Kristian Jensens mareridt.

Nu har vi en situation, hvor en tidligere skatteminister fra Venstre – nemlig Kristian Jensen – har talt usandt om, hvad han vidste hvornår, så mener jeg, at det er på sin plads at Lars Løkke Rasmussen nu forklarer danskerne, hvad der er op og ned sagen, ” siger Thomas Jensen, skatteordfører for Socialdemokraterne.

Kristian_Jensen

Kristian Jensens ministersekretær modtog rapporten i 2009, derfor var den kendt af skatteministeren, som jævnfør en mail i sagsakterne har bestilt en redegørelse om sagens udvikling og påtænkte initiativer til at forbedre ejendomsvurderingerne. Kristian Jensen fratrådte skatteministeriet i 2010, derfor må aben placeres hos ham, da han ikke handlede i sagen.

Thomas Jensen (S) ønsker partiformanden for Venstre – Lars Løkke – træder i karakter i sagen om de fejlbehæftede vurderinger, det er ikke sandsynligt at den “moralske” statsminister skulle påtage sig et ansvar for sin næstformands manglende handlinger i Skatteministeriet. Og hvad skal det hjælpe?

Lars Løkke fortæller ikke sandheden, med mindre en journalist graver sandheden frem ved aktindsigt, det erfarede vi senest ved GGG&I sagen den 20. november 2013, hvor han pludselig huskede datterens rejse i fra Rio ikke var betalt af familien Løkke Rasmussen.

 

Share This Post

Venstres top er alvorligt presset……..

De fremmødte journalister, der stod klar foran Venstres gruppeværelse på Christiansborg for at spørge Lars Løkke Rasmussen om de seneste afsløringer i Venstre-formandens rejsesag, fik onsdag eftermiddag ikke mange svar fra hovedpersonen selv.

Derimod fik de en skideballe af Venstres chef ideolog!

TV2-hjort

Må jeg ikke godt lige sige noget? Nu synes jeg altså, I går helt vildt for langt over stregen. Der er i Venstre fuld opbakning til Lars Løkke og til den handlemåde, han udviser i den her sag. Og derfor synes jeg, at I skal stoppe den hetz, I kører“, lød det fra tidligere finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Jamen herregud Claus Hjort Frederiksen.
Den hetz du taler om er for det første selvforskyldt, fordi din formand ikke har den fornødne indsigt i hvordan man rejser for en NGO organisation – og for det andet, hvornår man selv betaler for sit luksusforbrug i form af dyr rødvin og cigaretter, men i stedet for bruger skatteydernes penge.

Venstres ubetinget loyale TV medie – “TV2 News” – har i al for lang tid fredet Venstre og formanden Lars Løkke Rasmussen.

Jeg viger ikke tilbage for at sige, at man direkte har markedsført Lars Løkke som statsminister og tillige har ført hetz mod Helle Thorning-Schmidt for at indsætte “Lille Lars fra Græsted nu Nyhavn” i hjørnekontoret på Christiansborg. Det er på tide TV2 fører seriøs journalistik, der også omfatter saglig og berettiget kritik af Venstres formand. Det omfatter også en forklaring på det smøleri Berlingske har afdækket i forhold til modregning af andre indtægter i Lars Løkkes efter vederlag for statsministerposten.

Jeg ser frem til TV2 følger op på sagen …………. for selvfølgelig kan vi ikke have en statsminister kandidat, der på alle måder søger at tilgodese sig selv for skatteydernes penge.

Det må selv Venstres chefideolog Claus Hjort Frederiksen indse.

 

Share This Post

Forklaring på Venstres succes mangler……….

…….. mener Troels Mylenberg på MitFyn.dk.

Han skriver i dag:

Men næsten lige så galt, eller i hvert fald næsten lige så ubarmhjertigt, er det, når politikere og partier går frem, og ingen – slet ikke partiet eller politikeren selv – kan give en blot nogenlunde troværdig forklaring på fremgangen”.

senere…… : “Den situation står Venstre og partiformand Lars Løkke Rasmussen i. Naturligvis vil ingen i Venstre – til citat – sige, at man ikke forstår, hvorfor det går så godt, for selvfølgelig hænger det da sammen med politikken, personerne og den klare kommunikation. Sådan hedder det sig i hvert fald.

Den mest ligefor liggende forklaring er naturligvis, at succesen skyldes et fravalg af regeringspartierne, og logikken i politik tilsiger naturligvis, at et fravalg af den ene part betyder et tilvalg af den anden“.

Han omtaler tidligere to Venstre ministre – Troels Lund Poulsen og Birthe Rønn Hornbech afhøres i kommissionsdomstole. De har begge betydelige vanskeligheder i deres sager og risikerer en fældende dom begge to.

Partiets Venstres politiske toppersoner Lars Løkke, Kristian Jensen og chefideologen Claus Hjort Frederiksen kan ikke blive enige om partiets økonomiske politik skal være “Nulvækst” eller “Udgiftsstop“.

 

Der er rigtig mange mennesker, der i meningsmålingerne giver udtryk for de støtter Venstre, selvom de kommer til at betale for Venstres skattelettelser til de mest rige danskere. Samtidigt vil Venstre reformere (Spare) yderligere på dagpenge, kontanthjælp og give flere skattelettelser til de rige danskere. Det er alt sammen noget der rammer de fleste Venstre sympatisører negativt.

En parallel udvikling skete for det lullede parti “Ny Alliance”, der oplevede en enorm fremgang i meningsmålingerne, men partiet døde i valgkampen og fik kun stemmer nok til lige at komme over spærregrænsen på 2%. Onde tunger mener det var SE&Hørs artikel om Naser Khaders “sorte byggeri”, som var grundløs, men det blev først afsløret efter valget.

Jeg mener ikke Venstre fortjener den succes partiet har i de nuværende meningsmålinger, for partiet har i næsten 2 år ligget i den politiske hængekøje og i sommerens agurketid har partiet kommet med overbudspolitik om dagpenge reformer, vækst i danske arbejdspladser og nulvækst i det offentlige udgifter – eller er det udgiftsstop partiet mener?

Det undrer mig Lars Løkke og VK-regeringen, medens den havde magten, så passivt til  Danmark mistede 180.000 danske arbejdspladser. I oppositionsrollen tordner Venstre mod regeringen for ikke at gøre noget, selv den nuværende regering har sat flere initiativer i gang med at forbedre forholdene for det danske erhvervsliv.

Venstres stort anlagte nedsættelse afgift på sodavand  indgik som et absolut krav til regeringen for at indgå en beskæftigelsespakke i foråret og den er endt i total fiasko. Grænsehandlen fortsætter uændret.

Det samme gælder for afgifter der er groet i Venstres have, som for eksempel på transportområdet, hvor den nuværende regering har ryddet op efter Venstre.

Det har heller ingen betydning Venstres formand kører rundt i en brandert og vælter cykler på Strøget. Eller optræder ukontrollabelt ophidset på TV overfor journalister, der stiller nærgående spørgsmål til formanden.

Disse Venstre fiaskoer preller af i meningsmålingerne, forstå det, hvem der kan? Jeg gør ikke!

De næste timer kan du læse Troels Mylenbergs indlæg på MitFyn.dk .

Share This Post

Venstres “zig zag” om nulvækst…….

TV2’s studievært har svært ved at skjule morskaben over Claus Hjort Frederiksens (V) forsøg på at forklare Venstres nulvækst.

tv2_news_17_aug_13

Ja, altså nulvækst forstået på den måde, at vi regulerer udgifterne med prisstigningerne og med lønstigningerne, sådan at du kan købe de samme varer og tjenester til næste år, som du kunne i år, og du kan have det samme personale, fordi det reguleres med lønudgiften. Nulvækst forstået på den måde at det stiger med lønstigningerne og prisstigningerne“, forklarer Claus Hjort Frederiksen på TV 2 News, 1240K.

Men er det nulvækst?

Lars Løkke mener Venstres nulvækst kan opfyldes ved at effektivisere den offentlige sektor og den altid nærværende næstformand forklarer formandens synspunkter om nulvækst, ved at fortolke formandens ord som:

Det offentlige kan effektiviseres med 12 mia. kroner………………

Nu er min forvirring absolut total………

Venstres chefideolog Claus Hjort Frederiksen  – gud forbyde det, måske kommende finansminister – mener Venstres nulvækst er lig med status quo uden reducering af medarbejdere og med indbygget pristalsregulering af løn med videre.

Formands duoen i Venstre “Rasmussen og Jensen” melder ud, at der kan spares milliarder i den offentlige sektor…………

Begge dele kan da ikke rummes inden for partiets nulvækst?

Nu stiller jeg mig op i køen og stiller spørgsmålet til Venstre – Hvad er partiets nulvækst politik udtryk for????

Hvis Venstres mål med denne ZIG ZAG kurs er at sløre partiets økonomiske politik og forvirre de danske vælgere, så er Venstres strategi til fulde lykkedes……………

 

 

 

Share This Post

Konjukturbestemt arbejdstid er det realistisk???

Der er megen kritik af regeringens akut pakke. Venstres grå eminence Claus Hjort Frederiksen er i medierne med et budskab om regeringens forslag “bare rører rundt i gryden” og diskriminerer de korttids ledige og dimittender, der netop har afsluttet en universitetsuddannelse. Det har han nok delvist ret i, men målet helliger midlet, der er at undgå at få 12.500 mennesker der falder ud af arbejdsmarkedet inden for det næste halve år med permanent langtidsledighed og social deroute tilfølge…….

Den højtråbende tidligere finansminister og arbejdsminister glemmer fuldstændigt, det var ham og hans regering der halverede dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordoblede optjeningskravet fra 26 til 52 uger.

Det vil klæde Venstre og Claus Hjort Frederiksen, at de påtager sig et ansvar for den situation de har bragt landets ledige i ved årsskiftet 2013.

På Facebook kører der også en voldsom kampagne om regeringens uduelighed og manglende indsats.

Her hæfter jeg mig her kun ved en Facebook vens kritiske indlæg. Han har lov til at være kritisk :-).

Han skriver i dag på Facebook:
“Det beviser jo bare hvor meget fagbevægelsen ved om virkeligheden ?
Ikke en skid … luk dørene op og kom ud i virkeligheden !! “

og henviser til websiden…..

3F: Stort skridt i den rigtige retning – Fagbladet 3F
Ledige, der er truet af stop for dagpenge fra nytår, får nu hjælp fra 12.500 nye job. 3F er tilfreds med plan fra regeringen, der sikrer ledige indtægt og mulighed for genoptjening af dagpenge.

Lidt presset kommer han med et forslag til det regeringen skal gøre, nemlig indføre konjuktur bestemt beskæftigelse og dermed indrette A-kassereglerne efter det.

På WEBSIDEN “Behandl os ordentligt”, står der:

konjunktur bestemt arbejdstid (alle deles om det arbejde som er)
(Arbejdsmarked der kan rumme/give plads til alle)

Hvordan kan man få 750.000 ind på arbejdsmarked når der fyres folk rundt om i landet hver dag … den er svær.
Men det kan lade sig gøre og nøglen til det forjættede land med alle i arbejde hedder konjunktur bestemt arbejdstid.

1. Lav konjunktur skal folk arbejde mindre
2. Høj konjunktur arbejder folk mere (dog højest 37 timer)

Man kan ved at ændre loven til at vi skal have konjunktur bestemt arbejdstid fjerne en masse andre love og en masse bureaukrati.

Alt den refusion for aktivering, praktik, løntilskud samt alle de der bliver syge af at arbejde for meget eller for lidt, dette problem løser vi også og kort sagt får vi et bedre samfund for os alle. ”

Læs hele indholdet her……….. på “Behandl os Ordentligt”.

Dit (Min Facebook vens) forslag på din webside “Behandl os ordentligt”  ser rigtigt flot ud, men det koster 225 mia.kroner, hvis 750.000 ledige eller mennesker på overførselsindkomst skal i arbejde med bare en gennemsnitlig løn på 300.000 kroner årligt/25.000 kr. pr. måned……….

Jeg går ud fra det er prisen for at fordele arbejdet med den øvrige arbejdsstyrke og jeg står ikke på mål for at den anvendte gennemsnitslønnen holder, måske er den højere?

Dertil er der de øvrige lønomkostninger, der IKKE er indregnet, som ATP, feriepenge og pensionsordning med videre……. Dit forslag på din webside er godt, men Danmark har ikke råd til det selvom Venstre og den tavse Lars Løkke kommer til magten, desværre….. VK(O)-regeringen efterlod et gab/overforbrug på over 100 mia. kroner, den slås S-SF-R-regeringen fortsat med…..

Selvfølgelig skal de manglende udbetalinger til A-kasseydelser og overførselsindkomster fratrækkes her, men der er mindre beløb end indkomster for dem der arbejder får……..så der bliver en pæn milliard udgift tilbage…… Men det er konstruktivt du kommer med et forslag.

Jeg deler det gerne med mine kommentarer her.

Derfor dette blog indlæg…………

Share This Post