Regeringens regnefejl på 7 mia. kroner…..

Regeringen og Claus Hjort Frederiksen er igen, igen, igen………
……. taget i snyderi med finanspolitiken.

Politiken og TV2 skriver:
“Statens tab på de to bankpakker, der blev vedtaget under krisen i 2008 og 2009, løber op i mindst 2,6 milliarder kroner. Det viser beregninger, Enhedslistens Frank Aaen har lavet, og som blåstemples af flere skatterevisorer og bankeksperter”.

“Skatteyderne var ellers blevet lovet, at staten stod til at tjene omkring 4,5 milliarder kroner på redningsaktionen. Men i regnestykket har man undladt at medtage, at bankerne kan trække en lang række af de udgifter, de har haft i forbindelse med bankpakkerne, fra i skat”.

Selvfølgelig kan det være en regnefejl på 7 mia. kroner, som embedsmændene har begået i Finansministeriet. Jeg tror de har fået besked af finansministeren, hvordan de skal regne. Med den baggrund, så er det en bevidst vildledning af det danske folk, som finansministeren har begået i denne sag.

Claus Hjort Frederiksen siger ved samråd i finansudvalget om regnefejlen på  afskaffelsen af efterlønsordningen på 25.000 mindre efterlønsmodtagere end tidligere forudsat i regeringens oplæg en uge tidligere, at forudsætningerne har ændret sig – og en ansvarlig regering må bruge de sidste kendte tal i dens forudsætninger.

Det kan han ikke sige i denne sag, så det er spændende hvordan Venstres chefideolog, finansminister Claus Hjort Fredriksen,  vil bortforklare man politisk har valgt at holde bankernes skattefradrag ude af beregningen om overskuddet på bankpakkerne.

Regeringen er ikke de eneste, der har skudt galt med tallene. Finansrådet har nemlig også flere gange hævdet, at skatteyderne ville tjene på bankpakkerne. Men underdirektør Søren Gade erkender nu, at det ikke er tilfældet.

Jeg venter spændt på en forklaring fra Claus Hjort Frederiksen.

Share This Post

Er 10 år for lang tid for en regering……………..?

Søren Pind, den kontroversielle venstremand og minister for udviklingshjælp er på sin Facebook profil uden med riven efter juraprofessor Claus Haagen Jensen. Angrebet sker i dybeste hemmelig på Facebook profilen, hvor der er cirka 4.000 “venner” uden at kontakte juraprofessor Claus Haagen Jensen. Det strider mod almindelig praksis, hvor den “angrebne part” normalt får mulighed for at ytre sig. Det er nagelfast kendsgerning i et retssamfund og liberalt og demokratisk samfund 🙂 Men det sætter Søren Pind sig nydeligt ud over…………..


Bertel Haarder ser som sin fremmeste opgave, at skælde journalister ud, det gør han gerne foran snurrende kameraer. Det går ud over journalister fra både DR og TV2 og der er ifølge hans egne udtalelser på TV også tale om han sviner dagbladsjournalister til. Det er kendt i dagspressen, de ansatte i hans ministerier, frygter chefen.

Så er der chefen selv…………….
…….. statsminister Lars Løkke Rasmussen sviner en TV2 journalist til …… for åben skærm, men det hindrer TV2’s ledelse i at blive sendt i primetime, men det kommer alligevel ud i æteren, jeg husker ikke tidspunktet. Samtidigt er statsministeren fanget i usandheder og løgne for at fremme sin egne og regeringens synspunkter på direkte TV.

Så er der kirke og integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, den mest mærkværdige minister, der har funget i et ministerembede i mit lange liv og der har været en del ministre der har opført sig aparte. Ingen nævnt – ingen glemt.

Hun administrer reglerne om statsløse mod lovgivningen, hun nedstirrer tavst journalister på Christiansborg, hvis de stiller spørgsmål, der ikke passer hende, hun nægter at udtale sig i samråd i folketinget. Hun slukker mikrofonen i samråd, men hun deltager dog i kirkelige handlinger, den ros skal hun have. Jeg har kendt hende fra politisk arbejde i Køge-kredsen for at være en seriøs politiker, der havde styr på sit politiske arbejde. Det indtryk har hun helt og totalt ødelagt som minister!

Så er der en skatteminister Troels Lund Poulsen, der ikke forstår regeringens gave regulativ, han modtager et Rolex ur (Værdi 70.80.000 kr.) og nægter at at aflevere det til ministeret, som reglerne foreskriver. Efter nogen pressestorm afleverer han det alligevel. Han fornemste opgave i regeringen, er at bruge skatteministeriets regnedrenge til at fabrikere politiske angreb mod oppositionen. Uden hensyn til de politiske modstandere har af faktuel politik på skatteområdet.

Så er der Claus Hjort Frederiksen, der først var mod regeringschefens ønske om afskaffelse af efterlønnen, hvilket er den bedst bevarede hemmelig i Venstre, men som er referet i flere store dagblade. Siden har malet skræmmebillede af antallet af efterlønnere i fremtiden. En overdrivelse på 50% er fastholdt længe, selvom om A-kasernes Samvirke har bestridt finanasminsteren tal. Fredag bekræftede så hans fejl i et samråd i Folketinget. Han bruger hele sit embedsapparat til nedgøre oppositionens økonomiske politik og ikke mindst framkomme med advarsler om Ole Sohn, SF, som han med god grund frygter overtager hans plads efter valget.

Samtidig har han finanslov med et underskud på ikke under 80 mia. kroner

Så er der Karen Ellemann, en miljøminister, der endnu ikke har formået at gennemføre andet end de der var besluttet under hendes forgængere. Jeg nævner blot få af hendes kuldsejlede projekter, vindmølleforsøget i Nordjylland, giftsagen fra Nyborg og senest reduktionen i landbrugets kvælstofudledning.

Jeg har kun omtalt Venstres ministre, men der kan også fremdrages sager på de konservative ministre.

Jeg mener der er tale om en regering, hvis ministre i mange tilfælde er præget af arrogance og en snert af magtmisbrug. Flere af ministeriernes websider bliver brugt til udspredelse af partipolitiske synspunkter fra ministrene.

Regeringens ministre er præget af en 10 års regerringsperiode og en hel del af ministrene føler nu “de kan gå på vandet” og medierne og embedsapparatet er til for deres skyld……..

Kopi af denne tekst er tilsendt Venstres Landsorganistation, der må videreformidle det til de nævnte ministre.

Share This Post

Økonomisk kaos for regeringen

Der mangler mellem 12-17 milliarder kroner i regeringens  mål for den økonomiske politik for 2015, skriver Nationalbanken og De Radikale.

Regeringen regner med at tjene 4 milliarder på reformen af SU ydelserne, det må være et meget optimitisk skøn fra finansministerens side. Regeringens eget bud er et gab på 5 milliarder alene for indeværende år. Fremskrevet til 2015 mener regeringen, der et gab på 7 milliarder kroner.

Lad os nu høre sandheden Claus Hjort Frederiksen, hvordan kan der være en forskel på 10 milliarder på regeringens beregninger og Nationalbankens beregninger. Er det fordi regering forskønner den førte økonomiske politik, eller bedrager du de danske vælgere?

Det er bedrag,  at påstå  nul-vækst ikke er besparelser, der er bedrag ikke at fortælle der er et overforbrug på 1% på den offentlige forbrug i indeværende år, hvilket svarer til Nationalbankens beregnede gab i regeringens økonomiske politik på 17 milliarder betyder besparelser på 3,33% bare for at skabe balance i statsbudgettet for år 2015.

Fortæl vælgerne, at der vil ske en brutal nedskæring af den offentlige sektor efter det kommende valg.

Men det vigtigste vi kan fastlå i dag, det er regeringen har mistet grebet om Danmarks økonomi, samt regeringen og landets finansminister er utroværdig.

Share This Post

Regeringen overhører advarsler………

Folketinget lovgiver i højere grad efter øjeblikkelige samfundstemninger på trods af “ekperters” advarsler.

Den seneste fejlslagne lovgivning er bandepakken, siger rigsadvokaten. Tidligere var det knivloven, der mig bekendt endnu ikke er ændret.

Rigsadvokaten siger i en rapport, at denne bandelov ingen effekt har haft.  Der er ikke idømt strengere straffe i forlængelse af denne lov. Domstolspraksis er ændret i perioden, uden justitsminister Brian Mikkelsen, Pia Kjærsgaard og ikke mindst Peter Skaarup i spidsen, har bemærket det, eller er det bare så simpelt de har kendt til denne praksis, men de  har ønsket at få en mediemæssig gevinst ud af det overfor de danske vælgere?

Der har fra den borgerlige regerings side udviklet sig en praksis om ikke at lytte til de indsigelser der kommer fra ekspertudvalg og organisationer, men i højere grad at lovgive ud fra en lynchstemning i befolkningen stærkt inspireret af Dansk Folkeparti og deres vælgere.

Det mener jeg er den største trussel mod det danske demokrati.

Den populistiske lovgivning har udmøntet sig en knivlov, der rammer lystfiskere, håndværkere og butiksansatte, der har glemt, at de har en kniv fra deres arbejde liggende i bilen. De kommer i fængsel i 7 dage eller mere og dermed får en straffeattest, der øderlægger deres fremtid.

Bandeloven der ikke hjælper, fordi politiet ikke kan bruge den, for bandemedlemmerne går ikke rundt med et medlemskort, der kan bevise de er medlem af en bande og de er tilmed ikke samarbejdsvillige over for politiet! Et rygmærke er ikke nok til at bevise de er medlem af en bande. Heldigvis!

Multimedieloven der er vanskelig at administrere og rammer socialt forskelligt. En skovarbejder eller SOSU medarbejder med en mobil telefon skal betale det samme i skat, som en jurist eller økonom, der har mobiltelefon, bredbånd og bærbar computer. Det er himmelråbende uretfærdigt over for skovarbejderen og SOSU medarbejderen de skal betale 3.000 kroner i skat på den baggrund!

Skatteministeren – der fremstår mere og mere højtråbende og uligevægtig i den offentlige debat – fremfører man bare kan læse ligningsvejledningen og tilføjer den højtlønnede betaler topskat! Det virker som om han mangler argumenter for denne skat og han har tillige svært ved at forsvare lovgivningen om multimedie skatten.

Det er bare tre eksempler på regeringen overhører indsigelser mod den påtænkte lovgivning. Jeg vil her tilføje at udvalg og kommisioners anbefalinger og råd til regeringen bliver kasseret eller i bedste fald overhørt.

Her kan som eksempel nævnes arbejdsmarkedskommisionens råd til en ny arbejdsmarkedsreform blev kasseret straks den overrakt til daværende arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen.

Jeg tror det vil gavne den kommende lovgivning man bruger de indkomne indsigelser og indarbejder dem i lovgivningen fremfor at lovgive ud fra kortvarige folkestemninger…………..

Share This Post