Bjarne Corydon begår en alvorlig fejl………..

Der føres en voldsom debat af statens salg af  Dong aktierne. Regeringen, primært den socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon, er under voldsom beskydning af sine egne partimedlemmer.

De Radikale og Margrethe Vestager ligger som sædvanligt “lunt i smult vande” uden at blive inddraget i debatten, selvom de helhjertet støtter salget.

De borgerlige partier Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti er totalt tavse i denne debat, selvom de faktisk er enige og deltagere i forliget om salget af Dong aktierne.

Også her er Dansk Folkeparti populistisk og en utroværdig forhandlingspartner. Selvom partiet er aktiv deltager i forliget om salg af Dong Aktier, så flygter Dansk Folkeparti fra aftalen, da partiet opdager folkestemningen går mod aktiesalget.

Goldman Sachs køber 19% af aktierne i DONG for otte milliarder kroner.  Samtidig skal pensionskasserne ATP og PFA indskyde 2,2 milliarder kroner og 800 millioner i DONG, der er økonomisk trængt. Dong er prissat til 31,5 milliarder, hvilket “eksperter” mener er for lavt sat.

Bjarne Corydon har følt det nødvendigt at informere medlemmerne i det gamle parti.

Der har de seneste uger været debat om den aftale om kapitalindskud i DONG, som et bredt flertal af partierne i Folketinget har tiltrådt, og som Finansudvalget nu behandler og forventes at bekræfte i næste uge.

Baggrunden for kapitaltilførslen er enkel. DONG har de seneste år været økonomisk udfordret og er nødt til at få tilført yderligere kapital, hvis det skal være muligt for selskabet at virkeliggøre sit investeringsprogram, der bl.a. satser massivt på at udnytte selskabets viden inden for havvind. Baggrunden for de økonomiske problemer er bl.a. betydelige tab på gasmarkedet, som følge af nye gasfund. DONG’s aktuelle udfordringer viser med al tydelighed, at energiinvesteringer ikke er risikofrie.

Derfor skulle vi som politikere tager stilling til, om man skulle bremse selskabets investeringsplaner i havvind eller tilføre kapital, der kunne muliggøre investeringerne.

Jeg synes så afgjort, at der skulle tilføres kapital, da selskabet også klart mente, at havvind var et forretningsområde med et stort potentiale. Det tilsluttede den brede kreds af partier sig, der står bag forliget om DONG – dvs. regeringen, V, K og DF.

Regeringen har derefter gennemført en proces, hvor potentielle investorer kunne byde ind. På den baggrund er det besluttet at modtage kapitalindskud i DONG fra investeringsbanken Goldman Sachs, ATP og PFA. Den beslutning er alene truffet ud fra, hvad der var det bedste tilbud for DONG og staten. Investorerne bliver medejer, men staten beholder aktiemajoriteten og har dermed bestemmende indflydelse i DONG. For at sikre sig at strategien holdes, får investorerne nogle vetorettigheder – blandt andet i forhold til investeringer. Det har været drøftet i offentligheden og er kort kommenteret i dette notat.

Enkelte har talt for, at staten og dermed skatteyderne blot selv skulle have tilført de over 10 mia. kr., som DONG nu modtager fra private investorer. Det synes jeg ikke, så længe vi fortsat kan have aktiemajoriteten. Det er rigtigt, at staten kan låne billigt, men når pengene skydes ind i energiinvesteringer, løber vi også en risiko for at tabe penge. Derfor synes jeg, det er godt, at vi allierer os med private investorer, der kan påtage sig en del af den risiko, der er for at tabe pengene. Det tror jeg, at vi, der både er skatteydere og tilhængere af massive investeringer i havvind, er bedst tjent med”.

Mvh.
Bjarne Corydon

Hvorfor sælge?
dong

Jeg forstår ikke regeringen i denne sag, for hvad er de fire milliarder kroner som Goldman Sachs risikerer at miste ved en hypotetisk Dong Fallit?

Burde regeringen ikke foretrække en dansk investor som Dansk Pension i stedet for eller selv indskyde beløbet? Regeringen (Skatteyderne) hæfter faktisk for godt 7 milliarder kroner ved en Dong fallit,  som Goldman Sachs indskyder i Dong ved det planlagte aktiekøb.

Det er en fornuftig investering, så hvis man ikke kan skaffe danske investorer til Dong, så burde ejeren selv indskyde pengene, for de kommer hjem igen i form af udbytter på sigt. Allerede i 2015 har Dong et fornuftigt overskud igen og det fortsætter i årene fremover, selvom gasprisen ikke er i det høje leje mere.

Dong’s direktør er inhabil i denne sag – for ikke at sige utroværdig i aktiesalget til Goldman Sachs. Han og 250 ledende medarbejdere i Dong har en personlig interesse i at få Dong aktierne solgt, da de ved salget får et pænt stort beløb til deres personlige bankkonti.

Goldman Sachs kommer med 8 milliarder og mister kun fire, hvis Dong går fallit. De danske skatteydere betaler så de 7, så Corydons argumentation lyder hult……. om de danske skatteydere ikke mister penge ved Dongs hypotetiske fallit.

Det er en “ommer” Bjarne Corydon.

Stop børsnotering!

Og så burde regeringen gøre op med en kommende børsnotering af Dong, der i realiteten er det samme som et salg til Goldman Sachs, for der kommer aktierne ud i frit salg – også til spekulative investeringsforeninger, der KUN går efter kortsigtet profit og gemmer overskuddet i skattely.

Et bevis for min påstand er de politiske erfaringer ved salg af TDC og Københavns Lufthavn.

Share This Post

En bøn til dig Johanne ….. kravl ned af træet

….. og bliv til en politisk partner for regeringen.

Johanne Schmidt-Nielsen, Enhedslisten - Fotograf Steen Brogaard

Kære Johanne
Jeg har stor respekt for dit politiske arbejde, men hvorfor forspilder du chancen for en rød finanslov?

Ældreforsorgen afgøres ikke af et (eller to) bade om ugen. (Personligt vil jeg være utilfreds med det, da jeg går i bad hver dag….)
Derimod er der større chance for det bliver en laveste fællesnævner for kommunernes ældreforsorg, hvis Enhedslisten fik sin vilje.
Men det opdager du, når Enhedslisten efter den 1. januar 2014 bliver til et kommunalt parti.

Tillykke med det flotte valg den 19. november 2013.

Jeg håber det kommunale bagland bruger deres mandater bedre end folketingsgruppen.

Du skriver i dag:
Regeringen stod med et politisk valg. De kunne vælge at lave en aftale med Enhedslisten, som sikrede svage ældre medborgere ret til at få hjælp til bad to gange om ugen, og som sikrede flere job på danske løn og arbejdsvilkår. Eller de kunne vælge højrefløjen og give nye skatterabatter til de store virksomheder“.

Bjarne Corydon skriver i dag:
Regeringen havde gerne lavet en aftale med Enhedslisten. Vi har igennem lang tid har forhandlet – og givet Enhedslisten det ene tilbud efter det andet. Enhedslisten har løbende stillet nye krav og til sidst ultimative krav.  De har sågar talt om valg“.

Personligt er jeg enig med dig i skattelettelser til de velhavende og virksomhederne ikke giver mange danske job, højest beskæftigelse i banksektoren med hjælp til at gemme pengene i skattely.

Man må tage det “sure med det søde“. Skattelettelserne var aftalt på forhånd i Folketinget – (uden om Enhedslisten) – og derfor skal de indarbejdes i finansloven.

Jeg mener, at I skal tage Jeres rolle som støtteparti op til alvorlig revision.

I kunne lære en del ved at analysere Dansk Folkepartis rolle under VK-regeringerne i perioden 2001 til 2011, hvor de fik rigtig mange politiske ønsker igennem med et samarbejde med Anders Fogh og senere Lars Løkke.

Det gjorde Dansk Folkeparti uden alvorligt at kritisere regeringen offentligt, men med et gedigent politisk håndværk i forhandlingslokalerne. Man opnår IKKE politiske resultater ved utallige kritiske indlæg i Berlingske eller på TV2 News.

Enhedslisten kører en kampagne mod den siddende regering, som er uden sidestykke for et politisk støtteparti i nyere dansk politisk historie. Enhedslisten vil bringe Lars Løkke i statsministeriet igen med den fremgangsmåde.

Denne gang har du og Enhedslisten ikke forstået Jeres besøgelsestid og derfor har I spillet trumfen i hænderne på en skadefro Lars Løkke. Det mener jeg er politisk umodent af første potens.

Jeg håber inderligt på Enhedslisten ved forhandlingerne om finansloven for 2015 erkender sit politiske ansvar og ikke igen kravler så højt op i træet, så regeringen igen bliver tvunget til af forhandle med Venstre og Konservative.

Share This Post

Lederskab i følge finansminister Bjarne Corydon.

 

Finansminister Bjarne Corydon i Ugemasinet Mandag Morgen

Finansminister Bjarne Corydon i Ugemasinet Mandag Morgen

For få uger siden kunne finansminister Bjarne Corydon se sig kåret som en af Danmarks bedste topledere. I et tv-interview med Mandag Morgen fortæller han om forholdet mellem politisk lederskab og økonomiske modeller.

Økonomiske modeller og regnemetoder er ikke en begrænsning for det politiske lederskab. I en tid, hvor man bliver straffet hårdt, hvis de offentlige underskud løber løbsk, er de tværtimod grundlaget for en ansvarlig økonomisk politik. Derfor er der tale om en misforståelse, når kritikere beskylder modellerne for at forhindre en aktiv konjunkturpolitik, der eksempelvis støtter beskæftigelsen i krisetider.

Det fortæller finansminister Bjarne Corydon i et tv-interview til Mandag Morgen.

Jeg mener ikke, at det lægger en begrænsning på lederskabet, at man aktivt har truffet beslutning om at binde sig til en ramme, der sikrer, at det man foretager sig, er realistisk. At man har fraskrevet sig muligheden for at snyde på vægten – det synes jeg er fornuftigt,” siger ministeren.

Se hele interviewet på Ugemagasinet Mandag Morgen.

Share This Post

Det taktiske spil om Finansloven

BT skriver mandag:
Løkke har reelt opgivet at vælte Thorning på finansloven.

Under og især efter præsentationen af Venstres forslag til finansloven i går opførte Løkke sig som en fredsmægler i Mellemøsten. Han er solbrændt, imødekommende, konstruktiv og forsonlig.

Sådan har man ikke set Løkke i lange tider. Glemt er alle de verbale trusler om bål og brand, han fyrede af under Folkemødet på Bornholm, inden han rejste ’mod’ Rio og krævede store indrømmelser og kontante garantier, før Venstre ville sætte sig til forhandlingsbordet.

Lars Løkke er kommet ned fra træet af taktiske årsager, men tag ikke fejl Venstre går efter at vælte regeringen.

Lars Løkke er kommet ned fra træet af taktiske årsager, men tag ikke fejl.  Venstre går målrettet efter at vælte regeringen. (Billedkilde ukendt.)

Danmark har brug for, at vi lægger taktikken til side, siger Løkke. Udtalelsen må lyde som sød musik i finansminister Bjarne Corydons øre. For et par uger siden kravlede Enhedslistens furie Johanne Schmidt-Nielsen ned fra træet. I går fik hun følgeskab af Løkke“. Citat slut.

Men jeg ville nu kikke mig over skulderen, hvis jeg var finansminister Bjarne Corydon, for Lars Løkke og hans løjtnanter Perter Christensen og Ellen Trane Nørby i Venstre star klar til at vælte regeringen på finansloven, hvis Bjarne og Johanne ikke finder fælles fodslag om den i efteråret. Alle tre Venstre politikere går med ministerdrømme.

Deri er Henrik Qvortrup, TV2 Nyhederne ikke uenig!

Han går så vidt som at kalde det Lars Løkkes dødskys til regeringen. Så vidt tror jeg dog ikke det går, hvis finansministeren og regeringen bærer sig fornuftig ad i den kommende folketingssamling.

Han bliver stillet spørgsmålet:
På pressemødet understregede Lars Løkke Rasmussen flere gange, at Venstre er interesseret i at lave et finanslovs forlig med regeringen. Er det ærlig snak?

Henrik Qvortrup (HQ) : “Tjah. Bum. Bum. Mest ærligt ville det nok være, hvis Venstre-formanden åbent havde sagt, at sådan vil han gerne have det til at se ud. Pointen er, at ganske vist er Venstre interesseret i at lave politik – men man er endnu forhippet på at vælte regeringen“.

Men hvad gør Løkke, hvis regeringen accepterer alle Venstres krav?

HQ: “Det scenarie har Venstre selvfølgelig overvejet. Og man er sikker, på det ikke sker. Dertil er Venstres udspil – ikke mindst på kontanthjælpsområdet – alt for uspiseligt for regeringen. Igen: Manøvren går på at lade som om, at man er forhandlingsparat. Uden at man nødvendigvis er det i virkeligheden“.

Flere gange roste Lars Løkke Rasmussen regeringens finanslovsoplæg. Hvorfor nu det?

HQ: “Der er to grunde. En substantiel og taktisk. Regeringens oplæg ermere blåt end rødt. Og så den taktiske: Ved (delvist) at rose regeringens oplæg får Lars Løkke Rasmussen udstillet, at Enhedslisten har al mulig grund til at være utilfreds med regeringens finanslovsudspil. Hvilket Venstre håber, vil få Johanne Schmidt-Nielsen til at presse regeringen yderligere. Hvorefter – satser Venstre på – at chancen for et sammenbrud/valg bliver større“.

Dansk Politik er ikke ændret i sommerferien, det er stadig det samme spin partiet Venstre leverer, men Lars Løkke har fundet ud af han ikke er statsminister mere, men oppositionsleder. Derfor har han lært af skattereform forhandlingerne, hvor han trodsigt tog ferieflyet til Rio mødet med en salut om statsministeren kunne komme derned og forhandle skattereform med ham. Hun kom dog ikke og Venstre kom krybende tilbage til forhandlingsbordet.

Et klart nederlag for en tidligere statsminister der kan gå på vandet i meningsmålingerne.  Men skal Lars Løkke ikke tage en snak med Villy Søvndal, der har prøvet det samme, for at und g¨å at komme i SF’s situation med tab af goodwill hos vælgerne?

Det VIL Lars Løkke ikke opleve igen, derfor er han kravlet ned af banantræet og taget det store charmesmil på og giver slet skjulte taktiske roser til regeringen, for at genere samarbejdet mellem den og dens støtteparti Enhedslisten.

Share This Post

Har regeringen tabt hovedet i dag?

Hvad helvede foregår der i finansministeriet????

Margrethe Vestager vandt slaget i kulissen sammen med Venstre.

Margrethe Vestager vandt slaget i kulissen sammen med Venstre.

Har regeringen og finansministeren tabt hovedet ?

Smide sit støtteparti på porten og indgå en skatteaftale på 4 timer med Venstre og Konservative.

Burde man ikke tænke sig om i regeringstoppen, for Venstre og Konservative VIL IKKE stemme for en finanslov UDEN regeringen har sit flertal på plads. Det har den ikke med den behandling Enhedslisten har fået i dag. Tåbeligt.

I praksis har Bjarne Corydon udskrevet valg i dag, Det afholdes senest medio december måned 2012. Man må håbe han har taget sin regeringschef med på råd.

Danmark får efter valget den 2. den kvindelige statsminister – Margrethe Vestager – der har spillet sine kort godt og dygtigt i kulissen sammen Venstre og Lars Barfoed. Hun er nu klar til at rykke ind i statsministeriet efter det kommende valg med Lars Løkke som finansminister og Lars Barfoed som udenrigsminister.

Men det er måske også bedre med en borgerlig regering, der fører socialdemokratisk politik, fremfor en rød regering, der fører ekstrem borgerlig politik.

Jeg er dybt frustreret over Bjarne Corydon ikke har større politisk forståelse end den han har udvist ved at indgå aftale om skattereform med Venstre og Konservative i dag.

Og endnu mere frustreret over den delvist skal financieres ved at hente en del af pengene hos førtidspensionister og arbejdsløse.

Det er ikke et parti jeg ønsker at være medlem af.

Holder mediernes dækning af skatteforliget i dag – og de kommende dages gennemgang af forliget  – ikke fortæller mig noget andet, så det sket med mit medlemsskab det gamle arbejderparti.

 

Share This Post