Guldkorn

Tid:
Hvis du synes, at det er svært at få tiden til at slå til, er det sikkert, fordi du ikke er hård nok i din prioritering af dine opgaver.

Bekymringer:
Det er vidunderligt hvor hurtigt mange bekymringer forsvinder når man skriver dem ned på et stykke papir – – – og så vurderer hvor sandsynlige de er. Ni ud af ti gange vil den sandsynlighed være forsvindende lille 😉

Øv dig….
ØV DIG I AT SIGE NEJ —- Der er grænser for meget du kan nå før din effektivitet og din sindstilstand bliver påvirket.
Påtag dig kun hvad du kan overkomme – – – og afslå så høfligt, men bestemt alle andre forslag 🙂
Hvis dit liv ….
Hvis dit liv bryder sammen – – – hvis dit forhold går i stykker, hvis du mister dit job, hvis dit barn er alvorligt sygt – – – så find så tidligt som muligt ud af, hvad du kan påvirke, og hvad du ikke kan påvirke. Brug så din energi på det, du kan påvirke!!!
Share This Post