DA siger klart nej til sociale klausuler!

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i sidste øjeblik gjort et forsøg på at få landets lokalpolitikere til at droppe løfter om kædeansvar og lønklausuler i deres valgkampagner.

 Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening.

Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening.

Både mandag og onsdag har interesseorganisationens administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen sendt mail til godt 9.000 kommunalvalgskandidater, hvori han advarer om, at tiltagene er “i strid med EU-retten og ikke lovligt kan retshåndhæves over for udenlandske virksomheder“.

Det kan de imidlertid over for danske virksomheder, og derfor vil de kun “svække dansk virksomheders konkurrenceposition i forhold til udenlandske”, hævder Jørn Neergaard Larsen.

Vi har gransket alle de juridiske kilder, vi kan granske, vi har kigget på de domme, der findes, og vi har kigget på ILO-konventionen (konvention fra FN’s faglige organ for arbejdsmarkedsspørgsmål, red.), og vi kan simpelthen ikke finde belæg for tesen om, at det ikke er lov medholdeligt“, siger formand Per Christensen, formand 3F til Politiken.

Når vi kalder det en skræmmekampagne, så skyldes det, at det her sker i allersidste øjeblik, inden vi går til valg på tirsdag, i forsøget på at overbevise de kommende kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer om, at det er en rigtig dårlig idé at give fair vilkår på arbejdsmarkedet”, siger Per Christensen.

I et svar på et paragraf 20-spørgsmål stillet af Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt i 2006 skriver daværende beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen (V), ellers, at “udstationeringsdirektivet giver medlemsstaten mulighed for at kræve, at den udstationerede lønmodtager får en løn svarende til mindstelønnen i værtslandet“.
(Det afviser DA og opfordrer 3F til at bringe sagen for EU-domstolen, (min kommentar))
Kilde: Politiken.

Jørn Neergaard Larsen (DA) afviser, at han er ude at føre skræmmekampagne. Han indrømmer, at arbejdsgivernes politiske holdning til kædeansvar og lønklausuler er, at det er »dyrt, dårligt og dumt«, som han skrev i et debatindlæg i Berlingske forleden.

Flere EU-lande har allerede indført kædeansvar. Brug af klausuler er godkendt af Jurister og Statsforvaltningen er godkendt og bruges eksempelvis i København og Gentofte Kommuner.

Men nu har Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og administrerende direktør  Jørn Neergaard Larsen klart meldt ud, hvor de står som arbejdsgivere i Danmark.

Indirekte siger DA med det udsendte brev, at organisationen går ind for de frie og liberale holdninger skal være gældende for det danske arbejdsmarked. Dermed går DA også ind for løndumpning, via østeuropæiske arbejdere!

Det er klar tale som de danske vælgere skal tage udgangspunkt i, når de den 19. november skal sætte deres kryds ved Kommune- og Regionsvalget.

Det er helt legalt med lønklausuler og kædeansvar, så DA’s holdning dækker over et ønske om, at skabe større profit i virksomhederne på bekostning af danske lønninger og lønmodtagere.

Det er værd at bemærke den BLÅ Bloks kandidater i langt de fleste kommuner ikke vil gennemføre sociale lønklausuler og kædeansvar for firmaerne – efter valget i deres Kommuner og Regioner.

Det er et tungt argument i stemmeboksen på tirsdag…….

tank_dig_om

 

Share This Post

DA og Jørn Neergaard Larsen forsømmer deres AKUT aftale med regeringen………

DA understreger, at det altid skal kunne betale sig at sige “ja” til et job.

Det kan det ikke i dag – blandt andet på grund af ydelserne på kontanthjælpsområdet“, siger DA-direktør Jørn Neergaard Larsen. Han peger på, at der er brug for “en markant reform af kontanthjælpen i løbet af de kommende måneder“, hvis Danmark skal klare sig bedre i den internationale konkurrence.

kontant_for_hoj_small

Kontanthjælpen er for høj, mener DA opg Jørn Neergaard Larsen. Kronik i BT.

Hvorfor påtager DA og Jørn Neergaard Larsen sig ikke opgaven med at besætte akut jobs med danskere, der er på kontanthjælp, som organisationen har indgået en aftale om med regeringen?

Er der danskere på kontanthjælp, der ikke vil arbejde for den danske mindsteløn, så er der sanktioner for den enkelte kontanthjælpsmodtager. Men det forudsætter en dialog mellem arbejdsgiveren og Jobcenteret.

Ved utallige efter prøvninger af de konkrete hændelsesforløb, viser det sig ofte at arbejdsgiveren end ikke har været i kontakt med jobcenteret eller A-kassen, for det er nemmere og billigere at ansætte en polak eller en anden østeuropæer…….

Jeg ønsker DA, Jørn Neergaard Larsen og de danske arbejdsgivere ikke piver over danske (mindste) lønninger, men bruger A-kasser og de danske jobcentre til at ansætte danskere i danske jobs og dermed støtter op om det danske samfund. Det er i alles interesse også for arbejdsgiverne.

Drejer det sig kun om at få tyske sulte lønninger i Danmark?
Jeg tror det det sidste der budskabet fra DA og Jørn Neergaard Larsen. Kom nu i gang Jørn Neergaard Larsen og lev op til aftalen du har indgået med regeringen om akut jobs, der er masser af danskere, der vil arbejde………..

I tyskland er det ikke usædvanligt med lønninger på 30-40 kroner i timen, er det det DA og Jørn Neergaard Larsen reelt ønsker?

Det handler ikke om, at danskerne ikke vil tage jobs. Det handler om, at de ikke får dem,” 3F citat på DR.dk.

Share This Post

Vejlegården, en lovlig og nødvendig konflikt !

Det handler ikke om 3F’s mafia metoder, for den varslede konflikt mod Restaurant Vejle gården er fuldt lovlig og et nødvendigt skridt for at bevare ordnede løn- og arbejdsvilkår for deres medlemmer og IKKE MINDST for at bevare roen på det danske arbejdsmarked.

 


Er der to der står sammen om at ødelægge den danske aftalemodel for ansattes lønninger, arbejdstid og arbejdsmiljø, så er det “Vejlegården” og Vejle Amts Folkeblad. Restauranten i Vejle vælger tilsyneladende ego ræset og at få fordele frem for alle andre restauranter, der overholder overenskomstaftalerne med deres ansatte. Hvis det her breder sig, så bliver arbejdsmarkedet ustabilt med underbetaling, arbejde i fritiden, dårligt arbejdsmiljø. Så har arbejdersiden ikke andet valg end boykot og strejker tilbage. Det må alle kunne forstå, også de egoister i Krifa og Det Faglige Hus, der desværre findes alle vegne og som selv nyder godt af fagforeningernes store arbejde, uden at bidrage til det fagligt og økonomisk.

Det er ikke i orden at Horesta, arbejdsgiver organisation for danske restauranter,  IKKE er synlig i mediebilledet i denne sag! Den har en klar interesse i at dens medlemmer kan konkurrere på samme vilkår i Danmark. Det er en lavpris overenskomst der er indgået mellem Kristelig Fagforening og Restaurant Vejlegården, som forvrider omkostningsniveauet mellem deres medlemmer og Vejlegården. Alene weekend tilægget på 20 kroner til Vejlegårdens medarbejdere giver en skævvridning af Horestas medlemmers lønudbetaling på weekend tilLæg på mellem 100 – 150%

Det er mærkeligt ingen journalister fra TV Syd, TV2, TV2 News, DR, og de borgerlige aviser inklusiv Vejle Amts Folkeblad spørger de ansatte på Restaurant Vejlegården om :

 • Hvorfor de vil arbejde søn og helligdage for 20 kr, i stedet for 100 og 150% ekstra.
 • Hvorfor de vil have en dårlige pensions ordning, som koster flere hundrede tusinde kr i den sidste ende.
 • Hvorfor de ikke kan have en tillids mand/kvinde.
 • Hvorfor de syntes det er bedre, at arbejde til lavere løn.
 • Hvorfor de har fået dårligere opsigelses regler.
 • Hvorfor de for mindre i feriepenge.
 • Hvorfor de ikke har ret til barn syg.
 • Hvorfor de for mindre i løn, vis de er syge.
 • Hvorfor de har dårligere uddannelses muligheder.
 • Hvorfor de ikke kan stille overenskomst -Krav til Krifa og Vejlegården.
 • Hvorfor de ikke kan stemme om deres overenskomst.

Og generelt mener jeg der er for meget mikrofon holderi på TV Syd, TV2, TV2 News nyhedsudsendelser. Skyldes det manglende ressourcer eller er I bare for dårlige journalister, undskyld?

Hvis det er manglende penge og tid, der er skyld i denne manglende journalistiske dybde, så send færre nyhedsudsendelser.

Det er ikke fremmed med journalistik på TV Syd, de øvrige udsendelser på TV Syd, som for eksempel “Kaffe med Kurt” og “Ekspedition Syd” virker bedre journalistisk bearbejdede end TV Syds nyheds udsendelser.

LO-fagbevægelsen mister medlemmer og har ikke foretaget reformer af sin tunge organisation. Der vigtigt  LO toppen får ændret kurs for organisationen og moderniseret denne hurtigst muligt, så man kan reagere hurtigere både fagligt og politisk.

En faglig leders succes måles hverken i spaltemillimeter eller klapsalverne på interne konferencer, men på de resultater, der skabes for medlemmerne. De måles på synligheden på arbejdspladsen samt deres resultater for løn – og arbejdsvilkår.

Derfor er det godt og vigtigt, at 3F Vejle står fast på deres krav for en overenskomst for deres medlemmer på Vejlegården.

Læg mærke til at ingen arbejdsgiver organisationer, bakker Vejlegården op. Derimod masse politikere fra Venstre, Konservative og Liberal Alliance, der har et politisk mål med at angribe den danske fagbevægelse til fordel for de gule foreninger. Sagt krystal klart, så vil de ødelægge LO og dets fagforeninger.

DA (Dansk Arbejdsgiverforening)  og DI (Dansk Industri) burde hviske dem i ørerne, at de ødelægger den danske model med deres angreb på en lovlig faglig konflikt. Dermed ødelægger de effektiviteten, produktionen og omstillingen af det danske arbejdsmarked. Det kan ikke være i nogens interesse………. heller ikke et gennemskueligt mål for politikere på højrefløjen.

 Efterskrift!

Jeg anbefaler dig at læse  : ” Borgerlighedens falske frihedskæmper ” på Politiken skrevet af Kristian Madsen.

Share This Post

Vi er oppe mod stærke kræfter……

Rigtige venner på Søren Pinds Facebook profil……

Pengene sidder løst i dansk erhvervsliv i disse tider.

Pengene sidder løst i dansk erhvervsliv i disse tider.

 Det kunne være en ægte debat på Sørens Facebook profil, men i disse dage skifter rigtig mange penge hænder fra de store erhvervsvirksomheder til Venstre, Konservative og Liberal Alliance og i lidt mindre grad til Dansk Folkeparti og Radikale.

Partistøtte for Regnskabsåret 2009

Socialdemokraterne – 538.000 kr.

Venstre – 4.992.262 kr.

Konservative – 10.464.774 kr.

Liberal Alliance (2010) – 6.420.934 kr.

 

Følgende virksomheder og organisationer har ydet bidrag over 20.000 kr.
(Listen er udarbejdet af Marina Hoffmann, Kommunikationschef i Dansk Metal)

 Socialdemokratiet
NNF, Dansk Frisør og Kosmetikerforbund, Dansk Metal, TIB, BAT, Arbejdernes Landsbank, Malerforbundet, Blik og Rør, Dansk El-forbund, Klub 3F, 2E Ejendomme Group, HK, Bryggeriforeningen. Finanssektorens forening, Hjemmeværnsskolen, 3F.

Venstre
A.P. Møller, Chr. Augustinus Fabrikker, Danmarks Rederiforening, Dannebrog Rederi, DA, Dansk Byggeri, DI, Den Liberale Erhvervsklub, Finanssektorens forening, FOSS, Hjemmeværksskolen, HTS, Industriens Arbejdsgivere, ISS, J. Lauritzen, KIRKBI, Kjeld Kirk Christiansen, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening, SALA, Skandinavisk Tobakskompagni, Tekniq, Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Konservative
A.P. Møller, Danmarks Rederiforening, Dannebrog Rederi, DA, Dansk Byggeri, DI, Den Liberale Erhvervsklub, Finanssektorens forening, FOSS, Hjemmeværksskolen, HTS, Industriens Arbejdsgivere, ISS, J. Lauritzen, KIRKBI, Kjeld Kirk Christiansen, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening, SALA, Skandinavisk Tobakskompagni, Tekniq, Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.Sofus Bernhards Fond, Proberty Group, Fondet af 31. marts 1979, Saxobank, I/S Ejendomsinvest. C-Business.

Liberal Alliance
DA, A.P. Møller Mærsk, Saxo Bank, Ole Vagner Holding, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening. Industriens Arbejdsgivere i København.

Ovenstående er en oversigt over bidrag og bidragsydere til partiernes hovedkontorer. Støtte til lokale partiforeninger indgår ikke i de officielle regnskaber, ligesom støtte til enkelt-kandidater, alene skal fremgå af den pågældende kandidats egen selvangivelse. Der findes derfor ingen samlet oversigt over denne del af partistøtten.

Share This Post

V(K)O til kamp mod de fremmede!

Regeringen arbejder på 28 nye forslag, der gør op med retten til lægehjælp, sociale ydelser og uddannelse. Hvad bliver det næste?…………….

………… et ti meter højt hegn rundt om hele Danmark med pigtråd på toppen og Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti og hendes medløbere i porten, der kun lukker “etniske danskere” ind, der har betalt skat i 45 år til deres folkepension?

For mig er det uværdigt, vi ikke tager bedre mod dem der vil bosætte sig i Danmark og bidrage til det Danske Samfund. Regeringen, med finansministeren i spidsen, skruer landets underskud på finansloven for 2010 op til det dobbelte for at få EU til at fortælle Danmrk, at konvergens kravet på 3% er overskredet, for regeringen kan få et alibi for at afskaffe efterlønnen og dermed få flere hænder til arbejdsløshed!

Det problem løser regeringen ved at nedsætte dagpengeprioden fra 4 til 2 år!!!

Og så laver den samme regering højere og urimelige krav for indvandring, det er utåleligt at være danske med en sådan VK(O) regering! Heldigvis ser det ud til det er blev for meget for Det konservative Folkeparti, hvor Helle Sjelle (C)inspireret af DA adm. dir. Jørn Neergaard Larsen går mod tankerne om optjeningspligt for sociale ydelser.

Det er særligt beskæftigelsesminister Inger “Støjsender” (V), som gennem de seneste måneder har slået på tromme for optjeningsprincippet. Hun står i spidsen for udvalgsarbejdet og har ved flere lejligheder betegnet det som “grundlæggende forkert”, at “skattekisten åbner sig med det samme”, når udlændinge kommer til Danmark.
(Kilde: Berlingske)

Så kammer min kæde over, for hvad er det reelle billede? Jeg har ikke set dokumentation for de påstande? Jeg har tidligere hørt Dansk Folkepartis ukronede dronning Pia Kjærsgaard støttet af sine løjtnanter komme med disse påstande!

Lad os få dokumentation på bordet, så der ikke lovgives bare for tilgodese Dansk Folkepartis paranoia mod de fremmede…….

Udvalgsarbejdet ventes drøftet på et møde i Regeringens Økonomiudvalg i morgen, og på forhånd har både S og SF meldt blankt fra og klandrer udspillet for at være et brud med den solidariske, skandinaviske velfærdsmodel.

Det er et skifte fra debatbogen “Forsvar for fællesskabet” skrevet af Helle Thorning-Schmit og Morten Bødskov og seks andre forfattere i 2002, hvor bogen lægger afstand fra rettighedsegoismen og op til optjeningsprincippet.

»Familiesammenføring skal ikke udløse mulighed for dansk kontanthjælp, før den familiesammenførte får dansk statsborgerskab for eksempel efter syv år«, skriver forfatterne i bogen.

Morten Bødskov (S) siger nu:Det er et forslag, der stammer fra en debatbog, som er næsten ti år gammel nu. Det er et forslag, som skulle dæmme op for problemer, der allerede på anden måde er dæmmet op for i dag. Så det har ikke sin relevans mere.

Morten Bødskov fortsætter:Forslaget var tænkt ind i en kontekst, hvor der var behov for at få dæmmet op for tilgangen af udlændinge til Danmark. Der er lavet en række opstramninger, som tager højde for nogle af de problemer, som var for ti år siden. Derfor har forslaget ikke sin relevans mere.”

Det er tid til at trække i håndbremsen Lars. Vi skal ikke have dit super liberalistiske samfund, hvor enhver er “sin egen lykkes smed“. Men vi skal have et samfund, hvor de “fremmede” skal føle sig velkomne i Danmark. De vil bidrage økonomisk til deres uddannelse, sociale ydelser og lægehjælp, hvis vi behandler dem anstændigt.

***************************

Forlaget skriver om bogen “Forsvar for fællesskabet”:
Endelig nyt fra centrum-venstre i dansk politik: En bog der kommer med det, der ofte efterlyses i debatten – en vision for samfundets udvikling og et politisk projekt for de kommende år. Her gribes om de “ømfindtlige” emner – her tales om, hvordan vi sikrer samfundets sammenhængskraft”.

“Forsvar for fællesskabet en debatbog af: Tine Aurvig Brøndum, næstformand i LO – Morten Bødskov,MF, Socialdemokratiet – Villy Dyhr, medlem af SFs hovedbestyrelse – Helle Thorning-Schmidt, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet – Lars Olsen, journalist og kommentator ved Politiken“.
(Pris 198 – Bogen er udsolgt fra forlaget.)

Det skrev Helle Thorning Schmidt (Europalamentariker) i bogen “Forsvar for fællesskabet”:
Her kritiserer hun blandt andet, at begge ægtefæller ved en familiesammenføring modtager bistandshjælp, hvis der sker en “social begivenhed” – for eksempel arbejdsløshed.

“Og både i kommunerne og i indvandrerkredse berettes der om typiske eksempler, hvor folk har midlertidigt arbejde på onklens pizzeria, indtil der er bevilget familiesammenføring – derpå bliver de ledige og begge ægtefæller får kontanthjælp.

Det skal ændres. Familiesammenføring skal ikke udløse mulighed for dansk kontanthjælp, før den familiesammenførte får dansk statsborgerskab – for eksempel efter syv år. Indtil da må ægtefællerne forsørge hinanden.

Den ene ægtefælle vil typisk have boet længe i Danmark og kan derfor modtage kontanthjælp til én person. Men den nyankomne må tage et job – eller forsørges af ægtefællen”.
Kilde: Ritzau


Share This Post