Spillet om topskatten er startet.

Blå Blok er via BT.dk og Politiko.dk gået i gang med spin om topskatten og skattelettelser.

Henrik Larsen, en ulykkelig mand bosiddende i Nordsjælland figurer den 19. december 2015 i BT med sin ulykkelige historie om grænsen er nået for skattebetalingen i Danmark. især er det topskatten der genere den ulykkelige samfundsborgen der bor med den 18 årige datter i et 390 kvm hus i Rudersdal Kommune.

Henrik Larsen er uddannet fra Aalborg Universitet, er økonomichef. En uddannelse han har fået gratis ovenikøbet får nutidens unge en SU ydelse, der gør det nemmere at få tid til at uddanne sig. Helt OK for mig, men så skal der ydes til samfundet bagefter, som jeg har gjort det i mere 46 år.

Er det ikke retfærdigt man så betaler skat til samfundet efterfølgende?

Nej det mener den hårdt trængte Henrik Larsen ikke, for han siger til BT: ” Som én der bidrager mere end gennemsnittet til fællesskabet, kan jeg godt nogle gange undre mig over, hvor meget man egentlig får udbetalt på kontanthjælp og andre offentlige ydelser i Danmark. Der er grænser for, hvor meget man kan presse sådan nogle som mig, før vi ikke gider at yde mere.”

Så kender jeg retorikken igen fra livets solside i Nordsjælland, der skal igen skæres i kontanthjælpen for der kan gives til de bedre stillede borgere. Enhver, der har været på kontanthjælp ved det ikke er et slaraffenland.

Kortlægningen af skatteforholdene i følge Cepos viser, at den gennemsnitlige topskatteyder er en 49-årig mand, der bor lidt nord for København. Han/hun tjener i gennemsnit 864.000 kroner om året og betaler årligt 307.000 kroner i personlige indkomstskatter. Det svarer til 35,5% af indkomsten. Rådigheds beløb 557.000.

Vi kan sammenligne med en pensionist, som jeg kender.

Indtægt (Heraf udgør optjent arbejdsmarkedspension en stor del) 262.937 heraf betales der 75.519 i personlig skat, tillægsprocenten er 0, så der udbetales ikke offentlige ydelser. Skatten svarer til 28,6% af indkomsten. Rådighedsbeløb 187.418.

Henrik Larsens ulyksaligheder fortsætter:
BT skriver: “Trods en indkomst væsentligt over gennemsnittet valgte Henrik Larsen i foråret at tage penslen i den anden hånd og selv male det 360 kvadratmeter store, hvidpudsede hus fra 1929. Et eksempel på, fortæller han, hvordan det danske skattetryk får ham til at ændre adfærd“.

Jamen dog…….. det har jeg gjort så længe jeg har været husejer, uden at beklage mig. Der har også været råd til at bruge håndværkere til el arbejde, kloak arbejde, VVS arbejde med videre ud af en langt mindre indtægt end den Henrik oppebærer.

Der ligger et betydeligt uforløst velfærdspotentiale ved at reducere topskatten. De mennesker, der tjener flest penge i hovedstadsområdet og Nordsjælland, vil reagere på lavere topskat ved at arbejde mere, sætte aktiviteter i gang og tage imod flere bestillinger fra kunder,” siger Cepos-vicedirektør Mads Lundby Hansen til BT.

Se det er et postulat, der mig bekendt aldrig er ført bevis for fra Mads og CEPOS side. Men det er en påstand der fremkommer gang på gang uden der egentligt gås i dybden med grundlaget for det.

Jeg vil ikke afvise adfærden kan gælde for nogle Mads Lundbys venner, men det modsatte sker også, at familien vælger konen eller manden kan gå hjemme og passe børn og familie, når rådighedsbeløbet bliver større. Det kender jeg en del eksempler på.

Finans.dk  har en artikel om Forbes erhvervskarakter for Danmark.
Man kan ikke beskylde hverken Forbes eller magasinet Finans for at være røde, men snarere tilhøre Blå Bloks strategiske grundlag. (Forbes er et anerkendt amerikansk analyse firma)

Finans.dk skriver:

Danmark topper igen liste over mest erhvervsvenlige lande

finans

Den amerikanske præsidentkandidat Bernie Sanders sørgede tidligere i år under en tv-debat for, at amerikanerne fik øjnene op for Danmark, da han udpegede det danske samfund som et, USA kan lære af.

Det betyder, at Danmark altså fastholder sidste års dukseplads og i øvrigt har ligget øverst i seks ud af de 10 år, som listen er blevet udarbejdet.

Undersøgelsen omfatter 144 lande, der er blevet rangeret i 11 forskellige kategorier som innovation, skattetryk og bureaukrati“.

Hos Dansk Industri (DI) anbefaler man helt at afskaffe topskatten, påpeger skattepolitisk chef Jacob Bræstrup.

Vi ønsker, at Danmark bliver et rigere land, at Danmark bliver mere produktivt, at der skabes mere beskæftigelse til gavn for os alle sammen, og at vi er et land, hvor det er godt at drive virksomhed. Har man det som præmis, er lavere topskat bare et meget effektivt instrument, fordi topskat per definition er en skat på de mest produktive medarbejdere,” siger han.

Det er den sædvanlige retorik fra Blå Bloks meningsfæller. Jeg vil rette  Hr. Bræstrups udtalelse til det faktum, at det er de højestlønnede medarbejde inden for DI’s overenskomstområde, der betaler topskat, deriblandt ham selv.

Min påstand er, at den gavnlige produktivitet for virksomheden ikke altid er udført af de højest lønnede, for bliver varen/ydelsen ikke udført på “gulvet” har det ingen værdi for samfundet. Det kan vi tage en debat om senere.

Der er almindelig enighed om der gennem den sidste finanslov er gennemført en tydelig omfordeling i vores samfund. Her taler jeg ikke uden dokumentation, men bruger et udsagn fra vores tidligere troværdige finansminister.

esmann_corydon

Udtalelsen fra Bjarne Corydon kom da regeringen havde indgået forlig om finansloven for 2016.

Varer koster 38 pct. mere i Danmark end i gennemsnittet af EU.

Det fremgår af Eurostats forbrugerprisindeks.

Så længe, der er lavet de her opgørelser, har Danmark ligget i den høje ende“, siger Las Olsen, økonom i Danske Bank, til Nyhederne TV2.

Det undrer mig Cepos og DI ikke interesserer sig for priserne på danske varer. Det er et alternativ til at sænke skatten, når de danske varer ligger 38% over EU’s gennemsnit, de skal sænkes.

Her er den danske moms, der ikke er differentieret, som for eksempel den tyske, der har nedsat moms på fødevarer en del af forklaringen på prisforskellen.

En anden del af forklaringen ligger i manglende konkurrence på priserne, der i mange tilfælde er “vejledende”, hvilket i praksis er bindende  – en del af den anden forklaring. Tag for eksempel Apple eller Micro Soft og mange andre store firmaer, der kun handler med butikker, der overholder den vejledende pris i praksis.

Tag selv en tur rundt i butikkerne og du vil få syn for sagen. Jeg har selv forsøgt at forhandle priser på iPhone og iPad i butikkerne, men løber ind i prismuren.

Min holdning er, at vi skal se på en differentieret moms på fødevarer og på basis forbrugsvarer i stedet for at bruge 2 milliarder eller mere på en tvivlsom effekt på topskattelettelse. Det vil give mere forbrug og dynamik i samfundet og i praksis være selvfinansierende.

Jeg har intet bud på hvordan vi kan bringe de danske varepriser ned i forhold til EUs priser udover den allerede omtalte momsregulering. Vi er et lille marked og det har ikke været nok til at presse prisen i dagligvareleddet, at Aldi og Lidl har etableret sig i Danmark. Der skal flere store internationale firmaer til med lave priser for måske at ændre på det?

Mit indlæg bunder ikke i misundelse over, der er folk med høje indkomster i Danmark, men det skal ses i et ønske om en retfærdig fordeling af goderne, for at sikre sammenhængskraften i Danmark……. også på længere sigt.

Vi skal heller ikke gentage fejltagelsen med “håndværkerfradraget”, der ingen beskæftigelsesmæssig effekt har, men primært gavner de bedst stillede, godt 10% af befolkningen.

Her vil jeg anbefale dig at læse Dennis Kristensens indlæg ……..

FBE_raeson

Fakta om topskat:
Topskatten er en tillægsskat på 15 pct., som i 2015 betales af al personindkomst over 459.200 kroner. Som følge af skattereformen fra 2012 stiger topskatte grænsen løbende frem mod år 2022, hvor den vil være på 467.000 kroner.

Som følge af den stigende topskatte grænse betaler knap en halv million danskere topskat, hvilket er et rekordlavt antal. Venstre regeringen vil sænke topskatten til 10%.

 

Share This Post

Udlicitering er tidens politiske orakel………….

Produktivitetskommissionen, der præsenterer sin sjette delrapport mandag i denne uge, der fokuserer på offentligt og privat samarbejde.

Hvis debatten om udlicitering af velfærden havde været en ludo-brik, så er den da med kommissionens anbefalinger blevet slået tilbage til start“, siger Dennis Kristensen, formand for FOA og han fortsætter:

Det virker som om, at kommissionen har sat kikkerten for det blinde øje og er blevet ideologisk. Mantraet er tilsyneladende, at det private kan løse stort set alting billigere og bedre end det offentlige. Problemet er bare, at det er der ikke nogen sikker dokumentation for. Derfor er jeg meget forundret over de anbefalinger og endnu engang bliver offentligt ansatte angrebet for at være uambitiøse og ineffektive. Intet kunne være mere forkert”.

Han henviser til, at der i lang tid har været konkurrence på ældreområdet, og der har ikke været nogen synlige gevinster.

I omkring 11 år har der været private udbydere i ældreplejen, og der er ikke dokumentation for, at det har gavnet økonomien eller hævet kvaliteten. Tværtimod. Der er masser eksempler på, at de private ikke har kunnet leve op til pris eller kvalitet og er blevet opsagt af kommunerne. Og samtidig har der været problemer med arbejdsforholdene for medarbejdere, sort økonomi og manglende sikkerhed for, at de ældre får den pleje, de er berettiget til”, siger Dennis Kristensen.

I 2012 brugte statskassen og kommunerne 385 milliarder kroner på offentlige serviceydelser. Lige fra rengøring, renovation og pasning af børn og ældre.

Blot en fjerdedel af opgaverne blev sendt i udbud. På den måde bruger det offentlige omkring 290 milliarder kroner uden at afprøve, om der findes bedre og/eller billigere løsninger, skriver kommissionen.

Det er dog ikke alle opgaver, der skal udliciteres til private, mener kommissionen. Blandt andet er politi, domstole og forsvar decideret uegnet, lyder det.

Det trøster mig dog, at jeg ikke skal have en husmoder til dommer i mine eventuelle retsager, der har dannet et APS selskab med det formål at bedrive dommervirksomhed. Eller en betjent ansat af et privat vagtselskab der opkræver “ad hoc” bøder i vejkanten.

For Produktivitetskommissionen er ideologien åbenbart vigtige end de offentlige opgaver og ældreplejen udføres på den bedst mulige måde. Jeg mener kommissionen i højere grad burde have arbejdet med værktøjer der kan forbedre og effektivisere den offentlige sektor.

Fremtidens sygehus - når der skal betales afkast til private investorer......

Fremtidens sygehus – når der skal betales afkast til private investorer……

 

………… og når alt så er privatiseret, skal der ydes et afkast på 10-20% til private arbejdsgivere, hvad er så samfundets fortjeneste.Kommissionen skylder at forklare mig og de mange andre skeptikere, hvordan det bliver billigere uden en forringelse af servicen og en markant lønnedgang for de ansatte?

Jeg tror gerne på der i den 1. udbudsperiode vil være en fortjeneste, se bare på Kalundborg ordningen, hvor kommunen forærede værktøjet væk til den private udbudsgiver……..

Men den 2. udbudsrunde kommer til at koste det omtalte afkast og hvad er fortjenesten så på første og anden udbudsrunde?

Udover det dybt borgerlige ideologiske mantra, at alt privat er bedre end det offentlige……… hvilket jeg IKKE er enig i……… Det er et borgerligt synspunkt, der ikke holder i virkeligheden.

Share This Post

Hvad vil lærerne med folkeskolen?

Lærerkonflikten mellem KL og Danmarks Lærerforening fortsætter nu på 2. uge.

Kravl ned af træet Bondo.....

Kravl ned af træet Bondo…..

Formanden Anders Bondo Christensen udtaler i dag, at han ikke ser nogen mulighed for at mødes med KL’s topforhandler Michael Ziegler. Lærerformanden har udtalt flere gange i den forgangne uge, at han opfordrer til et hurtigt regeringsindgreb, samtidig med Danmarks Lærerforening ivrigt støttet af den sure forbundsformand Dennis Kristensen, FOA, fortæller danskerne at den danske model er i fare!

Intet er mere falsk og det er kun en del af strategien for at bevare en utidssvarende overenskomst for Danmarks Lærerforening.

KL (Kommunernes Landsforening) skriver på deres webside “meretidsammen.dk“:
Lærerne skal ikke arbejde mere. Lærernes arbejdstidsregler skal blot ”normaliseres” og indrettes som for alle andre medarbejdergrupper, så reglerne blot sætter den ydre ramme om arbejdstiden, men ikke definerer, hvad arbejdstiden skal bruges på. Hvordan lærerne anvender arbejdstiden skal i stedet tilrettelægges af ledelsen på skolen – i dialog med lærerne – så det tilgodeser lokale behov. Nøjagtig som vi kender det fra alle andre moderne arbejdspladser“.

KL skriver videre:Lærernes arbejdstidsregler dikterer, hvor meget lærerne må undervise, og hvor meget tid de har til andre opgaver. Arbejdstiden er dermed låst fast, den er ens for alle lærere og kan kun bruges til bestemte formål. Det hindrer, at der kan skabes mere tid sammen mellem elev og lærer. Fx underviser lærerne i dag kun under halvdelen af deres arbejdstid (40 pct.) pga. arbejdstidsreglerne“.

Det er mig ubegribeligt at Danmarks Lærerforening stædigt fastholder, det er fagforeningen, der fastsætter arbejdstiden via en overenskomst for lærerne lokalt, via en fastlåst overenskomst indgået centralt mellen Danmarks Lærerforening og KL.

Danmarks Lærerforening indkalder til demonstration den 11. april 2013:
Lockoutede lærere fra hele landet vil demonstrere på Christiansborg Slotsplads torsdag den 11. april.
 “Lærerne er de første – Hvem bliver de næste?” er overskriften, når lockoutede lærer med opbakning fra andre fagforbund mødes på Christiansborg Slotsplads på torsdag.

Talere:
Dennis Kristensen, FOA og Anders Bondo Christensen, DLF”.

Jeg mener, det er bedre Danmarks Lærerforening kravler ned af træet og genoptager overenskomstforhandlingerne med deres arbejdsgivere på et realistisk grundlag………

For selvfølgelig skal lærerne arbejde i 37 timer. Lærernes primære opgave er at undervise. Der skal være tid til forberedelse. Der skal være tid til opgaver hjem/skole i forhold til den enkelte skoleelev og forældres behov.

Men der er INGEN naturlov, der forhindrer det sker i et lokalt samarbejde mellem lærerne, skolelederne, forældrene og kommunerne. Selvfølgelig kan Folkeskolen drives i et samarbejde mellem lærer og skoleleder. Tiden er løbet fra faste rammer for tid til undervisning, forberedelse, efterbehandling og mødeaktivitet med forældre, uanset hvad det lokale behov reelt er!

Ingen skoler er ens sammensat med homogene lærere og elever, der er forskel på de enkelte klasser, der er forskel på de enkelte skoler, lærerne er forskellige, forældrene er forskellige og sådan kan man fortsætte i en uendelighed. Der er intet der taler for faste timer og kasser til de enkelte aktiviteter. Og informationsteknologien er forbedret væsentligt siden den nuværende overenskomst blev forhandlet på plads i år 2005. Det medfører kortere tid til informationsøgning for læreren.

Lad os få en Folkeskole der er fleksibel, der tager hånd om den enkelte skole og dens elevers behov. Selvfølgelig skal den enkelte lærer have indflydelse på sin egen arbejdssituation, men det skal ske i samarbejde med skolelederen, som det sker på alle andre arbejdspladser i Danmark.

Det forhindrer IKKE motiverede og AKTIVE lærere i Danmarks Folkeskoler………….

Gymnasie lærerne er omfattet af ændrede arbejdstidsregler med indgåelsen af deres overenskomst i år. Det burde Danmarks Lærerforening skele til!

Kravl nu ned af træet og tag ansvar for Danmarks Folkeskoler Anders Bondo Christensen.

Share This Post

Vakler Margrethe?

Det Radikale Venstre har det svært, mere svært end længe, for partiet er kommet i klemme med en beslutning om gøre Helle Thorning-Schmidt til Danmarks kommende statsminister og den kendsgerning at Helle måske slet ikke behøver Margrethe og hendes radikale parti?

Det er svært for Margrethe Vestager at svinge partiet til at støtte en borgerlig regering med Pia Kjærsgaard, som den reelle regeringsleder. Der er flere moralske og etiske forskelle mellem Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, der gør et samarbejde muligt med dem og VKO.

Så Margrethe Vestager er i syv sind for øjeblikket, medens panikken breder sig i hendes lederskab af Det Radikale Venstre, så skyder hun sig i dag i foden med et krav om LO og Harald Børsting på forhånd skal komme med deres løsninger til en 3 parts forhandling med en kommende S-SF-B-regering og Dansk Arbejdsgiverforening.

Det er en rigtig dum sag for oppositionen i en kommende valgkamp, hvor hun i sin iver for at profilere Det Radikale Venstre meget vel kan hjælpe “Lille Lars fra Græsted” med at bevare regeringsmagten!

FOA’s formand Dennis Kristensen, der ser det som sin vigtigste opgave at være uenig med det øvrige LO formandsskab, følger op på hendes tanker om at debattere medlemmernes krav til en arbejdsforøgelse, hvilket ser meget sympatisk ud lige nu.

Det vil nok være mest givtigt for både LO, Dennis Kristensen og hans medlemmer i FOA, at det sker i FOA’s medlemskreds og ikke på TV2 News! Der bliver rig lejlighed for at komme i medierne for Dennis og FOA, når vi kommer til de reelle 3 partsforhandlinger med en ny regering i spidsen.

Share This Post