Vi kan næsten ikke vente!!!!!

Vi, eller rette sagt jeg, kan ikke holde ud til at vente på vores udenrigsminister vender hjem omkring midnat.

Der er for alvor koks i Det Konservative Folkeparti, den politiske ordfører Henriette Kjær og hendes mand Erik Skov Pedersen ligger i krig med svigermor. Det er ikke usædvanligt i mange familier, men det usædvanlige ligger i en politianmeldelse fra svigermor mod svigerdatter og søn!

Og det er alvorligt, så alvorligt, at søn og svigerdatter har allieret sig med en advokat mod den formastelige mor og svigermor, som er en 72 årig pensioneret overlæge ! Parret beskylder hende for at være lettere senil……

Det bliver spændende at se hvordan denne familie fejde ender, men jeg tror overlægens søn har forgrebet sig på sin kommende arv.

Der er kaos i Det Konservative Folkeparti.

Der er kaos i Det Konservative Folkeparti.

Tilfældet Lene Espersen er så trådt tilbage som konservativ politisk leder inden jeg fik dette indlæg færdigt, så hurtigt kan det gå i dansk politik! Og det er nok godt for Det konservative Folkeparti, der var ved at blive det mindste parti i Folketinget.

Hvem skal så afløse den “talende kavalergang”???

I første parket står Lars Barfoed, som jeg sammenligner med en “ekviperingshandler fra Tøjeksperten”! Men kan Brian Mikkelsen slå ham? Jeg tror det ikke, så kåringen af Lars Barfoed sker på gruppemødet i morgen.

Hans forgænger, den konservative emeritus Poul Schlütter blev kaldt parfumesælger, men nåede dog at få en vælgertilslutning på godt 24% af befolkningen og en lang tid som regeringsleder.

Ikke et ondt ord om Tøjeksperten, jeg handler der selv, men jeg håber ikke Lars Barfoed står i min afdeling næste gang jeg handler der 🙂

Jeg tror han bliver en overgangsløsning. Jeg har intet bud på hvem der skal tegne partiet fremover, men den person skal hentes uden for Folketinget, tror jeg, det kunne for eksempel være Mads Lebech, som et godt bud!

Lene Espersen vil dampe af på udenrigsministerposten indtil regeringen Lars Løkke Rasmussen II ender sine dage i et kommende valg. 

Jeg tror “Det Konservative Folkeparti” skifter politisk ordfører i morgen, for Henriette Kjær er for tæt forbundet med Lene Espersen og ikke mindst vil tvisten med svigermor være en bombe under folketingsgruppen.

Derfor er den nye konservative leder i morgen Lars Barfoed og ny politisk ordfører, hvis han kan løsrives fra sin ministerpost – Brian Mikkelsen.

En af de tre musketer med knivene mod den "Talende Kavalergang" Lene Espersen..

En af de tre musketer med knivene mod den "Talende Kavalergang" Lene Espersen.

Ellers kan den gamle konservative cirkushest og garderhusarofficer  Helge Adam Møller overtage den politiske ordførerpost frem til valget.

Men det ærgrer mig voldsomt!

Jeg ikke var hurtig nok på tasterne til at skrive mit indlæg inden Lene Espersen trak sig som leder for det halverede “Folkeparti”, der i den sidste opinionsmåling får 5% af stemmerne mod 10,4% ved valget i 2007.

Share This Post

Mens vi venter på dronningemordet…….

Gennemfører Lars Barfoed dronninge mordet?

Gennemfører Lars Barfoed dronninge mordet?

Det Konservative Folkeparti mister tilslutning i den seneste meningsmåling og er nu nede på den laveste vælgertilslutning i “Mands Minde”. Der er en vælgertilslutning på 4,4% ifølge Metroexpres og YouGov Zepera meningsmåling. Så Det Konservative Folkeparti er på vej til at blive det mindste parti i Folketinget.

Seneste opinionsmåling

Seneste opinionsmåling

På vej til gruppemøde siger Brian Mikkelsen, at Lene Espersen “lige her og nu” er den bedste leder af partiet. (Han har brug for tid til at slå Lars Barfoed i formandsdysten, som er igang i disse timer)

Samme Brian Mikkelsen er programmeret til at fremhæve partiets resultater i regeringen, de 3 skattelettelser, partiets reformideer og afskaffelsen af efterlønnen. Det gør han effektivt, så effektivt, så det virker kedeligt og utroværdigt, det er som om grammofonstiften ikke rigtigt kan komme op af pladerillen!!!

Det, Brian Mikkelsen ikke får sagt, det er han har tabt kampen om formandsposten efter Lene Espersen til Lars Barfoed, der i disse timer kører sig sikkert i stilling, som den kommende formand efter Lene Espersen.

Der er ikke længere tvivl om om Det Konservative Folkeparti får en ny formand, spørgsmålet er bare om det sker når Lene Espersen kommer hjem efter mødet med Hillery Clinton i denne uge eller efter valget, hvor hun skal betale for partiets kommende valgnederlag.

Skal Det Konservative Folkeparti vende udviklingen her og nu, så mener jeg der sker et formandsskifte inden for de næste dage. Der sker samtidig et skifte på den politiske ordførerpost, hvor Henriette Kjær ikke har leveret den forventede vare.

Den forventede vare er synlighed i den politiske debat og gode opinionsmålinger………. Det er en fatal fejl partiet har givet Venstre frihed til kursskiftet om efterlønnen, der er den politiske ordfører medskyldig sammen med partiformanden.

Den nye formand har så godt 3 måneder til at profilere sig selv og partiet inden statsministeren trykker på valgknappen.

Spørgsmålet er derfor, mener Lars Barfoed han kan det???

Share This Post

Uro i bankerne

EIK Bank A/S er på vej mod kollaps og Amagerbanken har fået tilført nye penge, men der rumsterer rygter om yderligere nedskrivninger og behov for flere penge til Amagerbanken for den kan overleve!

Hvis Karsten Ree holder vejret i denne tid, så kan jeg godt forstå det. Han har i følge eget udsagn cirka 730 millioner i klemme i form af en nylig investering i banken. Selvom han solgte “Den Blå Avis”  for rigtig mange penge, så må han med den investering i Amgerbanken kunne skimte bunden i sin pengekasse.

Der er sendt to medlemmer i bestyrelsen af Finanstilsynet til at rydde op i Amagerbanken og fyre direktøren, men de mødes med modstand fra bestyrelsesformanden, så det er med til at skabe utryghed om bankens fortsatte drift.

Dertil kommer krav om nye nedskrivninger af bankens udlån, så det bliver spændende om Karsten Ree skal ud på lånemarkedet for at spytte flere penge i Amagerbanken i den kommende tid?
Eller sluger han kamelen og afskriver 730 millioner af sin formue?

I EIK Bank A/S har jeg kun en beskeden tillægspension, som jeg har gennem min tidligere arbejdsgiver, så den er dækket at indskudsgarantien, går jeg ud fra?

Jeg kan ikke lade være med at tænke på det fråds og uansvarlighed som er skyld i vores bankkriser, som nu har stået på i nogle år.  Roskilde Bank, en mindre bank i provinsen, der gav en bankdirektør aktieemisioner på over 100 millioner kroner og som havde enkeltudlån til byggeprojekter på 900 milioner kroner og flere andre lån der var i nærheden af det beløb. Den naturlige følge af det var et reelt bankkrak, men direktøren sidder i sin fine villa på Frederiksborgvej i Roskilde og lever af sit “tyveri fra banken”, som en uansvarlig bestyrelse godkendte.

Bestyrelsen i Roskilde Bank bestod af folk som ikke havde forstand på bankdrift. Deres adgang til bankbestyrelsen var dels arvefølgeret og dels en erhvervsposition i Roskilde (Korsbæk), men fordi man er en god VVS-mand, så er det ikke sikkert man er god til bestyrelsesarbejde i banken.

Det fik store konsekvenser for mange små aktionærer i Roskilde Bank, der mistede deres opsparing.

Men hvornår er bankkrisen afblæst i Danmark erhvervsminister Brian Mikkelsen?

Hvor mange gange skal vi se banker komme i problemer med likviditet og hvor længe varer det inden du får en lovgivning på plads om aflønning af bankdirektører, samt krav om uddannelse af bestyrelsesmedlemmer, så de kan varetage en ansvarlig bankdrift?

Medens erhvervsministeren overvejer sin stilling, så krydser jeg fingre for min pensionsopsparing i EIK Bank A/S.

Share This Post

Camilla Broe venter…….

Camilla Broe er løsladt af dommeren i Maimi og straks opstod et nyt problem for hende, da hun er kommet til USA med politieskorte og dermed er hun uden gyldig opholdstilladelse eller visum.

Men himmel og hav, er det rene amatører, der sidder i regeringskontorerne i Danmark?

Brian Mikkelsen har sendt en dansker til USA i september måned til en amerikansk domstol, uden at sikre sig de juridiske forhold er i orden!

En forældelsesfrist, der overskredet med to år, derefter en løsladelse, som har været bebudet  i mange uger!

Så er det ikke forudset af Udenrigsministerueit eller Justitsministeriet, at hun kan få problemer med de amerikanske immigrationsmyndigheder på grund af manglende visum!

Og så har man ikke booket en flybillet! Som regering kan man vel skaffe en flybillet til en strandet dansker?

Det eneste udtryk jeg kan finde er, at det er jo det rene dilitanteri eller soap farce, det kan ikke gøres bedre i Hodde forsamlingshus 🙂

Share This Post

Politiet og aktivisterne

Politiet har fået nye “arbejdsredskaber” og de bruger dem!

Vi så det i tirsdag under den store demonstration til Bella Centeret, hvor man burede 912 demonstranter inde i KLIMA FÆNGSLET på Retortvej i Valby, fordi der blev smidt et par kanonslag og smidt et par sten af nogle få demonstranter der samtidig tog en sort hætte op om hovedet.

Det fik politiet til at lave en knibtangsmanøvre og tilbageholde over 900  mennesker, langt de fleste ganske uskyldige mennesker, der benyttede sig af deres grundlovssikrede ret til at ytre sig mod magthaverne og deres utilstrækkerlige klima- og miljø politik.

Og resultatet af denne seance blev, at der blev rejst tiltale mod et antal, der kan tælles på to hænder! Det kalder jeg at “skyde gråspurve med kanoner”, men det værste er politiet tilbageholder over 900 uskyldige borgere i op til 12 timer i restssamfund, bare fordi der er nogle få der kaster med sten!

Det er simpelt hen ikke anstændigt i et retssamfund som det danske.

I nat troede jeg ikke mine egne øjne da jeg zappede over til TV2 News, hvor der udspillede sig en borgerkrig i Kronprinsessegade ved Christania.

Jeg skal ikke gøre mig til dommer over om politiet brugte de rigtige midler og det rigtige antal politfolk og hunde til indsatsen i forhold til ondets art, nemlig forstyrrelsen af “den offentlige ro og orden!”

Men jeg vil alene forholde mig til politiets fremfærd med kritikløst at ødelægge en lovligt varslet fest med tåregas og tilbageholde 194 uskyldige mennesker på et værtshus – Woodstock – i Christania, fordi to politibetjente har set nogle aktivister løbe derind!

Det krænker min retsbevidsthed totalt, da det ikke er værdigt at agere på den måde i et retssamfund, selvom nogle højrefløjspolitikkere med Pia Kjærsgaard, Lene Espersen og siden hen justitsminister Brian Mikkelsen  i spidsen, mener vi skal ødelægge det danske retssamfund og retsprincipperne om, at bevisbyrden ligger hos anklagemyndigheden og borgeren er uskyldig indtil denne bevisbyrde er opfyldt!

Tilbageholdelse af mennesker uanset årsag og varighed skal ikke foregå på et tilfældigt skøn og må ikke indebære at uskyldige mennesker frihedsberøves!

Jeg kan ikke leve med den tilfældighed, der er foregået under tilbageholdelse af aktivister og demonstranter i disse dage, selv en Per Larsen fra Københavns Politi, må da på trods af sit smilende og charmerende væsen, da have en dårlig smag i munden, når han sidder og forsvarer den indsats i vores nyhedskanaler.

Politiet må arbejde mere i civilt under demonstrationerne, så de kan pille de “uheldige eksistenser (aktivister)” ud, nemlig dem, der kaster  med sten, Molotov cocktails, så der er et grundlag at tilbageholde dem på!

Det vil forhindre de frihedsberøvede kan undgå at sidde i futtog i flere timer, samtidig kræver det heller ikke så mange køretøjer til fragte dem videre.En umemnneskelig og meget lidt værdig måde at gøre tingene på!

Lav den lov om og indfør det danske retssamfunds grundprincipper igen. Ingen uskyldige skal og må frihedsberøves!

Hvor er partiet Venstre henne i denne sag?

Partiet med den højtbesungne frihedstradition og borgernes grundlovssikrede rettigheder er totalt anonym i disse timer, hvorfor? Ligger partiet underdrejet på grund af Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaard?

Share This Post