Venstres dobbeltspil om betalingsring!!!

Der kommer flere og flere biler i København og pendlerne brugere meget tid i bilkøer.

Der kommer flere og flere biler i København og pendlerne brugere meget tid i bilkøer.

Søren Pind, den ildsprudlende integrations- og udviklingsminister rundet af partiet Venstre, som er mod en betalingsring i København i dag – han var fortaler for den, da han var teknik-borgmester i København.

Karsten Nonbo, kendt trakfikmand i Venstres folketingsgruppe gik som Søren Pind ind for en betalingsring i 2005.

Derefter blev Ritt Bjerregaard overborgmester og ville også have bompenge. Så var Venstre nærmest imod, og Fogh klyngede sig til “skattestoppet” som en tynd undskyldning.

I DAG er Pinds partifæller dem, der kører rundt med store spørgsmålstegn til S-SF’s propaganda om betalingsring. Men S-planen er noget løst sjusk – uden reel forholden sig til alle de svære afvejninger, der hele tiden har eksisteret.

Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen har opdateret sin holdning til Bompenge den 19. august 2011.

Nu står der:
Venstre går ikke ind for bompenge.

I stedet vil Venstre satse på smarte løsninger, der både mindsker trængslen på vejene og gør den kollektive transport til et reelt alternativ for flere. Det er den bedste måde at undgå tidsspilde i lange bilkøer og unødig forurening fra trafikken.

Sammen med et bredt flertal i Folketinget har Venstre derfor besluttet at gennemføre massive investeringer på knap 100 mia. kr. i både veje og den kollektive trafik.

Intelligente trafiksystemer (ITS) kan f.eks. medvirke til at udnytte kapaciteten på vejene bedre og ”parker-og-rejs” anlæg kan gøre det nemmere at benytte den kollektive transport.

******************

Før den 19. august 2011, stod der:

Venstre vil gøre det billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den.

En fortsat vækst i vejtrafikken på det overordnede vejnet og i de større byområder vil føre til større trængsel, flere kødannelser, mere støj og lokal luftforurening og øget CO2-udledning. De udfordringer skal vi forholde os til.

Venstre går ikke ind for bompenge. Det er alt for simpelt blot at lave en betalingsring omkring de større byer, og ulemperne vil overstige gevinsterne.

Til gengæld ønsker Venstre en grøn omlægning af bilbeskatningen, så det bliver billigere at anskaffe sig en bil mod, at det bliver dyrere at køre i den. Venstre vil derfor fra 2015 indføre en intelligent kilometerafgifte for personbiler, hvor bilisten betaler en variabel kilometertakst som varierer afhængigt af trængsel, miljø, CO2 og adgangen til kollektiv transport. Kilde: Folketinget og Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen.

**********

Venstre er hårdt trængt i sin kamp for at bevare regeringsmagten, det er sandt nok, men som det fremgår af teksten herover, så kører Venstre med en skjult dagsorden i bomsagen – som jeg hellere vil kalde betalingsring – men partiet Venstre arbejder med omlægninger af vores trafik i Danmark, som også vil komme til at koste for pendlerne til København.

Det har ikke været Venstre ukendt at gøre biltrafikken dyrere i vores større byer, men det er behændigt ændret til ……….. Venstre vil satse på smarte løsninger, der både mindsker trængslen på vejene og gør den kollektive transport til et reelt alternativ for flere. Det er den bedste måde at undgå tidsspilde i lange bilkøer og unødig forurening fra trafikken.

Men undskyld mig, Lars Løkke, Søren Pind, Karsten Nonbo og Kristian Pihl Lorentzen, hvilken forskel er der på at gøre det dyrere at bruge og køre i sin bil eller indføre en betalingsring i bestemte områder?

Venstres skræmmekampagne lyder noget falsk og utroværdig efter denne gennemgang.

Venstres mål er at skræmme pendlerne til at stemme på Venstre, for derefter at gøre det dyrere for dem at bruge bilen efter valget.

Efterskrift!

Venstres medlem af Trafikudvalget Karsten Nonbo sagde i 2005:
Vi kan lige så godt varme op til dansen og tage en ærlig debat om det. Roadpricing har været et tabu-emne, fordi folk tror, det kun handler om at få flere ipenge i statskassen. Men det handler om, at vi ikke kan bygge motorveje ind til København med 12, 14 eller 16 spor, og vejene inde i København kan heller ikke udbygges mere.”
Kilde: Avisen.dk

Men i dag siger Karsten Nonbo, som Søren Pind, jeg er blevet klogere…….

“Venstre ved vi, hvor vi har…..” 🙂


Share This Post