Kommunalvalget i tal…….

Et kort sammendrag fra KL’s nyhedsbrev fra i dag:

Kommunalvalget i tal (2009)

Ny opgørelse fra Danmarks Statistik opsummerer de vigtigste tendenser og resultater ved sidste års kommunalvalg

  • Til de 98 kommunalbestyrelser blev der valgt 2.468 kandidater ud af 9.049 opstillede.
  • Knap halvdelen var også opstillet ved kommunalvalget i 2005.
  • 4 pct. af de opstillede var enten indvandrer eller efterkommer, men kun 1 pct. havde udenlandsk statsborgerskab. 
  • 39 pct. af de opstillede og 51 pct. af de valgte var ansat i stat, region eller kommune.
  • Gennemsnitsalderen for de opstillede og valgte var henholdsvis 49,8 år og 50,2 år.
  • Af de opstillede og valgte var henholdsvis 31 pct. og 32 pct. kvinder.

Det er efter de tal en myte kommunalbestyrelserne er regeret af offentligt ansatte, da halvdelen af de valgte er er det modsatte. Der er valgt for få kvinder, der er kun en trediedel kvinder i de nye kommunalbestyrelser og det er for lidt!

En anden del af befolkningen, der er underrepræsenteret, det er indvandrere og mennesker af anden etnisk oprindelse, der kun repræsenteret med 4% ud af befolkningsandel på over 10%.

Det er kun kvinderne og indvandrerne, der kan ændre på det, for det kræver de stiller op til det kommende kommunalvalg i 2013!

Derfor vil jeg opfordre disse befolkningsgrupper at begynde på det kommunalpolitiske arbejde nu, så der kan ændres på fordelingen ved kommunalvalget i 2013.

Share This Post