Hvad sker der i transportministeriet?

Den iltre skolelærer fra Vejen bruger de store armbevægelser i DSB og fyrer den adm. direktør Søren Eriksen hen over hovedet på DSB’s bestyrelse i denne uge og senere skriver han et brev til trafikudvalgets medlemmer…………….

Altinget.dk skriver:
SOMMERSTEDS tidligere viceskoleinspektør, Hans Christian Schmidt (V), tiltager sig mere og mere magt over det, han i egne øjne er bedst til: togdrift. Fra lilleput-ledelse og tysktimer i en landsby i Sønderjylland til milliardforetagende – den bedagede transportminister kører DSB, som om han var øverste direktør og bestyrelsesformand i én person.”

Der er debat i medierne om fyringen er ulovlig, for den er besluttet uden om medarbejder repræsentanterne. Bestyrelsesformanden Mogens Granborg er tæt på at sige i medierne, at det er han “kold i røven overfor“, men indkalder alligevel senere til et nyt bestyrelsesmøde, hvor et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kundgør forud for bestyrelsesmødet, at bestyrelsen aldrig får hans stemme for en fyring af direktøren.

Timer efter står bestyrelsesformanden frem og siger det er en enig bestyrelse, der fastholder fyringen af direktøren.

Og nu ender farcen op i det helt umulige, for den trampende og ildsprudlende transportminister Hans Christian Schmidt (V) har begået et 5 siders brev til medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg!

Hovedpåstanden i brevet om skandalen i DSB fra transportminister Hans Christian Schmidt (V) er, at tidligere DSB-topchef Søren Eriksen kendte til revisionens forbehold omkring samhandlen med datterselskabet DSBFirst. Alligevel orienterede Eriksen ikke bestyrelsen om problemerne. Det retfærdiggør fyringen af Søren Eriksen i sidste uge, mener ministeren.

DSB’s formand Mogens Granborg udtaler: “Havde vi fået noget at vide tidligere, havde vi kunnet sætte endnu flere kræfter ind på sagen.”

Mogens Granborg fortsætter: “Vi havde selvfølgelig hørt, at der var udfordringer, men det er der også i andre dele af DSB.”

Så der er kø ved håndvasken!

Nu er det spændende at høre den tidligere DSB topmand Søren Eriksens forklaring!

Det virker fuldstændigt ulogisk og ude af trit med virkeligheden, at han ikke har orienteret både ministeren og bestyrelsesformanden om samhandelsproblemerne med DSBFirst!

Det ser mere ud til Søren Eriksen har talt for døve øren, for ministeren og DSB’s formand burde vide, at der i to år har været underskud på driften i DSBFirst? Så det ville være naturligt, de havde vist stor interesse for udfordringen!

Share This Post

Jeg er blevet bedraget…….

Ja det er rigtigt – jeg er blevet bedraget – kassereren i Ansager Antenneforening har snydt os for 250.000 kroner, beløbet er overført til kassererens egne konti, siger formanden Bent Christensen og den nye kassserer Bent “Hal” Haahr til Jyske Vestkysten den 31. marts 2010.

Formanden siger videre til JyskeVestkysten:
Han (den gamle kasserer) sad for egenrådigt på regnskabet og jeg blev klar over der rod i regnskabet den 11. februar 2010, hvor jeg besøgte ham på sygehuset forud for generalforsamlingen“.

Nu vil den opmærksomme læser nok mene jeg sigter til den gamle kasserer, men nej det er formanden og bestyrelsen, som jeg mener, der har bedraget mig!

Det forklarer jeg med følgende:

  1. Bestyrelsen kendte til rodet i regnskabet, som ovenfor beskrevet, inden generalforsamlingen.
  2. Den gamle kasserer var ekskluderet inden generalforsamlingen?
  3. Bestyrelsen og formanden oplyste på generalforsamlingen, der ikke forelå et regnskab fordi kassereren lå på hospitalet.
  4. Der blev INTET nævnt om rod i regnskabet, eller overførsel af beløb til kassererens egne konti.
  5. Den nye kasserer fungerede som dirigent på generalforsamlingen.
  6. Var Bent Haahr  han valgt kasserer inden generalforsamlingen begyndt?

Dertil skal tilføjes antenneforeningen har modtaget 40 TV-Bokse fra TDC som er fordelt af formanden/bestyrelsen ud fra princippet “først til mølle” uden det har været offenliggjort for foreningens medlemmer! Populært kan man kalde det for en uddeling til “vennerne”.  Det mødte da også voldsom kritik på generalforsamlingen!

En bestyrelse, der handler på denne måde, har ikke min tillid og burde på en kommende generalforsamling stille sit mandat til rådighed eller blive mødt med et mistillidsvotum fra medlemmerne.

Der er en tvist der skal afgøres omkring betalingen af de 250.000 kroner på generalforsamlingen, hvem skal betale?

Ansager er et lille samfund, hvor vi dagligt ser hinanden, derfor skal der findes en rimelig løsning på betalingspørgsmålet, men inden vil jeg fremkomme med et par objektive kriterier for betalingsspørgsmålet!

Bestyrelsen har ikke levet op til deres rolle om at føre tilsyn med foreningens regnskab. Her har formanden sammen med den samlede bestyrelse totalt svigtet sin pligt til at fastlægge de praktiske forudsætninger for revision og uanmeldt kasseeftersyn af foreningens bankkonti og regnskab!

Svigtet har været så stort, at jeg mener bestyrelsens indsats kan betegnes som så groft uansvarligt, at det er ansvarspådragende og dermed kan udløse et erstatningskrav mod den siddende bestyrelse  på de nævnte 250.000 kroner – dog ikke mod Bent Haahr, som er indtrådt i bestyrelsen senere.

Revisorernes rolle er ukendt for mig, men deres indsats er meget kritisabel i denne sag og måske også ansvarspådragende?

Specielt efter der var problemer med fremlæggelsen af regnskabet på forrige generalforsamlingen i 2009, hvor den blev suspenderet indtil kassereren, bestyrelsen  og revisorer havde lavet et korrigeret regnskab til forelæggelse påny på samme generalforsamling.

Inden jeg kender regnskabet i enkeltheder og for ikke at rokke ved begreberne i Ansager, så er den nærliggende mulighed at afhænde foreningen til TDC eller Canal Digital med overdragelse af samtlige aktiver og passiver og dermed undgå et erstatningskrav mod bestyrelse og revisorer.

Share This Post

Pension

Pension og bankkriser er et tema i dagens aviser.

Direktøren for Roskilde Bank skal i retten, ser det ud til. Jeg har svært ved at vurdere hans ansvar i forbindelse med Korsbæk Bank (Læs Roskilde) krakkede, men da det gik bedst var der ikke et øje tørt i Korsbæk og rosen til ham var uendelig og nærmede sig en kultdyrkelse af direktøren.

Bestyrelsesformanden var født til jobbet. Han arvede det efter sin far, en stor købmand i byen, og sønnen overtog forretning og bank efter sin far. Det var synligt for de fleste at forretningen, der handlede med eksklusivt tøj for de lidt mere velstillede Roskilde borgere tabte terræn, men det gik forrygende med banken.

Kursen på aktierne steg op i himlen og var næsten 800 på et tidspunkt og alle solede sig i successen og ingen stillede spørgsmål ved købmandens ledelse af banken og slet ikke til direktøren, som var en konge i banken og i Roskildes societykredse.

Der er efterhånden ryddet gevaldigt og i de små provinsbanker, så derfor må jeg forvente arvefølgen for formandsposter i de resterende banker ophører og der rekrutteres bestyrelsesmedlemmer og formænd blandt folk med en solid faglig baggrund, så de danske banker blever drevet fornuftigt i fremtiden.

Pension handler snarere om at få opsparet nok end om at få opsparet mest muligt“, skriver www.dinepenge.dk i dag. Webavisen giver samtidig 8 råd til hvordan du får den bedst mulig pension. Blev jeg klogere, nej, men avisen fik en overskrift her i perioden mellem sommerferien slutter for de fleste danskere og det politiske liv vågner af agurketid og ferie.

Det glæder mig ATP og PensionDanmark forvalter deres formue med et administrationsbidrag på hhv. 0,2 og 0,4 %.


[adrotate group=”1″]


Share This Post