Der er intet ændret………….

Der hersker i øjeblikket en voldsom debat på de sociale medier om kontanthjælpsreformen og uddannelses støtten, det er ikke overraskende, når “reformerne” giver en besparelser på mange milliarder kroner.

Der er nogen der skal bidrage til dem, men er reformerne retfærdige? Og er det rene besparelser, der fylde de riges lommer med skattelettelser?

Kontanthjælpen og forsørgelsespligten.
Jeg mener fortsat at en ligestilling mellem samlevende M/K og gifte par er naturligt, både når det gælder ydelser og skattefradrag med videre. Hermed har jeg IKKE taget stilling til størrelsen af satserne, som efter min mening absolut er værd at debattere.

Og skal jeg tage stilling til dem, så skal satserne være til at leve for…. og ikke mindst er det den enkeltes pligt sætte sig i personlige udgifter, hvor man også kan leve, hvis man bliver midlertidig ledig eller syg.

Du skal være velkommen til at tage en uddannelse, men så snupper vi lige en luns af dine dagpenge“. Sådan lyder Carsten Koch-udvalgets tilbud til de ufaglærte ledige over 30 år, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse, skriver Ugebrevet A4 i dag.

Uddannelse på en ydelse, der er lavere end dagpengene, er ikke vejen frem, hvis flere ufaglærte skal opkvalificeres til faglærte. Det vurderer et flertal i de lokale beskæftigelsesråd, som får opbakning fra en arbejdsmarkedsforsker. Regeringen vil endnu ikke afsløre, om den følger anbefalingen fra Carsten Koch-udvalget.

Det er min opfattelse at alle i de danske samfund vil have glæde af ufaglærte får en uddannelse og dermed aktivt bidrager til velfærdssamfundet med den værditilvækst deres arbejdsindsats giver fremover.

Derfor skal regeringen ikke lytte til Carsten Koch udvalget i denne sag. Regeringen skal skifte politisk retning og ikke betingelsesløst støtte “De Blå” økonomer i Finansministeriet. Gør den ikke det, så slutter regeringsmagten senest i september 2015.

bjarne

Det er på tide Bjarne Corydon finder ud af han er Socialdemokrat!

Dumpekarakterer gør indtryk

Hos Socialdemokraterne har arbejdsmarkedsordfører Leif Lahn Jensen noteret sig dumpekaraktererne fra de lokale beskæftigelsesråd.

Partiet har meldt ud, at den kommende beskæftigelsesreform skal levere et historisk uddannelsesløft af de ufaglærte. Og før valget foreslog Socialdemokraterne, at ufaglærte skulle kunne tage en erhvervsuddannelse på det fulde dagpengebeløb.

 

I dag vil Leif Lahn Jensen (S) ikke afsløre, hvad han mener om ekspertudvalgets forslag.

»Nu skal vi til at strikke noget sammen med de Radikale, og så må vi jo også se, hvad vi kan blive enige med vores borgerlige forligsparter om. Men beskæftigelsesrådenes holdning gør da indtryk,« siger han.

Men er det ikke på tide Socialdemokraterne sætter sig igennem over for De Radikale og dermed skaber en regering med en social arbejdsmarkedspolitik?

Den endelige rapport fra Carsten Koch-udvalget ventes offentliggjort i næste uge. Herefter præsenterer regeringen sit eget beskæftigelsesudspil.

 

Han er stadig aktuel………

Carl_Scharnberg

Af Carl Scharnberg.

Aldrig før i dette land
har så mange på så kort tid
mistet så mange rettigheder,
der har kostet så dyrt.

Klassekamp koster stadig døde.
Ingen stilles op af muren.
Fra Ålborg beretter en fagforening:
Tre selvmord på en uge.
Fra Århus beretter en fagforening:
Seks selvmord.

Ingen stilles op mod muren.
Vi lever i et frit land,
hvor enhver har ret til at hænge sig,
før bank og kreditforening overtager
og øger historiens største underskud.

Aldrig før i dette land
i vor tid har så mange
opført sig så sagtmodigt,
medens man behandlede dem
så groft så længe.

Lær dem at tænke i små tal,
sagde de, vores modstandere,
og det gjorde vi så gennem generationer.
Alt for længe var vi alt for beskedne,
og når vi så kom med vore små ønsker,
råbte de, som om vi havde startet
en katastrofe, der betød landets undergang!
Sådan holdt de os, og kun fordi der
blandt os var nogen, kvinder og mænd,
yngre og ældre, der ikke lod sig skræmme,
nåede de sammen gode resultater,
der kom alle til gode.

Lad det være sagt igen og igen:
Arbejderklassen fik aldrig noget foræret!
Hvad kostede det ikke at opnå resultater,
hvor små, de end var?
Hvor mange år tog det ikke at gøre selv
en beskeden drøm til virkelighed?
Hvor mange tabte strejker måtte vi ikke
betale med.

Hvor ofte lykkedes det dem ikke
at sætte os op imod hinanden?
Hvor mange falske løfter måtte vi
ikke høre på?
Hvor ofte måtte vi ikke igen og igen
betale for de samme goder.

Lad det være sagt igen og igen:
Dagpengeordningen var ikke en gave
fra en rig onkel i Amerika!
Dyrtidsreguleringen skyldtes ikke
gavmildhed hos arbejdskøberne!
Retten til ferie var ikke en sponsorgave
fra et københavnsk bryggeri!
Arbejderklassen fik aldrig noget foræret,
og ingen vil forære os noget fremover.
Alt det der er nået, er betalt med arbejde,
kampe, ofre, slid, skuffelser,
udholdenhed, nederlag, og kun fordi nogen
aldrig gav op nåede vi videre!

Helt i Carl Scharnbergs ånd, skriver jeg: ” Eftertryk ses gerne“.

Carl Scharnberg.
Han var forfatter og digter, højskolelærer og politisk aktivist. Carl Scharnberg blev kaldt “arbejderklassens digter” og “den røde digter fra Vrå”. Wikipedia

 

Share This Post

Borgerlige konkurrence om besparelser på dagpenge systemet

barfoed-og-lkke

 

Beskæftigelsessystemet i Danmark er for dyrt og for dårligt. Kort og godt“, siger de konservatives formand, Lars Barfoed, der vil have udgifterne ned på niveau med gennemsnittet for OECD-landene og dermed spare mere end dobbelt så meget, som Venstre lægger op til. Det skriver Ugebrevet A4.

Allerede i vores 2020-plan lægger vi op til at spare fire milliarder kroner, og så siger jeg bare, at vi formentlig vil kunne spare endnu mere, uden at det går ud over effekten“, siger han til UgebrevetA4

Tidligere har venstre spillet ud med at ville spare 4 milliarder kroner, hvilket beskræftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og Arbejdsmarkedsstyrelsen skudt ned, da Venstres forslag kun giver 200 millioner kroner i besparelser.

Selvfølgelig er Venstres arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen af den opfattelse, at det er bestilt arbejde fra ministerens side, men reelt er det endnu et politisk overbud fra Venstres side.

Men han vil ikke ind i nærmere redegørelse af hvordan Venstre når frem til 4 mia. kroner i 2020 udover de 200 mill kroner suppleres af de ledige kommer i arbejde og derfor skal der ikke betales a-kasse bidrag fra staten.

Hermed har Hans Andersen anerkendt indirekte, at der er tale om “duer på taget“, da besparelsen på 3,8 mia. kroner er betinget af de ledige kommer i arbejde!

Nu kommer Lars Barfoed med et overbud på 10 milliarder kroner……….

Vi har et beskæftigelsessystem, som gennem mange år har været under stærk kritik, ikke mindst fra de ledige, som finder det meningsløst. Ledige føler, de er til grin over at deltage i kurser og aktiviteter, som de ikke oplever, bringer dem videre. Og når vi ser på økonomien i det, må vi sige, at vi bruger betydeligt flere penge end et gennemsnitligt OECD-land“, siger Lars Barfoed.

Den Konservative partiformand henviser til, at vismændene i deres efterårsrapport 2012 slår fast, at Danmark hvert år bruger 16 milliarder kroner på beskæftigelsesindsatsen. Og han hæfter sig især ved, at Danmark bruger knap tre gange så stor en andel af bruttonationalproduktet (BNP) på arbejdsmarkedssystemet som gennemsnittet i OECD.

Det afgørende er, at der ikke er nogle, der lukrerer på de betydelige midler, vi bruger på beskæftigelsessystemet. Der må være et krav om, at det også fører til nogle resultater, hvis vi skal bruge penge på det. Private aktører skal skabe resultater, hvis de vil have ordrer,” siger Lars Barfoed.

Der mangler i højgrad anvisninger på hvordan Lars Barfoed vil effektuere de 10 milliarder kroner. Han kommer med nogle almindelige synspunkter om effektivisering og samarbejde på tværs af jobcentre og aktører på området. Disse effekter har Arbejdsmarkedsstyrelsen beregnet til 200 millioner korner i forbindelse med Venstres overbud på området, så de konservative og deres leder Lars Barfoed har en stor opgave med at spare de mange penge på systemet.

Det vigtigste argument er et OECD gennemsnit, som giver et facit på 6 milliarder kroner.

Men er det et konservativt ønske de ledige må sejle deres egen sø? Arbejdsmarkedet er ikke ens i OECD området, vi har et A-kassesystem, der er bygget over et flexibelt arbejdsmarked, hvor det er vanskeligt at fyre medarbejdere i for eksempel Tyskland og Frankrig, så derfor kan ikke bare tilrettelægge dansk arbejdsmarkedspolitik ud fra et OECD gennemsnit.

Det er paradoksalt at Venstre og Konservative angriber Jobcentrene og dagpengesystemet så voldsomt, fordi VK(O) regeringen gennem “nullernes årti” har omlagt dagpengesystemet voldsomt, for at ødelægge fagforeningerne. Fagforeningerne fik frataget formidlingsretten og det blev lagt ud i kommunerne af ideologiske grunde af en Venstres arbejdsminister.

Jeg venter spændt på at Det Konservative Folkeparti og dets partileder kommer med et bud på hvordan partiet vil spare de mange milliarder.

Indtil da opfatter jeg Lars Barfoeds politiske udmelding, som et desperat forsøg på at sætte en dagsorden for partiet, så det kan hente de tabte stemmer hjem fra Liberal Alliance og Venstre.

Den 1. juli 2013 skrev Berlingske og Radio 24/7:Loftet skal væk, så højtlønnede i højere grad har gavn af a-kasseforsikringen“, mener de konservatives leder.

Hvordan det skal ses i forhold til den nye holdning, det kan jeg ikke gennemskue……..

Share This Post

Det er godt……….

Regeringen indgik i går aftes et forlig om en bedre indfasning af dagpengereformen med Enhedslisten. Den kombineres med en vækstpakke på 92 mia. kroner, som er vedtaget tidligere.

Aftalen mellem regeringen og Enhedslisten betyder blandt andet, at den særlige uddannelsesordning forlænges, således at de personer, som har opbrugt dagpengeretten i 2013, får ret til uddannelsesydelse frem til 31. december 2013.

Samtidig indføres der en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse gældende fra 1. januar 2014. Ydelsen skal gå til de personer, der har opbrugt dagpengeretten eller den særlige uddannelsesordning. Indførelsen af en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv. vil koste ca. 2 mia. kr. frem til udfasningen i 2016.

Aftalen er første led i regeringens annoncerede tretrinsraket, som sigter mod en langtidsholdbar modernisering af vores beskæftigelses- og dagpengesystem. Den ambition skal løftes via det ekspertudvalg, som har Carsten Koch som formand, og med den dagpengekommission, som regeringen vil nedsætte senere på året.

Ifølge regeringen egne beregninger opbrugte omkring 12.500 personer deres dagpengeret i de første tre måneder af 2013, og man forventede, at omkring 27.000 til 32.000 personer ville opbruge dagpengeretten i 2013.

Den langsommere indfasning af dagpengereformen, som regeringen og Enhedslisten har givet hinanden hånd på mandag, skaber tryghed for de tusindvis af langtidsledige danskere, der har mistet, eller vil miste, dagpengeretten.

Det mener Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der i 2010 var med til at stramme dagpengereglerne sammen med den daværende VK-regering og De Radikale.

“Godt der nu tages initiativ til at indfase dagpengereformen blidere. Det har DF ønsket de sidste halvandet år”, siger han i en kommentar og tilføjer: “En langsommere indfasning giver tryghed for mange danskere, som står til at falde ud af systemet”.

pia_dagpenge

 

Det lykkes måske endnu engang for Dansk Folkeparti at “blæse og have mel i munden samtidigt”, for til det “populistiske håndværk” er den nye formand ligeså god til som den forrige. Men hvor længe skal der gå inden vælgerne gennemskuer Dansk Folkepartis dobbeltspil i dagpengesagen?

Først er partiet idemand til at halvere dagpengeperioden fra 4 til 2 år og forøge optjeningskravet fra 26 uger til 52 uger. Det gjorde partiet for at skaffe dækning for skattelettelser i forhandlingerne om “Genopretningsplanen” med VK-regeringen, for de bedst stillede danskere! Når det bliver upopulært blandt vælgerne, så råber partiformanden op om luften skal mildnes for de klippede får. Det er rendyrket populistisk politik, der tjener et eneste formål, at fiske stemmer blandt de ansvarlige partier i Folketinget.

Så er der “Hjorten” (Venstres Claus Hjort Frederiksen) og hans borgerlige venner der råber op om det forkerte i regeringens dagpengepolitik og dermed indirekte giver udtryk for de ledige kan sejle deres egen sø, hvis de var ved magten. Man råber og vækstpolitik, der skal skaffe de 180.000 arbejdspladser, som den borgerlige regering mistede i “nullerne”. Med et Europa i  recession, så er det ikke mindre end hyklerisk, for arbejdspladserne er der ikke. Han bakkes ivrigt op i dag på DR2 morgenudsendelse af arbejdsmarkedspolitisk ordfører Ulla Tørnæs (V), der ikke er ukendt med billig østeuropæisk arbejdskraft på sit landbrug i det vestjyske land.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) slutter ukritisk op om det borgerlige kor. Den borgerlige kongstanke er i al sin enkelhed – hvis man fjerner forsørgelsesgrundlaget for de langtidsledige, så får de et arbejde! Der findes intet belæg for den kongstanke.

Men DA har IKKE levet op til de tidligere aftaler med regeringen om AKUTJOBS, som skulle skaffe de langtidsledige et arbejde!

Men Jørn Neergaard Larsen har 1001 undskyldninger for arbejdsgiverne importerer billig udenlandsk arbejdskraft til 50 kroner eller mindre i timen, som ingen danskere kan leve et anstændigt liv for!

Tag dig sammen Jørn Neergaard Larsen og få arbejdsgiverne til at tage et ansvar for det danske arbejdsmarked.

Joern_Neergaard_Larsen

Der er brug for en omstilling af arbejdsmarkedet. De dårligst uddannede skal uddannes, så de kan leve op til fremtidens krav på det danske arbejdsmarked………… og det er IKKE kun samfundets opgave, men i høj grad også arbejdsgivernes ansvar.

Share This Post

Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkepartis dobbeltspil

Mine helt personlige betragtninger om dansk politik og primært Dansk Folkeparti.

Om jeg begriber befolkningen – eller en del af den – ikke kan gennemskue Dansk Folkepartis dobbeltspil i Dansk politik!

Jo mere dobbelt spil og politisk spin formand Kristian Thulesen Dahl, tilsat et passende forlegent drenget smil –  toner frem med på TV skærmen foran “mikrofonholderne” fra primært TV2 News samt flere andre elektroniske medier, jo større tilslutning får han og Dansk Folkeparti i meningsmålingerne!

Ja – jeg kalder journalisterne fra TV2 News for mikrofonholdere, for de har for længst fralagt sig de journalistiske dyder, som at stille kritiske eller uddybende spørgsmål til deres borgerlige politiske venner, heriblandt Kristian Thulesen Dahl, der kan komme godt af sted med et hvilken som helst politisk budskab TV2 News sendetid………

Om jeg begriber det………………………..

Nu fremturer partiets formand med de ledige skal hjælpes og regeringen er asocial……… Men undskyld mig, var det ikke hr. Kristian Thulesen Dahl, der under forhandlingerne med den daværende VK-regering med Lars Løkke Rasmussen for bordenden, selv foreslog at nedsætte dagpengeperioden fra 4 til 2 år? Og samtidigt foreslog han fordobling af optjeningsperioden til dagpenge fra 26 til 52 uger!

Det har vi Marianne Jelved (R) som sandhedsvidne på, heldigvis – for ellers havde den storsmilende formand forsøgt at give regeringen skylden for det!!!!

Ingen kan være uenig i, at dem der falder ud af systemet, de skal hjælpes.

Men det er usmagelig først at ødelægge dagpengesystemet og bagefter skylde en sagesløs regering ud for at være asocial, når baggrunden er, at Dansk Folkeparti selv har forringet dagpengesystemet.

Poul Erik (3f) på Facebook: “Jeg synes det klinger hult, når Dansk Folkepartis nye formand, Kristian Thulesen Dahl siger, at den nuværende regering fører en socialt set skæv politik. DF’s egen “sociale” politik var sammen med og Venstre og Konservative, at fjerne efterlønnen, forkorte dagpengeperioden, forgylde privat hospitalerne og give skattelettelser til de rigeste. I kan læse mere om min kritiske holdning til DF og dens såkaldte ”sociale” politik nedenfor“.

Bragt i Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde den 15/3-2013  

SYNSPUNKT: Tusinder af langtidsledige mister dagpenge og forsørgelse. Nedslidte senior-kolleger nægtes tilbagetrækning. Til overflod skal de tåle hån fra deres politiske banemand.

Af Poul Erik Skov Christensen forbundsformand for 3F

Poul Erik Skov Christensen, 3F

Poul Erik Skov Christensen, 3F

Igennem mere end et kvart århundrede har jeg med stolthed båret formandskasketter i fagbevægelsen for hhv. byggefolk, SID-og 3F-medlemmer.Og jeg har i de år lagt øre til en del politisk snik-snak, bortforklaringer, halve sandheder og luftige løfter.Men topmålet af hykleri blev nået i sidste uge, da Dansk Folkepartis nye formand, Kristian Thulesen Dahl, skinhelligt spillede forarget over SRSF-regeringens politik.

Ikke sådan at forstå, at jeg har stået og klappet og heppet, siden den nye regering tog plads på  ministertaburetterne.

Tværtimod har jeg i rimelig klar tale angrebet regeringens tro på, at en spare-strategi og tvangstanker om et større udbud af arbejdskraft er den medicin, som dansk økonomi og beskæftigelse har brug for.

Men skamløsheden burde nærmest have lammet talecentret hos Dansk Folkepartis formand, da han i sidste uge sagde, at den nuværende regering fører en socialt set skæv politik og tager fra de dårligst stillede for at levere skattelettelser til virksomhederne.

Det er simpelt hen en hån imod de tusindvis af langtidsledige, også blandt 3F’s medlemmer, der i år mister deres ret til dagpenge og for manges vedkommende deres forsørgelse med dramatiske sociale konsekvenser til følge.Og det er en hån imod de tusindvis af nedslidte faglærte og ufaglærte på arbejdsmarkedet, også blandt 3Fs medlemmer, der i de kommende år nægtes ret til tilbagetrækning og efterløn.

De danskere mærker i disse år konsekvenserne af Dansk Folkepartis såkaldt » sociale « politik og må betale regningen for en fest, hvor de ikke selv var indbudt.

Privathospitaler forgyldt
For Dansk Folkeparti havde sammen med Venstre og De Konservative forgyldt privathospitalerne og boret store huller i statskassen med rødvinsreformen, der strøede enorme skattelettelser ud over millionærerne som humørgødning i surbundsbedene i velhaverghettoerne.

Bagefter skar VKO uden antydning af social følsomhed eller forståelse ned på dagpengene og efterlønnen og efterlod mange tusinde lønmodtagere uden sikkerhedsnet.

Når Kristian Thulesen Dahl nu spiller rollen som en synder, der går bodsgang, er det efter min vurdering kun politisk drilleri og rendyrket stemme-fiskeri. Hvis han virkelig mente det, han siger, burde han selv gøre arbejdet for at omgøre resultatet af sit eget svigt over for de svageste. Så burde han selv overbevise Venstre og De Konservative, som han gennemførte dette skæve svigt med, og derigennem etablere et flertal for at omgøre sin egen forfejlede politik.

I 3F har vi ingen roser til overs for regeringens forslag om lettelser i selskabsskatten.Men at påstå, at det er de svageste danskere, der finansierer gildet, er ude af proportion. Hvis man ser på selskabsskattelettelserne i årene 2017-20, vurderer regeringen, at det vil koste statskassen 16,4 mia. kr.

I samme periode vil regeringen skærpe beskatningen af olieselskabernes fortjeneste i Nordsøen med 11,6 mia. kr.Det betyder, at mere end to tredjedele af selskabsskattelettelserne i de år betales af olieselskaberne. Jeg skulle hilse Dansk Folkepartis formand og sige, at netop dén omfordeling af selskabsbeskatningen ikke ødelægger hverken min eller de øvrige 3F-medlemmers nattesøvn.

I samme åndedrag protesterer cand.merc. jur. Kristian Thulesen Dahl over de foreslåede besparelser på SU-ordningen.Men nogen social katastrofe er det vel næppe, at hjemmeboende, unge studerende må klare sig for lidt mindre i en kortere periode.

Faktisk har vi i LO-familien foreslået, at man fratog studerende på kandidat-studierne deres stipendier og lod dem klare sig med lån. For de højtuddannedes livsindkomst er langt, langt højere end andre danskeres. Så de kan nok spæde lidt mere til selv, når der nu er behov for solidaritet og for at løfte i flok.

Men for 3F er det helt afgørende, at regeringens kikkertsigte nu er indstillet på jobskabelse. Det er netop, hvad vores ledige og langtidsledige medlemmer har brug for. Ikke hån, falsk og slesk tale.  Skamløsheden burde nærmest have lammet talecentret hos Dansk Folkepartis formand, da han i sidste uge sagde, at den nuværende regering fører en socialt set skæv politik og tager fra de dårligst stillede for at levere skattelettelser til virksomhederne.

Det er simpelt hen en hån imod de tusindvis af langtidsledige.

 

Share This Post

Regeringen, der ikke vil genvælges!!!!

Om Danmark har en borgerlig eller en socialdemokratisk ledet regering er ikke lige det, som Dennis Kristensen, formanden for Danmarks tredjestørste fagforening, FOA, er mest optaget af.

Jeg er ikke valgt til at være loyal over for regeringen, men til at være loyal over for FOA’s medlemmer. Hvis regeringen laver noget, der ikke er godt for FOA’s medlemmer, så er det min opgave at sige det“, siger han i Debatten ” Hos Clement” på DR2 torsdag aften i uge 42.

Det her er den første regering i min levetid, der har besluttet sig til ikke at ville genvælges“, siger han i en opsigtvækkende kritik af S-R-SF-regeringen.

Aalborg Byråd sender brev til regeringen.
Et stort flertal i Aalborg Byråd vedtog i går eftermiddag at lægge pres på regeringen for at få løst problemet med borgere, der falder ud af dagpengesystemet til nytår.

Begrundelsen for at Aalborg Byråd vil lægge pres på regeringen er, at byrådet mener, dagpengereformen giver problemer for såvel borgere som kommune.

800 borgere i kommunen skønnes at miste dagpengene næste år. Ca. 450 personer står til at klare sig selv. Den anden halvdel er berettiget til enten et seniorjob eller kontanthjælp. Det betyder, at kommunens udgifter til offentlig forsørgelse vil stige med 48 millioner kroner, hvis ikke regeringen griber ind.

“Det er mange penge. Derfor bliver vi nødt til at fortælle regeringen, at det kan komme til at koste på beskæftigelsesindsatsen, at vi mangler de penge. Og så virker det jo modsat,” siger Daniel Nyboe Andersen (R) til DR Nordjylland.

Stort flertal bag.
Ved byrådets behandling stemte alle byrådets partier og grupper – bortset fra Det Konservative Folkeparti – for, at der skal rettes henvendelse til regeringen. Venstre kunne dog ikke stemme for, at henvendelsen indeholder konkrete forslag til ændringer af dagpengereformen.

Gallup undersøgelse i Politiken:
Langtidsledige danskere skal reddes med en garanti for at få et job eller en uddannelse, så de ikke mister deres dagpenge.

Det mener seks ud af 10 danskere ifølge Gallups måling for Enhedslisten. Kravet fra regeringens støtteparti for at stemme for finansloven er netop en jobgaranti.

26 procent er “meget enig” i, at der skal indføres en jobgaranti til ledige, og 34 procent er “enig”. Mens 18 procent af de adspurgte hverken er enig eller uenig, er kun 10 procent “uenig” og 5 procent “meget uenig”.

Nye tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen:
Der udsendes brev 32.598 ledige der mister deres dagpenge efter den 1. januar 2013. Det viser nye tal for konsekvenserne af dagpengeperiodens forkortelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, skriver Avisen.dk.

Det er et voldsomt antal mennesker, som bliver ramt“, konstaterer Verner Sand Kirk, der er direktør for A-kassernes Samvirke til Avisen.dk.

Regeringen er på vej mod selvmord i dagpengesagen.
Det virker helt uforståeligt at regeringen fortsætter med skyklapper for den realpolitiske hverdag og fortsat klamrer sig til en akutpakke, der måske hjælper en mindre del af de ledige.

Det ser ud til regeringen ikke har lært af det tabte politiske spil om den kuldsejlede betalingsring rundt om København, men den er derimod på vej til at gentage den politiske katastrofe igen med dagpengesagen! Selv en stædig radikal leder må kunne se den politiske katastrofe lure i horisonten.

Derfor må og skal statsministeren træde i karakter i dagpengesagen og vejlede den demonstrative stædige radikale leder til at hjælpe de 32.598 ledige, der i den kommende tid uforskyldt mister deres eksistensgrundlag.

Jeg tilslutter mig til Dennis Kristensens klare udmelding “Hos Clement“:
Det her er den første regering i min levetid, der har besluttet sig til ikke at ville genvælges!”
Det har været min opfattelse i lang tid………

Men jeg er ikke enig med Dennis Kristensen i, at det er ligegyldigt hvem der sidder på regeringsmagten i Danmark.

Til gengæld skal de ledige tage de jobs der er til rådighed.

Her gælder der ingen “kære mor”, ferie eller lignende årsager er IKKE  en gyldig grund til afvise et jobtilbud!

Share This Post