Asger Aamund og de langtidsledige……..

DR2’s Detektor program har afdækket Asger Aamunds betragtninger om 800.000 arbejdsduelige danskere, der er arbejdsduelige. Hans betragtninger om de mange arbejdsduelige danskere holder ikke…..

detektor

 

I DR2-serien “Asger og de langtidsledige” forsøger erhvervsmanden Asger Aamund at hjælpe seks langtidsledige danskere tilbage til arbejdsmarkedet.

Programmet indledes hver uge med denne undren fra Aamund:Hvordan i alverden har vi som land kunnet anbringe os i en situation, hvor vi nu gennem de sidste 13 år har haft 800.000 danskere i den arbejdsdygtige alder, som ikke laver noget?

Asger Aamund skriver i en mail til DR2 Detektor: “Jeg orker ikke en mediedebat om ligegyldig statistisk snak, men jeg finder det helt fint at bruge tallet 800.000 på overførselsindkomst i mine udsendelser“.

Det har Christian Vorting derimod lyst til. Han er producent på Sand TV, der står bag “Asger og de langtidsledige“.

Vi har vurderet, at formuleringen om at de 800.000 ikke laver noget, godt kan gå. For de laver ikke noget reelt arbejde, som de tjener deres egne penge på“, siger Christian Vorting til DR2 Detektor.

Det viser, at man skal være mere end særdeles kritisk, når man ser TV-udsendelser, der er produceret af SAND TV.

Det skuffer mig den LIBERALE kommentator Asger Aamund stikker hovedet i busken, når han bliver grebet i rendyrket manipulation af de danske TV-seere. Asger må have sat sig så meget ind i stoffet, at han ved de 800.000 arbejdsduelige danskere ikke holder…….

Detektor dokumenterer det rigtige tal er omkring 170.000 danskere, som er på dagpenge, kontanthjælp eller i nogle støttede foranstaltninger, som de kunne vælge at gå ud af………….. ikke 800.000 danskere!

Asger Aamund bruger uhæmmet tallet på 800.000 mod bedre viden, for han ved de er sammensat på følgende måde:

  • Gruppe 1 – 173.762 åben arbejdsløse på dagpenge, kontanthjælp, opkvalificering og støttet job
  • Gruppe 2 – 189.507 i skånejob, flexjob, sygedagpenge, barselsorlov, der forventes at indgå på arbejdsmarkedet igen.
  • Gruppe 3 – 442.395 på efterløn, ikke arbejdsduelige kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister.

Gruppe 1
(173.763) er dem der burde indgå i Asger Aamunds tal i hans TV-udsendelser, da det er de ledige, der kan – og ganske givet – vil tage et job, hvis de kunne få det.

Gruppe 2
(189.507) er mennesker, der er midlertidigt ude af arbejdsmarkedet og derfor ikke skal medregnes i TV-udsendelsens tal.

Gruppe 3
(442.395) er mennesker der ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.

  • Cirka 100.000 efterlønnere, der legitimt har brugt deres rettighed til at gå på pension efter mere 40 år på job.
  • Cirka 233.000 førtidspensionister, som er arbejdsvurderet og ikke i stand til at varetage et job på grund af sygdom.
  • Cirka 100.000 på kontanthjælp, som af forskellige årsager ikke kan varetage et job. (Psykisk sygdom med videre)

Det er velkendt Asger Aamund er aktiv i kredsen omkring Liberal Alliance og det partis standpunkter er velkendt på arbejdsmarkeds området med et aparte syn på de ledige danskere. Det er i det lys man skal se Asger Aamunds manipulering af de danske TV-seere….

Et spørgsmål til Asger Aamund: Mener du førtidspensionister, efterlønnere, danskere på barsel, danskere på sygedagpenge er en belastning for det danske samfund?

Asger Aamunds målgruppe, det er Gruppe 1 – og dermed er det rigtige tal om danskere på overførselsindkomst reduceret til godt en fjerdedel, det må kaldes en manipulation, der vil noget.

Min hidtidige respekt for Asger Aamund er reduceret voldsomt…… jeg betragter ham nu på niveau med den højråbende kuglestøber Joakim B. Olsen (LA)….. Joakim og Liberal Alliance synspunkter om de svage i samfundet er velkendt.

Jeg er selv efterlønner efter 44 år på arbejdsmarkedet, hvor jeg har betalt min skat med glæde, så de unge kan få en god uddannelse og jeg bidraget til samfundets infrastruktur i disse år uden at beklage mig over skattetrykket. Derfor har jeg ikke dårlig samvittighed over at belaste samfundet med min overførselsindkomst, som er legitimt erhvervet efter et langt aktivt arbejdsliv.

Du kan kommentere mit indlæg på min Facebook Gruppe……….

 

Share This Post

De borgerlige medier går i selvsving……..

…….. for at skabe tvivl om ægtheden i det anonyme brev der spøger i disse timer i “SKATTEGATE”.

Skattekommissionens formand Lars E. Andersen har sat en deadline i dag klokken 12:00 for brevskriveren gør sig til kende, modsat kan brevet ikke bruges i kommissionens arbejde.

DR 2 Morgen udsendelsen med den tidligere konservative spindoktor – Niels Krause-Kjær – som vært har indkaldt adskillige borgerlige kommentatorer, der har fundet fejl i brevet. I de andre borgerlige medierne kører der en kampagne for at underkende det anonyme brev, for derved at fjerne bevismateriale mod deres venner i Venstres absolutte politiske top!

Brevet er sporet til advokatkontor i Aarhus?

Advokat Tommy V. Christiansen afviser, at den anonyme brevskrivers oplysninger er korrekte i det brev, vedkommende for et par uger siden sendte til Skattesagskommissionen. I hvert fald, hvis det skulle være sendt fra hans kontor.

Tommy V. Christiansen har tidligere været kædet sammen med skattesagen om statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Som erklæret Venstre-vælger er han rygtevis blevet udpeget som bagmand for Venstres ageren i skattesagen.

Samtidig afviser Tommy V. Christiansen, at han står bag det notat, som BT forfattede i forbindelse med sagen. Berlingske Tidende skriver, at den anonyme brevskriver påstår, at “BT’s notat er udarbejdet af en af indehaverne i det firma, hvor jeg arbejder“.

Da skattesagen tog fart i sommeren 2010 var Tommy V. Christiansen særdeles kritisk over for Helle Thorning-Schmidt og hendes mand. Han påpegede igen og igen, at familien måtte være skattepligtig i Danmark. Kilde: Ekstra Bladet.

 

Det ved DR.dk om selve brevet:

* Kuverten er en almindelig hvid A5-kuvert. Brevet består af tre A4-sider skrevet på hvidt papir, og det er ikke håndskrevet.

* Endelig har politiet fundet ud af, at den kuvert, brevet er sendt i, er poststemplet den 19. september i Østjyllands Postcenter.

Dermed er det afsendt i postnummer-områderne startende med otte eller ni.
Kilde: DR.dk.

Mens vi venter på den anonyme brevskriver giver sig til kende – eventuelt gennem Ekstra Bladet, som kan garantere kildebeskyttelse?- så kan vi høre Selvsvings udgave af skattesagen.

 

Share This Post

Venstres næstformand erkender VK- regeringens fejlslagne økonomiske politik!

Dansk økonomi var overophedet, men alligevel pøsede den tidligere VK-regering benzin på bålet i form af øgede offentlige udgifter og skattelettelser.

Christen Sørensen udgav bog den 19. juni 2013, der udtrykker kritik af VK-regeringens førte økonomiske politik gennem "nullerne".

Christen Sørensen udgav bog den 19. juni 2013, der udtrykker kritik af VK-regeringens førte økonomiske politik gennem “nullerne”.

Dermed bærer de skyld for krisens dybde, mener tidligere overvismand fra 1985 til 1988, Christen Sørensen i sin nye bog.

Der er ingen tvivl om, at finanskrisen kom fra USA, men det helt afgørende var, at man havde svækket økonomien meget grundlæggende forud for finanskrisens udbrud i september 2008,” siger Christen Sørensen til B.dk/politiko og han fortsætter: “Hvis ikke vi  (VK regeringen) havde undermineret dansk økonomi, så var vi jo ikke blevet hårdere ramt end Tyskland og Sverige. Det viser jo tydeligt, at den daværende regerings undskyldning om, at krisen er global, ikke holder.”

“På trods af, at dansk økonomi var overophedet, og man burde have ført det, som vi økonomer kalder en strammere finanspolitik, lempede regeringen i stedet finanspolitikken og pøsede benzin på et i forvejen brændende bål.”

Næstformand Kristian Jensen (V) er i medierne i dag med en erkendelse om, at VKO regeringen svigtede at føre en stram økonomisk politik i “nullerne”. Anders Fogh’s politiske eftermæle smuldrer i dette årti……. og Venstres ry for at være økonomisk ansvarlige får nogle gevaldige ridser i lakken……

Ja, vi skulle have strammet op“, sådan lød det onsdag formiddag fra Venstres gruppeformand Kristian Jensen på DR2 den 19. juni 2013, der nu indrømmer, at regeringen i 00’erne førte en for lempelig finanspolitik.

Erkendelsen kommer samme dag, som økonomiprofessor Christen Sørensen udkommer med sin nye bog om finanskrisen.

I den konkluderer Christen Sørensen, at både bankerne, den daværende borgerlige regering, Nationalbanken og De Økonomiske Vismænd svigtede deres ansvar i årene op til krisen og derfor er medskyldige i, at krisen har været ekstra hård herhjemme.

dr2_morgen_19_6_13

Kristian Jensen erkender at VK regeringen burde have grebet ind og strammet på pengepolitiken og han erkender også det er godt de økonomiske lærebøger ikke blev skrevet om, som hans tidligere chef daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen ønskede det.

Men er det andet en taktisk tilståelse fra venstres næstformand, der har det mål at tage brodden af Christen Sørensens kritik i hans nye bog? Kritikken som Christen Sørensen fremfører i bogen kan IKKE stå alene uden en kommentar fra Venstre, så defor har næstformanden fået den opgave, da Venstre partitoppen vil “beskytte landsformanden”, så han er ren i den kommende valgkamp..

Men retfærdigheden sker fyldest på sigt….. vælgerne vil gennemskue Venstre….

 

 

Share This Post

Erhvervstøtten er den rigtig fordelt?

Jeg så genudsendelsen på DR2 af Debatten lørdag aften.

SF’s vækstforslag var til debat og Clement Kjersgaard havde endnu engang evnen til at afbryde på de mest spændende punkter. Det ødelægger debatten efter min overbevisning.

Jeg mener SF har fat i en pointe med deres vækstplan. Vores erhvervsminister Brian Mikkelsen er klart på hælene i denne debat, hvor han griber til det gamle politiske kneb med at grine af sine politiske modstanderes forslag og han holder sig ikke tilbage for at sige SF har kopieret hans og ministeriets planer.

Her forsømmer Clement sin rolle som studievært, for han følger ikke op på Brian Mikkelsens anklage om SF kopierer hans planer og Villy Søvndal får heller ikke lejlighed til at svare på Brian Mikkelsens anklager. Brian Mikkelsens optræden i debatten er usympatisk denne aften, for han stiller spørgsmål til Villy Søvndal og Steen Gade og de får ikke lejlighed til at svare for Brian afbryder dem hele tiden. (Kendt taktik, når ens argumenter ikke er gode nok)

Villy Søvndal, SF: Hvis vi havde lavet vores egne beregninger så havde i sagt at det var en SF-beregning. Hvad gør vi så? Hvordan kommer vi tættest på at regeringen vil tro på os. Vi tager da regeringens egne beregninger.

Der var enighed om i studiet den samlede erhvervstøtte i Danmark udgør 25 milliarder kroner og 75 % af den gives til firmaer med over 10 års virke/eksistens.

Derfor virker det utroværdigt at vores erhvervsminister ikke kan forstå, at SF’s væksplan ikke kan financieres. Der er i vækstplanen et behov for 1,5 milliard kroner for at realisere den. Det udgør 6 % af den samlede erhvervsstøtte, så jeg tror på der ved en gennemgang af den samlede danske erhvervsstøtte nemt kan overflyttes  6 % af den, uden der er virksomheder der kommer i klemme.

Erhvervs- og Økonomiminister Brian Mikkelsen kalder planen “et illusionsnummer” og “sovjetisk planøkonomi” og efterlyser ligesom resten af regeringen, hvor pengene til investeringerne skal komme fra.

Men kære Brian jeg har ovenfor beskrevet SF’s plan koster 1,5 milliard kroner og det udgør 6 % af vores erhvervstøtte, så det må være muligt for dig at finde de penge? Debatten viser SF er parat til at hjælpe dig ved at finkæmme den nuværende erhvervstøtte.

Min opfordring til dig Brian er, kom ned af den taburet og få arbejdshandskerne på, det forventer og fortjener danskerne. Der skal arbejdes hårdt for at få de 200.000 arbejdspladser igen, som den borgelige regering har mistet.

Share This Post

Partistøtte og borgerlige hyklere!

Hvad har Fritz Schur, Henning Kruse Petersen og  jeg tilfældes?

Vi yder partistøtte! Men ud fra hver sin position, selvfølgelig!

Fritz Schur, kendt i kongelige kredse, formand for statslige aktieselskaber, som Dong, Posten og SAS. Han har en anden og måske vigtigere post, for han er formand for “Den Liberale Klub”, som samler mange penge ind til Venstre.

Bidragsydere til Den Liberale Klub er folk som ikke ønsker at figurere i et partiregnskab for Venstre, men som alligevel bidrager skjult til Venstres Partikasse. I bedste fald kan man klade det for en omgåelse af lovgivningen, om ikke andet så en moralsk forkert handling af disse anonyme mennesker i Den Liberale Klub, hvor formanden Fritz Schur er kendt.

Den anden kendte Henning Kruse Petersen, formand i de statslige selskaber Sund & Bælt, Øresundsbroen, Finansiel Stabilitet, Roskilde Bank samler penge ind til Det Konservative Folkeparti. Han bruger også en del af sine bestyrelses kroner til partikassen hos de konservative.

En sommersvedende, Torsten Schack Pedersen, parti kammerat fra Venstre var i DR 2’s Dealine 22:30 i aftes for at forklare. Men han ville hellere snakke om LO’s valgbidrag til S + SF. Jeg forstår ham egentligt  godt, for han har en dårlig sag med de skjulte partibidrag til Venstre og Det Konservative Folkeparti!

Hulheden i de borgerliges offenliggørelse af partibidrag kommer til sin ret på Venstres hjemmeside, hvor der blandt andet står:

Statstilskud uden glæde
På et tidspunkt blev der indført et beskedent statstilskud til partierne som supplement til oplysningsvirksomheden og den daglige drift. Det kunne de fleste leve med, men det gik galt, da et politisk flertal udenom Venstre i 1995 vedtog at øge dette statstilskud kraftigt. Samtidig ændrede man reglerne for at kunne give anonyme bidrag til et politisk parti.

Videre nede i samme tekst:

Kan man ikke sige nej?
Det er ikke så enkelt bare “at frabede sig statsstøtten”, som nogen har ment, Venstre burde gøre. Dels fordi vi dermed frivilligt ville give afkald på en fair konkurrence mellem partierne, når alle vore modstandere får pengene udbetalt, og dels fordi det ikke vil være muligt at få en støtte i den størrelsesorden, vi tidligere fik, når bidragyderne nu skal registreres med navn ved tilskud over 20.000 kroner.

Venstre er derfor beklageligvis i en situation, hvor vi er nødt til at søge om og få udbetalt det statstilskud, vi nu er berettigede til.

Magen til hykleri findes næppe i dansk politik.

Var det ikke en ide Venstre sammen med sit flertal fik ændret lovgivningen, så der er overenstemmelse mellem Venstres Hjemmeside og ikke mindst, så der er fuld offentlighed om partistøtte både i Rød stue og Blå stue?

Samtidig kan vi undgå debatten om kammerati og betaling for poster i det offentlige?

Share This Post