Der sker også misbrug i Danmark af udenlandsk arbejdskraft……

De udenlandske kvinder (primært på illegalt ophold), der høster den mad, amerikanerne spiser hver dag, bliver ofte udsat for seksuel chikane og overgreb på jobbet. Det er den skjulte pris, som mange kvinder, især dem, der ikke har tilladelse til at arbejde i USA, betaler for at forsørge deres familier.

Bliver det også fremtiden i Danmark?

Watch Rape in the Fields on PBS. See more from FRONTLINE.

aerteplukkere

Mange i Dansk Landbrug har ingen moral, som for eksempel ærteavler Peter Skov Johansen på Fyn. Så jeg tror, at der vil ske fortsat yderligere udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig hvordan?

Allerede nu ser vi misbrug af udenlands arbejdskraft i form af sultelønninger, som for eksempel hos den fynsk ærteavler Peter Skov Johansen, hvor der 65 kroner tilbage efter en dagsarbejde til den udenlandske ærteplukker……..

…….og så er der ikke betalt skat…….

Portugiserne tjente henholdsvis 147 og 136 kroner om dagen før skat og feriepenge i periodens 19 dage, viser deres lønsedler.

Fra lønnen trak deres danske arbejdsgiver betaling for, at de boede i en campinglejr hos ham samt betaling for bustransport til og fra ærtemarkerne. Det betød, at portugiserne havde henholdsvis 74 og 65 kroner tilbage pr. dag i perioden.

Udenlandske ærteplukkere er blevet frataget egne pas af deres danske arbejdsgiver Peter Skov Johansen, der leverer ærter til butikker hos supermarkedskæderne Dansk Supermarked og Coop Danmark. Lige nu beskæftiger landets førende ærteavler omkring 275 plukkere på ærtemarker på Fyn.

Jeg kan ikke forstå Coop kan købe ærter hos avlere, der præsterer sådanne arbejds- og lønforhold for deres udenlandske medarbejdere……..

Det har jeg spurgt COOP Danmark om i dag:

klage_coop_small

Share This Post

Vikarer på dansk overenskomst?

Vikarer på dansk overenskomst hos tomatkongen Mads Pedersen, Alfred Pedersen & Søn på Fyn. Det er et løfte tomatkongen har udstedt til de danske forbrugere.

Dyre danske tomater plukkes af polakker, der går til discount lønninger hos Alfred Petersen & Søn på Fyn.

Dyre danske tomater plukkes af polakker, der går til discount lønninger hos Alfred Petersen & Søn på Fyn.

Den holder ikke i praksis, for han har ikke levet op til målsætningen om overenskomstmæssig løn til sine polske tomatplukkere, eller det har hans underentreprenør vikarbureauet “Team Mangament” ikke!

Vikarfirmaet udbetaler 60 kroner i timen til polakkerne og har problemer med at registrere overarbejde og løntillæg korrekt. Det er ikke overenskomstmæssige danske arbejdsforhold.

Selvom tomatkongen Mads Pedersen skjuler sig bag vikarbureauet Team Mangament, så omgår han og firmaet Alfred Pedersen & Søn en almindelig anstændig medarbejder politik, for firmaet fyrer danskere på danske overenskomster og har måttet betale en klække erstatning til ørgen Kruse Pedersen for fyringen.

3F Fagbladet omtaler sagen på deres webside:
– Efter mere end 22 års ansættelse blev den 45-årige gartner Jørgen Kruse Pedersen fyret hos Alfred Pedersen & Søn i september 2011.

– 3F rejste en faglig sag på vegne af sit medlem, der var tillidsmand på gartneriet. I februar i år måtte tomatavler Mads Pedersen betale en godtgørelse på 224.000 kroner til Jørgen Kruse Pedersen for fyringen.

– Fyens Stiftstidende bragte 27. februar 2012 en artikel om fyringssagen og gartneriets forhold til 3F, hvor tomatavler Mads Pedersen er citeret for at sige:

Tomatkonge Mads Pedersen, Alfred Pedersen & Søn: “I dag bruger vi vikarer, men det er på danske overenskomster, og det betyder mange millioner i øgede lønomkostninger.”

Det udtalelse har ikke medført de polske tomat har fået deres tilgodehavende…..

Igennem vores samtaler med Alfred Pedersen & Søn oplever vi, at de har stor vilje til at løse de eventuelle misforståelser og uoverensstemmelser, der måtte være. Vi er overbevist om, at der findes en løsning som tilfredsstiller alle parter og følger udviklingen i processen tæt, skriver Peter Løth, Dansk Supermarked.

Men det er ikke nok, for de skal have deres tilgodehavende løn, hvis Coop Danmark og Dansk Supermarked skal leve op deres egne målsætninger og løfter til deres kunder, at deres leverandører skal have ordnede forhold.

Det er der IKKE i dag hos tomatkongen på Fyn. En bakke tomater fra Alfred Pedersen & Søn koster i dag 26,95 hos min Dagli’Brugs. Et kilo hollandske tomater ligger på cirka det halve, så der må være råd til at betale de polske og lettiske arbejdere for tomatplukningen.

Se et eksempel på en kontrakt for lettisk medarbejder her……….

Det fremgår af denne kontrakt “Samarbejdsaftale”, at arbejdet udføres uden overenskomst, til en timeløn på 50 kroner, medarbejderen skal acceptere overarbejde i hverdagen samt i weekend, der kan trækkes 25% af den optjente løn, hvis medarbejderen stopper før tiden.

Huslejen er 5.000 kroner om måneden for et værelse med adgang til køkken og vaskemaskine, selvom det fremgår bolig stiles til rådighed!

Jeg mener ikke COOP Danmark og Dansk Supermarked længere med troværdighed kan sælge fynske tomater fra Alfred Pedersen & Søn i deres supermarkeder.

Jeg køber dem ikke længere……

Share This Post