Det kan ikke betale sig at arbejde, eller kan det?

Blå Blok anført af Venstre med “Det moderne kontanthjælpsloft” fremfører det ikke kan betale sig at arbejde for de lavtlønnede.

Lad mig engang for alle ramme en pæl gennem dette forkerte postulat……… Det KAN betale sig at arbejde………

lo_raadighedsbeloeb

For lavtlønsfamilien er egenbetaling i eksemplet (enlig forsørger) for institutionspladsen 2% (Hvis det opkræves) for LO familien 33%. Se taksterne her – husk at fratrække beløb for enlig forsørger med videre. Som det ses er der fratrukket A-kasse og fagligt kontingent, men ikke transport. Alle eksemplerne har transport i et eller andet omfang. Et 3 zoners månedskort i Hovedstadsområdet koster 515 kroner.

cevea_0-6_procent

Dertil skal lægges goder på arbejdspladsen, som kontanthjælps modtageren ikke har. Og ikke mindst det sociale islæt på arbejdspladsen, som kontanthjælpsmodtageren ikke har.

Så har DR og TV2 fundet eksempler fra forskellige steder i Danmark, hvor kontanthjælpsmodtagere eller dagpengemodtageren fortæller for åben skærm, at det ikke kan “betale” sig at arbejde. Men fungerer det Kommunale Jobcenter eller dagpengesystemet efter hensigten, så fratages disse mennesker ydelsen……

Et af de store problemer for den enlige forsørger er jo netop arbejdspladsens manglende hensyntagen til de er den eneste, der kan hente børn i daginstitutionen et cetera……. Men det løses ikke ved at fjerne 3.000 kroner fra kontanthjælpsmodtageren om måneden, som Blå Blok (Konservative) vil.

Jeg er for snart mange år siden født og opvokset i en midtsjællandsk venstre styret kommune længe før der blev indført kontanthjælp. Dengang var der også mennesker, der gik hjemme med offentlig forsørgelse, selvom der dengang var fuld beskæftigelse. Det var der sikkert, som i dag, mange grunde til!

3_gang

Mit opråb til Venstre, fortæl danskerne hvad et moderne kontanthjælpsloft er og stop den usaglige kampagne mod kontanthjælpsmodtagerne, for langt, langt de fleste ønsker sig et arbejde.

Share This Post

Kan det betale sig at arbejde?

Mit umiddelbare svar er JA!

Og jeg kan forklare det……

cevea_0-6_procent

CEVEA har regnet på det og som grafikken viser er den 0,6% af den danske befolkning i den arbejdsdygtige alder, der ikke har en økonomisk gevinst ved at gå på arbejde. Men ikke engang det er den fulde sandhed…….

For det indeholder ikke de sociale aspekter ved at være i job.

Et firma på Sjælland beskriver de sociale aspekter glimrende i en aktuel jobannonce.

Firmaet søger faglærte medarbejdere i metalindustrien og skriver i jobannoncen.

Vi tilbyder:

  • attraktiv lønordning med overskudsdeling og pension
  • uddannelsesprogram – 1-2 ugers introduktion på arbejdspladsen
  • et godt socialt arbejdsmiljø med dygtige kolleger
  • sundhedsordning med bl.a. motionsrum og fysioterapi
  • kantine ordning, morgenmad, buffet, salatbar og frugt
  • personaleforeninger, bl. a. med løb, kultur og jagt
  • omgivelser, hvor teamånd og den enkelte medarbejders trivsel er en væsentlig del af virksomhedskulturen
  • ansættelse i en dynamisk, ekspanderende og velkonsolideret virksomhed med spændende produkter.

Det er ting som IKKE er indeholdt i kontanthjælpen, selvom Venstre, Liberal Alliance og Konservative mener det det er en luksustilværelse at være på kontanthjælp.

Her er det værd at bemærke Venstres eksempler på det ikke kan betale sig at arbejde alligevel har omkring 2.000 kroner om måneden ved at gå på arbejde, det er rigtig mange penge, hvis man er på kontanthjælp, hvor man skal vende og dreje hver enkelt krone i dagligdagen for at økonomien til at hænge sammen.

Venstre vil ikke give et konkret bud hvor meget partiet vil skære i kontanthjælpen, men fremturer med retorikken, det skal være “et moderne kontanthjælps loft”, men hvad det indebærer, det er en gåde for både journalister og vælgerne.

Venstres kontanthjælpsfamilie med en indkomst 454.250 kroner er en undtagelse og det omfatter mindre end 3- 500 mennesker i Danmark. Er det nok til at smadre tilværelsen for rigtig mange mennesker, der kortvarig er på dagpenge eller kontanthjælp?

Nu spiller de Konservative ud med at skære op til godt 3.000 kroner om måneden på kontanthjælpen!

Alle, der har været på kontanthjælp, de ved, hvad det betyder! Det kan betyde, at man skal sælge ud af sit indbo, opgive sin bolig med videre. Det kan vi som samfund ikke byde mennesker, der af den ene eller anden grund har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet i en kortere eller længere periode.

Her er det værd at bemærke, at arbejdsløshed og sygdom, de to væsentlige grunde til at komme på kontanthjælp, det kan ramme alle danskere! Også dig.

Hos naboen mod syd har man nedsat kontanthjælpen og vi kan lære af de tyske erfaringer.

Cevea har gennemgået de tyske erfaringer og skriver i deres rapport:
Forskellen på folk på kontanthjælp og folk i lavtlønsjob er ikke blevet større ved at sætte kontanthjælpen ned i Tyskland. Tværtimod er forskellen mellem folk i lavtlønnet arbejde og på kontanthjælp blevet mindre i den undersøgte periode. Mens lavtlønnede i 1. decil – altså tyskerne med de laveste lønninger – fik hele 111,8 pct. mere om året end kontanthjælpsmodtageren, var forskellen i 2010 faldet, så lønarbejdet blot giver 55,1 pct. mere end kontanthjælpen………………

……………….. Lønningerne for de 10 pct. af tyskerne, der tjener mindst, falder fra 114.920 kr. om året i 1994 til 71.520 kr. i 2010. De 10 pct. lavestlønnede tyskeres lønninger er således hele 37,8 pct. lavere i 2010 sammenlignet med 1994, det viser, at løn nedgangen er endnu mere markant end nedsættelsen af kontanthjælpen“.

Er det Venstre, Liberal Alliance, Konservative og i nogen grad Dansk Folkeparti reelt ønsker? Skal nedsættelsen af kontanthjælpen bruges til at presse de lavest lønnede danskere ned i lønindtægt?

 

Læs rapporten her…..   http://www.cevea.dk

Share This Post

Højrefløjen optræder som DURACELL kaniner.

Den danske højrefløj minder mest af alt om en flok Duracell-kaniner på coke, når man ser dens engagement i diskussionen om frihed. Dens medlemmer skriver stribevis af debatbøger, de masseproducerer kronikker og lancerer nye ideologiske kampagner om deres frihedsforståelse.

Den danske højrefløj minder mest af alt om en flok Duracell-kaniner på coke

Den danske højrefløj minder mest af alt om en flok Duracell-kaniner på coke

Det sidste blev vi vidner til i sommer, hvor højrefløjen forvandlede det at mæske sig i stegt flæsk på en restaurant, der havde sænket medarbejdernes løn, til en frihedskamp.

I det liberalistiske spor er friheden blevet reduceret til egoisme og grådighed. Her realiseres frihed i form af egennytte og forbrug – derfor er lav skat blevet et ultimativt våben“, ordene kommer fra Cevea analysechef  Jens Jonatan Steen .

 

Han giver videre løsningen for Socialdemokraterne til at vinde fordums styrke.

Den socialdemokratiske frihedskamp skal bekæmpe alle strukturer, der hæmmer menneskers muligheder. Det skal sikre frihed i form af øget beskæftigelsesmuligheder, bedre uddannelsestilbud der sigter bredere end gymnasierne og ved at give de ufaglærte nye muligheder i globaliseringen.

Socialdemokraterne skal være til stede i folks hverdag og give svar på oplevelserne af ufrihed.

Frihed til og for folket udgør en hjørnesten i den demokratiske socialisme.

Læs artiklen her…… Cevea Jens Jonatan Steen

Share This Post

Mogens Lykketofts kritik af finansministeren

Fritaget fra forventninger har S-R-SF efterhånden frit spil til at begynde at føre en politik, som de selv udtænker.

Fritaget fra forventninger har S-R-SF efterhånden frit spil til at begynde at føre en politik, som de selv udtænker.

Finansministerens største indledende fejltagelse, og det har jeg også sagt  til ham selv, det var, at han købte Finansministeriets regnemetoder, da han  ankom. Det var der ingen som helst grund til. Det bygger på økonomiske  teorier, som strider imod enhver erfaring på dansk jord“, lød den hårde dom  fra Lykketoft på et debatmøde hos Cevea.

I  nedtursperioder som nu er der først og fremmest brug for, at regeringen  styrker efterspørgslen efter arbejdskraft, så tusindvis af de mennesker, der  har mistet deres arbejde under krisen, igen kan komme i job.

Det er just ikke det det regeringen med Margrthe Vestager (R), som den alt dominerende drifkraft, har gjort.

Regeringen har derimod hævet pensionsalderen og foringet efterlønnen alvorligt.

Foreløbig er tidligere finansminister Mogens Lykketoft (S) kommet med den  bedste forklaring på den manglende opbakning i meningsmålingerne. Regeringspartierne har alt for ukritisk overtaget den  tidligere VK(O)-regerings ideer – og ladet embedsmænd styre alt for meget.

Hør hans kommentarer på debatmødet i “tænketanken Cevea” på Jyllandsposten.

del 1     http://epn.dk/samfund/arbmarked/article4715276.ece

del 2     http://epn.dk/samfund/arbmarked/article4715272.ece

 

Share This Post