Overbudspolitik fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har tre populistiske mærkesager egnet til stemmefiskeri……

1.    Stop for indvandring. Genindførelse af point system – opstilling af grænsebomme – nej til familiesammenføring.

2.    EU modstand. Mortens Messerschmidt er stort mod alt hvad EU beskæftiger sig med.

3.    Sociale forbedringer for de ældre borgere. Overbudspolitik for 9 mia. kroner.

For alle tre punkter gælder, at det i bund og grund er populistiske udmeldinger fra Dansk Folkeparti, som sjældent kan holde i virkeligheden og det er udtryk for et regulært stemmefiskeri i Rød Blok.

Et eksempel er Dansk Folkepartis forhandlingsoplæg til årets finanslovs forhandlinger.

Dansk Folkeparti har ikke selv regnet på, hvor meget deres 11 ældre forslag koster, og har ikke anvist, hvor pengene skal komme fra. Derfor stikker partiet sine vælgere blår i øjnene“, mener Socialdemokraternes finansordfører, Jesper Petersen.

Folderen indeholder en stribe sympatiske forslag, men det er useriøst og et fupnummer, når partiet ikke anviser skyggen af finansiering. De stikker ældre danskere blår i øjnene, når de omdeler denne pjece, og det er ikke sympatisk“, siger Jesper Petersen til Politiken.

DF’s ældrepjece indeholder følgende hovedpunkter:

‘Det vil vi gøre for de ældre’

1. Højere ældrecheck til de dårligst stillede ældre

2. Ældre skal kunne arbejde uden at blive trukket i pension

3. Vi vil indføre høje minimumskrav til den kommunale ældreservice

4. Ret til et dagligt bad og ugentlig støvsugning og vask

5. Den ældre skal selv være med til at tilrettelægge hjemmehjælperens tid

6. Bedre forebyggende indsats for aldersrelaterede sygdomme

7. Mere ældrevenlige hospitaler med enestuer

8. Sundhedscentre målrettet geriatriske sygdomme

9. Al offentlig transport for folkepensionister skal være gratis

10. Bedre og mere fleksible boformer for ældre i alle aldre

11. Flere aktiviteter for vore ældre

Kilde: Dansk Folkeparti

FAKTA Så meget koster DF’s ældrepjece

Økonomisk oversigt over Dansk Folkepartis Ældre Pjece.

DF-pjece

Som det ses, så kan 6 af Dansk Folkepartis forslag ikke beregnes, da forslagene ikke er konkretiseret godt nok. Havde de indgået i beregningen så havde de samlede forslag langt oversteget de 9,1 mia. kroner. Det gør Dansk Folkepartis overbudspolitik endnu mere urealistisk.

Vi regner ikke med, at det sker i morgen, det vil jeg da være helt ærlig at sige. Og det tror jeg sådan set også godt, vælgerne kan se. Hvis vi havde skrevet, at det skal se sådan her ud i 2016, så ville vi også skulle levere. Men jeg synes, det er helt fair at skrive, at vi ønsker et velfærdssamfund, der ser sådan her ud, og så arbejde målrettet på det”, siger René Christensen, Dansk Folkepartis socialordfører.

Må jeg efter den udmelding bare melde pas og notere mig, der er tale om overbudspolitik fra Dansk Folkeparti og de 11 forslag er et valgoplæg til det kommende folketingsvalg i 2015.

Ikke et konstruktive forslag til forhandling om finanslov for 2014.

Jeg mener, vælgere, der lader sig forlede af Dansk Folkepartis smarte markedsføring på ældreområdet, de bør stoppe op og tænke på……

Hvorfor har dansk Folkeparti ikke skabt disse forbedringer, da de havde regeringsmagten sammen med Venstre og Konservative? Her brugte de deres indflydelse på etablering af grænsebomme.

Og hvorfor peger Dansk Folkeparti på Venstres leder som statsminister? Et Venstre der går ind for “Nulvækst” og skattelettelser til de rige danskere?

Tror du det kan kombineres med Dansk Folkepartis ønskeseddel på meget mere end 9,1 mia. kroner? Det er ren og skær utopi efter min bedste overbevisning.

 

Share This Post

Venstre tager ikke ansvar for Finansloven 2013.

Peter Larsen skriver på Niels Krause-Kjær blog ” Thorning har ét år” :
I partiet Venstre har selvforståelsen længe været den, at magten i Danmark rent faktisk tilhører Lars Løkke Rasmussen.

Hængekøje eller ej. Gold oppositionspolitik eller ej. Ét er hævet over enhver diskussion, når det handler om Venstre: Partiet er en tordnende succes. End ikke de argeste politiske modstandere kan med nogen rimelighed bestride dét faktum.

Meningsmålingerne taler deres umisforståelige sprog: Mere end hver tredje dansker ville i dag sætte kryds ved Venstre. Godt nok har Lars Løkke Rasmussen ikke overrendt Christiansborg siden valget, men ikke desto mindre (eller måske i virkeligheden derfor?) er han danskernes klart foretrukne statsministerkandidat.

Men som bekendt er de barske realiteter for Venstre, at statsministeren ubestrideligt hedder Thorning. Samtidig tyder intet på, at det i overskuelig fremtid bliver anderledes. Hvilket er noget af en bitter pille at sluge for de Venstre-folk, der her i den kommende weekend samles til landsmøde i Herning“.

Og han fortsætter: “Længe har den underliggende stemning i Venstre nemlig været, at der i forbindelse med valget sidste år skete en beklagelig misforståelse. Det var simpelthen en fejl, må man forstå, at danskerne smed Løkke på porten og i stedet banede vejen for Thorning.
Dog har Venstrefolkene i svage stunder trøstet hinanden med, at der hurtigt ville blive rettet op på den kedelige fejltagelse. Selvforståelsen har været, at regeringen næppe ville kunne overleve det første år“.

Men det er forunderligt de danske vælgere accepterer Venstre fortsat kører i statsminister- og regerings modé.

Berlingske skrev  den 3. september 2012:
” Venstre vil blandt andet finde en milliard kroner ved at modernisere den offentlige sektor, og det er noget »fluffy«, mener Socialdemokraternes finansordfører, John Dyrby Paulsen.

“Der er mange ting i Venstres finansieringsforslag, der er for ukonkrete, siger han, efter at Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen mandag eftermiddag fremlagde Venstres forslag til en finanslov for 2013 under overskriften »Færre afgifter. Flere arbejdspladser”.

Samlet set finder Venstre ni milliarder kroner i sit udspil, der indeholder udgifter for otte milliarder kroner.

– Hvis man lægger tallene sammen, så tror jeg, at halvdelen af finansieringsforslagene er temmelig ukonkrete og noget luftige, siger John Dyrby Paulsen.

******

Regeringen og dets støtteparti lavede en finanslov sammen for 2013, hvilket Venstre ikke lige så i kortene, for det er rigtigt det Peter Larsen skriver, at Venstre s strategi gik på en hurtig valgkamp og regeringsskifte her i efteråret 2012, når regeringen led skibbrud i finanslovs forhandlinger.

Venstre skriver i det sidste Nyhedsbrev:

Venstres forklaring på deres hængekøje politik.

Venstres forklaring på deres hængekøje politik.

Dagens store nyhed i medierne er, at regeringen oveni har hævet det skrå skatteloft fra 51,5 til 51,7 procent af den sidst tjente krone. Det betyder, at 460.000 danskere yderligere rammes af skattestigninger. En politisk kovending al den stund, at De Radikale for blot et halvt år siden ville sænke marginalskatten. Lad os bare kalde det slingrekurs“.

Venstre bruger deres ressourcer på en skræmmekampagne om en skatteforhøjelse, der kloster de rigeste borgere i Danmark 360 kroner på et år (Gn.snit i følge TV2).

Faktisk er det en neutral skatteomlægning, når man indregner afskaffelsen af fedt afgiften!

Det Venstre ikke ville deltage i og lægge stemmer til i forhold til Finansloven for 2013:

  • 480 mio. kr. til uddannelse med forsørgelse til dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013. (Venstre undlader at stemme for det i Folketinget)
  • 1½ mia. kr. til styrket miljø og grønne arbejdspladser.
  • Fedt- og sukkerafgiften afskaffes. (Venstre regeringen indførte fedtafgiften og sukkerafgiften var planlagt af den nuværende regering og voldsomt kritiseret af Venstre.)
  • Beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst føres tilbage til de tidligere regler. (Voldsom Venstre kritik)
  • Initiativer der ventes at føre til etableringen af 13.500 flere fleksjob. (Venstre råber op om skabelse af jobs, hvilket er tom retorik)
  • Styrket indsats overfor økonomisk kriminalitet, herunder regler om konkurskarantæne.
  • Godt 200 mio. kr. om året til udsatte grupper, herunder 180 mio. kr. om året til tandpleje for udsatte grupper og en række initiativer på udlændingeområdet.

Senere har Lars Løkke udtalt:
Venstre stemmer for finansloven, fordi regeringen har sit støtteparti, Enhedslisten, på plads. Sådan siger Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen. – Har regeringen sit parlamentariske grundlag på plads, så stemmer vi for – som traditionen sig hør og bør“.

Den udtalelse er en falleret forhenværende statsminister værdig.

Venstre skylder danskerne – og især de ledige – som Venstre har forringet forholdene for med halveringen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og fordoblet optjeningskravet fra 26 uger til 52 uger, en aktiv politik, der skaber jobs i Danmark.

Inden Lars Løkke kommer for højt op træet over sin og Venstres fortræffeligheder må vi minde ham om:
“Finanskrisen og den efterfølgende krise på arbejdsmarkedet er gået hårdt ud over arbejdspladserne i Danmark, og siden krisen satte ind er hele 200000 job forsvundet fra det danske arbejdsmarked – dermed har krisen kostet mere end dobbelt så mange arbejdspladser som de to oliekriser.

Siden krisens udbrud i efteråret 2008, er hele 175.000 arbejdspladser gået tabt. Ser man på den private sektor alene er intet mindre end 199.000 arbejdspladser gået tabt, hvilket svarer til ca. hver 10. arbejdsplads på det private danske arbejdsmarked. Dermed er næsten hele beskæftigelsesfremgangen, som blev høstet i de gode år fra 2004-2008 tæt på at være blevet sat over styr.

66.000 job forsvundet i industrien siden efteråret 2008
Når man ser på beskæftigelsesfaldene fordelt på hovedbrancher, viser det sig, at det specielt er industrien og byggeriet, som har mistet arbejdspladser.

Begge erhverv har således mistet mere end 16 pct. af deres beskæftigelse siden krisens udbrud. Alene i industrien har jobtabbet været på 66.000 siden krisen satte ind, mens bygge- og anlægssektoren har tabt 34.000 arbejdspladser.

Handel, hoteller og restauranter har siden toppen i 3. kvartal 2008 tabt 33.000 arbejdspladser, hvilket svarer til 5,7 pct. af beskæftigelsen, mens transport, post og tele har tabt 19.000 arbejdspladser (10,2 pct.).

Generelt har servicefagene haft en hård medfart under denne krise. Det skyldes især, at det private forbrug samt tjenesteeksporten har været hårdt ramt, men servicesektoren yder/leverer i forhold til tidligere også flere input til f.eks. bygge- og anlægssektoren og industrien.

Enkelte servicefag såsom finansiering og forsikring er dog beskæftigelsesmæssigt sluppet billigt under denne krise, ligesom beskæftigelsesfremgangen i offentlige og personlige tjenester på 28.000 personer har begrænset det samlede tab af arbejdspladser under denne krise”.
Kilde: Analyse fra AE.DK publiseret den 18. august 2010.

Venstres Landsmøde.

Venstre holder i weekenden 17. – 18 november 2012 landmøde i Herning, hvor op mod 1300 deltagere og delegerede har meldt deres ankomst.

Landsmødet skal i år tage beslutning om en række vigtige sager, herunder justering af vedtægterne og opstillingsregler forud for valget til Europa-Parlamentet i 2014. Desuden skal landsmødet vælge spidskandidat til EP14.

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen holder sin store tale lørdag eftermiddag kl. 14.00. Kig med på Venstres nyhedskanal TV 2 NEWS, der sender direkte fra Venstres Landsmøde 2012.

Landsmødets politiske fokus vil være behovet for at skabe private reelle arbejdspladser, og forbedre Danmarks konkurreneevne.

I weekenden skal høre mere varm luft fra Venstre, der stadig tror de har regeringsmagten.

I weekenden skal høre mere varm luft fra Venstre, der stadig tror de har regeringsmagten.

Så skal vi igen høre en masse tom retorik fra Lars Løkke og Ellen Trane Nørby, der stadig ikke har tilgivet vælgerne, de stemte dem ud af regeringskontorerne.

 

 

 

Share This Post

Venstre, partiet, der ikke vil tage ansvar……..

Venstres forhandlere Peter Christensen og Ellen Trane Nørby har fundet en vej ud af finanslovs forhandlingerne i dag, de vil ikke betale for fjernelsen af fedtafgifterne, som de selv har indført mens Venstre var regeringsparti.

Venstre vil fjerne afgiften, men ikke anvise betaling for det! Er det ansvarligt?

Regeringen har anvist en finansiering, men Venstre vil ikke pålægge borgerne øgede skatter! Men er det så besparelser for de hjemløse eller kontanthjælpsmodtagerne, der igen skal betale for Venstres ulykker????

Svaret svæver i vinden fra Sønderjylland, hvor Ellen Trane Nørby er god for at hjælpe sine venner.

Kan man forvente andet fra “Danmarks største arbejderparti“, der har ligget henslængt i den politiske hængekøje siden valget i 2011, hvor partilederen Lars Løkke afleverede nøglerne til låns for Helle Thorning-Schmidt!

Venstre uddeler så en folder i denne uge, der skal synliggøre partiets erhvervsvenlige politik i denne uge!

 

Venstre ville ikke dengang partiet sad regering med Inger “Støjsender” – som arbejdsminister – gribe ind for løndumpning fra østlandene, så derfor er de 5.000 skabte job og praktikpladser, som partiet påberåber er skabt via denne bolig-job ordning ikke besat med danske byggearbejdere, men med polske, tyske, lettiske håndværkere, der arbejder til 60 kroner eller mindre i timen.

Og det er senest dokumenteret i TV2 Midtjylland, at de bor under meget usle forhold i nedslidte campingvogne på byggepladsen. Stort set alle arbejdsmiljømæssige forhold er ulovlige, for de er ansat under en slavekontrakt af en polsk agent!!!! Agenten fra Polen kender end ikke ordet (dansk) overenskomst……..

Det er hvad du skal forholde dig til som dansker, når den smilende venstremand/kvinde i denne uge stikker dig denne flyers i hånden, når du møder dem i byen.

Men hvornår gennemskuer de danske vælgere Venstre politiske dobbeltspil og manglende evne til at løse krisen? Det er det kritiske spørgsmål i denne sag.

Share This Post

Det taktiske spil om Finansloven

BT skriver mandag:
Løkke har reelt opgivet at vælte Thorning på finansloven.

Under og især efter præsentationen af Venstres forslag til finansloven i går opførte Løkke sig som en fredsmægler i Mellemøsten. Han er solbrændt, imødekommende, konstruktiv og forsonlig.

Sådan har man ikke set Løkke i lange tider. Glemt er alle de verbale trusler om bål og brand, han fyrede af under Folkemødet på Bornholm, inden han rejste ’mod’ Rio og krævede store indrømmelser og kontante garantier, før Venstre ville sætte sig til forhandlingsbordet.

Lars Løkke er kommet ned fra træet af taktiske årsager, men tag ikke fejl Venstre går efter at vælte regeringen.

Lars Løkke er kommet ned fra træet af taktiske årsager, men tag ikke fejl.  Venstre går målrettet efter at vælte regeringen. (Billedkilde ukendt.)

Danmark har brug for, at vi lægger taktikken til side, siger Løkke. Udtalelsen må lyde som sød musik i finansminister Bjarne Corydons øre. For et par uger siden kravlede Enhedslistens furie Johanne Schmidt-Nielsen ned fra træet. I går fik hun følgeskab af Løkke“. Citat slut.

Men jeg ville nu kikke mig over skulderen, hvis jeg var finansminister Bjarne Corydon, for Lars Løkke og hans løjtnanter Perter Christensen og Ellen Trane Nørby i Venstre star klar til at vælte regeringen på finansloven, hvis Bjarne og Johanne ikke finder fælles fodslag om den i efteråret. Alle tre Venstre politikere går med ministerdrømme.

Deri er Henrik Qvortrup, TV2 Nyhederne ikke uenig!

Han går så vidt som at kalde det Lars Løkkes dødskys til regeringen. Så vidt tror jeg dog ikke det går, hvis finansministeren og regeringen bærer sig fornuftig ad i den kommende folketingssamling.

Han bliver stillet spørgsmålet:
På pressemødet understregede Lars Løkke Rasmussen flere gange, at Venstre er interesseret i at lave et finanslovs forlig med regeringen. Er det ærlig snak?

Henrik Qvortrup (HQ) : “Tjah. Bum. Bum. Mest ærligt ville det nok være, hvis Venstre-formanden åbent havde sagt, at sådan vil han gerne have det til at se ud. Pointen er, at ganske vist er Venstre interesseret i at lave politik – men man er endnu forhippet på at vælte regeringen“.

Men hvad gør Løkke, hvis regeringen accepterer alle Venstres krav?

HQ: “Det scenarie har Venstre selvfølgelig overvejet. Og man er sikker, på det ikke sker. Dertil er Venstres udspil – ikke mindst på kontanthjælpsområdet – alt for uspiseligt for regeringen. Igen: Manøvren går på at lade som om, at man er forhandlingsparat. Uden at man nødvendigvis er det i virkeligheden“.

Flere gange roste Lars Løkke Rasmussen regeringens finanslovsoplæg. Hvorfor nu det?

HQ: “Der er to grunde. En substantiel og taktisk. Regeringens oplæg ermere blåt end rødt. Og så den taktiske: Ved (delvist) at rose regeringens oplæg får Lars Løkke Rasmussen udstillet, at Enhedslisten har al mulig grund til at være utilfreds med regeringens finanslovsudspil. Hvilket Venstre håber, vil få Johanne Schmidt-Nielsen til at presse regeringen yderligere. Hvorefter – satser Venstre på – at chancen for et sammenbrud/valg bliver større“.

Dansk Politik er ikke ændret i sommerferien, det er stadig det samme spin partiet Venstre leverer, men Lars Løkke har fundet ud af han ikke er statsminister mere, men oppositionsleder. Derfor har han lært af skattereform forhandlingerne, hvor han trodsigt tog ferieflyet til Rio mødet med en salut om statsministeren kunne komme derned og forhandle skattereform med ham. Hun kom dog ikke og Venstre kom krybende tilbage til forhandlingsbordet.

Et klart nederlag for en tidligere statsminister der kan gå på vandet i meningsmålingerne.  Men skal Lars Løkke ikke tage en snak med Villy Søvndal, der har prøvet det samme, for at und g¨å at komme i SF’s situation med tab af goodwill hos vælgerne?

Det VIL Lars Løkke ikke opleve igen, derfor er han kravlet ned af banantræet og taget det store charmesmil på og giver slet skjulte taktiske roser til regeringen, for at genere samarbejdet mellem den og dens støtteparti Enhedslisten.

Share This Post

Venstres finanslovsudspil 2013

I TV’s bedste sendetid sidder den “nye aktive formand” for Venstre Lars Løkke Rasmussen, som en bedre parfume sælger, og forsøger at sælge den nye Venstre tese om regeringen løber fra sin økonomiske fortid. Venstres formand har erkendt, at vælgerne nu er trætte af at høre om Venstres evige råben op om “løftebrud” i Folketingssalen, nu kører efterårets kampagne på regeringen løber fra sine valgløfter på det økonomiske område.

Venstre præsenterede i dag deres bud på en finanslov på et pressemøde. Og det var ikke lutter sure miner hos oppositionen, som er parat til at forhandle med Regeringen for at forhindre den laver en finanslov med Enhedslisten, til “ubodelig skade for Danmark“, som Løkke udtrykker i Deadline, og han fortsætter “For jeg elsker jo Danmark“.

Der er grund til at rose regeringens udspil til finanslov. Det opererer med noget nær nulvækst i det offentlige forbrug. Det er en ramme, vi godt kan se os selv i, og med det udgangspunkt vil vi gerne forhandle,” siger Venstres formand Lars Løkke Rasmussen.

Jeg vil gerne komme med en klar appel til regeringen om ikke at lade taktiske hensyn stå i vejen for de reformer, som Danmark har brug for. Venstre er klar og i arbejdstøjet. Vi er klar til at tage ansvar,” siger Lars Løkke Rasmussen.

Venstre foreslår en kontanthjælpsreform og besparelser på U-landshjælpen, som en del af sit udspil til en finanslov, hvis overskrift er Færre afgifter – flere arbejdspladser.

Blandt Venstres forslag er også en erhvervsskattepakke på 3,5 milliarder kroner, en afskafning af fedtafgiften, skattefritage udsendte medarbejdere og skabe bedre forhold ved generationsskifte. Som dagens vært på Deadline tørt bemærkede, ” Over halvdelen Venstre skattellettelser, det er en tilbagerulning af Venstre regeringens egne skatter, som for eksempel Fedtafgiften“.

 

Det virker som et luftigt finanslovs forslag, som det er skabt Lars Løkke en fugtig nat i DGI’s selskabslokaler sammen med 4 banden, der nu er blevet til 3 banden, efter Troels Lund Poulsen dummede sig i Skatteministeriet.

Venstre  henter 1,5 mia kroner på “justering af kontanthjælp”.  “Modernisering” af den offentlige sektor 1 mia. kroner. 2,008 mia. kroner på “udisponerede” (§ 35) primært kantinemoms på 250 mio. kroner.

Og WUPTI ud af talmagien (Finanslovs udspillet) kommer der et overskud på 1,042 mia. kroner! Så har Lars Løkke positioneret Venstre som et ansvarligt økonomisk parti………….!!

Venstre fortsætter med at tage fra de svage og give til de bedre stillede, der er ikke nyt under solen fra den kant.

Jeg synes, man skal give Venstre kredit for at have lavet et konkret udspil. Til gengæld må man trække lidt af rosen tilbage, når man ser på finansieringssiden, der er meget ukonkret“, siger Socialdemokraternes finansordfører, John Dyrby Poulsen.

Det er dejligt, at der er spillet ud. Det går som regel lidt hurtigere med forhandlinger, når der er noget konkret at forholde sig til – også selv om vi synes, at finansieringssiden nærmer sig det håbløse“.

 

 

Share This Post