Grenzekontroll efter Dansk Folkepartis model

Regeringens og Dansk Folkepartis “grenzekontroll” er under massivt pres fra EU og Tyskland, hvor den tyske viceudenrigsminister kritiserede den skærpede danske grænsekontrol.

Werner Hoyer (Tysk viceudenrigsminister) skriver om de lande, som ønsker at indføre grænsekontrol, at de “benægter Europas centrale resultater – frihed og velstand – og leger med nationalismens ild. Et fænomen, som vi i de sidste årtier så indstændigt har ønsket at lægge bag os efter de ubeskrivelige lidelser, der i mit lands navn var blevet bragt over det europæiske kontinent”.

Det følges nu op af den tyske ambassadør i Danmark.

Jeres skatteminister Peter Christensen siger hele tiden, at Slesvig-Holsten har flere end 300 toldere. Sådan kan man ikke gøre det op. Man kan ikke på nogen måde konkludere ud fra antallet af toldere, at grænsen er bemandet med det antal personer“, siger ambassadør, dr. Christoph Jessen til Berlingske.

Han fortsætter: “De tyske toldere har en lang række opgaver, som de skal varetage. De kontrollerer energiskatter og besøger landmænd, der har vindmøller. De tager sig af alkoholbeskatning og besøger byggepladser for at tjekke, at alle arbejdere har orden i papirerne, og at der bliver betalt skat”.

Deutsche Bank, Josef Ackermann, kritiserede sidste uge indirekte den planlagte, danske grænsekontrol: “Vi må gå imod det indtryk, at et land kunne stå bedre, hvis det henter den suverænitet tilbage, der er afgivet til EU – det være sig i pengepolitikken, ved personers frie bevægelighed eller ved regulering“.

EU vil have besked om alle nye tiltag fra den danske regering, der tages i forbindelse med etableringen af den danske grænsekontrol.

Den danske regering er derfor under massivt pres fra vores tyske nabo og ikke mindst EU-kommisionen og det er retfærdigt nok, for vi skal bevare den frie bevægelighed i Europa. Der er nogle problemer med grænseoverskridende kriminalitet og menneskehandel, som skal løses!

Men det skal ske ved et polirtisamarbejde hen over grænserne i Europa, ikke ved at ansætte en hær af toldere ved grænsen, som kun besværliggør passagen af den og som IKKE løser problemet med menneskehandel, kriminalitet og narkosmugling. Det sidste har været afprøvet i mange år, forud for Schengen aftalen med de åbne grænser, uden sønderlige store resultater med stop for indførsel af narko til Danmark.

En ting er Dansk Folkeparti og regeringen støtter op om øget grænsekontrol, men Socialdemokraterne har også meldt sig i koret, hvad dælen deltager partiet i det kor for?

Pia Kjærsgaard retorik er forudsigelig, hun siger i sit nyhedsbrev:
I Dansk Folkeparti imødeser vi den hysteriske kritik med knusende sindsro. Den skal nok lægge sig igen. Vi glæder os i stedet over, at det med aftalen om grænsekontrollen er lykkedes at bringe hensynet til befolkningens sikkerhed og tryghed i forreste række. Så kan alle utopisterne drømme alt det de vil om det grænseløse Europa – indtil videre må vi konstatere, at kun hykleriet har været grænseløst”.

For Pia og Dansk Folkeparti er der ingen grænser for et ideologisk felttog mod de fremmede, det er partiet berettigelse og det stopper først når Danmark er omgivet at et 3 meter højt hegn!

Men det er ikke et Danmark, som jeg ønsker det!

Share This Post

Den uoficielle valgkamp med Konservative og BT i spil

Dagbladet BT fører en kampagne mod Rød Stues leder Helle Thorning Schmidt, senest er der kritik af hendes personlige egenskaber, hvor bladet har brugt en meget kritisk bog om hende skrevet af Henrik Dahl. Han er tidligere medlem af inderkredsen på grund af hans forhold til en fremtrædende socialdemokrat.

BT skriver:
Hun kan hverken skrive eller improvisere og har en meget begrænset almen viden. Sådan lyder den benhårde kritik fra den kendte sociolog og forfatter Henrik Dahl, der har et nært kendskab til S-lederen.

– Helle Thorning er den svageste formand, Socialdemokraterne nogensinde har haft. Hun er helt uden format.

Henrik Dahl, der er forsker i sociolog og forfatter til bl.a. bogen ‘Hvis din nabo var en bil’ lægger ikke fingre i mellem i sin beskrivelse af S-lederen“.

Samtidigt skriver BT i en anden artikel, samme dag:
Helle Thorning er godt begavet, og Henrik Dahls kritik er ikke fair, mener den politiske veteran Jens-Peter Bonde, der kender Thorning fra før hun blev Socialdemokraternes statsministerkandidat.

Man kan sige at hun mangler social orienteringssans, hun har slet ikke den indignation som mange klassiske socialdemokrater har. Hun er en moderne socialdemokrat som Tony Blair. Men hun er ganske godt begavet. Hun skrev blandt andet et udmærket speciale om ministerådsbeslutninger i EU. 

Jeg har også oplevet hende forhandle ligestilling i EU, sammen med Lone Dybkjær, og der faldt hun absolut ikke igennem på nogen måde. Og i modsætning til Lars Løkke, falder hun heller ikke igennem på de bonede gulve. Jeg er ret sikker på, at hun ville kunne lede et formandskab i EU uden de store problemer, siger Jens-Peter Bonde“.

Jeg ved ikke om BT’s kampagne mod Helle Thorning Schmidt er “pay back time” og aflod fra fra Dagbladet BT’s side for de lidet flaternde artikler om borgerlige politikere og ministre, som bladet har skrevet i det sidste års tid.

Men det virker ikke som særlig sagligt at give Henrik Dahl den omtale, uden at kunne bygge det reelle fakta, men kun en tage udgangspunkt i en tidligere socialdemokrats frustrede bog om hende. Når så en tidligere kollega fra EU omtaler hende på den måde, så mener jeg bladet er på dybt vand med sin artikel om Helle er blank.

Jeg håber på vi kan få en reel politisk debat og valgkamp uden al den fnidder, som de nødlidende aviser aviser sætter i søen, for at fremme deres venners politiske dagsorden og sin egen økonomi ved at sælge aviser på politsk tilsmudsning af danske politikkere.

Skriv om politik BT!

Og så er de konservative i København begyndt at sætte valgplakater op. Det skriver Ekstrabaldet og bekræftes af Rasmus Jarlov, dog siger han som folketingskandidat og med sit billede på valgplakaten, at det er en PRØVE 😉

Share This Post

Pensionisterne reddet og vælgerbedraget gennemført!

Forligsforhandlingerne om  besparelser på  i omegnen af 24 milliarder kroner mellem Dansk Folkeparti og regeringen er ved at være på plads! Pia har besluttet at “Lille Lars fra Græsted” ikke skal have det med på pressemødet i Stasministeriet, klokken 11:30 i dag, for hun skal selv sole sig i forliget foran Finansministeriets dør her til middag.  Hun har magten i Dansk politik, så det bliver sådan!

Som ventet var fastfrysningen af pensionen til folkepensionisterne det gys – de skulle have, for at Dansk Folkeparti kunne stå for redningsmand af indkomsten for “gamle fru Hansen” på Nørrebro! Dertil kommer stramninger på flygtninge- og indvandrerområdet, så Dansk Folkeparti får gennemført som nogle af sine mærkesager, for at give regeringen støtte til dens spareforslag.

Det uanset om EU forlanger stramninger af dansk økonomi, for vi kan leve op til unionens konvergens politik på max 3% underskud på statsfinanserne i forhold BNP.

Det er stadig uvist om den danske finansminister har presset EU-kommisæren til at skifte standpunkt om konvergens kravet til Danmark, som Politiken skrev om i sidste uge.

Regeringen får gennemført det sidste attentat mod fagbevægelsen ved at fjerne eller mindske fradraget for faglige kontingenter og den får halveret dagpengeperioden. Samtidig fastholdes skattelettelserne for de mest velstillede i Danmark. Der gives yderligere skattelettelser i 2013 til de velstillede, som følge af forliget!

Den sociale profil som Dansk Folkeparti har råbt op om, er en yderst tvivlsom partner i forliget, som det tegner til nu.

Kristian Thulesen Dahl har med ansigtet lagt i sørgmodige og alvorlige folder talt om Dansk Folkeparti ikke vil indgå et forlig med rimelig social profil. Men partiet har, som man kan læse i medierne, forslået en halvering af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år!

Det er bestemt ikke en social profil! Det er heller ikke en social profil at skære i ulandsbistanden, tage folkepensionen fra flygtninge og så videre.

Men så smiler Pia Kjærsgaard sødt til journalisterne på gangen foran Finansministeriet og siger: “Beskæftígelse er stigende”! Men hvad med de mange mennekser, der falder ud af dagpengesystemet efter to år, for der er stadig en stor arbejdsløshed i Danmark efter forliget.

Forliget er i sin substans meget defensivt og det øger ikke beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked.

Drejebogen er sat til et af de største vælgerbedrag i Danmark, hvor Dansk Folkeparti med regeringens hjælp iscenesætter sig som et socialt parti, men reelt er partiet langt til højre for Danmarks Liberale Parti – Venstre, det siger en hel del.

Valgkampen er skudt i gang og forskellene er meget tydelige på Rød og Blå blok.

Efterskrift!

De arbejdsløse betaler gildet. Først med den føromtalte halvering af dagpengeprioden fra 4 år til 2 år, dernæst et mindre fradrag for fagligekontingenter og sidst i form af skatteforhøjelse i årene 2011 -2013 på 500-1.300 kroner.

De arbejdsløse skal piskes i jobs af den borgerlige regering, men hvor er jobbet henne. De borgerlige økonomer med Steen Bochian, Danske Bank, i spidsen spår øget arbejdsløshed gennem det næste 1½ år !

Og så er der bomben under LO. Et fagforeningsfradrag der passer til “Det Faglige Hus”, men det er jo ikke en fagforening, men et privat foretagende med en jurist og a-kassemedarbejdere ansat og en givtig forretning for en enkelt person i Esbjerg, der skovler penge ind på folk, der tror de er i en fagforening 🙁

Det betyder indgåelse af forliget med Dansk Folkeparti:

  • Regeringen har afskaffet skattestoppet. Det er bekræftet af Lars Løkke  i dag på pressemødet i statsministeriet. Han siger:Vi strammer skatteskruen en smule. Vi kommer til at betale lidt mere i skat end vi ellers skulle“.
  • Arbejdsminister Claus Hjort Frederiksen har brudt dagpengeløftet fra valget i 2007. Han lovede dengang, der ikke ville ske ændringer af dagpengeordningen i den kommende valgperiode.
  • Der er sket et opgør med Venstres kontraktpolitik med vælgerne, der nu ikke mere kan stole på, at Venstre ved man, hvor man har! Det gælder ikke længere end det Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti ønsker.
Share This Post

Tillykke med EU-valget til Danskerne

Først et betinget tillykke til ligestillingen af køn i Kongehuset. Det er vel det mest naturlige der kunne ske! jeg stemte selv ja! Mit betingede tillykke skyldes det afslutter en nødvendig justering af grundloven, så den kommer i pagt med tiden.

Først tillykke til Dan Jørgensen for hans “valgsejr”.

Det var en næsten uoverkommelig opgave han var sat på efter den kanonsejr Poul Nyrup Rasmussen havde i 2004, hvor han fik lige så mange personlige stemmer, som Venstre fik i alt!

Men tillykke Dan Jørgensen og Socialdemokratiet med de 4 mandater og æren som det største danske parti i EU-Parlamentet.

Den største sejr for danskerne er trods alt SF’s stemmefremgang, et stort tillykke til SF skal lyde fra mig.
Den sejr peger fremad, da SF er gået fra at være EU modstandere til at erkende vi er i EU og SF derfor arbejder på at forbedre EU og befolkningernes levevilkår der. Tillykke til danskerne for det.

Lene skrigehals (KF) bortforklarede “Jagt Bent’s” manglende vælgertilslutning! Det kan trods hendes skingre argumentation ikke opleves som andet end skuffende set fra sidelinien, at “Jagt Bent” kun kunne skabe en beskeden fremgang for KF, da han har mange års partilederskab og minister gerning bag sig. Husk bare tilbage til 2004, Hvor Poul Nyrup lavede et kanonvalg og tromlede både Venstre og KF.

“Missilet fra Viborg” Jens Rohde og Venstre fik en beskeden fremgang, trods det sagde vores statsminister det var en sejr for regeringen og dets støtteparti……..

Det har jeg meget svært ved at se i EU sammenhæng, da der er en alvorlig forskel på regeringens EU-politik og Dansk Folkepartis Europa politik. Tager man udgangspunkt i det, så er der tale om regeringen holdt skindet på næsen i går og bevarede status quo!

Og tager man udgangspunkt i EU valget 2004, hvor Poul Nyrup lammetævede Venstre, så evnede Jens Rohde og Venstre ikke at samle de frafaldne stemmer op fra dengang. Så jeg mener Lars Løkke fik en lettere næsestyver på valgdagen, trods hans argumentation om fremgang for regeringen.

Og så er der valgsejren til Morten Messerschmidth og Dansk Folkeparti…………..
Den har jeg svært ved at sluge…..

Dansk Folkeparti, der vil drage al magt tilbage til Folketinget og sætte grænsebomme op ved vores landegrænser! Det er et skridt tilbage til gamle dage og en forringelse af det europæiske samarbejde, så det klodser. Det er bestemt ikke i Danmarks interesse og det må give anledning til panderynker i regeringen?
Pia Kjærsggaard vil bestemt tage sig betalt for valgsejren i den kommende EU-politik!

Det betyder regeringen Lars Lykke Rasmussen skal finde sit Europa flertal hos de andre partier i Folketinget og det tillader Pia K. og Dansk Folkeparti ikke.

Men tillykke til Morten Messerschmidt for hans store personlige stemmetal og rehabilitering som politiker i Dansk Folkeparti. Han vil kunne true kronprinserne i Dansk Folkeparti med det stemmetal i bagagen.

Modstanderne af EU, når der ses bort fra Dansk Folkeparti, fik et dårligt valg. Det håber jeg betyder, at vi danskere har indset vi er i EU og vi bliver i det europæiske samarbejde. Jeg håber jeg har ret i den påstand?

Men tillykke til danskerne, vi fik et flot EU-valg uanset om det skyldes grundlovsændringen eller ej…….

Share This Post

Betjent Bendsen

Betjent Bendtsen beklager følgende udsagn i Jyllands Posten:
Den tidligere konservative vicestatsminister Bendt Bendtsen beklager nu, at han har spøgt med, at han i sin tid forlod jobbet som bodyguard i politiet, fordi han ikke ville beskytte socialdemokratiske ministre mod et angreb.

Jamen jøses da – Betjent Bendtsen kæmper en hård kamp mod dæmoner og en af de værste er, at han ikke skulle blive valgt til Europa Parlamentet!

Nu har hans valgkontor så fortalt den udtalelse måske ikke er smart, selv i en konservativ vælgerskare.

Hvad gør Betjent Bendtsen så, jo han BEKLAGER, men problemet er bare, at han har da talt sandt!

Han har været ude med riven mod Tyrkiets optagelse i EU, selvom han har været med til at fremme landets sag, mens han var vicestatsminister i en dansk regering………….

Jo….. Betjent Bendtsen kæmper hårdt for sit valg……….

Læs om hans trælse fortid med Socialdemokratiske ministre på …. http://jp.dk ……
hvor han ikke ville stå i vejen for en kugle mod  Poul Nyrup Rasmussen i hans tid som bodyguard!

Share This Post