Venstre fusker med tal om kontanthjælpen

Hvis man får 24.000 udbetalt hver måned, så kan man godt leve et anstændigt liv. Jeg siger ikke, at det er et liv i sus og dus, men vi må også se på om vi kan få pengene til at strække.

V_kender_ikke_familie

Det siger Venstre Inger Støjberg i en kommentar til TV2’s gennemgang af familien Poczkajs økonomi. Den sønderjyske kontanthjælpsfamilie med far mor og fem børn får mere end 400.000 kroner i offentlige ydelser. På den måde ligner familien den ikkeeksisterende kontanthjælpsfamilie, som Venstre bragte på banen i partiets store kampagne i sidste uge.

Det svarer til den nuværende kontanthjælp, så hvad er ændringen Inger Støjberg ? 24.000 kroner udbetalt er ikke mange penge for en familie på 5 personer, når der skal betales skat, husleje, tøj, mad. Og man løser ikke familiens vilkår ved at sætte skatten ned med 100 – 300 kroner, som den realistiske skattenedsættelse fra Venstre vil give familien om måneden.

Når man som Inger Støjberg har en løn på 58.333 kroner om måneden plus fradrag for dobbelt husførelse, en ekstra fri lejlighed i København, fri rejse mellem bopæl og arbejdsplads og skattefri diæter plus det løse som for eksempel foredragshonorarer, så er det vanskeligt at sætte sig ind i en kontanthjælps families vilkår, det indrømmer jeg gerne.

Forskellen mellem kontanthjælp og lønnet arbejde:

Frank_jørgensen

Venstre fusker bevidst med kontanthjælp ydelserne.

Venstre, Danmarks Liberale Parti og Inger Støjberg fusker med deres tal for kontanthjælpsmodtagere. Lad os bare tage et eksempel. En HK familie på mindstelønnen 110 kroner på de samme vilkår som Venstres kontanthjælpsfamilie reguleret på sociale ydelser ved den højere indkomst, den har samlet 33,80 mere i timen mere ved at gå på arbejde – IKKE 6 kroner som Venstre påstår.

Det her må ikke ende i en talkrig mellem de politiske partier, fordi det drejer sig om mennesker og familier, der uforskyldt er kommet i en social deroute enten på grund af sygdom eller ledighed.

Efter 2½ år med Lars Løkke og Inger Støjberg på førersædet i statsministeriet mistede Danmark over 100.000 arbejdspladser til udlandet. Arbejdspladser som er reduceret med over 40.000 af den røde regering og der er 32.000 på vej i følge Dansk Industri i den kommende 2 års periode.

Men summa summarum- indtil vores kontanthjælps familier får et arbejde eller bliver raske, så skal de behandles fair med en kontanthjælp, som ikke ødelægger familiens muligheder for leve et anstændigt liv. Se min oplistning over forskellen mellem kontanthjælpsydelser og lønnet arbejde.

 

Share This Post

Skal vi tage Joachim B. Olsen og hans tanker seriøst?

Joachim B. Olsen har i denne uge efter lang tids tavshed bragt sig på plads i medierne med de store overskrifter…..

“Danskerne gider jo ikke arbejde”, siger kuglestøberen Joachim.

Manden, der aldrig selv har haft et rigtigt lønnet arbejde.

Jeg forstår ikke, hvorfor det absolut skal være danskere, der sidder bag rattet i en lastbil. Det bør bare være den bedste til prisen, der får jobbet. Så kan danskerne finde arbejde i andre mere innovative erhverv,” sagde Joachim B. Olsen under debatten, der blandt andet handlede om cabotagekørsel, der har sat lastbilchaufførernes løn under et voldsomt pres.

Han fortsatte: “Problemet er ikke østarbejderen, der kommer herop og tager et job til 120 kroner i timen – en løn, fagbevægelsen har sagt god for. Problemet er danskeren, der ikke gider tage det job“.

Hvad er det for noget sludder. Jeg er gammel skovarbejder, jeg ved hvor få, der er tilbage af os – og ved du, hvad de laver? De står og kigger på, at der er andre, der laver deres arbejde til halv pris,” sagde Christian Juhl (Enhedslisten).

Skal vi i virkeligheden lade os provokere af Joachim og hans synspunkter om de ledige danskere? Nej det vil jeg ikke……………

….men jeg vil have lov til at fortælle om, det kuglestøbende medlem af Folketinget tager grundlæggende fejl i sine analyser af de “dovne danskere”.

I går ramte Lars Hjortshøj plet i  “Hjortshøjs Barder Bing Show” på P4.

Her udråbte Lars Hjortshøj “Liberal Alliance” som Danmarks til dato mest rummelige parti!

Ingen andre partier har kunnet rumme så snæversynede og småt begavede politikere på en gang, som Joacim B. Olsen og Simon Emil Ammitsbøl! Det er da inklusion der vil noget“, konstaterer Lars Hjortshøj.

Jeg er helt enig med Lars!

dovne

Hertil skal lægges, at Joachim aldrig har haft en berøring med det danske arbejdsmarked, hvilket måske er forklaringen på hans synspunkter om ledige danskere, for hvordan kan man få indsigt i deres forhold, når man ikke selv har erfaringer fra et job?

Joachim Brøchner Olsen’s baggrund:

Joachim Brøchner Olsen blev født den 31. maj 1977 i Aalborg som søn af plejer Vagn Edward Olsen og sygeplejerske Inge Brøchner Pedersen. Han gik i skole på Sct. Mariæ Skole i Aalborg fra 1984 til 1994 og blev student fra Nørresundby Gymnasium i 1998. Joachim B. Olsen boede og læste historie fire år på University of Idaho i Moscow, Idaho, USA fra 1999 til 2002.

Joachim B. Olsen er en ivrig hobby-pokerspiller (Erhvervserfaring?) og har blandt andet deltaget i Unibet Open i Prag i 2010.

Joachim B. Olsen blev den 27. marts 2013 gift med Karen Westergaard. Det var partifællen Anders Samuelsen, der viede dem hos sin søster, partifællen Mette Bock. Joakim B. Olsen og Karen Westergaard har to børn.

Under kommunalvalget i 2009 støttede Joachim B. Olsen den socialdemokratiske borgmester Nicolai Wammen. Olsen fremhævede da Wammen for at sætte penge af til idrætsfaciliteter og for ikke at lade skatten stige.

Da han ikke blev opstillet af Socialdemokraterne søgte Olsen tilflugt hos Liberal Alliance – Joachim B. Olsen støttede Anders Samuelsen, partileder i Liberal Alliance og byrådsmedlem i Horsens Kommune, under kommunal valgkampen i 2009, hvor han kom med et oplæg om børn og unge og idræt i forbindelse med Samuelsens vælgermøde i Horsens.

Joachim B. Olsen blev opstillet som spidskandidat for Liberal Alliance i Nordjyllands Storkreds i september 2010. I den forbindelse udtalte han, at han havde Arnold Schwarzenegger som politisk forbillede

Ved Folketingsvalget 2011 blev Joachim B. Olsen indvalgt i Folketinget for Liberal Alliance. Han er partiets integrations-, arbejdsmarkeds- og sundhedsordfører.

Kilde: http://da.wikipedia.org/wiki/Joachim_B._Olsen

Joachim har Arnold Schwarzenegger som politisk forbillede, manden som bragte Californien til randen af økonomisk ruin og tillige kendt for sine ekstremt højre radikale synspunkter og lidet flatterende intellekt…… Det forklarer en hel del om Joachim Brøchner Olsen’s politiske arbejde i Folketinget.

 Jeg anbefaler …….

Klik på billedet og se de mange begreber og ikke mindst betydningen af dem for de ledige.

Klik på billedet og se de mange begreber og ikke mindst betydningen af dem for de ledige.

For at hjælpe Joachim B. Olsen med forståelsen af de dovne danskere, så bringer jeg et uddrag af Lau’s Leksikons forklaring af begreberne:

DOVEN -t, dovne;
Karaktertræk, der ifølge Joachim B. Olsen, kendetegner mindre skandinavisk folkeslag, hvis erhvervsfrekvens og produktivitet er i den absolutte OECD-top.

Aktiv beskæftigelsesindsats;
Indsats, hvis primære direkte beskæftigelseseffekt kan aflæses på det antal ansatte, der er beskæftiget med netop at sikre den aktive beskæftigelsesindsats.

Aktivering, -en, -er, -erne;
Det, en jobsøgende sættes til, så han/hun ikke bruger tiden på jobsøgning.

AKU-ledighed, -en;
En europæisk sammenlignelig standardopgørelse af ledighed, politikere ser bort fra, i det den ofte er højere end netto- og bruttoledigheden, da AKU-opgørelsen også medtæller f.eks. jobsøgende, der har mistet dagpengene og andre ikke-registrerede ledige. Dem er der fra politisk hånd ingen grund til at tælle med. Det ser bare skidt ud.

Dagpengereform, -en, -er, erne;
Den seneste reform, der blev vedtaget i 2010, halverede dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordoblede genoptjeningskravet fra et halvt til et helt års arbejde. Nøgleordet her er motivation, der som bekendt er den største hindring for at få arbejdsløse i job. Og, no worries i øvrigt, forsikrede politikerne bag aftalen; finanskrise, økonomisk krise og jobkrise ville som bekendt for længst være et overstået kapitel, når reformen trådte i kraft i 2012.

Jobcenter, -centre, -centrene;
Kontrolforanstaltningsenhed, hvis navn er en sammenføjning af ’job’ (= et stykke arbejde, et ansættelsesforhold, beskæftigelse, erhverv) og ’center’ (= samlingssted, midtpunkt, central). Et jobcenter kunne derfor umiddelbart opfattes som et center for job, men blot syv procent af de stillinger, der besættes, formidles gennem landets jobcentre. Jobcentre er dermed for job, hvad æbler er for æbleskiver.

Krævementalitet, -en, -er;
Sindspræg, sjælspræg el. tænkemåde, flere politikere kræver et opgør med. Der er sket et normskred, lyder begrundelsen, hvor særligt mennesker på overførselsindkomst bare kræver og kræver, hvorfor flere politikere føler sig forpligtet til at stille som krav, at samfundet forlanger at må kræve, at der stilles krav til de, der bare kræver og kræver.

Motivation -en, -er, -erne;
Det, ledige mangler for at ville søge de job, der lige nu ikke eksisterer i nær tilstrækkeligt omfang.

Mørkemænd, pl. af Mørkemand;
Benævnelse el. kaldenavn anvendt af flere danske politikere om bl.a. AK-Samvirkes Verner Sand Kirk, som insisterede på at holde sig til faktiske fakta vedr. antallet af danskere, der ville miste dagpengeretten efter dagpengereformen – og fik ret. Mens mørkemænd ellers ofte anvendes som betegnelse for religiøst forstokkede, tungetalende og kultiske personager, der baserer et forældet, virkelighedsfjernt og indbildt verdenssyn på luftkasteller og fantasifostre, så forholder det sig således lige omvendt inden for beskæftigelsesområdet, hvor fakta godt kan være lidt en lyseslukker.

Registreret ledighed;
Den del af ledigheden, man har valgt at registrere. Et fald i den registrerede ledighed kan opnås ved simpelthen ikke længere at registrere så mange af de ledige som ledige, selvom de ganske vist stadig er ledige, det siger sig selv, men bare ikke i registret.

Sygedagpengereform, -en;
Lægevidenskabeligt nybrud og beskæftigelsesmirakel, der ikke bare motiverer syge til raskmelding ved hurtigt at overflytte dem til en mærkbart lavere job afklaringsydelse, reformen skaber også 1700 job. Det viser ministeriets gængse regnemodeller, som ganske vist ofte har vist sig virkelighedsudfordrede, men virkeligheden skal man ikke hænge sig alt for meget i.

Udfaldstruet (om dagpengemodtagere);
Incitamentsstyrkende tilstand. Sidste år fik 34.000 udfaldstruede dagpengemodtagere endda styrket incitamentet til job yderligere ved helt at miste dagpengeretten. Ifølge de gængse regnemetoder, (som vi ikke skal lægge for meget i), er de nu tættere på job end nogensinde.

Følg LAU’s Leksikon på Facebook.

Share This Post

Anders Samuelsens discount samfund……..

Sommervarmen – 30,5 grader i skyggen klokken 19:10 – har steget Liberal Alliance og partileder Anders Samuelsen alvorligt og uhelbredeligt til hovedet i det fynske tomatgartneri “Alfred Pedersen & Søn ApS”, hvor partiet holder deres sommermøde!!!

Tomaterne og varmen er steget folkene i Liberal Alliance til hovedet.....

Tomaterne og varmen er steget folkene i Liberal Alliance til hovedet…..

Gartneriet “Alfred Pedersen & Søn ApS” er landskendt for løndumpning og har flere gange snydt sine udenlandske medarbejdere for deres løn, feriepenge med videre. Det ligger godt i tråd med det samfundssyn, der hersker i Saxo Banks filial Liberal Alliance og mødestedet er bevidst valgt for at provokere danskerne.

Politiken skriver: “ Liberal Alliances gamle sang om skattelettelser bliver præsenteret med ny melodi på partiets sommergruppemøde. Sidste år blev det afholdt på den yderst omtalte Restaurant Vejlegården” og avisen fortsætter: “I forslaget fastholder partiet gamle toner om afskaffelse af topskat og en flad skat på maksimalt 40 procent. Og så vil partiet bruge 41 milliarder kroner på et fradrag, der især vil kunne mærkes hos danskere med mindre indkomster“.

Liberal Alliance vil – for personer i arbejde:

  • fordoble personfradraget til 84.000 kroner om året.
  • skabe et nyt fradrag på 84.000 kroner om året.

Omkostninger: Forslaget vil i 2020 koste staten 41 milliarder kroner. Inklusiv stigende udgifter til sundhed og ældrepleje anslås det, at staten vil mangle 52,3 milliarder kroner i 2020.

Finansiering: Forbedring af produktiviteten i den offentlige sektor med ti procent over de næste syv år. Ifølge partiet vil det ikke skabe forringelser i velfærden.

Henrik Sass Larsen giver dem (LA) udelukkende ros for at turde melde noget konkret ud.

Liberal Alliance undervurderer danskernes intelligens, når de prøver at bilde os ind, at besparelser svarende til at lukke 37 sygehuse eller fyre 75.000 offentligt ansatte ikke vil kunne mærkes“, skriver Henrik Sass Larsen.

Jeg tænker at Ole Birk, Joakim B. Olsen og de øvrige venner i LA burde komme i aktivering i den offentlige sektor med den melding. For er det pædagogen, læreren, SOSU-assistenten, sygeplejersken eller hvem er det, der skal spares væk? I en tid, hvor vi samtidig får flere og flere ældre“, skriver handelsminister Pia Olsen Dyhr (SF) på sin Facebook-profil.

Nu venter jeg på partileder Anders Samuelsen konkretiserer Liberal Alliances planer, for med en besparelse på 52,3 milliarder kroner på finansloven, så skylder han os en forklaring…….. for han lever i en anden verden – det er ikke Utopia Samfundet (Utopia er i det moderne sprog en betegnelse for et perfekt samfund) …………….

……. lad os få et klart svar, hvem skal fyres i det offentlige og hvad forestiller Anders Samuelsen og Liberal Alliance sig samfundet skal varetage fremover?

Share This Post

Vagtskifte i Danske Bank, det bliver ikke billigere at være kunde…………

 I dag, den 15. februar 2012, oprinder afskedens time for Danske Banks ordførende direktør Peter Straarup,  for denne dag overlader han tøjlerne i banken til Eivind Kolding, og frihedstrangen hiver i ham, fortæller han i et stort afskedsinterview i dagens udgave af Berlingske Business.

Peter Straarup, en forgyldt pensionist i toppen af dansk erhvervsliv.....

Peter Straarup, en forgyldt pensionist i toppen af dansk erhvervsliv.....

Så bliver tiden til min disposition. Jeg har levet et liv, hvor tiden har været til bankens disposition, og hvor jeg har skullet koncentrere mig om at få noget ud af tiden. Det glæder jeg mig til ikke at skulle,” siger Peter Straarup
 
Derefter er kalenderen gabende tom, og selv om hovedpersonen selv glæder sig til at få tid til at læse Tolstojs 1.500 sider lange »Krig og Fred«, der i flere år har stået i reolen derhjemme, så er hustruen Rickie Lee efter Straarups eget udsagn lidt bekymret.

Mon det er fordi hun er bange for at miste magten i hjemmet? 🙂

Peter Straarup, kan se frem til  3,1 mill. dyrtidsregulerede kroner i livslang årlig pension, når han fratræder sit job.

Det skriver banken på sin hjemmeside.

Så han behøver ikke bekymre sig om varmehjælp eller robotstøvsuger, hvis han får brug for hjemmehjælp fra kommunen.

Peter Straarup og Sven Lystbæk, der også er på vej på pension, er de to sidste Danske Bank-direktører, der kan nyde godt af dens lukrative pensionsordning i “Danske Bank A/S’ pensionsfond for medlemmer af direktionen, deres enker og efterladte børn”. Det øvrige direktørhold er dækkede af andre bidragsbaserede ordninger.

Danske Bank har sat 67 mill. kroner af til Peter Straarups pension. Man hænger sig ikke bagateller, som Danmarks konkurrence evne eller andre smålige emner, når byttet fordeles i toppen af dansk erhvervsliv……..

 

Men trods det ønsker jeg Peter Straarup et godt otium. Jeg kan se hans eftermæle på mine bankkonto udtog, hvor der figurerer en masse masse gebyrer. Det vil jeg huske ham for.

Share This Post

En regnvejrs dag i Ansager

På en grå regnvejrs dag hjemme i Ansager, så er det livgivende at se mine kære gærdesmutter hoppe rundt i vores birketræ med et nyt kuld unger halsende efter sig. Det betyder vi fortsat har den lille vakse fugl i vores have.

I gå så jeg sommerfuglende var vendt tilbage til vores sommerfuglebusk i rigt mål. De har været lidt længe om det i år.

Dagen i dag går med opladning til at tage på arbejde i morgen, da min ferie er slut. Jeg har været utrolig heldig med ferieværet og jeg har nydt det med “næsten” daglige havbade og er blevet meget brun 🙂

Det bliver sværere og svære at komme på arbejde efter ferien. Det må være arbejdspladsen der gør det. Jeg har altid været glad for mit arbejde, men det har ændret sig i det senere år. Der ikke det samme sammenhold og den samme faglige stolthed på min arbejdsplads, som der var for år tilbage.

Det skyldes (min subjektiv betragtning), at der er en skæv aldersfordeling samt en meget stor medarbejder udskiftning og endelig og ikke mindst virksomhedens nye profil, hvor en stor indtjening og økonomi sættes over kunder og medarbejderes interesser.

Share This Post