En rigtig trist udvikling for samarbejdet i Europa.

Jeg er oprigtig ked af det på EU’s og Englands vegne…………..

Det engelske nej til EU med 51,9% af de afgivne stemmer, der betyder England melder sig ud af EU er et kedeligt resultat for både os i det kommende nye EU, men også for det engelske folk.

Det er ikke et voldsomt stort flertal, der nu tvinger den engelske regering og EU kommissionen og Rådet ud i forhandlinger om Englands udtræden…………….

De danske EU modstandere har ret i England får en aftale med EU, men det er meget uklart hvilke præmisser den vil bygge på, for EU får store indre problemer, hvis England får gode vilkår for sin udtræden.

I et fællesskab som EU giver vi selvfølgelig – lille Danmark eller store Storbritannien – afkald på lidt suverænitet. Til gengæld undgår vi, at vores unge dør på kontinentets slagmarker” skriver Rasmus Trads i sin kronik på Jyllands Posten.

Det er så ikke den 500 år med krig i Europa jeg vil hæfte mig ved, men derimod de 65 år med fred i Europa og de den økonomiske fremgang og de mange danske arbejdspladser, som er skabt af EU.

Danmark kan ikke undvære EU, men EU kan undvære Danmark…..

Modstandere af EU og især Dansk Folkeparti, der nu mangler en platform til at forføre de danske vælgere på, har kastet sig over et krav om en lignende dansk folkeafstemning om EU.

Det er bestemt en udfordring for det danske samfund, for vi skal ikke melde os ud af EU på baggrund af  populistiske standpunkter…..

Det engelske valgresultat kan betyde et opbrud for Great Britain samfundet (UK), for Skotland vil forblive i EU, der er stærke kræfter i Nordirland, der vil indgå i union med Irland. Australien har længe ønsket et opgør med det engelske statssamfund Commonwealth, så valgresultatet kan få store personlige konsekvenser for englænderne.

Udmeldelse vil ske over en årrække, se proceduren her…… (Kilde: Folketinget)

Hvis der ikke er kommet en aftale på plads efter to år, er Storbritannien tvunget til at forlade EU, uden man har aftalt, hvad der skal ske fremover. UK vil have samme status som alle tredjelande, EU ikke har aftaler med.

Hvad er den engelske folkeafstemning et udtryk for?

Min påstand er, det er et udtryk for mistillid til den engelske regering anført af David Cameron og IKKE MINDST et ukendskab til institutionen EU!

Hvad var det englænderne stemte om? Google har svaret.

I det første 14 timer efter valglokalerne lukkede, spurgte englænderne om:
1. “Hvad betyder det at forlade EU?”
2. “Hvad er EU?”

Det dokumenterer min påstand. Og er de danske modstander partier anført af Folkebevægelsen mod EU, Enhedslisten og især Dansk Folkeparti i stand til at føre en oplyst og bedre valgkamp end de engelske partier har gjort?

Mit svar er nej, tænk tilbage på afstemningen om EU retsforbeholdet den 3. december 2015.

Er det den form for Folkeafstemning vi skal have om EU i Danmark?

EU modstanderne er meget aktive på Facebook for at få en dansk folkeafstemning. Deres argumenter er ikke lige saglige…… se den her.

eu_rule

Det har intet med EU at gøre, det er resultatet af en borgerlig regerings politik i England gennem årtier, samt ikke mindst den globale økonomiske udvikling, der gør stål- og værftsindustrien ekstremt billigere i Asien. De borgerlige partier i Danmark har som deres politik at sælge ud af statens aktiver, så det samme sker i Danmark, uden at det er EU’s skyld.

Jeg er enig med dem, der mener der er behov for en folkeoplysning om EU og de vilkår som unionen skaber for danskerne.

Der er ikke behov for en dansk folkeafstemning, for jeg kan ikke se et sagligt grundlag for den. En folkeafstemning vil køre af sporet, som vi så det den 3. december 2015.

Der fik Dansk Folkeparti debatten væk fra retsforbeholdet og til at dreje sig om for eller i mod EU, det lider den danske EU politik under i disse timer.

Danmark kan ikke undvære EU, men EU kan undvære Danmark…..

Share This Post

Merete Riisager (LA) mangler et politisk budskab……

Der er mange måder at leve på, nogle er uforståelig for mig, ligesom andre ikke bryder sig om mit singleliv……… Men er det ikke op til det enkelte menneske selv, at bestemme sin livsform  og ikke mindst sit samliv med sin partner, eller ægtefælle?

Det mener jeg bestemt, det er……. Der er vel kun et krav man kan stille, det er det skal ske inden for lovgivningens rammer………

Men det er IKKE Merete Riisagers – MF for Liberal Alliance –  opfattelse, for i mangel af en lødig politisk udmelding på sit partis vegne, så er hun begyndt at interessere sig for statsministerens ægtefælles job.

Ja du læser rigtigt.


 

merete_La


Hun skriver på Facebook:
Jeg har det virkelig underligt med, at Helle Thornings mand med al sandsynlighed kommer i det britiske parlament ved det kommende valg i Storbritannien.

Jeg kan ikke slippe følelsen af, at vi her har at gøre med en form for moderne aristokrati, hvor man indtager politiske topposter i Europa – det ene land eller det andet land – det er ikke så vigtigt, det er magten, der er i centrum.

Politikerne kommer så langt væk fra de mennesker, de skal lede, at de ikke længere kan hverken se, høre eller mærke dem. Vi har at gøre med karrierepolitikere, hvor hele familien er engageret i den politiske stratosfære – ingen har sin daglige gang blandt arbejdende mennesker, der mærker lovgivningen på egen krop.

Uanset Helle Thornings farve, er det en udvikling jeg ikke bryder mig om. Jeg er egentlig fløjtende om politikere er unge eller gamle, akademikere eller maskinarbejdere, men jeg ønsker mig flere “rigtige mennesker” på Borgen. Folk, der har levede liv bag sig, og som ikke glemmer det, det øjeblik, de skriver under på Grundloven.

Det vil gavne den politiske kuldslåethed, som vel nok er det værste ved Christiansborg“.

Mvh. Merete

Lad mig først dvæle lidt ved Merete Riisager baggrund, for hun må tilhøre den gruppe mennesker, som hun efterlyser på “Borgen”, men nej, det gør hun ikke………

Hendes CV fortæller:

Merete Riisager Andersen, født 1. marts 1976 i Aarhus. Gift med SRI Manager Mogens Pedersen.

Medlemsperiode
Folketingsmedlem for Liberal Alliance i Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
Kandidat for Liberal Alliance i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2011.
Kandidat for Radikale Venstre i Odense Sydkredsen fra 2006 til 2010.

Parlamentarisk karriere
Børne- og undervisningsordfører og uddannelses- og forskningsordfører fra 2013, ligestillingsordfører fra 2012, integrationsordfører 2013-2014, EU-ordfører 2011-2013 og indfødsretsordfører 2011-2012. Formand for Ligestillingsudvalget fra 2012. Gruppesekretær 2011-2012.

Uddannelse og erhverv
Cand.mag.pæd., Københavns Universitet, fra 1997 til 2003.
Manager, Work Life Learning, LEGO, fra 2010 til 2011.
Manager, Learning & Change, PricewaterhouseCoopers, fra 2007 til 2010.
Konsulent, Work Life Learning, IMS Assima A/S, fra 2004 til 2007.
Medarbejder, Reformsekretariatet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, fra 2003 til 2004.

Tillidshverv
Medlem af aftagerpanelet ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet 2008-2011.

********************

Kære Merete Riisager …….

Hvad er dit problem?

Jeg kender mange levebrødspolitikere i den borgerlige lejr, hvis du ikke selv har fået øje på dem, så vil jeg gerne hjælpe dig at få sat navne på dem.

Hvad statsministerens mand laver er ligegyldigt for det danske demokrati, ligesom det er ligegyldigt, hvad din ægtefælle Mogens bedriver, så længe det er inden for lovens rammer.

Og hvad er et rigtigt menneske?

Er det kun dem/den, som du kan personificere dig med?

Når man læser dit CV på folketingets webside, så er du ikke mere i kontakt med jævne mennesker med 8 års skolegang end landets statsminister er. Hun har trods alt solgt bagerbrød i Bilka, det er mere end du kan fremvise.

Bunder dit skriv i et nag af misundelse fra din side?

Det er en kedelig sag for dig 😉

 

Share This Post

Danske politikere og medier misbruger Paris terror.

I 2010 – det sidste år – som jeg har kendskab til terror statistik fremgår det………

europol

Det giver grund til eftertanke for mig – og forhåbentligt mange andre – for frygten mod muslimske ekstremister er stærkt overdrevet.

Medierne og Dansk Folkeparti, Venstre og nu i dag hele Folketinget har haft travlt med at gøre militant islamisme til det største sikkerhedsproblem, den vestlige verden står over for.

I 2010 var der ud af 1890 “planlagte, gennemførte og forhindrede” terroraktioner var kun seks aktioner knyttet til militante islamister.

Det må siges at stå i kontrast til det trusselsbillede, vi får gennem medierne“, sagde terrorforsker Ann-Sophie Hemmingsen fra Dansk Institut for Internationale Studier dengang til Weekendavisen.

Langt hovedparten af terrorangrebene i Europa sker i Frankrig og Spanien, hvor særligt separatister i Baskerlandet og på Korsika fylder godt i statistikken.

Europol skriver i sin rapport for 2013  (Den kan hentes her…….)

Gennemførte terroraktioner England 35, Frankrig 63, Spanien 33, Italien 7, Grækenland 14. Europol tilskriver dem Europæiske separatist bevægelser, som ETA og IRA og for Italien højregrupper.

Gennemførte terroraktioner England 35, Frankrig 63, Spanien 33, Italien 7, Grækenland 14. Europol tilskriver dem Europæiske separatist bevægelser, som ETA; Korsika og IRA og for Italien højregrupper. Med den baggrund mener jeg politikerne misbruger terroraktionen i Paris på det skammeligste mod Islam og danske muslimer.

I Grækenland alle relevante domme vedrørte venstreorienteret terrorisme , mens Italien var den eneste medlemsstat, der rapporterede højreorienterede terrorisme domme i 2013.

Sager berørte Separatist terrorhandlinger relateret til ETA, Systemkritiske republikanske grupper og PKK.

I Danmark har Østre Landsret behandlet en klage over domme afsagt i 2012 af Københavns Byret mod Roj TV A / S og Mesopotamia Broadcast A / S METV .

Københavns Byret fandt dem skyldig i medvirken og tilskyndelse en terrororganisation og idømt hver at betale en bøde på EUR 350.000. De blev tiltalt for gentagne udsendelser af PKK -relaterede tv-programmer , og dermed fungerer som talerør for PKK , samt udbrede invitationer til at deltage i organisationen og deltage i sin terrorvirksomhed , man forherliger PKK og dets terroraktiviteter.

Østre Landsret stadfæstede byrettens dom med en bøde til hver på 5 mill. kroner.

PKK er opført som en terrororganisation af EU. Det betyder dog ikke at PKK er en terrororganisation i Danmark.

**************

Den danske retssag mod ROJ TV var en politisk retssag efter min bedste overbevisning. Den var inspireret af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen efter en sondering med den tyrkiske regering i hans arbejde for at blive NATO’s nye generalsekretær. Det viste sig, at det hjalp, for han blev senere generalsekretær i NATO.

Der er i 2013 i følge Europol gennemført terroraktioner i England 35, Frankrig 63, Spanien 33, Italien 7, Grækenland 14. Europol tilskriver dem Europæiske separatist bevægelser, som ETA og IRA og for Italien højregrupper.

Med den baggrund mener jeg politikerne misbruger terroraktionen i Paris på det skammeligste mod Islam og danske muslimer.

Selvfølgelig er det godt danske politikere er på forkant i terror bekæmpelsen, men det skal ikke ske ved at oppiske en had stemning eller øge folks angst for terror i Danmark.

Jeg vil advare mod den tendens, der er blandt de danske politikere og medier, nemlig der i stigende omfang drives politik på enkeltsager. Europols rapport for 2013 viser det ikke er Islam, der er terror aktive i Europa, men derimod europæiske separatist bevægelser og ekstreme højregrupper.

Terrortruslen er reel i Danmark på grund 3 danskere med tilknytning til Jyllandsposten er navngivet. Det er ganske givet tale om Kurt Vestergaard, Flemming Rose og Lars Hedegaard.

Førstnævnte har været udsat for et besøg af en øksemand/terrorrist og måtte søge tilflugt i et armeret badeværelse i sit hjem. Lars Hedegaard lukkede op for et postbud med en pistol, der ikke kunne ramme ham. Det er to terroraktioner i Danmark gennem en årrække.

Lars Hedegaard  – som Ralf Pittelkow og Karen Jespersen –  har rod i den yderste højrefløj i Danmark. De er hadske over for Islam og muslimerne i Danmark. Det berettiger dog ikke til de er sat på dødslisten af muslimske terrorgrupper.

De tre har været på den yderste venstrefløj i deres unge dage – inden de i deres 3.die alder er blevet radikale højrefods folk. Ægteparret Ralf Pittelkow og Karen Jespersen var Venstresocialister i 1980’erne. Karen tog turen fra Venstresocialisterne over Socialdemokratiet og er nu i Venstre. Hun har været minister for begge partier!

Kort om Lars Hedegaard:
Lars Hedegaard blev tidligt aktiv på den politiske venstrefløj og var frem til 1982 medlem af Socialistisk Arbejderparti. Så sent som i år 2008 betegnede han sig i et interview stadig som marxist, “i den forstand, at han anvender en marxistisk analyse”. Denne anvender han blandt andet til i dag at kritisere venstrefløjen for dens holdning til islam.

Han mener, at islam som religion og politisk ideologi udgør en trussel mod de sekulære vestlige samfund. Han diskuterer sjældent mere økonomiske emner. Han benytter ofte en polemisk og sarkastisk stil rettet mod, hvad han opfatter som et selvgodt og politisk korrekt meningsaristokrati.

I 2014 meddelte han at han ønsker at opstille i Sjællands Storkreds som løsgænger til næste folketingsvalg. (Kilde Wikipedia.

Du kan læse den samlede Europol rapport for 2014 her……

Share This Post