Et opråb til medlemmer af Dansk Folkeparti og andre ligesindede…..

Godt spørgsmål….

Amir Arabi på Facebook.

 

Mine kommentarer hentet på nettet:
Frikadeller er desværre ikke nogen dansk opfindelse. Vi kan ellers godt lide at omtalen dem som sådan eller i hvert fald som en slags nationalret, men faktisk har stort set alle lande i verden en frikadellelignende ret – hakkekød, et par æg, lidt mel og så salt og peber. Ok, det er ikke alle lande, der har kombinationen af kalv og flæsk, men den findes i de fleste køkkener, der spiser svin, og det er formentlig her, vi som svineproducerende nation skal finde den tro på, at frikadellen skulle være noget helt særligt dansk.

I dag spiser de fleste danskere and eller flæskesteg med sovs, kartofler og rødkål juleaften, men det begyndte vi faktisk først på i midten af 1800-tallet, da juleaften blev den vigtigste højtid herhjemme. Den nationalfarvede rødkål kom endda først til i slutningen af 1800-tallet som et udslag af nationalismen, efter vi havde tabt krigen til preusserne i 1864.

Da svin var en nationalspise, var flæskestegen i begyndelsen den mest udbredte, mens den finere og meget dyrere and blev spist af det bedre borgerskab i byerne, der ofte lod sig inspirere af det store udland – i dette tilfælde Frankrig og Tyskland.
Kilde: https://voresvilla.dk/livsstil/jul/hvilke-juletraditioner-har-vi-stjaalet/

Danmarks første juletræ blev – så vidt vides – tændt på det sydsjællandske gods Holsteinborg i 1808. Dette træ er imidlertid ikke nøjere beskrevet – tilgengæld er der flere oplysninger om det første træ i København. Traditionen stammer fra Tyskland.
Kilde: http://www.historie-online.dk/temaer-9/arstidens-skikke-14-14-14/jul-32-32/juletraeets-historie

Kristendommen er ældre end mange regner med! Det hele begyndte med Abraham, der blev udvalgt af Gud til at være stamfar til et særligt folk. Gennem Abrahams efterkommere skulle alle jordens folk velsignes. Abrahams efterkommere var det jødiske folk, og Gud lovede dem, at han engang ville sende en Frelser, Messias, der skulle bringe tilgivelse og evigt liv til alle mennesker. Det fortalte Gud nærmere om gennem profeter, der forudsagde, at Messias (på græsk: Kristus) skulle fødes i Betlehem, skulle lide og dø på en smertefuld måde, og at han skulle blive levende igen.

Der opstod hurtigt kristne menigheder i det nuværende Israel, Syrien, Tyrkiet, men også i Grækenland og Italien og Tyskland. Og så bredte dette sig til alle egne af jorden.
Kilde: https://www.religion.dk/spoerg-om-kristendom/hvordan-opstod-kristendommen

Kristendommen er i Danmark indført fra Tyskland……

Share This Post