Der er en anden vej……….

Regeringen skriver:  Både i 2010 og 2011 forventes et årligt underskud på ca. 80 mia. kr. på statens husholdningsregnskab.

Genopretningspakken indebærer bl.a., at det offentlige forbrug i de kommende år skal holdes i ro på det nuværende historisk høje niveau. Det betyder, at hvis der er et merforbrug ét sted, så skal pengene findes et andet sted.

Aftalen forbedrer de offentlige finanser med 24 milliarder i 2013 og 26 mia. kr. i 2015. Arbejdsudbuddet styrkes med ca. 11.000. Dermed er dansk økonomi styrket efter den voldsomme krise, som har fejet hen over det meste af verden. Aftalen er et solidt fundament, der sikrer velfærd og vækst i årene fremover.

Fastholdelse af den kommunale velfærd
Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 oplevet en betydelig vækst på ca.
11½ mia. kr. opgjort i faste priser i de økonomiske rammer for den kommunale service.

Fakta om regeringens politik:
De offentlige udgifter var i 2007 ca. 864 mia., i 2008 steg de til 905 mia. og i 2009 var udgifterne oppe på 966 mia. Der har således været en udgiftsstigning på mere end 100 mia. kr., efter Kommunalreformen blev gennemført.

Skattestoppet ophører, da § 20-regulering suspenderes (6.6 mia.kr.), topskattelettelse udskydes til primo år 2014 (1,7 mia.kr), reducering af fradrag for faglige kontingenter og arbejdsgiverfradrag (1,5 mia.kr.) og halvering af dagpengeperiode fra 4 år til 2 år (1,5 mia.kr.).  Sammen med fastfrysning af offentlige udgifter (13,5 mia.kr.) opnår finansministeren en budgetforbudring på samlet 24 mia. kroner.

Regeringen forudsætter, der hentes 26 mia.kr. på øget beskæftigelse frem til år 2015, primært fordi dagpengeperioden halveres på 11.000 merbeskæftigede.

Socialdemokraterne vil sikre velfærden ved at skabe ny vækst. Det er hårdt for den enkelte at være arbejdsløs, og det er dyrt for samfundet. Så vi har ikke råd til at se passivt til.

Derfor vil Socialdemokraterne investere i nye job og sætte gang i byggeriet. Det skaber nye arbejdspladser. Når væksten er tilbage, kommer vi til at mangle arbejdskraft i Danmark.

Derfor foreslår Socialdemokraterne, at vi alle sammen skal arbejde en time mere om ugen – med fuld løn naturligvis.
Vi kommer bedst igennem krisen ved at løfte i flok i stedet for at lade nogle få betale hele regningen.

Socialdemokraterne vil skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark – i stedet for at se på, at flere og flere bliver arbejdsløse. Helt konkret vil vi sætte gang i byggeriet ved at renovere skoler, sygehuse og veje.

Socialdemokraterne vil investere i det, vi skal leve af i fremtiden, nemlig mere og bedre uddannelse – i stedet for at forringe vores folkeskoler og uddannelser. Helt konkret vil vi have flere lærere i folkeskolen og sikre alle unge en praktikplads.

Socialdemokraterne vil bruge pengene i sundhedsvæsnet med omhu, så de først og fremmest kommer de syge til gode – i stedet for at dele folk ind i et A-hold og et B-hold.

Helt konkret vil vi fjerne fradraget på private sundhedsforsikringer og lave diagnosecentre, så lægerne hurtigt kan finde ud af, hvad man fejler.

Socialdemokraterne mener, at Lars Løkke Rasmussen og den borgerlige regering har ført en uansvarlig økonomisk politik. De har givet skattelettelser, der slet ikke har været råd til, og de har set passivt til, mens der er forsvundet 200.000 job i den private sektor. Nu vil de betale regningen ved at afskaffe efterlønnen og lade børnefamilierne holde for. Men der er en anden vej.

Min mening.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen er skinger i sin retorik om oppositionens økonomiske politik, men som jeg har beskrevet ovenfor, så hviler de 26. mia. kroner af regeringens budgetforbedringer på de 11.000, der mister deres dagpenge på grund af af halveringen af dagperioden fra 4 år til 2 år reelt kommer i arbejde!

Dertil kommer en fastholdelse af det offentlige udgiftsniveau i årene 2011 til 2013 på 13,5 mia. kroner, hertil skal lægges en topskattelettelse på 1,7 mia. kroner fra indkomståret 2014.

Regeringens økonomiske politik holder ikke for en nærmere test.

Regeringens økonomiske politik holder ikke for en nærmere test.

Derfor er der usikkerhed om provenuet på  41,2 mia. kroner ud af regeringsplanens samlede budgetforbedringer på 50 mia. kroner holder i regeringens økonomiske planlægning.  Med finansministerens egen retorik overfor oppositionen, kan beløbet betragtes som duer på taget.

Der er grund til vælgerne for alvor overvejer om den borgerlige regering har styr på den økonomiske politik i Danmark.

Share This Post

Skolepolitikken får dumpekaraketer….

Lad mig illustrere. Hvis man sidder 15 elever i en klasse og 16 i klassen ved siden af. Så er der faktisk to lærere til rådighed for de i alt 33 elever, det så må være, lød det fra undervisningsminister Tina Nedergaard (V).

Trods de matematiske færdigheder eller mangel på samme fra ministeren, så må jeg erkende jeg ikke har den store fidus til vores undervisningsminister eller regeringens skolepolitik.

Jo mere vores statsminister taler om forbedringer i skolen, des dårligere går går det i PISA undersøgelserne. Der har været et 360 graders eftersyn af Folkeskolen, som undervisningsministeren grundstødte med.

Hun evnede at ødelægge samarbejdet med Danmarks Lærerforening og de danske kommuner, som er meget vigtige aktører i Folkeskolen.

De danske elever klarer sig godt på de sociale parametre, men er gået tilbage i matematik og stagnerer i læsefærdigheder, det er den korte konklusion på PISA undersøgelsen.

Så har Danmark endda pyntet på undersøgelsen, da 8 % af eleverne, der modtager specialundervisning, er trukket ud af undersøgelsen.

Tillige er der 15% af eleverne, der ikke har de grundlæggende kompetancer og derfor vil få svært ved at gennemføre en erhvervsuddannelse.

Der er borgerlige røster om focus på faglighed og flere timer, samt bedre uddannede lærere. for at løse problemet i folkeskolen. Man vil have mere individuel undervisning af den enkelte elev.

Anders Bondo Christensen, Danmarks Lærerforening, siger:
De elever, som er færdige nu, begyndte i skole, da denne regering kom til. Og aldrig har nogen regering lavet så mange ændringer, men regeringen har ikke haft belæg i forskningen for at gøre det.« 

Han forsøger at få regeringen til selv at tage ansvaret for de nye nedslående resultater, men det er en umulig opgave, for regeringen påtager sig ikke ansvaret for 9 års forfejlet skolepolitik, selvom den har haft magten og flertallet til at ændre den.

Kommunerne fjerner det meste af specialundervisningen og nedskærer undervisningstimerne i forbindelse med de nye kommunale budgetter for 2011, så der er et stort gab mellem regeringens officielle politik og den undervisning der gives ude i den kommunale skole.

Onsdag bliver regeringens forslag offentliggjort og det sker med budskabet om, at lærerne skal undervise mere, klassekvotienten på 28 fjernes og testresultater skal offentliggøres.

Der ligger en stor opgave forude, men det kræver en anden og bedre samarbejdsvilje fra undervisningsministerens side, hvis det skal lykkes. En reform for Folkeskolen skal baseres på et bredt politisk fundament og både lærere og kommuner skal være aktive medspillere i et nyt forlig.

Kan undervisningsminister Tina Nedergaard (V)  at forhandle et bredt politisk forlig hjem?

Share This Post

Moskeen på Vibevej i København

Jeg har modtaget en e-mail fra L. Hashtroudi, en herboende ung pige med islamisk baggrund, som har synspunkter om den kommende moske på Vibevejvej i København.

Jeg bringer det her, fordi jeg anser hendes  indlæg for at være særdeles vigtigt i debatten om islam og moskeer i Danmark.

L. Hashtroudi skriver:

Jeg er hverken Dansk Folkeparti støtter eller lider af Islamfobi.

Jeg er en unge muslim pige, som er flyttet til Danmark for 8 år siden. Oprindelige kommer jeg fra Iran, men siden jeg har stiftet min lille familie her i landet ser jeg mig som en dansker.

Jeg har læst din artikel om moskeen på Vibevej. Efter min mening er ethverts ret til at dyrke sin religion, men jeg er IMOD byggeriet af moskeen. Det er ikke fordi muslimer ikke skal have en moske, men mere Irans regering ikke skal bygge base i Danmark. 

Ligesom Danske Folkeparti ser nogle andre politiker sort og hvide. Men de ser faktisk sort og hvide på demokratiet. De mener, at demokrati handler om at alle får lov til det de vil. Når fx en psykiskustabil person ønsker at hjælpe i køkkenet med masser knive osv. giver vi den lov til det? NEJ for vi kender konsekvenserne.

Vi bruger vores sunde fornuft og ikke vores klientcentrering, som ser at alle skal behandles med respekt. Når man åbner sin mund og siger imod denne moske bliver man nærmest angrebet og stemplet som antimuslim. Jeg kan godt fortælle dig, at jeg er en praktiserende muslim, men er imod denne moske. Grundet er at jeg ikke glemmer mine dage i Iran. Jeg glemmer ikke hvordan min mor og hele min familie kiggede op til Mullahen i vores lokalmoske. Det var nærmest ligesom en Gud for dem og de adlød ham totalt uden at tænke selv. Jeg var lige så tåbelige, som dem.

 Pludselige rejst jeg her. Fik lært sproget og tog en uddannelse. Jeg har lært om de gode tinge og politik, som vi har i landet. Jeg har lært at bruge min hjerne og tage beslutningerne med omhu. Jeg har lært at, der ikke skal være en autoritet for at bestemme hvad jeg (en voksen kvinde) skal gøre og ikke gøre.

Desværre er disse imamer blevet uddannet til at tage ens selvstændighed fra en og have kontrollen. Det kender du måske fra præster også, men forskellen er at religion i danskernes hverdag fyler næsten slet ikke, men i muslimernes hverdagsliv religion fylder meget. 

Når jeg nu hører at der skal bygges en moske, hvis imamer kommer fra Iran opfriskes mine minder. De tåbelige prædikanter, som ingen viden har omkring Islam. Har du nogen sinde hørt om at en imam fortæller om de videnskabelige dele af Koran? Nej fordi de fatter det ikke? Det eneste de fatter er, at man skal ofre for Gud for at være et bedre menneske. “at ofre” er et farligt ord, som kan misbruges på mange måder.

Min point er at når de bygger moskeen nøjes de ikke BARE at dyrke deres religion. En som mig, som kan persisk kan høre hvordan både Ahmadinejad og Irans hoved lærd planlægger for en globalpolitik, som skal styres af Iran.

Her for 3 dage siden sagde Ahmadinejad, at den 11. regering (han er nu d. 10) har planner for at styrer verden med den ægte islamiske lov.

For dig er måske et fortælling, men for mig er virkelighed. Vi skal ikke give dem lov til at misbruge vores ytringsfrihed til at bekæmpe os sener.

nej til Irans base i Danmark

********************

Se mit indlæg om moskeen på Vibevej, som gav anledning til L. Hashtroudi e-mail.

Efter at jeg har læst L. Hashtroudis indlæg, så er jeg glad for, at jeg skrev i mit tidligere indlæg om Moskeen på Vibevej:

Selvfølgelig skal muslimer og Islam have en bygning i Danmark, hvor de kan dyrke deres tro på deres egne vilkår, så jeg hilser bygningen velkommen på lige fod med de andre kirkebygninger i Danmark.

Her er det et must for mig, at der er gennemsigtighed i financieringen af Moskéen, som der er ved andre kirkebyggerier. Så undgår vi mistro og mytedannelse.

Med det mente jeg :

– at jeg ikke kan gå ind for Iran eller andre totalitære islamiske stater financierer moskeer i Danmark for at fremme sine reaktionære synspunkter om religion.

Financieringen skal findes i Danmark betalt af de danske muslimer med et tilskud fra samfundet, som det sker med bygning af nye kirker til Den Danske Folkekirke.

Imamerne til de nye moskeer skal uddannes i Danmark, så vi sikrer en “dansk udgave” af islam, der ikke går på tværs af de danske værdier.

Med den tekst giver jeg udtryk for der er sammen fald på tværs af religionerne, som det fremgår af L. Hashtroudi tekst og mine synspunkter. Jeg tror derfor, der kan skabes en fredelig sameksistens mellem Islam og de øvrige trosretninger i Danmark, inklusiv Den Danske Folkekirke.

Share This Post

En farlig kvinde og Islam

DR2’s Deadline onsdag klokken 22:30 indeholdt et interview med Pia Kjærsgaard, den farligste kvinde i dansk politik!

Hun kom med en masse udfald om Islam og islamisme og var konsekvent mod en hver form for religionen Islam. Studieværten Adam Holm forsøgte at trænge lidt dybere ned i hendes ukristiske modstand mod Islam og på et tidspunkt vedkendte Pia Kjærsgaard hårdt presset, at hun ikke kendte til Koranen og teksten der i enkeltheder, for som hun sagde: “Hvem gør det”?

Men trods det manglende kendskab til Koranen og Islam, så fastholdt Pia Kjærsgaard hårdnakket, at Islam og Koranen er kvindeundertrykkende, voldsforherligende og hun hun henholdte sig til “At det har man da hørt før”!

I en kort bisætning kom det dog frem, at hun ikke anser alle muslimer for at være terrorrister!  Det er kun et fåtal der er det erkendte hun…….

Studieværten Adam Holm henviste til en artikel i Information, hvor anstændige borgerlige politikkere tog afstand fra Dansk Folkepartis hetz mod Islam og Koranen.

Det medførte at Pia Kjærsgaard betegnede Eyvind Hesselbo som ligegyldig i denne sammenhæng og han var tillige en bagsæde politiker, som journalisterne henvendte sig til, når de skulle høre kritik af Dansk Folkeparti.

Med baggrund i Pia Kjærsgaards erkendelse i DR2’s Dealine udsendelse om, at hendes kendskab til Koranen og Islam er yderst begrænset og hun samtidig erkender at hendes holdning til denne religion forholder sig et grundlag, hvor hun har hørt at Koranen og Islam er voldforherligende og kvindeundertrykkende, så mener jeg der er god grund til at betegne hende som Danmarks farligste politiker!

Hendes partis politik – siden starten i 1995 – er bygget op om modstand mod indvandring og Islam.

Det er meget forkasteligt at et parti og en partileder i den grad bygger sin politik på et tvivlsomt grundlag og i værste fald på uvidenhed om, hvad der står i Koranen. Det mindste man kunne forlange, var dog kvinden havde sat sig ind i stoffet 🙁

Er der der ikke en der kan forære hende den sidste oversættelse af Koranen, så vi kan få en anstændig politik på området !

Share This Post

Dansk soldat dræbt i Afghanistan

En dansk soldat blev i dag dræbt i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan, da et køretøj blev ramt af en eksplosion. Yderligere fem danske soldater blev såret ved eksplosionen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:
Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget meddelelse om, at en dansk soldat i dag er blevet dræbt i Helmand-provinsen i Afghanistan. Min medfølelse og mine inderste tanker går først og fremmest til de pårørende i denne tragiske stund. De har lidt et uerstatteligt tab, som berører mig dybt.

En dansk soldat har mistet livet i kampen for vores sikkerhed og tryghed og for det afghanske folks håb om en bedre fremtid. Mine tanker går derfor tillige til den dræbte soldats kammerater i Afghanistan. De yder til stadighed en fremragende indsats, som fortjener dybfølt taknemmelighed og respekt fra alle.

Denne tekst er ren rutine og ligger til udsendelse i statsministeriet mailboks til udsendelse efter soldaten er dræbt.

Døde soldater æres pr rutine, men hvorfor er vi fortsat krigførende i Afghanistan?

Er det fordi vores tidligere statsminister er chef for Nato?

Eller er der andre tungtvejende årsager til vores soldater dræbes i en uoverskuelig krig tusinder af kilometre fra vores land.

Er det ikke den 31. soldat der er dræbt og alene i denne uge er 11 soldater kvæstet i Afghanistan?  Et stort tab for en mindre enhed, som den danske enhed derude.

Den tidligere pressemeddelelse fra den 25. november 2009, har følgende ordlyd:

En dansk soldat blev i dag dræbt i forbindelse med patruljering i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.

I den forbindelse udtaler statsminister Lars Løkke Rasmussen:

Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget meddelelsen om, at en dansk soldat i dag er blevet dræbt i Helmand-provinsen i Afghanistan. Min medfølelse og mine tanker går først og fremmest til de pårørende i denne sorgens stund. De har lidt et tab, som berører mig dybt.

En dansk soldat har mistet livet for vores fælles sikkerhed og for det afghanske folks håb om en bedre fremtid. Mine tanker går derfor også til den dræbte soldats kammerater i Afghanistan. De yder en fremragende indsats. De fortjener til stadighed vores dybfølte taknemmelighed og respekt.”

Den 18. november 2009, lyder det sådan:

En dansk soldat afgik i går ved døden på Rigshospitalet efter at være blevet hårdt såret af en eksplosion den 31. oktober 2009 i forbindelse med patruljering i Helmand-provinsen, Afghanistan.

I den anledning udtaler statsminister Lars Løkke Rasmussen:

Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget meddelelse om, at en dansk soldat i går er afgået ved døden efter at være blevet hårdt såret i Helmand-provinsen i Afghanistan den 31. oktober.

Mine tanker og dybeste medfølelse går først og fremmest til de pårørende, som har gennemlevet en svær tid. De har lidt et uerstatteligt tab, som berører os alle dybt.

En dansk soldat har mistet livet i indsatsen for at skabe sikkerhed og bidrage til håb for mange mennesker. Derfor går mine tanker også til de dræbte soldaters kammerater, der alle yder en fremragende indsats. De fortjener vores dybe taknemmelighed og respekt”.

Sådan kan jeg blive ved og ved, men det vil jeg ikke, da det er en alvorlig sag med de gode dræbte danske soldater. Mit mål er kun at fremstille de “statsministerielle floskler” og tillige at få sluttet det danske engagement i Afghanistan, så der ikke dræbes flere danske soldater i en ligegyldig krig langt væk fra Danmark!

23. oktober 2009: En dansk soldat blev i dag dræbt i forbindelse med patruljering i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.

19. september 2009: En dansk soldat blev i dag dræbt i forbindelse med kamphandlinger i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.

17. juni 2009: Tre danske soldater blev i dag dræbt, da deres køretøj påkørte en mine i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan.

Share This Post