Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkepartis dobbeltspil

Mine helt personlige betragtninger om dansk politik og primært Dansk Folkeparti.

Om jeg begriber befolkningen – eller en del af den – ikke kan gennemskue Dansk Folkepartis dobbeltspil i Dansk politik!

Jo mere dobbelt spil og politisk spin formand Kristian Thulesen Dahl, tilsat et passende forlegent drenget smil –  toner frem med på TV skærmen foran “mikrofonholderne” fra primært TV2 News samt flere andre elektroniske medier, jo større tilslutning får han og Dansk Folkeparti i meningsmålingerne!

Ja – jeg kalder journalisterne fra TV2 News for mikrofonholdere, for de har for længst fralagt sig de journalistiske dyder, som at stille kritiske eller uddybende spørgsmål til deres borgerlige politiske venner, heriblandt Kristian Thulesen Dahl, der kan komme godt af sted med et hvilken som helst politisk budskab TV2 News sendetid………

Om jeg begriber det………………………..

Nu fremturer partiets formand med de ledige skal hjælpes og regeringen er asocial……… Men undskyld mig, var det ikke hr. Kristian Thulesen Dahl, der under forhandlingerne med den daværende VK-regering med Lars Løkke Rasmussen for bordenden, selv foreslog at nedsætte dagpengeperioden fra 4 til 2 år? Og samtidigt foreslog han fordobling af optjeningsperioden til dagpenge fra 26 til 52 uger!

Det har vi Marianne Jelved (R) som sandhedsvidne på, heldigvis – for ellers havde den storsmilende formand forsøgt at give regeringen skylden for det!!!!

Ingen kan være uenig i, at dem der falder ud af systemet, de skal hjælpes.

Men det er usmagelig først at ødelægge dagpengesystemet og bagefter skylde en sagesløs regering ud for at være asocial, når baggrunden er, at Dansk Folkeparti selv har forringet dagpengesystemet.

Poul Erik (3f) på Facebook: “Jeg synes det klinger hult, når Dansk Folkepartis nye formand, Kristian Thulesen Dahl siger, at den nuværende regering fører en socialt set skæv politik. DF’s egen “sociale” politik var sammen med og Venstre og Konservative, at fjerne efterlønnen, forkorte dagpengeperioden, forgylde privat hospitalerne og give skattelettelser til de rigeste. I kan læse mere om min kritiske holdning til DF og dens såkaldte ”sociale” politik nedenfor“.

Bragt i Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde den 15/3-2013  

SYNSPUNKT: Tusinder af langtidsledige mister dagpenge og forsørgelse. Nedslidte senior-kolleger nægtes tilbagetrækning. Til overflod skal de tåle hån fra deres politiske banemand.

Af Poul Erik Skov Christensen forbundsformand for 3F

Poul Erik Skov Christensen, 3F

Poul Erik Skov Christensen, 3F

Igennem mere end et kvart århundrede har jeg med stolthed båret formandskasketter i fagbevægelsen for hhv. byggefolk, SID-og 3F-medlemmer.Og jeg har i de år lagt øre til en del politisk snik-snak, bortforklaringer, halve sandheder og luftige løfter.Men topmålet af hykleri blev nået i sidste uge, da Dansk Folkepartis nye formand, Kristian Thulesen Dahl, skinhelligt spillede forarget over SRSF-regeringens politik.

Ikke sådan at forstå, at jeg har stået og klappet og heppet, siden den nye regering tog plads på  ministertaburetterne.

Tværtimod har jeg i rimelig klar tale angrebet regeringens tro på, at en spare-strategi og tvangstanker om et større udbud af arbejdskraft er den medicin, som dansk økonomi og beskæftigelse har brug for.

Men skamløsheden burde nærmest have lammet talecentret hos Dansk Folkepartis formand, da han i sidste uge sagde, at den nuværende regering fører en socialt set skæv politik og tager fra de dårligst stillede for at levere skattelettelser til virksomhederne.

Det er simpelt hen en hån imod de tusindvis af langtidsledige, også blandt 3F’s medlemmer, der i år mister deres ret til dagpenge og for manges vedkommende deres forsørgelse med dramatiske sociale konsekvenser til følge.Og det er en hån imod de tusindvis af nedslidte faglærte og ufaglærte på arbejdsmarkedet, også blandt 3Fs medlemmer, der i de kommende år nægtes ret til tilbagetrækning og efterløn.

De danskere mærker i disse år konsekvenserne af Dansk Folkepartis såkaldt » sociale « politik og må betale regningen for en fest, hvor de ikke selv var indbudt.

Privathospitaler forgyldt
For Dansk Folkeparti havde sammen med Venstre og De Konservative forgyldt privathospitalerne og boret store huller i statskassen med rødvinsreformen, der strøede enorme skattelettelser ud over millionærerne som humørgødning i surbundsbedene i velhaverghettoerne.

Bagefter skar VKO uden antydning af social følsomhed eller forståelse ned på dagpengene og efterlønnen og efterlod mange tusinde lønmodtagere uden sikkerhedsnet.

Når Kristian Thulesen Dahl nu spiller rollen som en synder, der går bodsgang, er det efter min vurdering kun politisk drilleri og rendyrket stemme-fiskeri. Hvis han virkelig mente det, han siger, burde han selv gøre arbejdet for at omgøre resultatet af sit eget svigt over for de svageste. Så burde han selv overbevise Venstre og De Konservative, som han gennemførte dette skæve svigt med, og derigennem etablere et flertal for at omgøre sin egen forfejlede politik.

I 3F har vi ingen roser til overs for regeringens forslag om lettelser i selskabsskatten.Men at påstå, at det er de svageste danskere, der finansierer gildet, er ude af proportion. Hvis man ser på selskabsskattelettelserne i årene 2017-20, vurderer regeringen, at det vil koste statskassen 16,4 mia. kr.

I samme periode vil regeringen skærpe beskatningen af olieselskabernes fortjeneste i Nordsøen med 11,6 mia. kr.Det betyder, at mere end to tredjedele af selskabsskattelettelserne i de år betales af olieselskaberne. Jeg skulle hilse Dansk Folkepartis formand og sige, at netop dén omfordeling af selskabsbeskatningen ikke ødelægger hverken min eller de øvrige 3F-medlemmers nattesøvn.

I samme åndedrag protesterer cand.merc. jur. Kristian Thulesen Dahl over de foreslåede besparelser på SU-ordningen.Men nogen social katastrofe er det vel næppe, at hjemmeboende, unge studerende må klare sig for lidt mindre i en kortere periode.

Faktisk har vi i LO-familien foreslået, at man fratog studerende på kandidat-studierne deres stipendier og lod dem klare sig med lån. For de højtuddannedes livsindkomst er langt, langt højere end andre danskeres. Så de kan nok spæde lidt mere til selv, når der nu er behov for solidaritet og for at løfte i flok.

Men for 3F er det helt afgørende, at regeringens kikkertsigte nu er indstillet på jobskabelse. Det er netop, hvad vores ledige og langtidsledige medlemmer har brug for. Ikke hån, falsk og slesk tale.  Skamløsheden burde nærmest have lammet talecentret hos Dansk Folkepartis formand, da han i sidste uge sagde, at den nuværende regering fører en socialt set skæv politik og tager fra de dårligst stillede for at levere skattelettelser til virksomhederne.

Det er simpelt hen en hån imod de tusindvis af langtidsledige.

 

Share This Post