Præster behøver ikke give hånd til kvinde

Præster fra Folkekirkens højrefløj slipper for at give hånd til deres kvindelige kolleger, når de indsættes.

 
Beskæftigelsesministeren kræver, at offentligt ansatte skal trykke hånd med det modsatte køn.

Men præster fra Luthersk Mission og Indre Mission slipper for at give hånd til kvindelige præster i forbindelse med deres indsættelse i Folkekirken.

“Et par gange har jeg ordineret en præst, som tilhører den yderste højrefløj. Her mener man ud fra samvittighed og en læsning af Det Ny Testamente, at præsteembedet er forbeholdt mænd. Derfor vil de i ritualet ikke give hånd til kvindelige præster. Det er et syn, jeg ikke deler, men ved de to ordinationer har jeg taget det hensyn”, siger biskop for Viborg stift, Karsten Nissen til politiken.dk , den .

 

Jeg mener:

Folkekirken,  er som navnet siger, en folkekirke for hele den danske danske befolkning, derfor er der ikke plads til præster, der ikke ønsker at trykke kvindelige præster i hånden.

De præster der ikke vil trykke kvindelige præster i hånden skal hældes ud af  Folkekirken.

Der er min optik 2 grunde til det.

  • Kvinder er en legitim del af den danske befolkning, uanset hvad højreradikale præster kan tolke af Det Gamle –  eller Nye Testamente.
  • De danske folkekirkepræster er  tjenestemænd betalt af skatteyderne og derfor skal de ikke dyrke personlige ideer der.

De præster, der ikke kan opfylde disse 2 krav må tage job i de Danske Frikirker, for selvom Karsten Nissen er konflikt sky, så hører de ikke hjemme i Folkekirken.

Og kan vi så ikke snart slippe for det råben op om muslimer, der ikke vil give hånd til det modsatte køn?

Det gælder for alle troende, at man giver hånd til kvinder og mænd…

Share This Post

Folkekirken og vielser

DR2’s debatten havde homoseksuelle vielser på dagsordenen i dag. Viborgs biskop Karsten Nissen var mod vielse i kirken af homo/lesbiske par. Han argumenterede med baggrund i biblen og kirkens etik og moral mod dem, for ægteskab var for en mand og en kvinde, men han var indstillet på at finde en ordning, hvor der kunne ske en eller anden form for kirkelig handling, men ikke vielse.

Biskop Keld Holm fra Århus Stift var mere indstillet på en velsignelse i kirke, eller var han, når det kom til de kolde facts?

Nu sparkes sagen til hjørnespark i et kirkeligt udvalg, for ellers vil det splitte Folkekirken, siger Biskop Karsten Nissen!

Det sker ikke fordi Folkekirken er imnødekommende overfor Homo/lesbiske par, men fordi kirkeminister Birthe Rønn Hornbech henstillet til Folkekirken om at komme med løsning på problemet homo/lebisk forhold og deres håndtering i kirken.

Jeg mener Folketinget skal træffe en beslutning om vielse af homo/lesbiske forhold på samme vilkår som som ægteskaber mellem mand og kvinde. Det er uholdbart at der er forskel på mulighederne i kirkelig vielse og borgerlig vielse.

Det er ikke et argument at sagen truer med at dele folkekirkens præster midt over, det må Folkekirken selv afklare, for præsterne er ansat af den danske stats som embedsmænd. Derfor er det min holdning, at vil præsten ikke vie homo/lesbiske par, eller vie fraskilte par, så er de ikke værdige til at være ansat i den Danske Folkekirke.

Hvad venter I på i Folketinget, få ligestilling mellem kirkelig vielse og borgerlig vielse fastsat ved lov!

Vil biskop Karsten Nissen eller Luthers Mission ikke være med til det, så skal de heller ikke have andel i statens penge. Det næste problem for Folkekirken og lovgivningsmagten kan meget vel kirkens adskillelse fra staten.

Et argument mere for det er en femtedel af befolkningen betaler til et trosfællesskab, som de ikke af forskellige arsåger føler er deres kirke, det mener jeg er et stort demokratisk problem i Danmark, hvor Grundloven sikrer religionsfrihed.

Den 1. januar 2009 var 81,5% af indbyggerne i Danmark medlemmer af Folkekirken, men under 5% af disse går til gudstjeneste på ugentlig basis, så der bestemt behov for en modernisering af vores kirke, så den bliver et samlingspunkt for medlemmerne.

Derfor ser jeg meget gerne en adskillelse af kirke og stat.

Biskop Keld Holm huskede os på, der var det samme problem med indførelse af kvindelige præster i Folkekirken, men præsternes modstand holdt kun til første lønningsdag! Det samme tror jeg vil gælde for Karsten Nissen og hans sympatisører i denne sag.

Share This Post

Brødnid på BT og DR?

www.bt.dk  og www.dr.dk skriver om biskoppers fester og nævner flere eksempler på det de mener er overforbrug:
Kontorchefer og medarbejdere blev inviteret med, så i alt 27 deltog i frokost og gourmetmiddag. Der blev på dette ene møde alene drukket 22 flasker vin, 38 øl og enkelte drinks.

Et andet eksempel:
En anden gang i oktober 2007 drak 11 biskopper, otte ægtefæller og en kontorchef 25 flasker vin, 21 drinks, syv cognac og én øl på restaurant Philip i Århus og sendte den samlede regning på 22.900 kroner videre til kirkeskatteyderne. (Statens vejledning foreskriver 1.000 kroner med baggrund i en dom fra Brixtofte sagen)

 

Det er også galt med overnatninger for biskopperne, der eksempelvis beskrives til at koste skatteyderne 1.750 kroner, hvor statens vejledning foreskriver 805 kroner.

Biskop i Århus Stift, Kjeld Holm, forsvarer de dyre middage og hotelophold, selv om de er i strid med reglerne.
– Det er muligt, men vi vil også gerne have, at det er lidt festligt, og det synes jeg, er helt rimeligt. Man kan altid appellere til den lille misundelse.

Jeg er meget enig med biskop Keld Holm, at det skal være lidt festligt! Hvad andet kan forvente, når man bliver inviteret ud af skatteyderne i Danmark? Og der er nu festligere når der er kvinder med til festen, det er ligesom de kan sætte stemningen lidt i vejret især når der er lidt kavalergang man kan se på!

Disse biskopper og deres hustruer yder et værdigfuldt tilskud til det dabnske samfund. De delatger for det meste om søndagen i kirken, når de ikke er til fest på statens regning, og derres hustruer sørger for ægtefællen trods alt står op om morgenen 😉

Til deres forsvar kan jeg erindre om statsministerens ikke så smålige skelen til hvad der er hans og statens midler, når der skal deles “fadbamser” ud i festligt lag, så her er måske kimen til biskoppernes overforbrug ?

Share This Post

Storebededag

Det er Storebededag i dag!

 Opfinderen af Storebededag Hans Bagger, biskop i Roskilde år 1675-93
Idémanden bag Store Bededag er Hans Bagger, som var biskop i Roskilde fra 1675 til 1693. I løbet af sine to første år som biskop fik Bagger indført hele 3 faste- og bededage. Den midterste af dem blev lovfæstet ved en kongelig forordning d. 27 marts 1686, og placeret den fjerde fredag efter påske. På denne måde kunne Christian den Femte nå at holde Bededag i København, inden han drog ud på sommerrejser til sine riger og lande.

Store Bededags helt korrekte navn var “ekstraordinær, almindelig bededag”, og den blev indvarslet allerede aftenen før, ved ringning med kirkens største klokke, – stormklokken.

Ringningen var signal til, at kroer m.v. skulle lukke, og at der ikke længere måtte drives handel. På den måde var der håb om, at folk kunne komme rettidigt (og ædru) i kirke, som forordningen krævede. Man skulle faste indtil gudstjenesterne – inklusive aftensang – var var afsluttede, og i øvrigt afholde sig fra arbejde, rejser, leg, spil og al slags “verdslig forfængelighed”, skriver historie-online.dk.

Se det er noget af et tema, der heldigvis ikke overholdes i dag!

Men lidt af det trives i dag, da Helge Engelbrecht – min nabo med “Mariehaven” – har mødt en indsigelse mod sit projekt i baghaven fra Ribe Stiftsråd. Han må ikke holde arrangementer, der kan genere kirketiden og han skal varsle Ansager Kirke 6 måneder forud for arrangementet!

Stor var min overraskelse, da jeg åbnede mit TV i morges og fangede DR2, hvor der var transmission fra Folketinget her til morgen. Folketinget respekterer ikke Storebededag! Og hvorfor?

Det viste sig så, det var debatten fra i går! Så Folketinget holder Storebededagen fri.

Debatten omhandlede bandekrigen i København! Men det er måske forklaringen på Folketingets overabejde?

Share This Post