Mogenmad og markedsreklame?

I dag ved opstart på min morgenmad, læste jeg beskrivelsen på mælkekartonen om Lærkegården.

Arla Foods skriver om morgenmaden:
Vi har alle et forhold til morgenen. Mange hader den og få elsker den. Med lidt planlægning og positive tanker kan morgenstunden forvandles fra et dagligt mareridt og give energi til resten af dagen. Det er jeg enig i 🙂

Der stod, jeg citerer fra mælkekartonen:

Bjerregaard er en Lærkevang®Gård
Der er noget ved at være landmand, når man kan sælge mælk, fra køer, der har gået i det fri og græsset. Vores Bjerregaard ligger på en bakketop med den flotteste udsigt over langstrakte kornmarker og grønne enge. Sådan kan vi li det. Naturen, og græssende køer og det at være leverandør af kvalitetsmælk – det er med til at gøre os glade for livet på landet.

Fra maj til oktober går vores 90 sortbrogede på græsmarkerne ved Hjarbæk Fjord. I vinterhalvåret fodrer vi dem bl.a. med græsinsilage. Køernes madpakker kalder vi de store, hvide halæmballer af græs, der bliver høstet om sommeren, citat slut.

Der er så angivet et link til til http://www.arla.dk/lærkevang, som skal øge troværdigheden af teksten på mælkekartonen.

Således opstemt af udsigten til spise morgenmad, der er i pagt med naturen, nød jeg så min morgenmad med ekstra glæde denne morgen! Jeg huskede så senere på dagen med glæde denne beskrivelse af “Lærkevang Gården Bjerregaard” og besluttede mig til at besøge websitet på Arla Foods.

Det gjorde mig dog en anelse bekymret med beskrivelsen af Bjerregaards beliggenhed ved Hjarbæk Fjord, hvilket vel også havde vakt en spirende mistro hos mig, som måske var den egentlige årsag til besøget på websitet, hvem ved?

Hjarbæk Fjord havde for en del år siden et miljøproblem med for meget udledning af gødning fra landmændene i området, hvordan det er i dag ved jeg ikke.

 

Jeg fandt følgende om Lærkevang:

Mere græs

 Mindre end 12% græs græs spises i det fri.  Tryk på koen og læs hele artiklen.(Foto:Arla.dk)

Mælken til Lærkevang® produkterne kommer fra cirka 260 særligt udvalgte gårde, der opfylder kravene om, at køerne skal gå på græs i sommerhalvåret, og at græs skal udgøre mindst 25% af foderet.

Det der kom nærmest min forestilling og gode forhold for vores køer,var:
 10 procent af vores mælk er økologisk
Satsning på økologisk produktion er en del af vores Strategi 2013. Derfor arbejder vi som mejeri for, at flere af vores landmænd lægger deres produktion om til økologisk produktion.

Men det der står mest om på websitet er:

Malkerobotten har mange fordele
En af fordelene med malkerobotten er, at fodermesteren og landmanden ikke er afhængig af at skulle passe malketiderne. Det øvrige arbejde med at tilse dyrene, sørge for foder og rengøring i stalden skal selvfølgelig stadig passes.

”Eftersom flere af de belastende arbejdsstillinger under malkningen er borte, er arbejdsmiljøet for landmændene blevet væsentligt forbedret i takt med teknikudviklingen.” (Hvad med køernes trivsel?)

Besøget på Arla Foods hjemmeside giver mig følgende indtryk:

  • Man skal ikke bare lægge en mælkekarton i indkøbskurven, kun 10% af mælken produceres økologisk!
  • Mindre end 12 % af græsset spises i det fri.
  • Flere og flere køer ser aldrig en græsmark.
  • Det meste græs eller hø spises indendørs.
  • Teknikken vinder mere og mere indpas i landbruget.
  • Køerne overvåges mindre og mindre af landmanden, teknikken overtager omgangen med koen.
  • Mælkeproduktion er en industri, hvor koen er et inventar eller bestandel.
  • Koens trivsel viger i forhold til teknikken.

Jeg ved godt det kan virke hårdt på nogle at se det på skrift og du må gerne mene jeg tager fejl, men læs selv om mælkeproduktion på

Læs mere om Lærkevang her, tryk på mig.........


[adrotate group=”1″]


Share This Post

Betragtninger i dag

Naser Khader her endnu engang tiltrukket sig mediedækning i GO’ Morgen Danmark. Han har meget at lære om Det Konservative Folkeparti, som han nu er medlem af. Ledende medlemmer af partiet mener han er god til det værdipolitiske i Dansk Politik, men er der ikke forskel på radikal og konservativ værdipolitik?

***********************

Jeg faldt over en gammel mælkekarton i dag fra Arla Foods, der står:

 En dansk malkeko, bemærk koens deforme Yver, det er unaturligt i forhold til koens øvrige propotioner, men effektivt, da koens eneste formål er at levere en masse mælk

Hvad laver køerne om vinteren?
Ja det er et godt spørgsmål og Arla Fodds giver selv svaret.

………Køerne opholder sig i den varme stald og begynder at glæde sig til at komme på græs igen. 80% af alle danske malkekøer går nemlig på græs hele sommeren……..

Således beriget af Arla Foods beskrivelse af de danske køers ønsker er jeg parat til at pleje mit skrantende helbred med et glas mælk i bevidstheden om de danske køers vellevned.

Men jeg mener at have set presseklip og TV udsendelser, der givet et lidt andet billede af den danske malkeko, men herom senere.

Share This Post