Har statsministeren og “Blå Stue” en moral?

Statsminister Lars Løkke Rasmussen  er for 117. gang taget i en løgn for at frem sine politiske standpunkter.

Politiken skriver i dag:
“Socialdemokraterne kræver nu en god forklaring fra Lars Løkke Rasmussen (V). Partiet mener, at statsministeren løj om efterlønnernes sygefravær i sin nytårstale”.

“Nye tal fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) viser, at efterlønnerne har tre gange så meget sygefravær som andre ældre lønmodtagere, når de vælger at sige stop”.

“Tallene viser jo, at efterlønnerne er mere syge – og har mere brug for at kunne trække sig tilbage og gå på efterløn. Så skal Lars Løkke Rasmussen ikke prøve at indbilde befolkningen det modsatte”, siger Leif Lahn-Jensen” (S).

Statsministeren sagde i sin nytårstale, citat fra statsministeriets webside:
Der florerer nogle myter: Alle efterlønnere er golfspillende overlæger. Alle efterlønnere er nedslidte arbejdere.
Men sådanne myter er – netop myter. De passer ikke. Fakta er, at efterlønnerne er stort set ligesom alle os andre. De er både sygeplejersker, håndværkere, gymnasielærere og jord- og betonarbejdere.
Og langt de fleste på efterløn er hverken mere eller mindre syge end deres jævnaldrende på arbejdsmarkedet.

Anders Samuelsen, den ildsprudlende drage, leder af Liberal Alliance er taget i faktuelle fejl i sin seneste “valgannonce” af Berlingskes journalister.

 1. Her må han han erkende, at at hans mål om at spare 20.mia kroner på aktivering, så udgør de samlede udgifter kun 16 mia. kroner! Aligevel vil LA ikke afskaffe ordningen
 2. Men Liberal Alliance vil ikke bruge pengene fra efterløn og erhvervsstøtten til de tre kerneydelser. Så LA vil ikke tilføre nye penge til sundhed, socialt sikkerhedsnet og uddannelse? Men det fremgår af “valganoncen, at det skal pengene bruges til!

Det to eksempler afdækker Anders Samuelsen og LA’s manipulering af vælgerne med direkte vælgerbedrag og skattepolitiske planer, der ikke holder vand! Flere økonomiske eksperter reagerer i medierne i dag mod LA’s annoncer.

Pia Kjærsgaard, som sædvanligvis ikke siger meget fornuftigt, hun er citeret for: “Anders Samuelsen ligner Mogens Glistrup!”

Men de pinlige sager for “Blå Blok” holder ikke her!

Det Konservative Folkeparti vil gerne følge Vækstforum´s forslag om mindre skat på arbejde (for det har svenskerne), men de vil ikke følge rådet om at kigge på boligskatterne ( det har svenskerne).

Karen Ellemann vil gerne hyre ulovlig arbejdskraft (for det har svenske ministre gjort), men hun vil ikke gå af som minister af den grund (det gjorde de svenske ministre).

Sagen blev fjernet fra spalterne i BT i denne uge, måske har der været kontakt mellem den sorte redaktør Olav Skaaning Andersen og Venstres pressekontor?

Share This Post

Skattelettelser – en luftig gave fra Liberal Alliance

I dagens nummer af Berlingske lover Anders Samuelsen og Liberal Alliance skattelettelser på 70 mia. kroner.

Det er fuldt financieret lover Anders Samuelsen (LA):

 1. 40.000 færre offentligt ansatte = 20 mia. kr.
 2. Afskaffelse af efterlønnen = 18 mia. kr.
 3. Øget udlicitering = 15 mia. kr.
 4. Halvering af erhvervsstøtte = 12 mia. kr.
 5. Brugerbetaling: 100 kr. for besøg hos lægen m.m. = 5 mia.

Samtidig lover man den “almindelige LO familie” vil få 40.000 kroner mere til forbrug, hvis skattelettelserne bliver gennemført efter valget, samtidigt nedsættes skattetrykket fra 47%  til 43%.  Anders Samuelsens defininering af en “almindelig LO familie” er en timeløn på ikke under 200 kroner. Jeg har ikke set lønstatistik fornylig, men jeg tror, det er de færreste LO familier, der når op på den timeløn.

Forslaget fra Anders Samuelsen bærer præg af det er lavet i toget mellem Horsens og København en tidlig mandag morgen. Det der muligvis er hold, det er brugerbetalingen til lægebesøg, men det beror på en uændret adfærd hos patienterne og det rigtige antal besøg indgår i beregningerne.

Provenuet på efterlønnen er skudt langt over målet, der er i debatten anerkendt beløb på 4 mia. kroner. I den sidste uge er der skrevet en afskaffelse af den vil koste 2,5 mia. kroner årligt på statsfinanserne.

Øget udlicitering – eller dårligere service – det må være kravet,  for en udlicitering skal skaffe en fortjeneste og en forrentning af investeringen til den, der overtager arbejdet, for jeg tror ikke kommunerne og staten er så dårlige til at løse deres opgaver.

Erhvervstøtten halveres, siger Anders Samuelsen. Er det muligt, hvor har VK(O) regeringen ikke gjort det forlængst? Regeringen har sammen ved Dansk Folkeparti vedtaget en finanslov for 2011, der har et underskud på over 80 mia. kroner. Finansministeren er ydermere 7,8 mia. kroner efter en af de vigtige forudsætninger i den, nemlig nul-vækst i det offentlige.

Så Anders Samuelsen skal ud og skaffe 157,5 mia. kroner dags dato, før han kan indfri sit løfte om skattelettelser på 40.000 kroner eller mere til de bedst lønnede i Danmark. Beløbet vil være større ved udgangen af året, da regeringens finanslov ikke holder året ud.

Det er umuligt, uden det vil ødelægge vores velfærdssamfund. Men det er måske der Liberal Alliance har sit egentlige politiske mål. Venstres ultraliberale skatteminister Peter Christensen har skudt forslaget ned med det samme.

Mig bekendt har Samuelsen ikke et pengetræ, hvor han bare kan plukke milliarder.

Hans forslag svarer til, at vi både skal lukke alle folkeskolerne og afskaffe politiet og forsvaret – eller at 175.000 offentligt ansatte skal spares væk.

Regeringen kan kun fortsætte sammen med ham. Statsministeren skylder derfor svar på, hvor der skal fyres efter valget: Er det på sygehusene, i børnehaverne, i ældreplejen eller hos politiet,” siger Villy Søvndal (SF) til Berlingske.

Share This Post

Liberal Alliance kritiserer nyhedsdækningen på TV2

Der hvor filmen knækker for Anders Samuelsen, er at han tydeligvis forventer, at det er TV 2’s opgave at berette om, hvor fortræffeligt det går. Der må jeg melde hus forbi og sige, at det er noget som Anders Samuelsen skal overlade til det PR-bureau, som han allerede har gang i.”

Denne salut kommer fra TV2’s nyhedsredaktør Henrik Qvortrup i forbindelse med Anders Samuelsen kritiserer nyhedsindslaget på TV2 fra Liberal Alliances (LA) landsmøde i weekenden.

Liberal Alliances håndplukkede team af kendisser.

Liberal Alliances håndplukkede team af kendisser.

Anders Samuelsen og hans kårede team af spidskandidater, der består af kuglestødere – kvindehadere – plejehjemsleder – familie – kan sole sig i fremgang og nu er partiet i den seneste meningsmåling større end Det Konservative Folkeparti.

Denne fremgang kan i høj grad tilskrives en stærk medie og annonce kampagne betalt af Saxo Bank og med Rederiet på Esplanaden – Mærsk, som den seneste og ikke ubetydelige sponsor, hvilket Anders Samuelsen kvitterer for på landsmødet. Det parret med en charmerende og smilende politisk leder Anders Samuelsen har skabt Liberal Alliances nuværende ståsted i dansk politik.

Mareridtet for LA og Anders Samuelsen er denne placering endnu ikke er udmøntet i stemmer og mandater i Folketinget, for det kan gå LA, som det gik for Naser Khader og Ny Alliance, at valget kræver andet end smarte slogans og store avis annoncer.

Ved valget kommer der fokus på partiets politik, som der skal bestå sin lakmusprøve.

Det kan blive et problem for Anders og LA, for partiets politik er nu:

 • 40% skat
 • Mindre bureaukrati og mere tillid
 • Gang i væksten
 • Færre forbud og mere personlig frihed.

Det kan ikke bære partiet over en valgkamp, for de andre borgerlige partier har disse temaer med i deres valgkampe, som er underbygget af politiske ideer og politiske programmer udarbejdet gennem mange år.

Venstre vil sætte sig hårdt på værdidebatten om bureaukrati, vækst og personlig frihed. Det Konservative Folkeparti vil slå hårdt på skattelettelser.

De vil, som Anders og LA, råde over store summer (100-150 mill.kroner og måske mere) til valgkampen, sponseret af de store erhvervsvirksomheder i Danmark og ikke mindst Liberal Erhvervsklub med adresse i Venstres Parti Hovedkvarter i Holte, der sponseres af erhvervsledere, der er for generte til at stå frem med offentlig støtte.

Derfor er Anders Samuelsen så følsom over for TV2’s dækning af partiets landsmøde, som dog kunne være mere kristisk, uden dermed at være usaglig.

Share This Post

Liberal Alliance’s politik holder ikke til et eftersyn!

Anders Samuelsen fortæller i går i en helsides annonce, at det ikke er rimeligt at gøre den politiske debat til et spørgsmål om, hvem der skader VK-regeringens mulighed for at bevare magten.

Et signal til de konservative løjtnanter, der har kritiseret ham og Liberal Alliance (LA), for at angribe regeringen for dens manglende politik.

Anders Samuelsens økonomi holder ikke.

Anders Samuelsens økonomi holder ikke.

Som det store orakel fremstår Anders Samuelsen og LA med løsningen på Danmarks økonomiske problemer.

Saxobank filialen – (Liberal Alliance) og Anders Samuelsen – kommer med følgende bud:

 • Fjern efterlønnen  (18 mia.)
 • Offentlig sektor skal ned på “Nyrup niveau” (20 mia.)
 • Alle kommuner skal udlicitere efter “bedste praksis”. (15 mia.)
 • Støtteordninger til virksomheder skal halveres. (10 mia.)
 • Gebyr for lægebesøg og behandling på sygehuse. ( 5 mia.)
 • Gør op med sort arbejde. ( 10 mia.)

Anders Samuelsen fortsætter i annoncen med følgende tekst: “Se nu har vi fundet 80 mia. kroner. Og det tog ikke engang 12 minutter. Lad os nu bruge pengene på at skabe verdens bedste rammevilkår for det erhvervsliv, vi skal leve af“.

I bedste fald vil jeg kalde Saxobank, Liberal Alliance og Anders Samuelsens talmagi og økonomiske politik for rent fantasteri! Der er ikke hold i hans overslag over de besparelser, som han kan opnå.

Se bare på hans besparelser på efterlønnen, som er et klokkeklart eksempel på Liberals manipulationer med vælgerkorpset i Danmark.

********************

Fakta – Det koster efterlønnen i 2011:

 • Efterlønsudbetalinger i alt: 19,7 milliarder kroner
 • Skattefri præmie (for at udskyde efterlønnen): 2,0 milliarder kroner
 • Efterlønnernes eget efterlønsbidrag: – 5,4 milliarder kroner
 • Offentlig udgift til efterlønnen, netto: 16,3 milliarder kroner
Kilde: Finansministeriet og De Økonomiske Råd.

********************

Lad os se på et af punkterne i Anders Samuelsens plan:

Hvis efterlønnen, som LA og Anders Samuelsen foreslår, afskaffes totalt i morgen, så er der en besparelse på 16,3 mia kroner. Herfra skal der trækkes udgifer til førtidspension og øget arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det forventes 20 % af efterlønnerne (120.000 personer) kommer på førtidspension (24.000 personer)
Det forventes hovedparten af efterlønnerne bliver arbejdsløse, fordi der i forvejen er 170.000 ledige i Danmark.

Det vil koste minimum 21,5 milliarder, hvis 80% af efterlønnerne bliver ledige, hertil skal lægges udgift til førtidspension. Jeg tør ikke regne på hvad det koster………….

Sort Arbejde og de andre besparelser.

Her vil Anders Samuelsen hente 10. mia kroner, hvorfor har VK-regeringen med Rolex ministeren ikke kradset de penge ind? Måske fordi det er ønsketænkning fra LA og Anders Samuelsens side?

Beskæringer i den offentlige sektor, udlicitering og beskærelsen i erhvervstøtten er duer der sidder på taget.

Det eneste der holder i Sanmuelsens plan er den gamle kongstanke – hentet hos Det Konservative Folkeparti – med brugerbetaling i sundhedssektoren. Hermed er det fastslået Liberal Alliance går ind for brugerbetaling i sundhedssektoren.

Partiet Liberal Alliance støttes kraftigt af Asger Aamund, der kalder SF’s beskæftigelsesplan for makværk og dumpet hvis det var en del af et studieprojekt. Nu glæder jeg mig til at høre hvad Asger Aamund kalder denne plan????

Efter at læst det oplæg fra Liberal Alliance, så er der en ting, der falder mig ind, det er eventyret om “Kejserens nye klæder”: “Se han har jo ikke noget tøj på”

Share This Post

Krig i Blå Stue…………

Der er udbrudt krig i Blå stue på grund af Liberal Alliances “Valg annoncer” i dagbladene.

Et eksemplel på Liberal Alliances valgannoncer.

Et eksemplel på Liberal Alliances valgannoncer.

Men Rasmuss Jarlov og Naser Khader angriber annoncerne fra Libreral Akkiance for at ødelægge Blå Stues muligheder for genvalg og dermed en en fortsættelse af VK-regeringen.

Men hvad er der forkert i deres annoncer? Skal politikkerne ikke dømmes på deres resultater? Er det forkert, Det Konservative Folkeparti er gået tilbage i oponionsmålingerne. Den seneste måling 31. januar 2011 fra Greens analyse institut i Børsen falder partiet i vælger tilslutning fra 6,5% til 5,4%.

Anders Samuelsen har ret i der har været flere ledere siden Poul Schlüter gik af i Tamilsagens skygge. Partiet har under Anders Fogh Rasmussens regering og senest under vikaren (Lars Løkke) levet et anonymt politisk liv, forinden har partiet zig zagget sig gennem politiske mærkesager. Anders Samuelsen beskriver det glimrende i sine annoncer.

Men det kan ikke overraske Liberal Allince angriber VK(O) regeringen, for det er partiets eneste mulighed for at få stemmer nok til at overleve det kommende valg. For partiet er så ekstremt borgerligt, så det ikke kan hente stemmer hen over midten fra De Radikale eller Rød Stue i særdeleshed.

Derfor er der krig i Blå Stue!

Manglende Barfoed effekt!
Der mangler en Lars Barfoed effekt i den seneste måling fra Greens og Børsen oponionsmåling fra den 31. januar 2011, hvor partiet trods udskiftningen af leder går 17 % tilbage i vælgertilslutning. Det er alvorligt for “Ekviperingshandleren Lars Barfoed”, der har sat gang i ugens tilbud, hvor der er lovet skattelettelser på 35 milliarder, det samlede offentlige forbrug må kun udgøre 26,5 % af BNP, aftrædelsesreform (afskaffelsen af efterlønnen).

Ikke engang disse gyldne konservative dyder slår til i kampen om vælgerne, men de skaber en solid intern uro i regeringen, hvilket er interessesant for Lars Løkkes første valg som statsminister.

Indtil videre er det meget op af bakke for “Lille Lars fra Græsted”.

Share This Post