Med licens til at slå et parti ihjel……

Jeg lader den stå uden tekst………

Share This Post

Den heldige mand………..

Jeg anbefaler……………………..

NET-sket

Lars Løkke – Danmarks heldigste mand

Ugens store danske historie mangler jeg til gengæld at få sat billede på, for der var ingen fotografer i nærheden, da Lars Løkke Rasmussen onsdag morgen løftede kaffekoppen op til munden og fik øje på Politikens forside med tophistorien “Corydon vil udlicitere mere pleje. Men man må formode, at Venstres formand stillede koppen så hurtigt fra sig, at han spildte kaffe på bordet, og at der under den efterfølgende nærlæsning af artiklen bredte sig et vantro smil i oppositionslederens ansigt, for hold da op, hvor får den mand meget forærende for tiden.

Forsidehistorien handlede om, at finansminister Bjarne Corydon er så langt foran Produktivitetskommissionens anbefalinger, at han allerede har hyret et hold regnedrenge, der skal komme med forslag til, hvilke dele af børne-, ældre og handikapområdet, der kan udliciteres til private.

Det var tydeligvis ikke meningen, at dén historie skulle have været ude nu, men eftersom det alligevel var sket, blev Corydon jo nødt til at oplade sin dybe basstemme og mumle noget om, at regeringen ser fordomsfrit på mulighederne for øget samarbejde mellem det offentlige og det private.

Lars Løkke og Venstre er længe blevet hånet for, at de ikke kommer med deres egne politiske udspil. Men hvorfor skulle de dog gøre det, når regeringen gør det for dem den ene gang efter den anden, så de bare kan nøjes med at hægte sig på?

Læs hele indlægget på Politiken.dk

Share This Post

Der er intet ændret………….

Der hersker i øjeblikket en voldsom debat på de sociale medier om kontanthjælpsreformen og uddannelses støtten, det er ikke overraskende, når “reformerne” giver en besparelser på mange milliarder kroner.

Der er nogen der skal bidrage til dem, men er reformerne retfærdige? Og er det rene besparelser, der fylde de riges lommer med skattelettelser?

Kontanthjælpen og forsørgelsespligten.
Jeg mener fortsat at en ligestilling mellem samlevende M/K og gifte par er naturligt, både når det gælder ydelser og skattefradrag med videre. Hermed har jeg IKKE taget stilling til størrelsen af satserne, som efter min mening absolut er værd at debattere.

Og skal jeg tage stilling til dem, så skal satserne være til at leve for…. og ikke mindst er det den enkeltes pligt sætte sig i personlige udgifter, hvor man også kan leve, hvis man bliver midlertidig ledig eller syg.

Du skal være velkommen til at tage en uddannelse, men så snupper vi lige en luns af dine dagpenge“. Sådan lyder Carsten Koch-udvalgets tilbud til de ufaglærte ledige over 30 år, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse, skriver Ugebrevet A4 i dag.

Uddannelse på en ydelse, der er lavere end dagpengene, er ikke vejen frem, hvis flere ufaglærte skal opkvalificeres til faglærte. Det vurderer et flertal i de lokale beskæftigelsesråd, som får opbakning fra en arbejdsmarkedsforsker. Regeringen vil endnu ikke afsløre, om den følger anbefalingen fra Carsten Koch-udvalget.

Det er min opfattelse at alle i de danske samfund vil have glæde af ufaglærte får en uddannelse og dermed aktivt bidrager til velfærdssamfundet med den værditilvækst deres arbejdsindsats giver fremover.

Derfor skal regeringen ikke lytte til Carsten Koch udvalget i denne sag. Regeringen skal skifte politisk retning og ikke betingelsesløst støtte “De Blå” økonomer i Finansministeriet. Gør den ikke det, så slutter regeringsmagten senest i september 2015.

bjarne

Det er på tide Bjarne Corydon finder ud af han er Socialdemokrat!

Dumpekarakterer gør indtryk

Hos Socialdemokraterne har arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen noteret sig dumpekaraktererne fra de lokale beskæftigelsesråd.

Partiet har meldt ud, at den kommende beskæftigelsesreform skal levere et historisk uddannelsesløft af de ufaglærte. Og før valget foreslog Socialdemokraterne, at ufaglærte skulle kunne tage en erhvervsuddannelse på det fulde dagpengebeløb.

 

I dag vil Leif Lahn Jensen (S) ikke afsløre, hvad han mener om ekspertudvalgets forslag.

»Nu skal vi til at strikke noget sammen med de Radikale, og så må vi jo også se, hvad vi kan blive enige med vores borgerlige forligsparter om. Men beskæftigelsesrådenes holdning gør da indtryk,« siger han.

Men er det ikke på tide Socialdemokraterne sætter sig igennem over for De Radikale og dermed skaber en regering med en social arbejdsmarkedspolitik?

Den endelige rapport fra Carsten Koch-udvalget ventes offentliggjort i næste uge. Herefter præsenterer regeringen sit eget beskæftigelsesudspil.

 

Han er stadig aktuel………

Carl_Scharnberg

Af Carl Scharnberg.

Aldrig før i dette land
har så mange på så kort tid
mistet så mange rettigheder,
der har kostet så dyrt.

Klassekamp koster stadig døde.
Ingen stilles op af muren.
Fra Ålborg beretter en fagforening:
Tre selvmord på en uge.
Fra Århus beretter en fagforening:
Seks selvmord.

Ingen stilles op mod muren.
Vi lever i et frit land,
hvor enhver har ret til at hænge sig,
før bank og kreditforening overtager
og øger historiens største underskud.

Aldrig før i dette land
i vor tid har så mange
opført sig så sagtmodigt,
medens man behandlede dem
så groft så længe.

Lær dem at tænke i små tal,
sagde de, vores modstandere,
og det gjorde vi så gennem generationer.
Alt for længe var vi alt for beskedne,
og når vi så kom med vore små ønsker,
råbte de, som om vi havde startet
en katastrofe, der betød landets undergang!
Sådan holdt de os, og kun fordi der
blandt os var nogen, kvinder og mænd,
yngre og ældre, der ikke lod sig skræmme,
nåede de sammen gode resultater,
der kom alle til gode.

Lad det være sagt igen og igen:
Arbejderklassen fik aldrig noget foræret!
Hvad kostede det ikke at opnå resultater,
hvor små, de end var?
Hvor mange år tog det ikke at gøre selv
en beskeden drøm til virkelighed?
Hvor mange tabte strejker måtte vi ikke
betale med.

Hvor ofte lykkedes det dem ikke
at sætte os op imod hinanden?
Hvor mange falske løfter måtte vi
ikke høre på?
Hvor ofte måtte vi ikke igen og igen
betale for de samme goder.

Lad det være sagt igen og igen:
Dagpengeordningen var ikke en gave
fra en rig onkel i Amerika!
Dyrtidsreguleringen skyldtes ikke
gavmildhed hos arbejdskøberne!
Retten til ferie var ikke en sponsorgave
fra et københavnsk bryggeri!
Arbejderklassen fik aldrig noget foræret,
og ingen vil forære os noget fremover.
Alt det der er nået, er betalt med arbejde,
kampe, ofre, slid, skuffelser,
udholdenhed, nederlag, og kun fordi nogen
aldrig gav op nåede vi videre!

Helt i Carl Scharnbergs ånd, skriver jeg: ” Eftertryk ses gerne“.

Carl Scharnberg.
Han var forfatter og digter, højskolelærer og politisk aktivist. Carl Scharnberg blev kaldt “arbejderklassens digter” og “den røde digter fra Vrå”. Wikipedia

 

Share This Post

Finansministeren er for stejl i Dong sagen!

Der står et meget centralt spørgsmål tilbage efter jeg har overværet 4 timers samråd i Finansudvalget i dag med finansminister Bjarne Corydon (S).

samraad

Hvorfor tager den mand dog ikke kontakt til de fire pensionskasser og får afdækket deres økonomiske formåen og vilje til at skyde risikovillig kapital ind i Dong Energy?

Har vi en finansminister i Danmark, som er modstander af de danske pensionskasser og fagforbund, det ligger lige for at mene det, for hans afvisning af at mødes i et opklarende møde med de fire pensionskasser minder alvorligt om det pludselige sammenbrud i 3 parts forhandlingerne i regeringens første leveår.

Og har vi en socialdemokratisk finansminister Bjarne Corydon, der IKKE lytter til sit vælgergrundlag? Og er han så præget af at pleje sit personlige ego, så han ikke er i stand til stoppe op og vurdere salget en gang mere, hvilket der er et alvorligt behov for.

De meget centrale emner er………

 • Hvorfor skal aktierne sælges på det dårligst tænkelige tidspunkt, hvor selskabets indre værdi er halveret fra 60 milliarder kroner til godt 31,5 milliarder kroner?
 • Hvorfor skyder den danske stat ikke selv de 8 milliarder kroner ind som lån eller kassekredit for Dong Energy? Der er udsigt til en betydelig gevinst i 2018, hvor det er hensigten at børsnotere Dong Energy.
 • Hvorfor styrker regeringen ikke Dong Energy’s bestyrelse med personer, der har en indsigt i El- , gas- og oliebranchen, samt udskifter formanden med en erhvervsmand, der har en bredere erfaring i erhvervslivet – end den nuværende Fritz Schur, der er mest kendt for royale fester og pengeindsamlinger til Partiet Venstres valgfond.
 • Hvorfor har energiministeriet IKKE deltaget i forhandlingerne med Goldman Sachs.
 • Hvorfor skal Goldman Sachs have vetoret mod ændringer i forretningsplanen?
 • Hvor skal Goldman Sachs have mindretalsbeskyttelse?
 • Hvorfor skal Goldman Sachs kun have 40% tabsrisiko ved et muligt Dong Energy kollaps? Det har efterfølgende vist sig kun at andrage 1,3 milliarder kroner.
 • Hvorfor skal Goldman Sachs have en gevinst på 1,7 milliard danske kroner ved den danske regerings tilbagekøb af aktierne.

De sidste ønsker kunne Pension Danmark ikke opnå i Finansministeriet, der blev afvist med begrundelsen om pensionsselskabet ikke ville påtage sig en erhvervsrisiko.

Som tiden går, så afdækkes Goldman Sachs kapital indsprøjtning i Dong Energy som et “avanceret lån”, ikke normale aktiepenge, men en variant af et lån med en stærkt begrænset risiko og Goldman Sachs er udenfor udviklingen af SIRI oliefeltet. som tidligere miljøminister Poul Nielson sagde det i aften i Deadline på DR2.

Anders Krab-Johansen, chefredaktør Børsen, siger den tidligere regering har et stort ansvar for Dong Energy’s nuværende økonomiske situation og udvikling med en masse fejlinvesteringer. “Det er interessant bestyrelsen fortsat bliver siddende“, siger han i Deadline til aften.

SF’s Landsråd mødes i morgen for primært at drøfte Dong salget. Der er voldsom uro i det Socialdemokratiske bagland, hvor flere partiforeninger og flere markante socialdemokrater, der protesterer mod salget.

Nu melder det Radikale bagland sig også i protestkoret………

Der er jo samlet 170.000 underskrifter på kort tid. Det synes jeg, at både de Radikale og regeringen skal tage alvorligt. Man har jo ikke været fuldt klar over, hvordan tingene har forholdt sig, og her tænker jeg særligt på konstruktionen med firmaer i skattely“, siger radikal storkredsformand i Nordsjælland, Peer Tidemand-Petersson til Berlingske.

Hovedbestyrelsesmedlem Jørgen Mark Pedersen kalder det for “demokratisk underskud at køre aftalen så hurtigt igennem, når der er tvivl i store dele af befolkningen“.

Goldman Sachs er et afskyeligt selskab. De er uhæderlige og bærer et stort ansvar for den finanskrise, som verden er kastet ud i“, siger et andet radikalt hovedbestyrelsesmedlem Sven Skovmand til Jyllands-Posten.

Min personlige indstilling – og råd til finansministeren er kort og godt:

 • Tag en tænkepause og tag et møde med de 4 pensionskasser.
 • Suppler det møde en aktiv debat med regeringens bagland om den fremtidige udvikling af Dong Energy.
 • Overvej staten selv går ind og yder et statslån eller en kassekredit til Dong Energy.
 • Vurder om Dong forsat skal børsnoteres.
 • Indsæt en professionel bestyrelse til ledelse af Dong Energy.
 • Indrag Energiministeriet og Skatteministeriet i udviklingsarbejdet af DONG Energy.

Jeg har dog ikke megen tro på mine råd gør indtryk på regeringen, der i min optik kun ønsker at være på tværs af sit vælgergrundlag og tilsyneladende ikke ønsker at blive genvalgt i 2015.

Det er meget, meget trist!

 

 

Share This Post

Dong fortjener en langsigtet investering!

CEVEA skriver på Facebook den 25. januar 2014:
DONG fortjener en investor, som tænker længere end den næste bonusordning, som ikke spekulerer i skattesnyd, og som kan sikre DONG’s position som et af verdens førende selskaber inden for den grønne omstilling.

Nu er der måske et nyt alternativ. Fire pensionskasser melder sig i hvert fald på banen i dag.

Pensionskasserne er langsigtede investorer, og hvis investeringen kommer fra dem, vil det betyde, at det reelt set stadig er det danske fællesskab, der ejer hele DONG“.

Det er jeg ikke uenig i. Jeg er derimod meget forundret over finansminister Bjarne Corydon (S) ikke afprøver de fiore pensionsselskabers interesse i at overtage Goldman Sachs aktiepost, men derimod leger skjul i Finansministeriet.

Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforenings 90.000 medlemmer og samtidig formand for Lærernes Pension, mener det er realistisk med danske pensionsselskaber overtager aktieposten.

 

Sammen med sygeplejerskernes og pædagogernes pensionskasser samt PenSam er der nu et solidt hold på fire, der opfordrer regeringen til at droppe samarbejdet med det amerikanske investeringsselskab Goldman Sachs og i stedet søge et dansk alternativ.

Alligevel optræder finansministeren her til morgen som en “Lord Nelson” ved slaget om København i 1801 med kikkerten for det “blinde øje”. Hvorfor i afprøver han dog ikke de fire pensionsselskaber ved et møde i Finansministeriet? Det forekommer mig at være en stor gåde!

Men det er ikke første gang finansminister Bjarne Corydon har det svært med fagforeningerne i Danmark. 3 parts forhandlingerne med LO og FTF strandede også hurtigt med voldsom kritik fra fagforeningerne om forhandlingerne ikke var udtømt på det tidspunkt. Er det et problem for finansministeren, at han har det skidt med fagforeningslederne?

Her er en kopi af email sendt til Finansministeren.

Til finansminister Bjarne Corydon

 

Vi har med beklagelse konstateret, at du har afvist vores henvendelse om muligheden for at gå ind som aktionærer i Dong Energy i stedet for Goldman Sachs som for sent og for lidt konkret.  

 

Forslagets sene fremkomst skyldes dels, at vi først gradvist og sent via den offentlige debat har kunnet danne os et billede af de vilkår, der er foreslået for Goldman Sachs’ køb af de 19 pct. af aktierne, dels at der med stigende intensitet er blevet efterlyst et dansk alternativ. 

 

Du har selv i pressen givet udtryk for, at en løsning forudsætter et grundigt og kvalificeret forhandlingsforløb. Det er vi naturligvis helt enige i. Derfor har vi heller ikke kunne fremlægge et konkret tilbud, som nogen har efterlyst i pressen.

 

Vi er klar over, at en dansk løsning samlet set skal kunne matche løsningen fra Goldman Sachs. Med det billede vi nu har, er det vores overbevisning, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne kan løfte dette. Det vil sige køb af 19 pct. af aktiekapitalen på de samme vilkår for risiko og fortjenstmuligheder, som er foreslået i udkastet til aftale med Goldman Sachs. Vi har forstået, at staten har tilbudt en risikobegrænsning og garanteret minimumsforrentning og indsigt i bestyrelsesarbejdet, som også for os vil rumme de fornødne garantier for et afkast til pensionssparerne, der i det mindste er rimeligt og i bedste fald meget betydeligt.  

 

Vi synes, at det må være mere attraktivt fra et dansk synspunkt at gevinsten ved investeringen i givet fald tilfalder danske pensionssparere i stedet for en amerikansk investeringsbank. 

 

Fordelen for det danske samfund vil også være, at der dermed sikres dansk beskatning af afkastet af denne aktieinvestering. 

 

Vi er opmærksomme på, at DONG Energy har brug for meget hurtig kapitaltilførsel for bl.a. at fortsætte de lovende investeringer i havvindmøller, og vi er derfor naturligvis villige til at føre eventuelle forhandlinger med Finansministeriet til ende i allerhøjeste tempo.

 

Vi vil foreslå, at der sammensættes en gruppe med den nødvendige ekspertise fra arbejdsmarkedspensionsselskaberne, der kan mødes med Finansministeriet for at afklare mulighederne. Det er derfor vores udgangspunkt, at regeringen har et reelt ønske om at afsøge mulighederne for et dansk alternativ.

 

Vi har fuld forståelse for, at det er en presserende sag og er indstillet på meget hurtigt at finde en løsning. Det vigtige budskab fra vores side er, at der er en seriøs mulighed for en løsning, der tilsikrer DONG den nødvendige kapital og samtidig sikrer en fornuftig statsfinansiel situation.

 

 Med venlig hilsen

 

Anders Bondo Christensen
formand for Lærernes Centralorganisation, best.fmd. i Lærernes Pension

 

Grete Christensen
formand for Sundhedskartellet, næstfmd. i bestyrelsen for PKA

 

Henning Pedersen
formand for BUPL, næstfmd. i bestyrelsen for PBU – Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger.

 

Dennis Kristensen
formand for FOA, best.fmd. i PenSam Holding

*******************************************************

Hvorfor er Venstre og Konservative ikke i pressen for at støtte en regering og finansminister, som partierne har indgået et forlig med om salg af 19% Dong Aktier? Det synes som om de to partier er  end tilfreds med regeringen får mange tæsk for Dong aftalen i medierne, men er det ærlig forligs politik fra de borgerlige partier?

Det er ikke overaskende Dansk Folkeparti løber fra et upopulært forlig. Det er set mange gange før! Men det er absolut uklædeligt for Dansk Folkeparti.

Det burde få regeringen på andre tanker, der er en så udbredt mangel på opbakning fra de borgerlige partier (Regerings alternativet) og befolkningen som helhed.

Det ser ud til Helle Thorning og regeringen IKKE har lært af “hurlumhejet” om betalingsringen. Det er rigtig trist!

Socialdemokraternes gruppeformand i Folketinget Henrik Dam Kristensen har udsendt et nyhedsbrev i dag, hvor han forsvarer beslutningen om salg af Dong aktier til Goldman Sachs.

Jeg har derfor skrevet til ham:

(Uddrag af min mail 27. januar 2014 til Henrik Dam Kristensen)

Jeg forstår godt du forsvarer regeringens salg af Dong til GS,
men det er indlysende for mig, at der er andre muligheder.

Staten kan selv finansiere salget, hvilket ville stoppe den voldsomme debat om sagen.
Med et overskud på 100 mia. kroner på handelsbalancen må det være muligt at optage et lån
på 8 mia. kroner eller holde fagforenings bosserne op på deres løfte om pensionsmidler.

Ydermere har Dansk Folkeparti lugtet lunten og skrider fra forliget med regeringen
og høster dermed stemmer fra en regering, der har endnu en betændt sag lagt oveni betalingsring,
dagpenge-  og kontanthjælp reformerne.

Det er som om regeringstoppen ikke er tråd med deres vælgergrundlag, hvilket er en forudsætning
for at blive genvalgt om knap to år.

For mig virker det mere som om man er bange for at tage et opgør med Venstre og Konservative om en
ændring af et indgået forlig, samt en halvstarrig finansminister, der ikke vil tabe ansigt, koste hvad det vil!

Som der er oplyst i pressen så løber regeringen også med det “gode” tilbud en betydelig økonomisk risiko,
hvorfor jeg ikke mener det vil belaste de danske skatteydere voldsomt, at man tager hele risikoen ved et fornuftigt projekt i Dong regi.

Få nu lukket den sag Henrik Dam Kristensen”.

For at skære det ud i pap, så går jeg ind for man afprøver de danske pensionskasserne en gang til, før man afslutter sagen i Finansudvalget på torsdag. Det fortjener danskerne og Dong.

 

 

 

 

Share This Post