Når far kommer hjem…………

fra Bruxelles, så blive der ro i Blå Blok……

Men er det så nemt for Lars Løkke Rasmussen, selvom fredsmægleren Klaus Hjort Frederiksen har bearbejdet Dansk Folkeparti og Kristian Thuelsen Dahl, mens far har været ude og træffe store beslutninger i Europa.

Weekend Avisen skriver:

Samtidig har tilliden mellem toppen i Liberal Alliance og statsminister Lars Løkke Rasmussen bevæget sig hastigt mod nulpunktet de seneste dage. Liberal Alliance er af den klare opfattelse, at de havde en aftale med Løkke om, at der ville komme en skatteaftale inden jul, hvis de gik med til at forhandle finansloven for sig selv. Den aftale vil Løkke og resten af regeringen imidlertid ikke stå ved, og Dansk Folkeparti vil slet ikke.


Det er svært fortsat at betegne Lars Løkke som en solid politisk håndværker, selvom det skal siges han har en vanskelig opgave med “Tummelumsen” Anders Samuelsen, der har for vane at kravle op i træerne, de højeste der er i den politiske skov……

Min pointe er, at han efterladt en forhandling med tre forskellige opfattelser af forhandlingsforløbet om finansloven.

 

 


Lånt på Twitter


Weekend Avisen skriver videre:

Det forløb betyder, at mistilliden nu er direkte rettet mod statsministeren.

I Liberal Alliance har man ligefrem drøftet muligheden for at erklære mistillid til Løkke med det formål at få en anden statsminister.

Tanken er dog opgivet som urealistisk.

Tilbage står en statsminister, der torsdag middag mødtes med de blå partier for at gøre status over situationen, inden han drog til rådsmøde i EU.

Før mødet markerede Kristian Thulesen Dahl krisens omfang, da han sagde: “Det er vildt. Det er dramatisk. Det er uhørt. Vi har ikke før oplevet et regeringsparti, der indgår en aftale med sit støtteparti, som man så ikke vil garantere at stemme for.”

Lars Løkke fastholder regeringen stemmer for, det må omfatte Liberal Alliance, som bekendt er del af fegeringen og dens politiske grundlag sammen med støttepartiet Dansk Folkeparti.

Holder det løfte fra statsministeren ikke, så er der mindst to scenarier:

  • Liberal Alliance må udtræde af regeringen.
  • Socialdemokratiet stemmer for finansloven, hvis en samlet regering stemmer for.

Det bliver en spændende uge i Dansk politik med deadline den 22. december 2017. I den forbindelse minder jeg statsministeren om udtalte i valgkampen i juni 2015:

Jeg vil ikke være statsminister for enhver pris.

Er det ikke lige det han netop er i disse dage og timer?

Der er tale om et gigantisk løftebrud fra hans side.

 

Share This Post

Det er noget rod………

Det er noget rod godt en procent af de danske børn ikke kender deres far.

Det kan der være rigtig mange grunde til, en mors bytur, et engangsknald, hvor hun glemte at spørge om mandens navn, en omhyggeligt udvalg sæddoner, hvor moderen ikke har fundet “prinsen på den hvide hest“.

Det kan være ren egoisme fra en aldrende, selvstændig, selverhvervende kvinde, der ikke ønsker en mand indblandet i sit liv og dermed en far til sit barn.

Dit barn har ret til at kende sin far....... (Modelfoto)

Dit barn har ret til at kende sin far....... (Modelfoto)

For mange barnløse kvinder trænger det eksistentielle spørgsmål om børn sig på, når de kommer op i 30’erne. Hvornår skal det være, og skal det overhovedet være? Skal det være med ham, man er sammen med, eller? Og hvis man ikke har en kæreste, hvordan finder man så sådan en – og kan det nås, inden det biologiske ur går i stå.

Flere og flere singlekvinder dropper jagten på den eneste ene og vælger i stedet ved hjælp af kunstig befrugtning at opfylde drømmen om et barn på egen hånd.

Som flittig seer af DR1’s program “Sporløs”, så må jeg erkende det for mange både donorbørn og adoptivbørn er meget vigtigt at kende sin oprindelse. Det er noget disse børn har tænkt voldsomt over i mange år og de har et stærkt ønske om at blive genforenet med sine forældre.

Det mener jeg disse single mødre skal erkende og derfor skal deres børn kende deres (DONOR) fædre.

Det skal ikke ske på baggrund af religiøse eller en borgerlig etiske baggrund, men netop for at de undgår dette dragende savn af en far, der får børn til at søge i årevis efter ham og drage jorden rundt for at finde deres fædrene ophav!

Lidt Fakta om disse børn.

Andelen af børn med en ukendt far er stigende.  Danmarks Statistik har trukket tal fra CPR-registret  den 1. oktober 2011, og de viser, hvor mange 1-15-årige  personer med dansk oprindelse, der er registreret uden en far.

• 1-årige. 705 svarende til 1,22 procent af alle 1-årige.
• 2-årige. 694 svarende til 1,19 procent.
• 3-årige. 723 svarende til 1,20 procent.
• 4-årige. 514 svarende til 0,87 procent.
• 5-årige. 545 svarende til 0,91 procent.
• 6-årige. 489 svarende til 0,82 procent.
• 7-årige. 460 svarende til 0,78 procent.
• 8-årige. 505 svarende til 0,86 procent.
• 9-årige. 551 svarende til 0,95 procent.
• 10-årige. 515 svarende til 0,86 procent.
• 11-årige. 497 svarende til 0,83 procent.
• 12-årige. 504 svarende til 0,83 procent.
• 13-årige. 569 svarende til 0,94 procent.
• 14-årige. 577 svarende til 0,91 procent.
• 15-årige. 572 svarende til 0,92 procent.

Kilde: Danmarks Statistik og MetroXpress.

Hvis fadderskabet ikke er fastslået inden for barnets første leveår, vil det typisk heller ikke ske senere.

Faderskab:
Faderskabet til et barn skal fastslås for at sikre, at barnet får rettigheder i forhold til faren, og fordi barnet har ret til at kende sin biologiske baggrund.

• Krav. Moren har pligt til at oplyse, hvem der er eller kan være far til barnet.
• Dom. Kan eller vil hun ikke det, vil sagen normalt blive sendt til retten.

Kilde: Statsforvaltningerne.

 

 

Share This Post

10 års kendt misbrug af børn i Rebild og Skørping Kommuner

Den 55 årige er kendt misbruger af sine børn i mindst ti år, uden kommunerne har skredet til handling, det er uhyrligt!

 Det mener jeg selvom disse sager er svære at håndtere og dyre for myndighederne. Men det kan ikke være økonomi, der betinger behandlingen og handlingerne i sager om incest og misbrug af en børneflok og deres kammerater.

Det omfattende seksuelle misbrug, som en 55-årig familiefar er tiltalt for at have begået mod syv af sine egne og to andre børn, kunne muligvis være stoppet længe før.

I 2002-2004 gik to af de ældste drenge på Sdr. Kongerslev Skole i den daværende Sejlflod Kommune i Nordjylland, den daværende skoleleder Find Hartmann, siger i dag til Jyllands Posten: “Vi var bekymrede over et meget stort fravær, børnenes hygiejniske tilstand, at de ikke fik mad med i skole og mange andre ting”, der dog ikke fattede mistanke om et seksuelt misbrug i “10-børns-familien”, som den blev kaldt i området.

Oplysningerne om misbruget stopper ikke her……..

Den tidligere pædagog i Rebild kommunes skolevæsen Grete Horn-Jeppesen, fortæller: “Vi beskrev meget tydeligt og detaljeret barnets symptomer, og vi understregede meget tydeligt over for Rebild Kommune vores mistanke om incest og behovet for at gribe ind og hjælpe barnet. Det skete i 2008 og foråret 2009. Jeg havde sammen med flere kolleger i 2008 en stærk mistanke om, at et barn havde været udsat for incest“.

Trods disse alvorlige anklager fra skolelederen på Sdr. Kongerslev Skole, skulle der gå over 10 år inden myndighederne handler! Og mere end et år inden man handler på 3 veldokumenterede skriftlige indberetninger fra børnehaven!

Det kan ikke være rigtigt, det sker i Danmark. Det kan slet ikke være børnenes tarv, som man har væretaget i kommunerne og Nordjysk Politi.

Nu ser vi så Nordjysk Politi ikke ønsker at svare på, hvorfor man ikke har handlet før i sagen. Vi ser en direktør fra Skørping Kommune, der siger: ” Vi må lære af den sag“!

Men er det nok?

Er der ikke nogle medarbejdere og politikkere i komunnerne og Politiet, der i mindste fald skal omplaces til andet arbejde?

Jeg så gerne, der ruller hoveder i denne sag – også i topadministrationen!

Tænk engang tanken til ende……… Der er børn der helt sikkert har v æret misbrugt i mere end 10 år…………….!!!

Share This Post