Falck overtager lægeklinikker

I de næste minimum fire år skal Falck stå for driften af lægehusene i Hurup, Frøstrup, Brovst, Dronninglund og Frederikshavn, mens konkurrenten Nordic Medicare skal drive lægehuset i Thisted.

Det er resultatet af et udbud i Region Nordjylland, der er ramt af akut mangel på praktiserede læger. Med udbuddet bliver 25.000 borgere sikret lægedækning.

Det skaber bekymring hos de praktiserende læger. Man frygter, at det kan blive endnu sværere at finde yngre læger til at slå sig ned i Nordjylland, fordi de yngre læger hellere vil arbejde i Falck-klinikker.

Vi har ledt efter nye læger til klinikken i 5 – 6 år nu. De to andre læger, vi havde i klinikken, blev her længere end beregnet, fordi vi ikke kunne finde nogen nye“, siger praktiserende læge Thomas Kirk Kjærsgaard fra “Lægerne i Tårs i Vendsyssel” til DR.dk .

Falck tilbyder en løn på omkring 22.000 kroner om ugen til læger, som vil være hos dem i en enkelt uge, og hvis de binder sig for længere tid, kan lønnen komme op på 25.000 kroner om ugen.

Praktiserende læger i Danmark tjener godt. Faktisk lå der 63 pct. mere i danske familielægers lønningsposer i 2005 end i deres svenske kollegers. Danskerne tjente således også over en halv gang mere end læger i Frankrig og Finland, hvorimod kun tyskerne og briterne overgik os med henholdsvis 3 pct. og 54 pct. højere lægelønninger.

PLO’s seneste omkostningsundersøgelse viser at lægernes omkostninger udgør 53,6 procent af deres indtjening, og dermed har en praktiserende læge ifølge PLO’s omkostningsundersøgelse en gennemsnitlig årlig nettoindtægt på 1,1 mio. kr. om året.

PLO har i deres medlemsundersøgelse fra februar 2012 spurgt lægerne om deres ugentlige arbejdstid. Her har lægerne selv opgivet at de er i klinikken 37,7 timer ugentligt. Herudover beskriver medlems-undersøgelsen at lægerne bruger tid på at læse faglitteratur, tage lægevagter og anden lægelig aktivitet.

En tilsvarende undersøgelse i Region Midtjylland fortæller at lægerne i gennemsnit arbejder 36,7 timer ugentligt. Kilde: http://www.regioner.dk.

Falck har drevet klinik i Sunds (Region Midtjylland) siden 1. januar 2015.

Jeg mener det vigtigste er at sikre lægehjælp til borgere, der ramt af en almen lægepraksis ikke kan sælges eller overtages af en anden praktiserende læge. Her skal regionerne sikre sig, at der ikke bliver et gennemtræk af læger i det enkelte lægehus til gene for patienterne.

Share This Post

Mænd tænker mest………….

Det er en påstand, det ved jeg godt, men jeg har noget at have den overskrift i……….

Når tænketanke som Kraka, AE-Rådet og Cepos beriger samfundet med store tanker, kan man være helt sikker på, at der står mænd bag. Selvom det er bredt anerkendt, at de bedste beslutninger skabes i samarbejde mellem kvinder og mænd, er der kun en kvinde ansat til at skabe modspil til de 19 mænd, der udgør det tænksomme lag i Danmarks syv mest toneangivende tænketanke. (Kilde: Ugebrevet A4.)

Kun tænketanken DEA, der beskæftiger sig med uddannelse, viden og innovation, kan bryste sig af en kvindelig direktør ellers er alle andre poster besat med gode borgerlige slipsemænd.

Den sidst etablederede tænketank Kraka, som ellers har haft mulighed for skabe en bedre ligestilling i sammensætningen af medarbejdere og bestyrelse, der har man med direktør Peter Mogensen (Politiken og TV2 News) fravalgt kvinderne.

Det er simpelthen for dårligt Peter………

For at blive i dit eget ordvalg, så mener du med sammensætningen af medarbejderstaben i Kraka, at der ikke er dygtige kvinder, der kan tænke kvalificeret!

“Jeg er garanten for, at Kraka bliver en uafhængig tænketank. Når vi skal ansætte økonomer vil vi ikke kigge efter politiske holdninger, men efter de fagligt dygtigste folk i landet, og når vi skal lave analyser, vil vi ikke lade os styre af nogen interesser”, siger Peter Mogensen ved starten af tænketanken Kraka.

Faktaboks om Kraka:
Kraka er bl.a. finansieret af Politiken, Landbrug og Fødevarer, Falck, Realdania og Accentura.
Alle partnere, der bidrager til Kraka, sidder med i Krakas Advisory Board, der rådgiver tænketanken om ideer til fremtidige analyser.

Share This Post

En ny “uafhængig” tænketank……..

Politiken støtter nystiftet tænketank økonomisk, men chefredaktør Bo Lidegaard afviser, at det får indflydelse på, hvad der ender i avisens spalter.

Peter Mogensen leder af Kraka.

Peter Mogensen leder af Kraka.

Leder af “Tænketanken Kraka” bliver Peter Mogensen.

Peter Mogensen er uddannet cand.oecon. og var i mange år ukendt for alle andre end politiske nørder, der ved, at han engang var politisk rådgiver for daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, før begrebet spindoktor var opfundet i dansk politik. Siden politisk kommentator på TV2 News sammen med Mikael Kristensen(V).

Siden var han i en årrække partner i konsulentfirmaet Accenture, før han kom til Politiken, hvor hans berømmelse som kommentator langsomt tog fart.

Jeg er garanten for, at Kraka bliver en uafhængig tænketank. Når vi skal ansætte økonomer vil vi ikke kigge efter politiske holdninger, men efter de fagligt dygtigste folk i landet, og når vi skal lave analyser, vil vi ikke lade os styre af nogen interesser“, siger Peter Mogensen.

Jeg tror Peter Mogensen kommer på en stor opgave, hvis han skal leve op til målsætningen om Kraka skal være en uafhængig tænketank, der skal sikre udviklingen af fremtidens Danmark.

Nå man ser på interessenterne og bidragsyderne, så er Politken vel den mest politisk uafhængige virksomhed i det selskab, selvom avisen er forankret i Hørups radikalisme.

Falck,  Accenture, Realdanica er gode borgerlige selskaber, som lægger deres politiske støtte til en borgerlig VK- regering.

Landbrug og Fødevarer tegner de største danske bønder, så de er idemæssigt lig med Venstres synspunkter, selvom Venstre har haft det svært med landbruget siden Anders Fogh lavede Venstre om til et “byparti” og Lars Løkke mistede kontakten med Vestjylland og bønderne.

Desværre tror jeg Kraka vil lægge sig på linie med Cepos og andre borgerlige tænketanke, så nogen fornyelse i dansk politik, det tvivler jeg alvorligt på Peter Mogensen kan skabe med “Tænketanken Kraka”.

Fakta om:
“Fonden Kraka” er en tænketank, der er organiseret som en almennyttig fond med en bestyrelse. Formand for bestyrelsen bliver Henrik Mulvad, der er partner i konsulenthuset Accenture.
Kraka er bl.a. finansieret af Politiken, Landbrug og Fødevarer, Falck, Realdania og Accentura.
Alle partnere, der bidrager til Kraka, sidder med i Krakas Advisory Board, der rådgiver tænketanken om ideer til fremtidige analyser.

 
 
Share This Post