Danmarks bedst bevarede hemmelighed…..

Det blæser og vasketøjet hænger vandret på tørresnoren.Temperaturen nærmer sig frysepunktet i den politiske verden for Blå Blok, for det er ikke mere urealistisk “Lille Lars med fadbamserne” snubler endnu en gang til et Folketingsvalg…..

Men denne meningsmåling fra Wilke indsamlet 5-9. november 2014, viser at Socialdemokraterne igen er Danmarks største parti. Men det er indtil videre Danmarks bedst bevarede hemmelighed……….

hemmelighed

Det er en enkelt måling, indrømmet, men den er en del af en stigende tendens over en periode. Men det er kun 9 mandater der skal flyttets i den kommende periode.

Det seneste Berlingske Barometer…..

Det vægtede gennemsnit viser et gennemsnit af de 11 politiske meningsmålinger, der er blevet offentliggjort 31 dage fra den 9. november 2014 . Da nye meningsmålinger vejer tungere end ældre, er Barometerets gennemsnit udtryk for en vægtet tendens, som giver dig et mere retvisende bud på partiernes reelle opbakning end enkeltstående meningsmålinger.
6014 respondenter.

Sært nok indeholder det en tidligere Wilke Måling fra 5. oktober 2014, hvor tilslutningen er mindre for Rød Blok. Barometret er vægtet, hvor de målinger indgår med større vægt, så derfor er det ikke ligegyldigt for det vægtede resultat. Der kan være en årsag til målingen ignoreres”, for gode meningsmålinger er i nogen grad selvforstærkende.

Her indgår ikke den seneste Wilke måling.

Der er paradoksalt Blå Blok stadig kan få så god en tilslutning i meningsmålingerne, for vælgerne placerer Søren Pape Poulsen i den nederste del af skalaen, når man måler på de otte partilederes troværdighed. Den nye konservative leder tillægges dog større troværdighed end formanden for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, og Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, der anses for at være landets mindst troværdige partileder.

100_dage_Med Pape_small

Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti kæmper om at undgå nedrykningspladsen i Dansk Politik. “Søren Pape effekten” er udeblevet efter de første 100 dage, som konservativ partileder.

 

Share This Post

Postfrit samfund?

Det kan være, at det ikke længere er en selvfølge, at et brev når frem til modtageren, dagen efter at man har sendt det. Det normale skal måske være, at der går tre dage. Det kan også være, man skal vænne sig til, at der ikke kommer breve ud om mandagen,” siger transportminister Lars Barfoed med henvisning til, at jo flere breve der kan samles, når postbudet skal ud på ruten, jo mere rentabel bliver virksomheden.

Venstres ordfører gør sig til talsmand for portoen skal stige. Andre ordførere henholder sig undersøgelse af postmængde og økonomi i postfrie dage og andre går den modsatte vej, så nu er der risko for der går politik i posten!

Som tidligere ansat i posten så har jeg rigtig dårlige erfaringer med, når der går politik i posten. Det kommer der sjældent noget godt ud af 🙂

Posten blev privatiseret, postmarkedet liberaliseret, posten kom på aktier, der kom konkurrenter på markedet og posten fik en dom mod sig, fordi man brugte monopolkroner til at udkonkurrere husmødre og børn i omdeling af reklamer!

Og nu er der ren jammer i transportministeriet og hos de borgerlige politiske partier om postens fremtid!

Er det den borgerlige kongstanke endeligt om, at når der bare privatiseres så bliver alt godt?

Vi står nu ved en skillevej, skal posten være et serviceorgan eller en pengemaskine?

Posten har gennem tiden siden starten i 1624 haft sine opgangs- og nedgangstider, hvor de politiske magthavere har tjent på posten eller sat penge til der, alt efter politisk styring og samfundskonjukturer!

Vi kommer ind i en periode hvor postforretningen vil være meget anstrengt. Nu er det politikkernes valg – skal det være en udvikling af posten – eller en afvikling af den?

Forretningskonceptet kunne indeholde nye forretningsområder, hvilket man i mange år har forsøgt, blandt andet med madudbringning, budservice og intern postfordeling i private eller offentlige virksomheder, bare for at nævne nogle få eksempler.

Men i de fleste tilfælde, hvor man i posten forsøgte udvikling af nye forretningskoncepter, så stod de borgerlige politikkere i kø for at skyde dem ned for at beskytte det private erhvervsliv!

For mig lyder det som transportministeren og Venstres ordfører (Med sin portoforhøjelse) har valgt afviklingsmodellen for posten!

Man ender med en løsning der indeholder en kombination af portoforhøjelser og serviceforringelser. Det giver igen færre breve.

Ingen post på mandage og opsamling af post over 2 dage, hvor kunden så kan være heldig at få sit brev, når postbuddet kommer forbi med reklamerne, hvilket allerede sker i stor udstrækning i dag med forskellige rabatordninger med B-breve og C-breve!

Det vil hurtigt vise sig, at det er der heller ikke økonomi i og så bliver der flere postfrie dage for den enkelte forbruger og virksomhed.

Hvor er jeg dog glad for jeg slap af med mine aktier i posten i tide  🙂 🙂 🙂

Share This Post