Der er mig der bestemmer……..

Ordene er Pia Kjæsgaards og det er lederen af Dansk Folkepartti, der sætter dagsordenen for regeringsdannelsen, hvis Blå Stue mod forventning skal danne regering efter det kommende Folketingsvalg!

I disse dage har Lars Løkke (V) og Lars Barfoed (K) travlt med at forklare vælgerne, at Pia og Dansk Folkeparti ikke er en del af den kommende regering, det ved begge ledere – eller de burde vide det – at det holder ikke en meter efter valget!

Pia har flere gange luftet ideen om regeringsdeltagelse i denne regerings tid, men ballonen er punkteret fra både Anders Fogh og vikaren Lars Løkkes side. Men ønsket bliver aktuelt, når regeringspapirerne skal skrives og det med den vægt Dansk Folkeparti har i disse forhandlinger, hvilket betyder i almindelig borgerlig dansk politik, at hvis Pia vil, så bliver hun minister for et tungt ministerie, det kan Lars og Lars ikke forhindre trods nok så mange løfter inden valget.

De Konservative har længe  sagt, at de ikke vil danne regering med Dansk Folkeparti, og Venstre følger nu trop, mener Dansk Folkeparti selv, at partiet er regeringsdueligt. Og Pia Kjærsgaard har tidligere sagt, at det er DF selv, der bestemmer, om de vil med i regeringen eller stå uden for som støtteparti.

Mener du stadig det spørger Politiken  Pia Kjærsgaard?

Sådan er det i et hvert parti. I det øjeblik, det er mest optimalt at være med i en regering, så tager man naturligvis den beslutning. Og så er jeg da helt enig i, at det beror på en forhandling om, hvad man kan blive enige om i et regeringsgrundlag. Det siger sig selv“, siger DF-lederen.

Men de to ledere af regeringen – Lars Løkke og Lars Barfoed – de har tændt den gamle dame Puia Kjærsgaard, så de bliver mødt med kravet om regeringsposter. Det er stensikkert 🙂

Share This Post

300.000 danskere kan ende i gældsspiral!!!

Politiken skriver i dag:

300.000 danskere kan hverken få dagpenge eller kontanthjælp

Ni ud af ti, der ikke er medlem af a-kassen, kan ikke få kontanthjælp.

Du kan være en fyreseddel væk fra økonomisk kaos.
Du kan være en fyreseddel væk fra økonomisk kaos.

De kan ende i en økonomiske katastrofe, der kun er en fyreseddel væk.

De kan nemlig hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister jobbet. Det viser helt nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE-Rådet).

Det svarer til, at hver syvende dansker i arbejde står helt uden indtægt, hvis han eller hun bliver arbejdsløs.

For nogle er det et bevidst valg om, at de kan klare sig selv. Men for mange kommer det som et chok, at der ikke er noget sikkerhedsnet fra samfundets side. Det tror de fleste“, siger chefanalytiker Jonas Schytz Juul fra AE-Rådet.

Især boligejere uden a-kasse skal være mere end almindeligt søde ved både deres arbejdsgiver og deres ægtefælle. Bliver de fyret står ni ud af ti af dem nemlig uden indtægt.

De kan ikke få kontanthjælp, fordi de har formue eller friværdi. Boligejernes ægtefæller tjener også mere end gennemsnittet. Hver tredje boligejer skal forsørges af ægtefællen.

Kan de ikke betale renter og afdrag på huset, kan de være tvunget til at sælge eller sende huset på tvangsauktion.

Det er resultatet af mere end 10 års borgerligt styre med Dansk Folkeparti, som den “socialt ansvarlige” samarbejdspartner for regeringerne under først  Anders Fogh Rasmussen og sidst under “vikaren” Lars Løkke Rasmussen, hvis nogen efter de nye oplysninger kan se det socialt ansvarlige i 300.000 danskere kan ende i en gældspiral?

Selvom dagpengereglerne er forringet med accept og medvirken fra Dansk Folkeparti, så er det en god ide at melde sig i en A-kasse for at sikre sig socialt i den kommende tid, medmindre ægtefællen ikke har risiko arbejdsløshed og samtidigt kan forsørge dig! Dertil skal du tillægge en gæld ved en eventuel tvangsaktion af din bolig!

Læs Politikens artikel om 300.000 danskere uden A-kasse og uden ret til kontanthjælp.

Share This Post

Der er en anden vej……….

Regeringen skriver:  Både i 2010 og 2011 forventes et årligt underskud på ca. 80 mia. kr. på statens husholdningsregnskab.

Genopretningspakken indebærer bl.a., at det offentlige forbrug i de kommende år skal holdes i ro på det nuværende historisk høje niveau. Det betyder, at hvis der er et merforbrug ét sted, så skal pengene findes et andet sted.

Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 milliarder i 2013 og 26 mia. kr. i 2015. Arbejdsudbuddet styrkes med ca. 11.000. Dermed er dansk økonomi styrket efter den voldsomme krise, som har fejet hen over det meste af verden. Aftalen er et solidt fundament, der sikrer velfærd og vækst i årene fremover.

Fastholdelse af den kommunale velfærd
Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 oplevet en betydelig vækst på ca.
11½ mia. kr. opgjort i faste priser i de økonomiske rammer for den kommunale service.

Fakta om regeringens politik:
De offentlige udgifter var i 2007 ca. 864 mia., i 2008 steg de til 905 mia. og i 2009 var udgifterne oppe på 966 mia. Der har således været en udgiftsstigning på mere end 100 mia. kr., efter Kommunalreformen blev gennemført.

Skattestoppet ophører, da § 20-regulering suspenderes (6.6 mia.kr.), topskattelettelse udskydes til primo år 2014 (1,7 mia.kr), reducering af fradrag for faglige kontingenter og arbejdsgiverfradrag (1,5 mia.kr.) og halvering af dagpengeperiode fra 4 år til 2 år (1,5 mia.kr.).  Sammen med fastfrysning af offentlige udgifter (13,5 mia.kr.) opnår finansministeren en budgetforbudring på samlet 24 mia. kroner.

Regeringen forudsætter, der hentes 26 mia.kr. på øget beskæftigelse frem til år 2015, primært fordi dagpengeperioden halveres på 11.000 merbeskæftigede.

Socialdemokraterne vil sikre velfærden ved at skabe ny vækst. Det er hårdt for den enkelte at være arbejdsløs, og det er dyrt for samfundet. Så vi har ikke råd til at se passivt til.

Derfor vil Socialdemokraterne investere i nye job og sætte gang i byggeriet. Det skaber nye arbejdspladser. Når væksten er tilbage, kommer vi til at mangle arbejdskraft i Danmark.

Derfor foreslår Socialdemokraterne, at vi alle sammen skal arbejde en time mere om ugen – med fuld løn naturligvis.
Vi kommer bedst igennem krisen ved at løfte i flok i stedet for at lade nogle få betale hele regningen.

Socialdemokraterne vil skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark – i stedet for at se på, at flere og flere bliver arbejdsløse. Helt konkret vil vi sætte gang i byggeriet ved at renovere skoler, sygehuse og veje.

Socialdemokraterne vil investere i det, vi skal leve af i fremtiden, nemlig mere og bedre uddannelse – i stedet for at forringe vores folkeskoler og uddannelser. Helt konkret vil vi have flere lærere i folkeskolen og sikre alle unge en praktikplads.

Socialdemokraterne vil bruge pengene i sundhedsvæsnet med omhu, så de først og fremmest kommer de syge til gode – i stedet for at dele folk ind i et A-hold og et B-hold.

Helt konkret vil vi fjerne fradraget på private sundhedsforsikringer og lave diagnosecentre, så lægerne hurtigt kan finde ud af, hvad man fejler.

Socialdemokraterne mener, at Lars Løkke Rasmussen og den borgerlige regering har ført en uansvarlig økonomisk politik. De har givet skattelettelser, der slet ikke har været råd til, og de har set passivt til, mens der er forsvundet 200.000 job i den private sektor. Nu vil de betale regningen ved at afskaffe efterlønnen og lade børnefamilierne holde for. Men der er en anden vej.

Min mening.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er skinger i sin retorik om oppositionens økonomiske politik, men som jeg har beskrevet ovenfor, så hviler de 26. mia. kroner af regeringens budgetforbedringer på de 11.000, der mister deres dagpenge på grund af af halveringen af dagperioden fra 4 år til 2 år reelt kommer i arbejde!

Dertil kommer en fastholdelse af det offentlige udgiftsniveau i årene 2011 til 2013 på 13,5 mia. kroner, hertil skal lægges en topskattelettelse på 1,7 mia. kroner fra indkomståret 2014.

Regeringens økonomiske politik holder ikke for en nærmere test.

Regeringens økonomiske politik holder ikke for en nærmere test.

Derfor er der usikkerhed om provenuet på  41,2 mia. kroner ud af regeringsplanens samlede budgetforbedringer på 50 mia. kroner holder i regeringens økonomiske planlægning.  Med finansministerens egen retorik overfor oppositionen, kan beløbet betragtes som duer på taget.

Der er grund til vælgerne for alvor overvejer om den borgerlige regering har styr på den økonomiske politik i Danmark.

Share This Post

DR fyrer 104 medarbejdere

Danmarks Radio fyrer 104 medarbejdere, heraf er der 37 der forlader virksomheden med en fratrædelsesordning. De mest kendte er Kurt Strand, Helle Bygum, Eva Jørgensen og Lene Johansson i skrivende stund.

Deadline 17 og “Forsvundne danskere” lukkes. 

Det må gå udover nyhedsdækningen i DR, når der fjernes 104 medarbejdere. Jeg er ked af den udvikling som skyldes et medieforlig som regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har gennemført.

Jeg håber man ved et kommende regeringskifte igen tilfører DR den økonomi,  man fra den borgerlige regering har fjernet ved dette medieforlig. Danmark og danskerne fortjener et DR, der er stærkt på mediefronten for at sikre alsidige programmer i Dansk TV.

Den opgave dækker TV3, TV2, Kanal 4 og de andre private TV virksomheder ikke. De sender populær programmer med en programflade, der der kun dækker programmer med et stort seertal! Med en stor andel af engelsk sprogede TV-serier, og ikke mange dansksprogede programmer udover nyheder.

Share This Post

Op af bakken med Lars!

“Den politiske situation er op ad bakke for tiden. Ingen tvivl om det. Der har været (for) mange eksempler på sager, hvor regeringen har været uenig, og derfor står vi nu i en situation, hvor momentum i medierne går os imod”

Ordene kommer fra Venstres politiske ordfører Peter Christensen – og fra “Lille Lars fra Græsted” på pressemødet i statsministeriet i går.

Som jeg ser den politiske situation, så er det kun oppositionen selv, der kan ødelægge den borgerlige regerings fald.

Den skal ikke overhale Dansk Folkeparti indenom, som Henrik Dam Kristensen har gjort i den sidste uge om voldsramte kvinder.

Oppositionen skal heller ikke ud en kamp mellem Socialdemokraterne,  SF eller De Radikale om mærkesager, men den skal stå sammen om et troværdigt alternativ om bevarelsen og moderniseringen af det danske velfærdssamfund og en financieringen af det i den kommende valgperiode, der starter lige nu.

Oppositionen skal stå for de værdipolitiske debatsager- for eksempel skal den være klare i mælet om integration, skolepolitik, sygehuspolitik, EU, finanslov og beskatning – så ikke en eneste dansker er i tvivl om, hvad de får i stedet for “Lille Lars fra Græsted” og hans regering støttet af Dansk Folkeparti, der bevæger sig på den yderste højrefløj i Dansk politik.

Jeg tror ikke på oppositionen vinder valget ved at kritisere regeringen og støttepartiet, men den vinder ved at gøre dens tanker og og ideer meget synlige i den kommende tid for de danske vælgere.

Alle erkender statsminister Lars Løkke Rasmussen og regeringen er slidt op og mangler nye tanker og visioner for udviklingen af det danske samfund! Men fremfor alt så mangler vi en statsminister der går foran med visioner og politiske tanker for udviklingen af vores samfund, det har vi ikke i “Lille Lars fra Græsted”!

Der er brug for at flytte hegnspæle i dansk politik efter 9 års borgerligt styre.

Share This Post