Kontanthjælp eller kassedame?

Der er mange tanker om kan arbejde betale sig?

Den borgerlige tænketank CEPOS er ikke i tvivl og kører en kampagne mod kontanthjælp og partiet Venstre sluger ukritisk tænketankens synspunkter og bruger dens konklusioner til at bygge partiets politik på. Det ligner et bestillingsarbejde til CEPOS fra Venstre.

Regeringen har med kontanthjælps- og skattereformen blandt andet sænket kontanthjælpen for dem mellem 25-29 år og hævet beskæftigelsesfradraget for at gøre det mere attraktivt at få et job.

Søndagsavisen har i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) undersøgt, hvor meget en kontanthjælpsmodtager får ud af at tage lavtløns job som kassedame.

Søndagsavisens beregning

Søndagsavisens beregning uden ATP og arbejdsmarkedspension.

Til sammenligning får en butiks ansat på startløn med 2 børn 2.425 kroner.

I følgende grafik er forskellen på CEPOS og AE tydelig.

Den politiske dagsorden er tydelig. CEPOS vil af al magt gøre det attraktivt at modtage kontanthjælp frem at tage et job i NETTO.

Den politiske dagsorden er tydelig. CEPOS vil af al magt gøre det attraktivt at modtage kontanthjælp frem at tage et job i NETTO.

Kilde: http://sondagsavisen.dk

Søndagsavisens og AE’s beregninger skal sammenholdes med den faktiske beskæftigelsesgrad og de faktiske jobmuligheder for de ledige.

Der er 154.177 som enten er i aktivering, i gang med et korterevarende uddannelsesforløb, eller helt almindeligt jobsøgende, behørigt registreret og nidkært kontrolleret af det lokale jobcenter. Uanset hvor langt ned CEPOS og Venstre får banket kontanthjælpen ned, så er der ikke jobs til disse ledige. Samtidigt er 34.000 ledige faldet ud af dagpenge- og kontanthjælp.

Der er flere undersøgelser der entydigt peger på danskerne vil arbejde.

I 2012 var der rigtignok 14.300 ud af 2,7 mio. danskere i arbejde, der får mere ud af at være på støtten end i arbejde. Det skyldes typisk at de har flere børn, og derfor får en række tilskud. Men dette tal vil falde til 8.100 efterhånden som regeringens skattereform indfases, da beskæftigelsesfradraget stiger, særligt for enlige forsørgere.

CEPOS og Venstre vil skære i kontanthjælpen for at løse et problem for 0,3% af den danske arbejdsstyrke, som der ikke er jobs til.

Dagpengesystemet indeholder mange sanktionsmuligheder for at straffe danskere, der ikke ønsker at tage et job.

Share This Post