Venstre vil løse trusler mod Danmark med forbud……

Lars Løkke skriver på Facebook i dag:
Indtil nu har regeringen afvist vores (og de øvrige oppositionspartiers) forslag om, at man skal have fængselsstraf, hvis man rejser til f.eks. Syrien og Nordirak uden rejsetilladelse. Efter det frygtelige terrorangreb i Paris åbnede statsministeren i dag for at se på forslaget. Det er jeg glad for. Foreløbig er ca. 50 af de ca. 110, der er rejst ud fra Danmark, vendt tilbage til Danmark. De udgør i særlig grad en risiko for vores sikkerhed. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget mere effektivt ved!

Min kommentar på Venstres Facebook side:
Selvom Venstre påberåber sig, at du er Danmarks dygtigste politiker, så kan du med nok så mange love ikke forhindre unge rabiate mænd at rejse til Syrien. Lige som til Rom, så fører alle veje til Syrien. Brug nu vores resurser på en bedre og mere nyttig måde, til at forebygge og ikke mindst gøre et stykke politisk arbejde for at unge danskere med et udenlandsk navn ikke bliver frasorteret i jobansøgnings bunkerne ude i det private erhvervsliv. Kun ved at inddrage de unge kan du integrere dem i Danmark. Selvom du ikke vil tale om din tid i statsministeriet, så er der ikke sket meget for at integrere de unge muslimske mænd i VK-regeringens tid.

Venstres forslag:

Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel mod det danske samfund.
Vi har gennem de seneste måneder set, hvordan både danske statsborgere og udlændinge med opholdstilladelse i Danmark rejser til områder i Syrien og Irak, som er kontrolleret af Islamisk Stat. Her bliver de oplært i krig og terror, og det skaber øget risiko for, at de fortsætter deres terrorvirksomheder, hvis de vender tilbage til Danmark.

Min kommentar: Det er naivt at tro vi kan forhindre udrejse til Syrien. Vi skal arbejde i de danske ekstreme miljøer på at hindre yderligere rekruttering til ISIS og andre ekstreme organisationer.

I Venstre mener vi ikke, at regeringens tiltag på området har været tilstrækkelige. Derfor vil vi tage nye midler i brug. Og vi har sammen med de øvrige borgerlige partier netop foreslået en række stramninger i lovgivningen, så der kan blive slået hårdere ned på ekstremisterne.
Min kommentar: Vi lider under i disse år under VK-regeringen intet gjorde for at ingrere de unge muslimer i Danmark, men var mere optaget af at tilfredsstille Dansk Folkepartis ønsker om flere restriktioner mod de muslimske indvandrere og medborgere.
Vi foreslår således bl.a., at det skal være ulovligt at rejse til Nordirak eller Syrien uden forudgående tilladelse, så vi kan straffe de danske statsborgere, der kæmper for IS. Udenlandske statsborgere med bopæl i Danmark, der gør det samme, skal automatisk miste deres opholdstilladelse, så de ikke kan vende tilbage til Danmark.
Min kommentar: Det er et slag i luften for ekstremisterne vil rejse til Syrien uanset hvor mange love og forbud Venstre vil få gennemført i Folketinget.
Vi skal også sætte ind over for de kræfter i Danmark, der arbejder for radikalisering. Derfor skal f.eks. imamer, der opfordrer til at kæmpe for IS, nemmere kunne straffes, og vi vil også sikre, at kommunerne altid kan sige nej til at støtte foreninger, hvis det vurderes, at de modarbejder grundlæggende danske værdier som demokrati og ligestilling.
Min kommentar: Her er der en substans i Venstres tanker. Hvis der kan skabes et lovgrundlag, der ikke strider mod Grundlovens §77. Men det kolliderer med Partiet Venstres liberale grundlag og er efter min mening i direkte konflikt med § 77 i Grundloven, der omhandler vores grundlovsikrede ytringsfrihed.

§ 77
Paragraf fra Grundloven

LOV nr 169 af 5/6/1953Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Share This Post