Betalingsringen gik død og Venstres folketingsgruppe fik kage……….

Chokoladekage med marcipanovertræk og et stort "Nej til betalingsringen"-logo blev i dag båret ind i Venstres gruppeværelse af formanden selv.

Chokoladekage med marcipanovertræk og et stort "Nej til betalingsringen"-logo blev i dag båret ind i Venstres gruppeværelse af formanden selv.

 
Tillykke Venstre – og hvad så…………..
 
…………bilkøerne i København bliver ikke mindre af Lars giver kage, men man kan sige det er meget symbolsk med Løkkes kage, for Venstre bidrager til trafikken i København går i kage !
 
Husk det bilister og vælgere, når I sidder i endeløse trafikkøer i  byen – eller mod København, for den sags skyld også ud af byen. “Venstre ved man  –  hvor man har!”
 
Godt tre måneders kampagne anført af Venstres oppositionsleder Lars Løkke og Partiet Venstre med De Konservative og Dansk Folkeparti, som medløbere, det medførte i dag, den forkætrede betalingsring blev taget af bordet.
 
Det var en uskøn alliance mellem de borgerlige partier, nogle socialdemokratiske omegnsborgmester fra Vestegnen, Køge og Roskilde, der ikke har nogen anden plan for afviklingen af trafikken i København, det er rigtig trist for københavnerne og miljøet i byen.
 
De har været hjulpet af et dårligt forberedt forslag om betalingsring, der opstod som et “hovsa projekt” under valgkampen, hvor konsekvenserne af den – og beregningerne af udgifterne for betalingsringen ikke holder i dagens politik.
 
På Facebook er der 230 medlemmer i gruppen “Nej til S-SF betalingsring: Nej til over 11.000 kr. om året i bompenge”, hvilket ikke er en stor opbak´ning, når man ser hvor mange der dagligt bruger mediet. Men der har været tale om Venstre politikkere der har råbt højt og skabt mediedækning i dagspressen.
 
Det parret med en statsminister der bruger meget tid på EU-formandskabet og en transportminister, der ikke kunne lukke de politiske forhandlinger, det har betydet et stort prestigetab for regeringen.
 
Nu får vi som plaster på såret 500 mill. kroner til nedsættelse af billetpriserne ( i hele Landet, lover Villy Søvndal, SF) og noget lignende til indkøb af materiel. Der nedsættes en kommision, der skal barsle med forslag til trafikløsninger i København primo januar 2013, samtidig skal den afslutte sit arbejde i august 2013 med et samlet trafikforslag.
 
Derfor slipper borgmestrene ikke for trafikplanen indgår i kommunevalgkampen i efteråret 2013. Det kan vise sig at være en boomerang for de snævertsynede borgmestre.
 
 
 
Share This Post

Regeringens 12 minutter og betalingsringen i København………..

Der har i lang tid hersket tvivl om hvordan S+SF’s 12 minutter fra valgkampen i 2011 skal udmønstes i praktisk politik.

Det tager mere end 12 minutter at læse En Fair Løsning. Måske er det årsagen til, at de politiske modstandere ikke har opdaget, at planen indeholder mere end forslaget om 12 minutters ekstra arbejdstid.

Det tager mere end 12 minutter at læse En Fair Løsning. Måske er det årsagen til, at de politiske modstandere ikke har opdaget, at planen indeholder mere end forslaget om 12 minutters ekstra arbejdstid.

Nu har de dygtige journalister på Politikens bagside ATS fundet løsningen:

  • Efter hidtil hemmeligholdte møder i regeringens inderkreds er det lykkedes at finde frem til afløseren for de 12 minutters længere arbejdstid, der blev væk på valgnatten.
  • Store bededag nedlægges, og hvedeknopper pålægges fedtafgift.
  • Der skal skæres i skærtorsdag.
  • Langfredag skal gøres kortere.
  • Nytårsaften skydes en enkelt dag, så året får 366 dage.
  •  1. maj skifter status fra arbejdernes internationale kampdag til kæmpe international arbejdsdag.

Kilde: ATS på Politikens bagside.

Nu mangler ATS kun at finde en løsning på betalingsringen omkring København!

Den debat er ikke præget af den store objektivitet fra oppositionspolitikkernes side, men er baseret på at vække københavnerenes følelser og give Venstre regeringsmagten tilbage. Debatten på DR2’s program “DEBATTEN” med Clement Kjærsgaard fortsatte med sturdieværten i spidsen, at vildlede en sober debat om Københavns trafikproblemer, men forfaldt til de kendte parti politiske temaer.

Martin Geertsen (V) ville have en form for trafikregulering i København, medens han som borgmester havde ansvaret for trafikken i København, men han måtte ikke indføre trafikregulinger for VK(O) regeringen.

Kristian Phil Lorentzen, Venstres trafikordfører. Grafik: VKO's Satire Tjeneste.

Kristian Phil Lorentzen, Venstres trafikordfører. Grafik: VKO's Satire Tjeneste.

Så er regeringens 2 politiske møllesten fjernet og vi kan begynde at tale om de reformer, der har afgørende betydning for Danmark og danskernes fremtid 🙂

Det glæder jeg mig til og det gør mange andre danskere også.

Share This Post

Lars Løkkes valgtemaer holder ikke for et gennemsyn!

Hovedpunkterne i Venstres valgkamp, økonomi, forsvar, Rød Bloks forbud og betalingsring i København, de holder ikke ved et nærmere gennemsyn!

Venstres valgkampagne er fyldt med fejl.

Venstres valgkampagne er fyldt med fejl.

Danmark hovedbanker fortæller der ikke er forskel på rente og pengemarked selvom der kommer en rød regering efter valget. Det gælder fortsat selv Hr. Møller (Mærsk Line) har irettesat Danske bank, så deres cheføkonom Steen Bocian er kommet med en “ulden melding” om man skal stemme på Blå Blok.

Men det står fast, der ikke sker ændringer på pengemarkedet selvom Helle Thorning-Schmidt (S) bliver statsminister, det mener Danske Bank, Nordea og Jyske Bank. Så de underkender finansministeren, der fremmaner et skræmmebillede om højere renter og forværring af finanspolitikken, hvis han ikke bliver genvalgt.

Forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) fortæller danskerne, at Danmarks tætte forhold til USA vil lide skade, hvis Rød Blok danner regering!

Hertil, direkte adspurgt, siger den amerikanske regering via ambassaden i København:

Gode relationer uanset regering
While we cannot comment on what the Danish Minister of Defense said during her visit at the Pentagon, we want to emphasize that the Danish-American relationship has always been good, regardless of who is in government. We’re confident this will continue in the future“.

(I oversættelse: ‘Mens vi ikke kan kommentere, hvad den danske forsvarsminister sagde under sit besøg i Pentagon, vil vi gerne understrege, at de dansk-amerikanske relationer altid har været gode, uanset hvem der har siddet i regering. Vi har tillid til, at dette vil fortsætte i fremtiden’.)

Venstres forsøg på via de unge løver på at fremstille Rød Blok som en kommende forbudsregering er fyldt med fejl, hvilket dr.dk har afdækket, så her er valgkampagnen også punkteret.

Betalingsringen bliver anbefalet af finansministeriets embedsmænd, som den eneste brugbare løsning.

Lars Løkke Rasmussen tordner imod S- SF’s forslag om en betalingsring omkring København, selvom hans egne embedsmænd i Finansministeriet i 2008 fremlagde den som den eneste løsning på hovedstadens trafik- og miljøproblemer.

Ifølge DR skriver embedsmændene i rapporten, at billister holder i kø i mere end 100.000 timer dagligt hver dag i hovedstadsområdet.

Det svarer til et samfundsøkonomisk tab på seks milliarder kroner om året.

Finansministeriet gennemgår fem løsninger på problemerne og konkluderer, at betalingsringen er den bedste, fordi “der ikke umiddelbart ses andre instrumenter, der effektivt kan imødegå denne udfordring.”

Rapporten endte dog i skraldespanden, fordi Lars Løkke Rasmussen mente, at ringen ville være en ekstra skat for borgerne og dermed være i strid med regeringens skattestop.

Bliver Lars Løkke mod forventning statsminister efter valget, skal han forholde sig betalingsring, skattestop, for hans valgløfter holder ikke!

Bliver Lars Løkke mod forventning statsminister efter valget, skal han forholde sig betalingsring, skattestop, for hans valgløfter holder ikke!

Venstre bliver nød til at forholde sig til de trafikale problemer i København efter valget. Problemerne løses ikke ved flere motorveje, men ved en betalingsring. Det sker med Lars Løkkes accept efter valget, men er det ikke fedtspilleri fra statsministerens side?

Hermed er Lars Løkkes centrale angrebspunkter mod en Rød regering effektivt manet i jorden og Venstres valgballoner punkteret. Hvis Venstre vil i førersædet igen, så skal der en ny valgstrategi til.

Økonomien ligger ikke lige for med et underskud i mange år frem og med et underskud på 84,5 mia. kroner i 2012, hvor der kun i år 2020 er balance i regeringens finanslove.

Fastholder Venstre skattestoppet øges underskuddet med 12 mia. kroner, ligesom det ved forhandlingerne om finansloven efter valget afdækkes, at finansministeren må opskrive statens underskud, for der er pyntet på finanslovsforslaget inden valget.

 

Share This Post

Venstres dobbeltspil om betalingsring!!!

Der kommer flere og flere biler i København og pendlerne brugere meget tid i bilkøer.

Der kommer flere og flere biler i København og pendlerne brugere meget tid i bilkøer.

Søren Pind, den ildsprudlende integrations- og udviklingsminister rundet af partiet Venstre, som er mod en betalingsring i København i dag – han var fortaler for den, da han var teknik-borgmester i København.

Karsten Nonbo, kendt trakfikmand i Venstres folketingsgruppe gik som Søren Pind ind for en betalingsring i 2005.

Derefter blev Ritt Bjerregaard overborgmester og ville også have bompenge. Så var Venstre nærmest imod, og Fogh klyngede sig til “skattestoppet” som en tynd undskyldning.

I DAG er Pinds partifæller dem, der kører rundt med store spørgsmålstegn til S-SF’s propaganda om betalingsring. Men S-planen er noget løst sjusk – uden reel forholden sig til alle de svære afvejninger, der hele tiden har eksisteret.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen har opdateret sin holdning til Bompenge den 19. august 2011.

Nu står der:
Venstre går ikke ind for bompenge.

I stedet vil Venstre satse på smarte løsninger, der både mindsker trængslen på vejene og gør den kollektive transport til et reelt alternativ for flere. Det er den bedste måde at undgå tidsspilde i lange bilkøer og unødig forurening fra trafikken.

Sammen med et bredt flertal i Folketinget har Venstre derfor besluttet at gennemføre massive investeringer på knap 100 mia. kr. i både veje og den kollektive trafik.

Intelligente trafiksystemer (ITS) kan f.eks. medvirke til at udnytte kapaciteten på vejene bedre og ”parker-og-rejs” anlæg kan gøre det nemmere at benytte den kollektive transport.

******************

Før den 19. august 2011, stod der:

Venstre vil gøre det billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den.

En fortsat vækst i vejtrafikken på det overordnede vejnet og i de større byområder vil føre til større trængsel, flere kødannelser, mere støj og lokal luftforurening og øget CO2-udledning. De udfordringer skal vi forholde os til.

Venstre går ikke ind for bompenge. Det er alt for simpelt blot at lave en betalingsring omkring de større byer, og ulemperne vil overstige gevinsterne.

Til gengæld ønsker Venstre en grøn omlægning af bilbeskatningen, så det bliver billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den. Venstre vil derfor fra 2015 indføre en intelligent kilometerafgifte for personbiler, hvor bilisten betaler en variabel kilometertakst som varierer afhængigt af trængsel, miljø, CO2 og adgangen til kollektiv transport. Kilde: Folketinget og Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen.

**********

Venstre er hårdt trængt i sin kamp for at bevare regeringsmagten, det er sandt nok, men som det fremgår af teksten herover, så kører Venstre med en skjult dagsorden i bomsagen – som jeg hellere vil kalde betalingsring – men partiet Venstre arbejder med omlægninger af vores trafik i Danmark, som også vil komme til at koste for pendlerne til København.

Det har ikke været Venstre ukendt at gøre biltrafikken dyrere i vores større byer, men det er behændigt ændret til ……….. Venstre vil satse på smarte løsninger, der både mindsker trængslen på vejene og gør den kollektive transport til et reelt alternativ for flere. Det er den bedste måde at undgå tidsspilde i lange bilkøer og unødig forurening fra trafikken.

Men undskyld mig, Lars Løkke, Søren Pind, Karsten Nonbo og Kristian Pihl Lorentzen, hvilken forskel er der på at gøre det dyrere at bruge og køre i sin bil eller indføre en betalingsring i bestemte områder?

Venstres skræmmekampagne lyder noget falsk og utroværdig efter denne gennemgang.

Venstres mål er at skræmme pendlerne til at stemme på Venstre, for derefter at gøre det dyrere for dem at bruge bilen efter valget.

Efterskrift!

Venstres medlem af Trafikudvalget Karsten Nonbo sagde i 2005:
Vi kan lige så godt varme op til dansen og tage en ærlig debat om det. Roadpricing har været et tabu-emne, fordi folk tror, det kun handler om at få flere ipenge i statskassen. Men det handler om, at vi ikke kan bygge motorveje ind til København med 12, 14 eller 16 spor, og vejene inde i København kan heller ikke udbygges mere.”
Kilde: Avisen.dk

Men i dag siger Karsten Nonbo, som Søren Pind, jeg er blevet klogere…….

“Venstre ved vi, hvor vi har…..” 🙂


Share This Post