael Ziegler til TV2.

Et par kommentarer fra Youtube:

Steen Pedersen:
Er pga. af det her at vi andre almindelige mennesker tar fri fra vores arbejde for at kunne passe vores børn for ?? se at få stoppet det her. Anders Bondo Christensen lige der sagde du lige præcis hvad det her handler om. FØJ“.

Peter Frederiksen:
Af to grunde: 1. En forhandlingsløsning er bedre. 2. Når nu lærerne er så umulige at have med at gøre, så lad os få tømt deres strejkekasse. Det kan så være, at lærerne næste gang rent faktisk tænker sig om, før de nægter at indgå i en forhandlingsløsning. KL havde i realiteten kun ét krav, nemlig at ændre arbedstidsreglerne. Til gengæld har det hele tiden stået klart, at det krav er ultimativt – og Anders Bondo har, jf. også klippet, på intet tidspunkt ønsket at forhandle om det“.

Ivan Schenkenberg:
Har lærestanden lidt problemer ved at stå ved sine holdninger???…..han siger jo blot det de fleste godt ved er jeres dagsorden…..magten over folkeskolen, med udgangspunkt i en overdreven tro på egne evner“.

Min egen holdning til lærerkonflikten har jeg givet udtryk for tidligere, et par pluk her…….

Esbjerg lærerne burde hellere bruges deres tid på at overbevise deres landsformand Anders Bondo Christensen om, at det nu er tid at gå til forhandling med Kommunernes Landsforening.

 

Det er umuligt at afslutte konflikten, når parterne står så hårdt overfor hinanden, Danmarks Lærerforening vil have lederskabet i Folkeskolen –  og KL (Kommunernes Landsforening) vil også have lederskabet i Folkeskolen, derfor er lærerne lockoutet.

Det ser ud til at være en håbløs mission Danmarks Lærerforening er ude i……………….Læs indlægget her…..

Hvad vil Danmarks Lærerforening?

Jeg mener, det er bedre Danmarks Lærerforening kravler ned af træet og genoptager overenskomstforhandlingerne med deres arbejdsgivere på et realistisk grundlag………

For selvfølgelig skal lærerne arbejde i 37 timer. Lærernes primære opgave er at undervise. Der skal være tid til forberedelse. Der skal være tid til opgaver hjem/skole i forhold til den enkelte skoleelev og forældres behov“. Læs indlægget her….

 

Share This Post