Dr.dk skriver i dag:
Jeg har lige foretaget en undersøgelse, hvor jeg fik svar fra 800 danske virksomheder om deres seniorpolitik.

Her var der en udtalt opfattelse af, at når folk er mellem 60 og 62, så er de for gamle til at være på arbejdsmarkedet.

 Virksomhederne vil simpelthen ikke have de gamle og udøver systematisk diskrimination, siger Per H. Jensen, arbejdsmarkedsforsker og professor på Aalborg Universitet, til LO’s ugebrevet A4.

Hvis den holdning blandt erhvervslivet om de 60-62 årige ikke kan bruges i virksomhederne, som forøvrigt står i stærk kontrast til politkkernes ønske om at få flere ud på arbejdsmarkedet, står ved magt og er troværdig, så står dansk erhvervsliv og det danske samfund til en alvorlig lussing, når krisen ophører!

Vender denne udvikling ikke, så kan Danmark ikke deltage i en konjuktur fremgang, fordi der ikke er den fornødne arbejdskraft til rådighed. Det vil være skammeligt og det danske erhvervsliv har et meget stort medansvar for vi ikke kommer i den situation.

Dansk erhvervsliv må tage skeen i den anden hånd og udvise samfundssind. Bevar den ældre medarbejder i arbejdslivet, med det opnår man både erfaring og viden bevares i virksomheden, samt man har kvalificerede medarbejdere i firmaet, når konjukturen går op igen og arbejdskraftbehovet stiger.

Derfor er mit råd til Danmark og de danske virksomheder fasthold og udbyg Jeres seniorpolitik og forfald her i krisetiden ikke til den nemme løsning, at fyre de ældre medarbejdere!

Share This Post