Jeg er til grin

Som efterlønner er jeg til grin, eller lagt for hån af Dansk Folkeparti.

Søren Krarup siger til Politiken:
Når man sidder i Folketinget som 72-årig, kan man ikke lade være med at synes, det er fuldstændig meningsløst, at folk skal trække sig tilbage, når de er 60. Det er efter min mening at gøre grin med sig selv“.

I de seneste ni år har Søren Krarup repræsenteret regeringens støtteparti i Folketinget, og han erkender, at der i den periode kunne være set med mere kritiske øjne på samfundsøkonomien.

Det er lidt sent den gamle reaktionære præst fra det højresnoede Dansk Folkeparti kommer til den erkendelse, men vil afskaffelsen af 140.000 efterlønnere løse den gamle præsts manglende indsats i det danske folketing?

Jeg tror det ikke, for der er Søren Krarups synderegister alt for langt, så han må leve med sit eftermæle: “Det forsømte folketingsmandat“.

Men jeg har ikke trods hans udfald mod mig og de 139.999 andre efterlønnere ikke dårlig samvitighed over min efterløn, for jeg lever jo på mine tidligere bedrifter, da jeg har været aktiv på arbejdsmarkedet i over 47 år!

Det kan mange præster vist ikke matche?

Share This Post

Langballe skal for retten!

Selvfølgelig skal Jesper Langballe for retten. 

Racismeparagraffen gælder for ham og derfor er det helt hen i vejret at Dansk Folkeparti ikke stemmer for en ophævelse af hans immunitet som folketingsmedlem, da Folketinget behandlede hans sag.

Folketingsmedlemmers ytringsfrihed, giver ikke frihed til at lægge en befolkningsgruppe for had.

Årsagen til retssagen (anlagt af statsadvokaten) er, at Jesper Langballe udtaler:
“Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt”.

Det er en påstand uden dokumentation! Hvorfor siger han ikke det samme om for eksempel om sønderjyder i forbindelse med Tøndersagen?

Den højreradikale Søren Espersen (DF), siger i forbindelse med Folketingets ophævelse af Jesper Langballes immunitet: “ At en folketingsmand, som nyder en ganske særlig beskyttelse, og som forventes at have holdninger og at give udtryk for dem, skal slæbes i retten, er en skændsel for det frie folkestyre”.

Han siger videre racismeparagraffen skal ophæves, men her tager han alvorligt fejl, for det blev tydeligt klarlagt på TV2 News i går, at injurielovgivningen kun kan bruges på enkeltpersoner, derfor er der stadig brug racismeparagraffen for at beskytte grupper af befolkningen mod forfølgelse. Det gælder for danskere af anden etnisk bagggrund, homoseksuelle, jøder, muslimer, og andre mindretal i Danmark.

Denne sag har endnu engang udstillet Dansk Folkeparti, som et ekstremt højreradikalt parti.

Share This Post

Hestekur for de ledige!

Det lyder uskyldigt når “Lille Lars fra Græsted” og hans bonveninde i dansk politik, Pia Kjærsgaard, Dansk Folkeparti, nedsætter dagpengeretten fra 4 år til 2 år!

Men det kan for mange danskere, især blandt de ufaglærte, blive en hård hestekur, som ødelægger deres tilværelse på meget kort tid. De uheldige kan komme ud for en social nedtur, som kun meget få borgere i dag forestiller sig.

Her kommer en kort beskrivelse om kontanthjælp:

Kilde: www.borger.dk

Hus og bil skal sælges:
En af de mest markante regler er, at hverken du eller din ægtefælle må have en formue på mere end 10.000 kr., og det gælder også, hvis formuen er i form af en bil eller et hus.

Ægtefælles indtægt:
Din eller ægtefællens øvrige indtægter trækkes – med visse undtagelser – krone for krone i din kontanthjælp.

Loft:
Efter seks måneder rammer du et “loft”, og din kontanthjælp nedsættes.

Udeboende:
Kontanthjælpssatsen for en udeboende modtager, ældre end 25 år er 9857 kr. om måneden, eller 13.096 kr. hvis du har forsørgelsespligt. Som udeboende under 25 år, er kontanthjælpen 6351 kr. om måneden.

Tab på 10.000 kroner pr. måned:
På dagpenge får du 3760 kr. om ugen svarende til omkring 16.338 kr. om måneden.

Hvis du er under 25 år og går fra dagpenge til kontanthjælp, går du altså omkring 10.000 kr. ned i indkomst om måneden.

Ferie:
Som kontanthjælpsmodtager kan du i princippet heller ikke holde ferie.

Du skal i princippet altid stå til rådighed for aktivering eller et tilbudt job med dags varsel. Du kan dog, hvis du har været uafbrudt i aktivering i 12 måneder – efter aftale – holde en måneds fri med kontanthjælp.

Aktivering:
Alt efter din alder sendes du senest i aktivering efter 13 uger (25 – 30 år) eller ni måneder (over 30 år). Aktiveringen varer mindst fire uger.

Kilde: Borger.dk

Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig hvordan der går i dit tilfælde, hvis du bliver arbejdsløs i for eksempel 3½ år med de vilkår for kontanthjælp.

Derfor mener jeg det er kostbart forlig for de arbejdsløse, som Dansk Folkeparti og regeringen har indgået. Det hjælper ikke de arbejdsløse, at Pia Kjærsgaard håner oppositionen. Hun burde i stedet tage forliget af bordet.

Jeg tror ikke en smed eller metalarbejder er en dag mere arbejdsløs end han/hun er tvunget til, da de fleste i Metals a-kasse mister 55% af deres indkomst på dagpenge!

I denne måned fik Danmark 35.000 flere i arbejdsløshedskøen og den officielle arbejdsløhed udgør 116.000 mennesker. Heraf er der 10.000 langtidsledige, som allerde nu er omfattet af kontanthjælpsreglerne. Det tal vil stige markant efter det indgåede forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti!

Hvis man tager udgangspunkt i de reelt arbejdsøgende, så er ledigheden markant højere, nemlig på 230.000 arbejdssøgende.  (De officielle ledighedstal omfatter kun dem, der modtager dagpenge eller andre overførselsinkomster – Kilde: epn.dk)

Men i forligsparternes termologi, så er de dovne og gider ikke arbejde – i bedste fald – så er der arbejde om 2 år, når forligsreglerne gælder for dagpenge! Og WUPTI, så er der intet problem fortæller Pia Kjærsgaard og regeringen.

Det er i høj grad en due på taget!

Der er ikke forliget andet end besparelser. Det gælder også for den efteruddannelse, som de ledige kan bruge til at opkvalificere sig til at skifte branche.

Forestil dig at leve for 9.857 kroner om måneden. Nej det er sku’ da under det man normalt forestiller sig som under fattigdomsgrænsen og så rammer der måske en mistet børnecheck oven i? Denne indkomst rammes også af en forhøjet skattebetaling i årene 2011-2013!

Nej det er ikke et socialt forlig, som Dansk Folkeparti har indgået med regeringen, men et tyveri af dagpenge, som almindelige danske lønmodtagere skal “belønne forligspartnerne med på valgdagen“.

Share This Post

De ramte betaler krisen?

Den borgerlige tænketank Cepos har dristet sig til et opgør med Guruen Anders Fogh Rasmussen i Dansk politik, nu generalsekretær i Nato, der ikke har ønket at deltage med en udtalelse om Cepos kritik til Dagbladet Politiken.

Cepos udtaler i dagens udgave af Politiken:
“Hvis regeringen havde levet op til sine egne målsætninger, havde økonomien været holdbar. Så havde vi ikke skullet igennem EU’s krav på samme måde! ”

Et andet citat:
Et af argumenterne for at indføre skattestoppet var, at regeringen derved troede, at den kunne styre de offentlige udgifter. Men nu ligger konklusionen ligefor og kan findes på tryk: Det var ikke effektivt. I stedet har det ført til et underskud og en gæld, der nu skal korrigeres“, siger Torben M. Andersen, professor og tidligere overvismand.

Denne kritik af 2 væsentlige aktører i dansk borgerlig politik rammer Anders Fogh Rasmussens image og de borgerliges eneret på drive økonomisk politik hårdt og det giver den tidligere regeringsleder alvorlige ridser i lakken.

Men her stopper det uheldigvis ikke, for regeringen Lars Lykke Rasmussen fortsætter den tåbelige økonomiske politik ved at lade krisens ofre selv om at betale regningen, medens de velstillede får skattelettelse om 2-3 år og en uændret indkomststigning i samme periode.

Det er mennesker på et lavt økonomisk stade, der skal betale med et indkomststop og tillige med øget skattebetaling, for det er overførselsindkomsterne, der skal betale! De samfundsgrupper kompenseres ikke om 2-3 år i regeringens forslag!

Dansk Folkepartis rolle er nøje defineret af regeringens spindoktorer i samarbejde med Pia Kjærsgaard og hendes løjtnanter Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl.

Men partiet har det sværere denne gang, for det rammer jo mange af deres vælgere, der er på overførselsindkomster.

 De skal have en luns, som ved tidligere forhandlinger, for eksempel en forhøjelse af “ÆLDRECHECKEN”, så redder regeringen livet og Dansk Folkeparti den reelle magt og  indflydelsen frem til det kommende valg!

Dansk Folkeparti prøver ved langstrakte forhandlinger at fjerne focus fra regeringens økonomiske politik med besparelser på overførselsindkomster og siger nej til besparelser i kommunerne og overføre den til besparelse på indvandrerområdet og udlandshjælpen, hvilket jeg mener er usmageligt.

Men der mangler stadig 20-22 milliarder kroner, hvis det ikke er regeringens forslag der skal gennemføres.

Dansk Folkeparti vil spare 1,8 milliarder kroner på flygtninge- og ulandspolitikken, 82 millioner kroner på tolkehjælp for indvandrere!   Gebyrer på udlændingeområdet.

Og så er der pointen  – den sociale profil – en fjernelse af børnechecken for de mest velhavende børnefamilier, som så ødelægges af fjernelse af børnechecken til familier med over 3 børn!

Men kære Pia Kjærsgaard og løjtnanter, hvor er de store perspektiver i Jeres forhandlings indsats?

Er det Jeres alvorlige mening Dansk Folkeparti vil lade krisens ofre betale regningen for Jeres og regeringens forfejlede økonomiske politik?

Det er min opfattelse at Dansk Folkeparti vælger en forhandlingsløsning med nogle kosmetiske ændringer på regeringens udspil for at bevare sin indflydelse i Folketinget, så må vælgerne belønne/straffe Dansk Folkeparti ved det kommende valg for det!

Det vigste ved kritikken fra Cepos af regeringens økonomiske politik er netop den fjerner den borgerlige eneret på, at kun en borgerlig regering kan føre en ansvarlig økoniomisk politik.

Der nu er to veje i dansk politik,  – En fair løsning  – og regeringens forfejlede økonomiske politik, det gør valget nemt for vælgerne ved det næste valg.

Share This Post

Regeringens omvendte Robin Hood………

Folk på dagpenge, folkepension, SU og boligsikring får ikke reguleret satserne de næste to år. Samtidig reguleres satserne i skattesystemet ikke i samme periode. Endelig udskydes lettelserne i topskatten, som skulle træde i kraft fra nytår, i to år.

Regeringen Lars Løkke Rasmussen har valgt side, man tager fra de fattige og giver til de rige! Det burde være soleklart for de fleste efter regeringen har meldt sin spareplan ud i dag. Og ikke nok med det så skal kommunerne bankes på plads, selvom det betyder de ikke kan leve op til servicelovens krav for de handicappede og kroniske syge.

Denne befolkningsgruppe bliver så for de flestes vedkommende ramt to gange, både ved fastfrysning af deres indkomst og efterfølgende bliver de ramt, når kommunen bliver tvunget til at fratage dem hjælp, som de har krav på via serviceloven, det på grund af regeringens sparepolitik.

Det er klart for de fleste nu, at der er 2 muligheder i dansk politik. Man kan spare sig ud af krisen, som regeringen vil, eller man kan arbejde sig ud af krisen, som S+SF vil.

Regeringen har siden S+SF fremlagde sin plan brugt finansministeriets embedsmænd til at skyde planen ned for offentlige investeringer og 1 times ekstra arbejde om ugen, selvom Lars Løkke Rasmussen i sin tid som finansminister havde en anden holdning.

I sin tid som finansminister fremhævede han den ekstra time om ugen som en mulighed til at få løst det offentlige finansieringsbehov på godt 14 milliarder kroner om året. Det handler om at få folk til at gå fra deltid til fuldtid, samtidig ville høre hvad arbejdsmarkedets parter sagde til det. Så er der ikke behov for at halvere dagpengeperioden og ændre på velfærdsaftalen, sagde han dengang til Ritzau.

Det var i september måned 2008, det var da Velfærdskommisionen fremlagde sin 1 delrapport, men det kan han nok ikke huske i dag!

Det er nu op til Dansk Folkeparti at vælge side, for partiet er her i et dilemma, for regeringens politik rammer netop deres kernevælgere. På grund af partiets meget markante kritik af S+SF’s plan “En Fair løsning”, så det bliver svært for partiet at undsige regeringen i deres spareforslag.

Dansk Folkeparti sagde allerede ved præsentationen, at vi ikke umiddelbart mente, at det var en mirakelkur at bede danskere, der allerede har travlt, om at arbejde endnu mere, og selv om man så gjorde det, så ville det ikke løse noget-som-helst af det, vi skal løse de kommende tre år. Nu sætter Finansministeriets beregninger en tyk streg under, at der helt mangler økonomisk virkelighed i S-SF’s plan. Og jeg må blot gentage, at det her ikke er en økonomisk redningsplan men alene et lidt for smart og fluffy valgkamps-oplæg ,” skriver Kristian Thulesen Dahl, i Dansk Folkepartis Nyhedsbrev.

Men efter i dag står det bøjet i neon, der er to vidt forskellige veje at gå i dansk politik.

Man kan spare ved at skære på velfærdsydelser og overførselsindkomster, som regeringen vil, eller man kan følge planen “En Fair løsning”, som er offensiv og fremadrettet. Jeg tror på den sidste model!

Det er dit valg, når du om kort tid skal til stemmeurnen. Jeg tror ikke det varer længe inden “Lille Lars fra Græsted” trykker på valgknappen.

Share This Post