En historie med et stort gran af sandhed…..

Facebook giver mange oplevelser, både private tildragelser, seriøse politiske oplæg og visioner og de lidt mere kuriøse indlæg!

Jeg har valgt at bringe det sidste, der midt i satiren og humoren bringer en trist sandhed……………

Den er set i dag på Facebook:

En vinternat vågner Lars Løkke Rasmussen pludselig og opdager, at nogle små grønne mænd kravler ind under døren til hans kontor på Christiansborg i København.

– Vi kommer fra en fremmed planet, siger den ene. – Vi er kommet for at opfylde dine 3 største ønsker.

Lars Løkke Rasmussen tænker sig grundigt om.

Hængekøje

Til sidst siger han:
– Jeg vil gerne til Barbados og ligge på stranden under palmerne.
Den lille mand gør en håndbevægelse – og vupti – et øjeblik efter ligger Lars Løkke Rasmussen i badebukser på en strand på Barbados.

– Hvad er dit andet ønske ? spørger den lille, grønne mand så.
– Jeg ønsker mig så mange penge, at jeg kan leve sorgløst resten af mit liv.
Igen en lille håndbevægelse, og fluks står der sækkevis af dollars og kroner ved siden af Lars Løkke Rasmussen.


– Og hvad er så dit tredje ønske ? spørger den lille, grønne mand.
– Jeg vil aldrig i mit liv lave noget fornuftigt mere, griner Lars Løkke Rasmussen.
Den lille grønne mand gør endnu en håndbevægelse og VUPS, så sidder Lars Løkke Rasmussen igen på sit kontor i Christiansborg i København.

 

Share This Post

Blokeret på Facebook……..

Jeg er på igen efter Facebook har blokeret mig for upassende opførsel i 24 timer. Det var en redigering af et billede af Amin Skov der var min forbrydelse……… Det vil blive lagt på min blog.

Jeg har anket til Facebook over deres afgørelse, men IKKE modtaget svar og får det formentligt heller ikke…

Det er formentligt en højresnoet Amin støtte, der har anmeldt mig. Fremover vil min tolerance over deres skriverier være meget mindre og de får samme medicin, desværre……..

Jeg har det dårligt med den beslutning, for demokratiet er ikke tjent med disse anmeldelser, der skal være højt til loftet i debatten på Facebook og andre foraer og det må være den danske lovgivning, der fastsætter rammerne for den politiske debat.

Facebook skal oplyse identiteten på den der anmelder fremover til den blokerede, det vil gøre det sværere med disse anmeldelser af “anderledes tænkende individer” 🙂

Her ser du billedet der var årsagen til min blokering…………

amin_small

Døm selv…………… Jeg mener det er latterligt Amin Skovs venner anmelder mig for det billede, når man ser deres indlæg på “Støt Vejlegården side på Facebook”, hvor de sviner alle til der ikke kan lide Amin Skovs metode til at drive Restaurant Vejlegården, samt 3F.

Share This Post

Konjukturbestemt arbejdstid er det realistisk???

Der er megen kritik af regeringens akut pakke. Venstres grå eminence Claus Hjort Frederiksen er i medierne med et budskab om regeringens forslag “bare rører rundt i gryden” og diskriminerer de korttids ledige og dimittender, der netop har afsluttet en universitetsuddannelse. Det har han nok delvist ret i, men målet helliger midlet, der er at undgå at få 12.500 mennesker der falder ud af arbejdsmarkedet inden for det næste halve år med permanent langtidsledighed og social deroute tilfølge…….

Den højtråbende tidligere finansminister og arbejdsminister glemmer fuldstændigt, det var ham og hans regering der halverede dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordoblede optjeningskravet fra 26 til 52 uger.

Det vil klæde Venstre og Claus Hjort Frederiksen, at de påtager sig et ansvar for den situation de har bragt landets ledige i ved årsskiftet 2013.

På Facebook kører der også en voldsom kampagne om regeringens uduelighed og manglende indsats.

Her hæfter jeg mig her kun ved en Facebook vens kritiske indlæg. Han har lov til at være kritisk :-).

Han skriver i dag på Facebook:
“Det beviser jo bare hvor meget fagbevægelsen ved om virkeligheden ?
Ikke en skid … luk dørene op og kom ud i virkeligheden !! “

og henviser til websiden…..

3F: Stort skridt i den rigtige retning – Fagbladet 3F
Ledige, der er truet af stop for dagpenge fra nytår, får nu hjælp fra 12.500 nye job. 3F er tilfreds med plan fra regeringen, der sikrer ledige indtægt og mulighed for genoptjening af dagpenge.

Lidt presset kommer han med et forslag til det regeringen skal gøre, nemlig indføre konjuktur bestemt beskæftigelse og dermed indrette A-kassereglerne efter det.

På WEBSIDEN “Behandl os ordentligt”, står der:

konjunktur bestemt arbejdstid (alle deles om det arbejde som er)
(Arbejdsmarked der kan rumme/give plads til alle)

Hvordan kan man få 750.000 ind på arbejdsmarked når der fyres folk rundt om i landet hver dag … den er svær.
Men det kan lade sig gøre og nøglen til det forjættede land med alle i arbejde hedder konjunktur bestemt arbejdstid.

1. Lav konjunktur skal folk arbejde mindre
2. Høj konjunktur arbejder folk mere (dog højest 37 timer)

Man kan ved at ændre loven til at vi skal have konjunktur bestemt arbejdstid fjerne en masse andre love og en masse bureaukrati.

Alt den refusion for aktivering, praktik, løntilskud samt alle de der bliver syge af at arbejde for meget eller for lidt, dette problem løser vi også og kort sagt får vi et bedre samfund for os alle. ”

Læs hele indholdet her……….. på “Behandl os Ordentligt”.

Dit (Min Facebook vens) forslag på din webside “Behandl os ordentligt”  ser rigtigt flot ud, men det koster 225 mia.kroner, hvis 750.000 ledige eller mennesker på overførselsindkomst skal i arbejde med bare en gennemsnitlig løn på 300.000 kroner årligt/25.000 kr. pr. måned……….

Jeg går ud fra det er prisen for at fordele arbejdet med den øvrige arbejdsstyrke og jeg står ikke på mål for at den anvendte gennemsnitslønnen holder, måske er den højere?

Dertil er der de øvrige lønomkostninger, der IKKE er indregnet, som ATP, feriepenge og pensionsordning med videre……. Dit forslag på din webside er godt, men Danmark har ikke råd til det selvom Venstre og den tavse Lars Løkke kommer til magten, desværre….. VK(O)-regeringen efterlod et gab/overforbrug på over 100 mia. kroner, den slås S-SF-R-regeringen fortsat med…..

Selvfølgelig skal de manglende udbetalinger til A-kasseydelser og overførselsindkomster fratrækkes her, men der er mindre beløb end indkomster for dem der arbejder får……..så der bliver en pæn milliard udgift tilbage…… Men det er konstruktivt du kommer med et forslag.

Jeg deler det gerne med mine kommentarer her.

Derfor dette blog indlæg…………

Share This Post

Er Socialdemokratiet på vej til ødelægge sig selv?

Opslag på Helle Thorning-Schmidts Facebook side:

Kære Helle Thorning-Schmidt

Du er ude af trit med med dit partis mærkesag, nemlig at varetage de svages interesser.

Først fjerner du godt 13.000 kroner fra en førtidspensionist og giver til de velstillede danskere. Derefter forhøjer du afgifterne, som de samme førtidspensioniter skal betale oveni, selvfølgelig skal de andre danskere også, men de har jo en betydelig skattelettelse til at betale de øgede afgifter med. Førtidspensionisten betaler derfor 2 gange.

Der er ikke en entydig opbakning til princippet om, at skærer man ned på overførselsindkomster, så skaber man jobs, det er vist kun Venstres økonomer, der ukritisk køber den.

Jeg kan ikke se mig selv og Socialdemokratiet forsvare den politik. Derfor vil jeg gerne HØJLYDT fortælle dig – jeg er dybt frustreret over din regeringsførelse og overvejer alvorligt at kvitte dig og partiet…………

Medlem nr. 12848.   Flemming Bjerggaard.

Se det samlede skatteforlig her…………….

Share This Post

Vi er oppe mod stærke kræfter……

Rigtige venner på Søren Pinds Facebook profil……

Pengene sidder løst i dansk erhvervsliv i disse tider.

Pengene sidder løst i dansk erhvervsliv i disse tider.

 Det kunne være en ægte debat på Sørens Facebook profil, men i disse dage skifter rigtig mange penge hænder fra de store erhvervsvirksomheder til Venstre, Konservative og Liberal Alliance og i lidt mindre grad til Dansk Folkeparti og Radikale.

Partistøtte for Regnskabsåret 2009

Socialdemokraterne – 538.000 kr.

Venstre – 4.992.262 kr.

Konservative – 10.464.774 kr.

Liberal Alliance (2010) – 6.420.934 kr.

 

Følgende virksomheder og organisationer har ydet bidrag over 20.000 kr.
(Listen er udarbejdet af Marina Hoffmann, Kommunikationschef i Dansk Metal)

 Socialdemokratiet
NNF, Dansk Frisør og Kosmetikerforbund, Dansk Metal, TIB, BAT, Arbejdernes Landsbank, Malerforbundet, Blik og Rør, Dansk El-forbund, Klub 3F, 2E Ejendomme Group, HK, Bryggeriforeningen. Finanssektorens forening, Hjemmeværnsskolen, 3F.

Venstre
A.P. Møller, Chr. Augustinus Fabrikker, Danmarks Rederiforening, Dannebrog Rederi, DA, Dansk Byggeri, DI, Den Liberale Erhvervsklub, Finanssektorens forening, FOSS, Hjemmeværksskolen, HTS, Industriens Arbejdsgivere, ISS, J. Lauritzen, KIRKBI, Kjeld Kirk Christiansen, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening, SALA, Skandinavisk Tobakskompagni, Tekniq, Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Konservative
A.P. Møller, Danmarks Rederiforening, Dannebrog Rederi, DA, Dansk Byggeri, DI, Den Liberale Erhvervsklub, Finanssektorens forening, FOSS, Hjemmeværksskolen, HTS, Industriens Arbejdsgivere, ISS, J. Lauritzen, KIRKBI, Kjeld Kirk Christiansen, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening, SALA, Skandinavisk Tobakskompagni, Tekniq, Finanssektorens forening til støtte af et sundt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.Sofus Bernhards Fond, Proberty Group, Fondet af 31. marts 1979, Saxobank, I/S Ejendomsinvest. C-Business.

Liberal Alliance
DA, A.P. Møller Mærsk, Saxo Bank, Ole Vagner Holding, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening. Industriens Arbejdsgivere i København.

Ovenstående er en oversigt over bidrag og bidragsydere til partiernes hovedkontorer. Støtte til lokale partiforeninger indgår ikke i de officielle regnskaber, ligesom støtte til enkelt-kandidater, alene skal fremgå af den pågældende kandidats egen selvangivelse. Der findes derfor ingen samlet oversigt over denne del af partistøtten.

Share This Post