Sodavand dyrere i Bilka og Kvickly efter 1. juli…..

…….. hvor afgifterne som bekendt blev sat ned.

Bilka øger prisen på Cola Ligth, det er Carlsbergs skyld fortæller Bilka......

Bilka øger prisen på Cola Ligth, det er Carlsbergs skyld fortæller Bilka……

Det er ikke blevet billigere at købe Coca Cola, efter at en del af afgiften faldt væk den 1. juli. I stedet er Coca-Cola blevet dyrere, skriver metroxpress.

En halv liter Coca-Cola kostede 13,85 kroner den 1. januar i år i Bilka. Efter afgiftsnedsættelsen koster den 13,99 kroner.
Og halvanden liter Coca-Cola light er steget med 1,40 kroner i Bilka og med 35 øre for en halv liter i Kvickly.

Pressecheferne i Coop og Dansk Supermarked begrunder stigningen med, at det er leverandøren – Carlsberg – der har hævet prisen.

Der var det jeg faktisk skrev i forgårs, varehusene har en god forklaring, denne gang er det leverandøren der har øget prisen.

Mon ikke der også er blevet en større avance til Bilka og Kvickly der har sat prisen på 1½ liter Ligth Cola med hhv. 1,40 kroner og 35 øre? Afgifts nedsættelsen på 1½ liter sodavand er nedsat med 1,50 kroner, så der reelt i Bilka tale om en prisforhøjelse på 2,90 kroner pr. styk. Men det er nok ikke Carlsberg der har øget prisen med 2,90 kroner?

Det står i skærende kontrast til hvad pressechef for Dansk Supermarked, Mads Hvitved Grand, sagde til DR Nyheder 1. juli 2013.

Kunderne får den her fordel ved afgiftssænkelserne øre for øre. Så der er ikke noget, som vi beholder i Dansk Supermarked. Den 1. juli sænkes alle afgifter nemlig 50 procent på sodavand og øl, og ifølge pressechefen vil det kun komme kunderne til gode.

Jo der er forskel på ord og handling i Dansk Supermarked.

Til forsvar for Dask Supermarked og andre dagligvareforhandlere skal det siges: (Kilde DR.dk)
Konkret vil besparelserne betyde, at man sparer omkring tre kroner på en halvanden liters odavand og op mod 5,6 kroner på en almindelig kasse øl.

Afgiften fjernes dog ikke på én gang, men vil sænkes løbende frem til år 2020 og til sidst fjernes helt. Du vil derfor kunne spare hele 10 kroner på en kasse øl i 2020“.

Nu venter jeg på en forklaring fra Venstre og Dansk Supermarked.

Share This Post

Vikarer på dansk overenskomst?

Vikarer på dansk overenskomst hos tomatkongen Mads Pedersen, Alfred Pedersen & Søn på Fyn. Det er et løfte tomatkongen har udstedt til de danske forbrugere.

Dyre danske tomater plukkes af polakker, der går til discount lønninger hos Alfred Petersen & Søn på Fyn.

Dyre danske tomater plukkes af polakker, der går til discount lønninger hos Alfred Petersen & Søn på Fyn.

Den holder ikke i praksis, for han har ikke levet op til målsætningen om overenskomstmæssig løn til sine polske tomatplukkere, eller det har hans underentreprenør vikarbureauet “Team Mangament” ikke!

Vikarfirmaet udbetaler 60 kroner i timen til polakkerne og har problemer med at registrere overarbejde og løntillæg korrekt. Det er ikke overenskomstmæssige danske arbejdsforhold.

Selvom tomatkongen Mads Pedersen skjuler sig bag vikarbureauet Team Mangament, så omgår han og firmaet Alfred Pedersen & Søn en almindelig anstændig medarbejder politik, for firmaet fyrer danskere på danske overenskomster og har måttet betale en klække erstatning til ørgen Kruse Pedersen for fyringen.

3F Fagbladet omtaler sagen på deres webside:
– Efter mere end 22 års ansættelse blev den 45-årige gartner Jørgen Kruse Pedersen fyret hos Alfred Pedersen & Søn i september 2011.

– 3F rejste en faglig sag på vegne af sit medlem, der var tillidsmand på gartneriet. I februar i år måtte tomatavler Mads Pedersen betale en godtgørelse på 224.000 kroner til Jørgen Kruse Pedersen for fyringen.

– Fyens Stiftstidende bragte 27. februar 2012 en artikel om fyringssagen og gartneriets forhold til 3F, hvor tomatavler Mads Pedersen er citeret for at sige:

Tomatkonge Mads Pedersen, Alfred Pedersen & Søn: “I dag bruger vi vikarer, men det er på danske overenskomster, og det betyder mange millioner i øgede lønomkostninger.”

Det udtalelse har ikke medført de polske tomat har fået deres tilgodehavende…..

Igennem vores samtaler med Alfred Pedersen & Søn oplever vi, at de har stor vilje til at løse de eventuelle misforståelser og uoverensstemmelser, der måtte være. Vi er overbevist om, at der findes en løsning som tilfredsstiller alle parter og følger udviklingen i processen tæt, skriver Peter Løth, Dansk Supermarked.

Men det er ikke nok, for de skal have deres tilgodehavende løn, hvis Coop Danmark og Dansk Supermarked skal leve op deres egne målsætninger og løfter til deres kunder, at deres leverandører skal have ordnede forhold.

Det er der IKKE i dag hos tomatkongen på Fyn. En bakke tomater fra Alfred Pedersen & Søn koster i dag 26,95 hos min Dagli’Brugs. Et kilo hollandske tomater ligger på cirka det halve, så der må være råd til at betale de polske og lettiske arbejdere for tomatplukningen.

Se et eksempel på en kontrakt for lettisk medarbejder her……….

Det fremgår af denne kontrakt “Samarbejdsaftale”, at arbejdet udføres uden overenskomst, til en timeløn på 50 kroner, medarbejderen skal acceptere overarbejde i hverdagen samt i weekend, der kan trækkes 25% af den optjente løn, hvis medarbejderen stopper før tiden.

Huslejen er 5.000 kroner om måneden for et værelse med adgang til køkken og vaskemaskine, selvom det fremgår bolig stiles til rådighed!

Jeg mener ikke COOP Danmark og Dansk Supermarked længere med troværdighed kan sælge fynske tomater fra Alfred Pedersen & Søn i deres supermarkeder.

Jeg køber dem ikke længere……

Share This Post

Megabutikscentre og Venstre……

Der er en måned til jul i dag, det ved de fleste af os. Detailhandlen har et ønske om en stor juleomsætning, mange af butikkerne er direkte afhængige af et godt julesalg, for bare at overleve.

Venstre ønsker sig Hypermarkets, eller i det mindste, at man i kommunerne har mulighed for at ændre lokalplanerne for butikscentre, så der kan bygges Hypermarkets, men partiet løber ind i modstand fra sin regeringspartner og støtteparti.

Venstre ønsker større konkurrence for at presse priserne ned i dagligvarebutikkerne. Det mener man så sker ved at give tilladelse til Hypermarkets uden for bykernen. Hver familie i Danmark betaler årligt 18.000 kroner for meget for vores dagligvarer. Det har McKinsey & Company beregnet.

Jeg tror ikke det er vejen frem for øget konkurrence, at samle handlen på færre butikskoncerner, som det uvægerligt vil ske med Venstres forslag om Hypermarkets. Der er få aktører i Danmark, der har penge til at bygge disse Hypermarkets, det er Dansk Supermarked og Coop Norden. Der kan være udenlandske koncerner, der også kan løfte den sag, men er det danske marked stort nok for dem?

Lad os tænke den tanke, at Dansk Supermarked og COOP Norden kommer til at sidde på handlen i Hypermarkets og måske 90% af dagligvarehandlen i Danmark, så er det svært at se den større konkurrencefordel ved det, da de to kæder får et faktisk monopol på dagligvarehandlen i Danmark.

Den indbyrdes konkurrence mellem de to koncerner er ikke det bedste aktiv for en større konkurrence, hvilket der er belæg for at se i dag i den nuværende konkurrence mellem de to koncerner.

Hvis Venstre får sit juleønske om Hypermarkets opfyldt, så er det nærliggende at tro, at købstædernes bymidter bliver en død kulisse uden detailhandel, hvilket jeg vil begræde, for mig er det vigtigt, vi har levende byer i Danmark.

Hypermarkets – Megabutikscentrene – vil fjerne så meget handel fra landkommuner og de mindre bysamfund, så der sker en masse butiksdød i disse områder. Borgerne i “Udkants Danmark” vil i praksis skulle køre rigtig mange kilometer i bil fremover for at foretage sine dagligvareindkøb. I værste fald uden det egentlige mål med lavere forbrugspriser bliver opfyldt!

Og hvad med de borgere, som ikke har bil?

Det er en ommer Venstre!

Hypermarkets er butikscentre over 3.500 m2, som er den nuværende grænse for butikscentre.

Share This Post