Grønland på vej ud af rigsfællesskabet?

Den seneste tids debat om råstoffer, minedrift og penge i Grønland får nu Siumut til at kræve, at Grønland arbejder for at forlade rigsfællesskabet med Danmark og Færøerne.

Grønland ønsker at tage ansvar for alle områder. For fremtiden arbejder grønland for et selvstændigt land - uden for rigsfællesskabet, siger Aleqa Hammond.

Grønland ønsker at tage ansvar for alle områder, siger Aleqa Hammond, Siumut.

Det siger Siumuts forkvinde og Grønlands måske første kvindelige landsstyreformand, Aleqa Hammond til DR Nyheder.

Siumut ønsker uafhængighed. Vi vil væk fra bloktilskudsordningen. Grønland ønsker at tage ansvar for alle områder. For fremtiden arbejder grønland for et selvstændigt land – uden for rigsfællesskabet“, siger Aleqa Hammond.

Ja – herfra skal bare lyde håbet om, at I klarer Jer godt på Grønland i fremtiden. For jeg har intet ønske om Danmark skal optræde som kolonimagt i år 2013.

Dermed tager jeg skarpt afstand fra Dansk Folkepartis udsagn om det grønlandske ønske om selvstændighed.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen ryster på hovedet af Siumuts ønske.

Jeg er chokeret. Jeg synes, at Aleqa Hammond plejer at være en meget pragmatisk politiker. Det her er sådan nogle drømmerier, som man senest hørte sidst i 60erne, og som jeg troede var overstået“, siger Søren Espersen.

 

Share This Post

Grønland, olie og sorte Søren!

Dansk Folkepartis sorte lakaj (Søren Espersen) farer frem med en bandbulle mod Folketinget og dets partier:

Med de sikre tegn på enorme olie-ressourcer ved Grønlands kyst, som i disse dage kundgøres af britiske olieselskaber, kan Grønlands Selvstyre berede sig på ubeskrivelig rigdom, mens danske skatteydere må belave sig på at føle sig uhjælpeligt til grin. Alt sammen takket været den danske regering og Folketingets flertal, som forærede Rigets undergrund til grønlænderne, og som nu af den grund må skamme sig.

Det der bekymrer mig mest er, kan det olieselskab, der får konsessionen af det grønlandske hjemmestyre også klare opgaven?

For selvfølgelig har grønlænderne ret til deres egen undergrund og de ressouurcer der findes i og omkring Grønland, derom hersker der ingen tvivl for mig.

Jeg håber hjemmestyret forvalter opgaven fornuftigt og ikke begår den samme fejl, som den borgerlige regering i Danmark, der sammen med støttepartiet Dansk Folkeparti, har brugt de danske oliepenge til skattelettelser og øget forbrug for de mest rige danskere.

Kan man udvinde olie i Grønland uden at skade den grønlandske natur?

Specielt håber jeg hjemmestyret forvalter opgaven med olieudvinding fornuftigt med at opstille miljøkrav til olieselskaberne, så den sårbare grønlandske natur bevares intakt. Og ikke mindst hjkemmestyret fører et effektivt miljøtilsyn med olieudvindingen.

Når den tid kommer, hvor de grønlandske olie indtægter strømmer ned i den grønlandske hjemmestyrekasse, så er det måske på tide at diskutere en fjernelse af bloktilskuddet til Grønland.

Det kommer måske helt af sig selv, hvis grønlænderne til den tid vil have totalt selvstyre?

Share This Post