Demokratisk underskud i SF og andre partier.

Der er et demokratisk underskud i Danmark.

Mandag Morgen skriver: (Uddrag/citater)

“Alle partier tilsammen kun kan mobilisere omkring 3,7 pct. af danskerne som medlemmer. Ét andet er vanskeligheden ved at leve op til vælgernes forventninger, hvis et parti skulle være så heldig – eller uheldig – at komme i regering og må sande, hvor stor afstanden er mellem partipolitik og regeringspolitik. I et udpræget mindretalsdemokrati som det danske er det stort set umuligt at indfri enkeltpartiers forventninger om at sætte markante aftryk på samlingsregeringers politik”.

“SF er gået direkte ind i samme forventningsfælde. Når den rammer SF hårdere end de øvrige regeringspartier, skyldes det sikkert flere forhold. For det første partiets manglende regerings- og ministererfaring. Partiet stiller med et hold, der aldrig tidligere har siddet i en regering og har utvivlsomt haft urealistiske forventninger om sin egen indflydelse. Forventninger, der ikke mindst har slået rod i baglandet.

For det andet formandens urealistiske tro på egne evner ved at besætte både formandsposten og udenrigsministerposten. Den fejl begik Lene Espersen, og det burde have været et lærestykke for en Villy Søvndal. Det er det nu, men alt for sent.

For det tredje at partiet har forsømt at udvikle nye generationer af politiske ledere. Det nye kuld af unge politikere og ministre, som Villy Søvndal har hjulpet frem, har ikke fået tid og erfaringer nok til en dag at kunne tage over efter formanden. Han har valgt at stoppe, inden arvtagerne er klar til at tage over. Derfor risikerer partiet nu at blive kastet ud i et vakuum, der kan få fatale konsekvenser ikke alene for partiet, men også for hele regeringen”.

Det største problem er ikke Villy Søvndals opgiven af formandsposten, men at han ikke peger på en afløser og at de gamle nohabilteter Holger K. Nielsen og Aage Frandsen spiller deres politiske spil under dække af “medlemsdemokrati”, men reelt er de modstandere af Astrid Krag som ny formandinde. De vil hellere have næstformanden Mette Touborg eller landsledelsesmedlem Trine Marc, hvis Mette Touborg foretrækker borgmesterposten i Lejre Kommune.

Men demokratiet lider ved det er ganske få personer i forhold til dem stemmer på SF, der beslutter hvem den kommende formand for SF bliver. Det gælder så for alle partier i Folketinget.

Det er et demokratisk underskud og et stort problem for vores demokrati, som jeg mener vi skal værne om. Det burde være en pligt at være medlem af et politisk parti.

 

Share This Post

Forskelsbehandling.

Venlig pressedækning. Det var Lars Løkke vant til i sin statsministertid, sågar havde han TV2 chefer, der slettede pinlige TV indslag, hvor han skældte deres journalister ud.

Her forklarer han Venstres skatteudspil i Folketinget, det ser ud til han ikke selv forstår det?

 

Men den nye regerings leder er jagtet med hård fra de samme “hensysnfulde chefer” på TV2. Man kan bruge flere minutters sendetid på at statsministeren bruger et forkert navn, når hun giver ordet til journalisten på et tirsdags pressemøde.

Venstres vagthund. Journalisterne synes at have overtaget oppositionens rolle, og regeringen er jaget vildt. Tegning: Anne-Marie Steen Petersen i Politiken.

Venstres vagthund. Journalisterne synes at have overtaget oppositionens rolle, og regeringen er jaget vildt. Tegning: Anne-Marie Steen Petersen i Politiken.

En kvindelig statsminister har andre arbejdsvilkår.

Venstres vagthund. Journalisterne synes at have overtaget oppositionens rolle, og regeringen er jaget vildt. Tegning: Anne-Marie Steen Petersen i Politiken.

 

 

Share This Post

Dansk Folkeparti er farligt for dansk demokrati!

I dag behandler Folketinget et forslag fra Dansk Folkeparti, der har det formål at begrænse “Institut for Menneskerettigheder” mulighed for at deltage i den politiske debat.

Det betyder, at instituttet skal varetage følgende arbejdsopgaver i følge Dansk Folkepartis forslag:

  • bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder
  • indlede uafhængige undersøgelser af forskelsbehandling
  • offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

Dansk Folkeparti ønsker, at det i bemærkningerne til loven skal fremhæves og understreges, at instituttets virke alene er af forskningsmæssig karakter, og at alene juridiske argumenter og betragtninger vil være valide, idet enhver agitation af politisk karakter falder uden for instituttets virksomhed, som det hedder i beslutningsforslaget.

Forslaget er på forhånd dømt til forkastelse i Folketinget, selv partiet Venstre tager afstand fra forslaget. Men lur mig, om det lovforslag ikke dukker op igen med forhandlinger om den nye finanslov for 2012, som et krav fra Dansk Folkeparti, for at støtte yderligere sociale nedskæringer fra en VK-regeringen.

Da forhandlingerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Finansloven foregår bag hermetisk lukkede døre og regeringen er afhængig af sit støtteparti til at gennemføre sin politik, viser efaringen det nemt kan blive vedtaget i et nyt Folketing efter valget.

Det afhænger dog af Lars Løkke ikke vælter ned af sin statsministertaburet ved Folketings valget.

Derfor er Dansk Folkeparti farligt for det danske demokrati!

Venstre er dog tvetydig i sin holdning.

Instituttet er i sin gode ret til konsekvent at være efter regeringen. Men så skal de ikke have statsstøtte. Men jeg har siden haft en god dialog med instituttets direktør, og vi må finde en løsning, så instituttes hovedfokus bliver alle de store problemer, der er ude omkring i verden“, understreger Michael Aastrup Jensen (V)

Det kaldes massivt politisk pres. Det Konservative Folkeparti er lodret imod Dansk Folkepartis forslag, så derfor er det ikke fremsat med regeringsstøtte.

Share This Post