Julen starter i dag………

1.ste søndag i Advent er startskuddet til jul i kirken og også på mit website.

jul_logo

Jeg bekender mig til den kristne tro og den traditioner uden at overdrive det, som for eksempel Indre Mission gør det. Julen er fest, der har oprindelse i fortidens solfest bedrevet af hedninge og aser troende. En fest til ære for solen vender tilbage fra vinterens mørke og dagene bliver længere.

Jul er en årlig højtid i lande, som fejrer Jesu fødsel den 25. december i det meste af verden. I visse ortodokse lande og den koptiske kirker fejres julen 6. januar, der er 25. december i den julianske kalender. I Danmark foregår den primære fejring aftenen før, juleaften den 24. december, fordi dagen efter den gamle nordiske tidsregning begynder ved solnedgang . Også liturgisk begynder dagen aftenen før (1. vesper) og fejres med midnatsgudstjenester. Julehøjtiden forener ofte fejringen af Jesu fødsel med andre traditioner, som fejrede midvinter.

Adventstiden er den måned – og de fire søndage – der går forud for julefesten og er forberedelse til fejringen af Jesu komme til jorden (inkarnationen). Og til stille adventshygge. Dagen før juleaften hedder lillejuleaften.

Julen har en lang række traditioner, som varierer fra land til land. Moderne traditioner er krybbespil, mistelten, juletræ, udveksling af gaver, fortælling om julemanden og julekort til venner og familie med ønsker om “glædelig jul og godt nytår”.

De traditionelle julefarver er grangrøn (stedsegrønt), snehvid og blodrød.

Share This Post

Frihedens dag – Grundlovsdag………..

Der er mange tanker på denne dag – Grundlovsdag – hvor den enevældige konge Frederik den syvende afgav magten til Folket i Danmark ved Grundloven den 5. juni 1849. Det skete ublodigt og ikke i dag som i Mellemøsten, hvor mange mennesker i disse timer bliver dræbt for at opnå demokratiske rettigheder og måske …………..

……… alligevel ender op med et nyt diktatur og ingen rettigheder!

Mange danskere tager fortsat til grundlovsmøder, hvor de hører politiske taler ude i den danske bøgeskov.

I år har Kristian Jensen (V) valgt at angribe De radikale for at støtte en regering ledet af Helle Thorning Schmidt med støtte fra enhedslisten. “Det er ikke muligt at få borgerlig økonomisk politik og ny statsminister ved at stemme på R“, siger Kristian Jensen. Den radikale leder Margrethe Vestager mener Venstre bedriver skræmmekampagner. 

I mange år var grundlovsfesterne forbeholdt de borgerlige partier, men sådan er det ikke mere for de socialistiske partier holder grundlovsfester i større og større omfang i dag.

Onde tunger siger, det er fordi 1. maj festerne skrumper ind!

Historisk baggrund – (Wikepedia)

Allerede forud for grundlovens vedtagelse var der rundt om i landet afholdt såkaldte “folkefester” dels i anledning af indførelsen af stænderforsamlinger, dels til minde om stavnsbåndets ophævelse. Da Danmark fik sin demokratiske grundlov i 1849 blev sådanne fester omdannet til grundlovsfester til minde om denne begivenhed. Da der forholdsvis kort efter skete en indskrænkning af den oprindelige grundlov i form af “den gennemsete grundlov” i 1866, udviklede grundlovsfesterne sig til politiske manifestationer både hos partiet Højre (der dannede grundlaget for regeringen) og hos partiet Venstre (der udgjorde oppositionen). Ved de taler, der blev holdt ved disse sammenkomster henholdsvis forsvaredes og udtryktes angreb på de reguleringer, der var foretaget i grundloven. Et vidnedsbyrd om denne datos særlige betydning for dansk folkestyre var det, at det daværende parti Bondevennernes Selskab efter 1866 blev reorganiseret under J.A. Hansens ledelse som 5. juni folkeforeninger, som allerede i 1868 nåede op på 7.300 betalende medlemmer. En allerede i 1862 oprettet Jysk Folkeforening nåede under Lars Bjørnbaks ledelse op på ca. 10.000 medlemmer. Denne spændte situation fortsatte helt frem til “systemskiftet” i 1901.

En ny grundlov fik Danmark først 5. juni 1915, ved denne fik kvinderne valgret.

Danmarks tredie og gældende grundlov dateres 5. juni 1953. Grundlovsdag har således uforandret været den 5. juni lige siden den første grundlovs vedtagelse.

Share This Post

1. maj fest.

Vanligt tro fandt der 1. maj møder sted overalt i landet i dag.

Uddrag af Helle Thorning Schmidt’s  1. maj tale:
Samarbejdet mellem Venstre, konservative og Dansk Folkeparti har igennem de seneste 10 år gjort Danmark til et fattigere land, hvor store grupper danskere glemmes af samfundet”.

“Jeg er bekymret for, at vi er ved at tabe en generation af unge på gulvet. Jeg er selv vokset op i firserne. Det var dengang, vi talte om ungdomsledighed, langtidsledighed, praktikpladsmangel, tvangsauktioner og adgangsbegrænsning. Det var en tid, hvor modløshed blev til rodløshed!”

“Regeringen siger, den har en plan. Men den siger så meget. Kan I huske, hvordan vi sidste år fik at vide, at det lysnede, og at regningen var betalt? Det var dengang, at det var børnefamilierne, de arbejdsløse, de studerende og de ansatte i kommunerne, som skulle betale regningen”.

“Der gik et halvt år. Så viste det sig, at ikke alle bilag indgik i regnskabet. Det kom som en kæmpe overraskelse for regeringen, at olien i Nordsøen på et tidspunkt slipper op, og at der kommer flere ældre. Regningen var dobbelt så stor“.

Jeg tør slet ikke tænke på, hvad Pia Kjærsgaard skal have for at stemme for flere tvangsudliciteringer og nedskæringer i hjemmeplejen. Skal den kriminelle lavalder sættes ned til 12 år? Eller skal vi endelig have det forbud mod paraboler?”

“Dansk Folkeparti prøver at få det til at se ud som om, det er åh så svært at løbe fra alle løfter. Men hvis det er så svært, kan de jo bare sige nej!”

Villy Søvndal (SF) havde et konkret forslag om uddannelse af 40.000 ufaglærte danske med på sine 1. maj møder. Det skulle være for folk over 30 år og skulle ske til fuld dagpengesats. Onde tunger siger det er et gammelt socialdemokratisk forslag, men det forhindrer ikke VK-regeringen i at bortdømme forslaget, der vil koste 3 mia. kroner.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen roser S-SF for forslaget om, at 40.000 ufaglærte skal have en uddannelse frem mod 2020. Det er den rigtige model, fordi de berørte personer ofte har stiftet familie og derfor aldrig ville tage en uddannelse på SU, mener Flemming Ibsen.

Han advarer dog om, at opgaven kan blive meget vanskelig, fordi mange af de ufaglærte ikke er motiveret til at tage en uddannelse.

 Lidt historie om 1. maj dagen:
1. maj er dag 121 i året i den gregorianske kalender (dag 122 i skudår). Der er 244 dage tilbage af året. Dagen kaldes Philip og Jacobs dag, Majdag, Valborgsdag, Valborgsmesse eller Voldermisse.

Dagens praktiske betydning i gamle danske landsbyer i Danmark var den faste bestemmelse, at i dyrkningsfællesskab med vangebrug skulle gærderne om bygmarken være lukkede til Majdag og disse gærder skulle blive stående indtil Mikkelsdag (29 september), ligesom det var skik i de gamle bondesamfund, at bystævnet på denne dag holdt årsmøde og valgte bl.a. oldermand. 1. maj og 1. november er desuden traditionel skiftedag for den gamle tids bondegårde, hvor karle og piger kunne skifte arbejdsplads/bondegård.

1. maj blev stiftet som arbejderbevægelsens internationale kampdag på Socialistisk Internationales kongres i 1889 – i 100-året for Den Franske Revolution. I Danmark fejres det stadig tidligt om morgenene i mange fagforeninger og i Socialdemokraternes, SF’s og Enhedslistens partiforeninger. Om eftermiddagen er der taler og sang og meget mere i alle større danske byer.

Share This Post

Det er sommer nu!

Det er sommer nu! Jeg så sommerens første flagermus i vores have.

Præcis klokken 22:16 fløj der 3-5 flagermus rundt mellem træerne i vores have. Det er svært at tælle det præcise antal, da flagermusenes flugt mellem vores store gamle træer sker i meget høj fart.

Hvordan er det så med det første besøg af Flagermusen?  Første gang jeg så dem i 2008 var den 25. maj, året efter har jeg ingen optegnelse fra om den, men jeg skriver den 26. maj 2009, at jeg ikke har set flagermus i min have, men jeg mangler et notat om ankomsten af flagermus for året 2009. 

Der er sommer fordi vi lige har afsluttet vores sommerfest i Ansager, der arrangeres af Ansager Idrætsforening. Den 4. juni 2010 fejrede foreningen sit 75 års jubilæum med en fest i “Helges telt” på stadion, der var opstillet på multibanen.

Vi betalte 2x 50 kroner for entre til “Scenen er din” og gratis kaffebord. Vi deltog på torvedagen, så vi har støttet foreningen i år.

Share This Post

Jeg er inviteret til konfirmation….

Jeg er inviteret til konfirmation hos nogle gode venner i dag, for deres dreng bliver konfirmeret.

Derfor har jeg gjort mine tanker om konfirmationen, vennerne og den “bette knægt”…….

Derfor har jeg skrevet en tale til ham, om den bliver holdt afhænger om der andre taler?

Men talen offentliggør jeg her i anonymiseret form:

Kære Peter!
Det er 12 år siden vi mødtes første gang her i dit hjem, det var i april måned 1998. Jeg husker ikke datoen!

Du var dengang en bette knøs, som man vistnok siger her i Vestjylland.

Men nu er du på vej til at blive en stor en af slagsen!

I dag er du hovedpersonen i vores fest. Du har været i kirken i dag og selv personlig bekræftet din dåb og dit tilhørsforhold til Folkekirken.

Du har sikkert mange gange hørt bemærkningen om, nu er du på vej ind de voksnes rækker!

Det er en sandhed med visse forbehold, for der er lang vej endnu! For først når du er 18 år, er du myndig – og juridisk voksen ……
…..og hvorfor skynde sig med at blive voksen!

Mit råd til dig er i al sin enkelhed, nyd din ungdom og afsøg dine grænser og evner i de trygge rammer, som dit hjem og dine forældre giver dig.

Du har nogle gode forældre, som vil dit bedste. Jeg siger det til dig, for jeg kender dem! Brug dem og brug deres vejledning og råd
–  i det omfang du har brug for det.

Du har 2 storesøstre, Birgitte og Hanne, som forkæler og forguder dig. De tager dig med til Paris og viser dig Eiffeltårnet og Louvre, du har allerede set mere end jeg, der nu er 61 år, det er dine søstres skyld.

Rollespil har du gået meget op i en periode, du sov i den mørke skov i Skovby og du havde meget fornøjelse af det.

Fodbold spillede du med familien op af udhus muren, det var meget seriøst og der kom sved på panden hos både din far, søstre, Bent og Hans , det var din skyld, for du gav dem kamp til stregen!

Du havde meget glæde af din grønlandske fætters ophold på Skovby Efterskole. Jeg tror faktisk du oplevede at have en bror i den periode.

 I brugte megen god tid sammen og jeg tror det var et stort savn hos Jer begge, da han tog tilbage til Grønland og sin familie efter skoleårets afslutning.

Din sport lige nu er badminton, hvor du er skrap og vinder mange kampe. Jeg tror du kan komme langt i den sport, hvis du yder den fornødne indsats og bevarer din interessen for sporten.

Jeg har været inde på det før, nu er du på vej ind i de voksnes rækker!
Du står overfor en masse valg, der gælder din fremtid, det gælder uddannelse og fremtidigt arbejde i årene der kommer. Det er en spændende tid du tager hul på nu –
……………………………………………………..held og lykke med fremtiden Peter!

Efterskrift: Den blev holdt under isen, da der ikke var andre taler.

 

Share This Post