Regeringen beder om lov hos Dansk Folkeparti

De tre borgerlige ledere kan stå alene og tale om erhvervslivet og skattetrykket, som om at nu skal der tages fat. Liberal Alliance har anklaget tidligere borgerlige regeringer for at være svage og eftergivende, og Anders Fogh Rasmussens regime er blevet anset for et knæfald for Dansk Folkeparti og socialstaten.

Men den nye finanslov viser, at de tre borgerlige partier godt ved, at de skal ned på knæ foran Dansk Folkeparti for at få deres vilje.

Liberal Alliance ville have nulvækst i det offentlige forbrug, de tre partier blev enige om at skrive 0,3 procent i deres 2025-plan, og ganske kort tid efter præsenterer de en finanslov, som lægger op til enstigning på 0,5 procent i det offentlige forbrug – velvidende om, at de sandsynligvis ender højere oppe, efter de har været inde forbi Kristian Thulesen Dahl.

Læs hele artiklen i Information her……….

Og betalingen stopper ikke her, der skal sendes migranter og flygtninge hjem og sendes mere politi til grænsen, samt gives nogle kosmetiske goder til pensionisterne, som Dansk Folkeparti kan sole sig i.

Så lægger partiet stemmer til forringelser af de erhvervsfaglige uddannelser, nedskæring af Arbejdstilsynet, reduktion af registreringsafgiften, nedskæring på 1 mia. kroner af DSB, nedskæring af DR på det samme og meget mere af samme skuffe….

Der er intet nyt under den borgerlige himmel, jo en skjult topskattelettelse!

Må jeg lykønske den erhvervsaktive del af befolkningen med regeringen og dens støtteparti Dansk Folkeparti, for endnu engang skal pensionisterne og overførselsindkomsterne betale gildet og skattelettelserne, for samtidigt at betale omkostningerne fuldt ud for regeringens gavebod.

Skattelettelser for alle, som det bliver formuleret af regeringen, er ikke skattelettelser for pensionister. Regeringen overser en million danskere, der har arbejdet hele deres liv. Det konstaterer jeg efter at have læst regeringens skatteudspil. Det er chokerende, siger Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup.

Læs hans brev til Lars Løkke Rasmussen her……

Share This Post

DSBFirst på vej mod konkurs?

Hans Chr. Schmidt – transportminister – vil ikke afvise DSBFirst kan på konkurs inden for den næste måned, når revisionsfirmaet har afleveret sin rapport om fordelingen af udgifterne mellem DSB og DSBFirst, der driver Kystbanen mellem København og Helsingør med en afstikker til Malmø i Sverige. Det oplyste han efter mødet i trafikudvalget.

Det er et totalt sammenbrud for hans virke som transportminister og et alvorligt slag for regeringens privatiserings ideologi, at alt bliver bedre og billigere, hvis det bare bliver privatiseret. Foreløbig har togpaasagererne kun mærket til evige forsinkelser og aflysninger af togafgange og det offentlige til en gæld på 400 mill. kroner i DSBFirst og årlige driftsunderskud.

Det er grov forsømmelse fra ministerens side, at han først “er blevet klar over det” i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2010. Driftunderskud og tab af kreditten på 400 mill. kroner ender i sidste omgang i statskassen og hos DSB, som vel ikke skal erklæres konkurs?

Der er behov for en ny bestyrelse hos DSB og ikke mindst en ny transportminister, der er sine opgaver voksen.

Share This Post

Hvad sker der i transportministeriet?

Den iltre skolelærer fra Vejen bruger de store armbevægelser i DSB og fyrer den adm. direktør Søren Eriksen hen over hovedet på DSB’s bestyrelse i denne uge og senere skriver han et brev til trafikudvalgets medlemmer…………….

Altinget.dk skriver:
SOMMERSTEDS tidligere viceskoleinspektør, Hans Christian Schmidt (V), tiltager sig mere og mere magt over det, han i egne øjne er bedst til: togdrift. Fra lilleput-ledelse og tysktimer i en landsby i Sønderjylland til milliardforetagende – den bedagede transportminister kører DSB, som om han var øverste direktør og bestyrelsesformand i én person.”

Der er debat i medierne om fyringen er ulovlig, for den er besluttet uden om medarbejder repræsentanterne. Bestyrelsesformanden Mogens Granborg er tæt på at sige i medierne, at det er han “kold i røven overfor“, men indkalder alligevel senere til et nyt bestyrelsesmøde, hvor et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kundgør forud for bestyrelsesmødet, at bestyrelsen aldrig får hans stemme for en fyring af direktøren.

Timer efter står bestyrelsesformanden frem og siger det er en enig bestyrelse, der fastholder fyringen af direktøren.

Og nu ender farcen op i det helt umulige, for den trampende og ildsprudlende transportminister Hans Christian Schmidt (V) har begået et 5 siders brev til medlemmerne af Folketingets Trafikudvalg!

Hovedpåstanden i brevet om skandalen i DSB fra transportminister Hans Christian Schmidt (V) er, at tidligere DSB-topchef Søren Eriksen kendte til revisionens forbehold omkring samhandlen med datterselskabet DSBFirst. Alligevel orienterede Eriksen ikke bestyrelsen om problemerne. Det retfærdiggør fyringen af Søren Eriksen i sidste uge, mener ministeren.

DSB’s formand Mogens Granborg udtaler: “Havde vi fået noget at vide tidligere, havde vi kunnet sætte endnu flere kræfter ind på sagen.”

Mogens Granborg fortsætter: “Vi havde selvfølgelig hørt, at der var udfordringer, men det er der også i andre dele af DSB.”

Så der er kø ved håndvasken!

Nu er det spændende at høre den tidligere DSB topmand Søren Eriksens forklaring!

Det virker fuldstændigt ulogisk og ude af trit med virkeligheden, at han ikke har orienteret både ministeren og bestyrelsesformanden om samhandelsproblemerne med DSBFirst!

Det ser mere ud til Søren Eriksen har talt for døve øren, for ministeren og DSB’s formand burde vide, at der i to år har været underskud på driften i DSBFirst? Så det ville være naturligt, de havde vist stor interesse for udfordringen!

Share This Post

Det gløder under transportministeren……..

Fyringen af den adm. direktør i DSB Søren Eriksen vil ikke dø.

Fyr din direktør før et dårligt regnskab..............det afleder opmærksomheden fra dine egne evner....

Fyr din direktør før et dårligt regnskab..............det afleder opmærksomheden fra dine egne evner....

Transportministeren, der havde et meget anstrengt forhold til DSB direktør Søren Eriksen, har angiveligt presset bestyrelsensformanden i DSB Mogens Granborg til at fyre direktøren for at løse et personligt problem for trafikministeren, nemlig det personlige modsætningsforhold mellem dem.

Det modsætningsforhold kulminerede i offentligheden, da ministeren nedlagde DSB’s mobilselskab inden det var etableret helt og fuldt. I nogen sammenhænge er det godt med konkurrence set fra ministerens taburet – i andre tilfælde skidt. Det er godt hvis han kan give de attraktive ture fra København til Aalborg væk til en privat entreprenør på DSB’s bekostning, samtidigt har han egenhændigt fjernet 300 mill.kroner fra DSB’s kontrakt i år 2011. Normalt overholder man indgåede kontrakter eller genforhandler dem!

I sin iver for at hjælpe ministeren, så har bestyrelsesformanden Mogens Granborg, set stort på de bestyrelsesretslige regler, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er ligestillet i bestyrelsen, det gælder også for de medarbejdevalgte.

Trods det meget spegede forløb, så ligger det nogenlunde fast, at beslutningen om fyringen af DSB direktøren er sket efter bestyrelsesmødet samme dag og efter en samtale mellem bestyrelsesformanden og  transportministeren om DSB’s kommende regnskab.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er blevet orienteret efter beslutningen er truffet og meget kort tid før fyringen blev offenliggjort i medierne. Det betyder, de reelt er stillet uden for beslutningen, der var truffet på mødet med ministeren og de er presset af pressemødet om fyringen var indkaldt på tidspunktet for deres samtale med bestyrelsesformanden.

Ud over ministeren slap af med sin “onde ånd” i DSB, Søren Eriksen, så løste han elegant sit eget politiske problem med rod i DSB’s regnskab, som han med fyringen kunne tørre af på den fyrede direktør. Meget behændigt udført!

” To fluer i et smæk”, det kan se ud som en god ide, hvis man ikke har tænkt sig om! Og det har ministeren angiveligt ikke. Men nu kan Dansk Folkeparti så redde endnu en minister i Regeringen Lars Løkke Rasmussen 3.

Men skal DSB’s personale ikke tænke sig bedre om, næste gang de vælger medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer til DSB’s bestyrelse? For jeg mener ikke deres bestyrelsesmedlemmer har levet op til deres opgave i denne situation, for de skulle have indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde til at behandle en fyring af DSB direktøren i. Og ikke bare tage fyringen til efterretning!

Det ryster mig voldsomt, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem – formanden for Dansk Jernbaneforbund – Ulrik Salmonsen kan udtale til EkstraBladet: “Hvis formanden har overtrådt loven, bør det få konsekvenser. Jeg kan ikke forstå, at ministeren accepterer, at formanden overtræder loven.” (Det er sket på foranledning af ministeren.Red.)

Burde hr. Salmonsen ikke ved sin indtræden i DSB bestyrelsen have sat sig ind i lovgivningen om bestyrelsesarbejdet?

Mogens Granborg er normalt en ret pressesky person, men du kan læse om her….. http://www.business.dk/navne/mogens-granborg-joker-ikke.

Share This Post

Schmidts privatiserings tanker…………….

Jeg har i lang tid været bekymret for om der foregår noget i transportministeriet og især om transportministeren har styr på transporten i Danmark.

Men nu har den vise minister fostret en ide, som løser problemerne med togdriften i Danmark. Så ma man håbe ministeriet er bedre til at privatisere togdriften end ministeren er til at betale for sin regning på Hereford House på Vester Voldgade i København.

Der er ikke siddepladser nok, og der er ledig kapacitet på skinnerne. Så det vil være op ad bakke at forklare folk, hvorfor vi så ikke lader nogle flere tog køre. Det gør vi så nu,” fortæller transportminister Hans Chr. Schmidt (V) og sammenligner med, hvis der kun var et flyselskab, som fløj fra København.

Transportministeren går i front, for han opdaget DSB’s store forsinkelser i juleperioden og så ser han valget forude!

Derfor forsøger han sætte debatten på transportområdet, det han burde have gjort for længe siden. Han har i flere omgange bremset DSB i at drive forretning, senest da han lukkede ned for deres mobilselskab.

Nu da han har indset, der er behov for flere tog og siddepladser, så må han give DSB større frihedsgrader. Det er vel den bedste løsning for os, der har stået i kø her i juleprioden og ventet forgæves på det statsdrevne tog i sne og 16 graders frost, at vores transportminister opgiver sin detailstyring af DSB.

Den seneste bedrift fra transportministeren, det var at fjerne et 3 cifret millionbeløb fra DSB, der kunne være brugt til indkøb af togmateriel og bedre service! Samtidigt har han blandet sig i DSB’s reklame budget.

Men er transportministerens nye profil på togområdet andet end valggas, så giv DSB fri fra politisk indflydelse, det gælder specielt fra transportministerens ubændige ønske om profilere sig på dets bekostning og ustandselige indgriben i DSB’s forhold.

Det ser jeg frem til som bruger af DSB.

Share This Post