Vores offentlige personnummer………………………..

Det hotteste emne her i agurketiden, det er debatten om vores CPR nummer. Et nummer det er forholdsvis nemt at gætte, hvis man kender personens fødselsdag.

I Sverige har man også personnumre, der i opbygning minder om de danske med fødselsår, -måned og -dato, en talangivelse af ens køn og et kontrolciffer til sidst. Men i modsætning til Danmark er det svenske personnummer ikke hemmelighedsbelagt på nogen måde.

Det svenske Skatteverket, som står for udstedelsen af personnumre i Sverige, oplyser til Berlingske, at det ikke er muligt at misbruge det svenske personnummer, fordi man altid derudover skal bruge vanlig legitimation eller e-legitimation.

Danskerne, virksomheder og myndigheder må til at vænne sig til, at det ikke er nok at kunne sit CPR-nummer for at identificere sig og dermed få hjælp og muligheder“,  siger direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Lars Frelle-Petersen til Berlingske, oven på lækagen onsdag aften, hvor personnumre på 900.000 danskere ved en fejl fulgte med, da statens hoved-IT-leverandør, amerikanske CSC, sendte en opdateret liste over alle, der har frabedt sig reklamer og reklameopkald, ud til de firmaer, som skal sikre, at reklamerne udebliver.

At sagen er alvorlig understreges af 70.000 danskere hvert år udsættes for identitetstyveri.

Det har store konsekvenser for den enkelte, derfor er nødvendigt, der sker et systemskifte, hvor CPR nummeret ikke kan bruges til andet end den offentlige journalisering.

Bekræftelse af identitet skal ske via personligt fremmøde eller via Nemid, som mindstekravet. Misbruges min og andres ID via alene personnummer, så må det være sælgeren eller virksomheden, der er ansvarlig for misbruget.

Nemid skal udvikles, så det fremover også er sikkert og ikke kan misbruges.

Der er ingen tvivl om det kriminelle miljø i løbet af kort tid kan bryde koden for nøglekort og Nemid proceduren, så derfor er det nødvendigt fortsat at udvikle nye metoder til brug for identitets sikring på internettet.

 

 

 

Share This Post