Fiinanslovens pris…..

Dansk Folkeparti fik sin betaling for at levere stemmer til finansloven 2011.

Mandat nr. 90  for Kristen Demokraterne – Peter Ørum Jørgensen  – kunne ikke forhindre en forringelse af lovgivningen, trods han forsøger at give sin stemme til finansloven en social profil! 

Det blev ikke til en 28 års regel for sammenføring af familie, men noget der er endnu strammere, nemlig en 24 års regel med et point system, der i praksis vil hindre en dansker, der forelsker sig i en udlænding,  vil kunne påregne at bo med sin kæreste i Danmark! Kæresten skal kunne tale dansk, have en universitetsgrad og have en stor indsigt i danske samfundforhold samt et arbejde i Danmark, før man kan gøre sig håb om familiesammenføring i Danmark.

Dansk Folkeparti jubler! Men de vil bygge en uigennemtrængelig mur om Danmark, så der ikke sker indvandring. Det mål er nærmere med den nye lovgivning.

Det eneste mandfolk i regeringen, den tavse integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, truede med at gå af, hvis der blev indført en 28 års regel for familiesammenføring. (Kilde: Politiken.dk)

Men er den nye pointsordning indeholdt i 24 års reglen bedre Birthe Rønn Hornbech?

Nej, den forhindrer i praksis forelskede danskere i at bo i Danmark med deres udenlandske kæreste og det er ikke værdigt for Danmark og slet ikke for de forelskede danskere, der tvinges til udlændighed.

Birthe Rønn Hornbech ønsker ikke at kommentere Politikens oplysninger om, at hun truede med at gå af som minister, som hun dog heller ikke benægter.  Hendes kommentar: “Jeg truer med at blive. Det gør jeg altid“.

Dansk Folkeparti er heller ikke længe om kommentere sin sejr. Peter Skaarup (DF) siger til Politiken: “Birthe Rønn Hornbech er Birthe Rønn Hornbech. Hendes personlighed er helt hendes egen“.

Tilbage står Danmark med en uværdig lovgivning om familiesammenføring. Regeringen skal tage taktstokken i den anden hånd og få udlændingepolitikken frigjort af finansloven.

Vil Dansk Folkeparti ikke acceptere det, så må regeringen finde et flertal til anden side i Folketinget.

Jeg har tidligere skrevet om Dansk Folkeparti og regeringens indvandrerpolitik, at den gør mig flov over at være dansker, nu mangler jeg ord for det!!!

Share This Post

Svært for mig at være dansker…..

Finanslovforhandlingerne er i gang og som sædvanligt har Dansk Folkeparti stillet et fremmedhadsk forslag til regeringen i finanslovforhandlingen.

Man skal betale skat i Danmark i syv år, før man kan få velfærdsydelser i Danmark.

Det er endnu et af de forslag, som skal sikre Dansk Folkeparti en maksimal omtale i forbindelse med indgåelse af en aftale om den kommende finanslov for 2011. Selvom vores finansminister siger fra nu, så skal forslaget nok komme igennem forhandlingerne, som det er tiltænkt fra Dansk Folkeparti, for partiet sidder i en nøgleposition. Regeringen har deponeret magten hos Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti.

Men hvad er det for et menneskesyn der ligger bag det forslag?

Selvom forslaget er populært i deres vælgerskare, så er det rendyrket fremmedhad, der ligger bag tankegangen for forslaget, selvom den smilende unge mand fra partiet – chefforhandler Kristian Thulesen Dahl –  siger: “Det er for at beskytte danskerne mod social udhuling af vores velfærdsydelser“.

Jeg kan ikke stærkt nok tage afstand fra den form for politik og Kristian Thulesen Dahls politiske retorik.

Jeg er ked af at være dansker, hvis vi får et samfund, der på den måde ødelægger integrationen og levevilkårene for indvandrerne i Danmark. Vi har brug for et åbent samfund og vi har brug for indvandrerne i Danmark. De vil være med til at sikre vores levevilkår i fremtiden, hvis det danske samfund evner at integrere dem.

Share This Post

Finanslov

Kassen skal stemme, kriseregningen betales, og alle må bidrage hertil. Finanslovforslaget med GenopretningsPakken bringer dansk økonomi på rette spor og sikrer, at vi lever op til EU’s økonomiske spilleregler. Dermed er vejen banet for, at vi nu koncentrere indsatsen om at sikre vækst, som er forudsætningen for varig velfærd.

Disse flotte ord kommer fra Partiet Venstres chef ideolog. Han er er Danmarks finansminister og han sidder hårdt på statskassen, men han glemmer at fortælle om de nedskæringer, der sker ved budgetlægningen ude i Danmarks 98 kommuner på børne- , skole-, og ældreområdet, som er er del af hans såkaldte genopretningsplan.

Jeg vil hellere sætte de rigtige ord på hans plan, det er en nedskæringsplan, der bremser for den danske økonomiske udvikling i de kommende år.

Haderslev Kommune skal spare 163 millioner kroner, heraf de 68 millioner på børne- og ældreområdet og der skal fjernes over 130 stillinger. Hvordan kan Claus Hjort Frederiksen kalde det for udvikling? Den udvikling ses landet over i kommunerne og det vil påvirke den danske økonomi og det kan regeringen og finansministeren ikke løbe fra, om de sætter nok så mange spindoktorer på!

De unge familier vil mærke på det på en forringet dagpleje, en forringet skole og en økonomisk presset hverdag for de danske familier, for taksterne vil stige i daginstitutionerne i år 2011. Det er værd at bemærke, at Dansk Folkeparti er spændt for den vogn, selvom deres finanslovordfører Kristian Truelsen-Dahl sætter et nok så drenget et smil op i TVs bedste sendetid. Dansk Folkeparti er med til nedskæringerne, husk det både unge og ældre!

Er der slet ikke noget godt?

Joe, der bliver brugt 3 milliarder mere på kræftsyge, men hvordan kommer Hjort frem til det? Og har regeringens kræftplaner holdt indtil nu? Og hvad med de pladser, der er tomme til genoptræning for de handicappede? Hvad med skoletoiletterne, som Fogh lovede ville blive bedre. Hvad med psykiatrien og satspuljemidlerne, som er planlagt nedskåret med 7-800 millioner kroner? Og hvad med de medarbejdere der fyres i de danske kommuner via budgetlægningen i denne tid, har de overhovedet udsigt til et nyt job?

Og sådan kunne jeg fortælle om snesevis af andre nedskæringer for de socialt svagt stillede danske medborgere.

Men som oppositionen siger i dag, så er der det tydeligt i dag, der er to veje i Danmark – udvikling eller nedskæring, hvor VKO (Regeringen og Dansk Folkeparti står for det sidste), så det bliver ikke svært at stemme ved det kommende valg.

Share This Post

Regeringsmagten smuldrer for “Lille Lars”

Jeg anser stigende arbejdsløshed og fyringer på hospitalerne for alvorlige og store samfundsproblemer. Hvad anser mit parti for at være vigtigst? Burkaer! Det kan jeg ikke forene mig medsiger Christian H. Hansen, Dansk Folkeparti til Ritzau i forbindelse med han bliver løsgænger i Folketinget.

Det sammen med et flosset image fra COP15 mødet, den interne krig i regeringen om reformer af det danske samfund, især konflikten med Det Konservative Folkeparti om efterløn, det gigantiske underskud på finansloven i de kommende år, den svage nytårstale og den manglende regeringsrokade, det giver “Lille Lars fra Græsted” store problemer på posten som Danmarks statsminister!

Vi har en regering med Inger Støjberg, arbejdsminister, der ikke har styr på arbejdsløsheden og hun fører konsekvent en afventende beskæftigelsespolitik.

Vi har Karen Ellemann, social- og indenrigminister, der pådrager sig sig støttepartiets vrede over manglende offentliggørelse af burka-rapporten og hun forsvarer den uliberaliske madpakkeordning og får to markante venstrefolk mod sig, så der er konflikter i regeringen, både i Venstre, mellem Venstre og Det Konservative Folkeparti og i forhold til regeringens støtteparti Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti slides også op indefra. Det markeres tydeligt ved Christian H. Hansens overgang til løsgænger i Folketinget. Kan Pia og hendes to løjtnanter fortsat holde sammen på partiet, når der bliver afskediget personale på de offentlige sygehuse i stor stil, som det sker på nuværende tidspunkt?

Hvem bliver den næste løsgænger?

Share This Post

De Radikale vil ikke i regering!

Denne provokerende overskrift har udgangspunkt i DR 2’s udsendelse “Clement – ugen der gik”, der blev sendt lørdag aften.

Her ville Margrethe Vestager, en lidet succesfuld radikale leder – reformere dagpenge, afskaffe efterlønnen og forhøje pensionsalderen, det med baggrund i et arbejdsmarked, der om 6 år kommer til at mangle hænder. Det siger de radikale analyser!

Det må betyde de radikale vil fortsætte en kommerlig tilværelse i opponionsmålingerne og miste stemmer til det kommende valg, som igen betyder de radikale ikke vil få regeringsmagten. Den radikale dødedans vil fortsætte og det er uanset om partiet har ret i sine samfundsanalyser eller ej.

I TV udsendelsen hørte vi dog ikke dokumentation for dette arbejdskraftbehov, men det kan skyldes studieværtens direkte og stressende facon at lede den på, som betyder den radikale leders påstand ikke bliver afprøvet i udsendelsen?

Ikke engang regeringen med Claus Hjort Frederiksen i spidsen tør nævne ordet reform af efterløn og pensionsalder, så det er modigt af den radikale leder og strategisk meget uklogt, hvis man vinde valget over en borgerlig regering, der stikker hovedet i busken overfor de kommende problemer.

Der ligger et tungt ansvar for Margrethe Vestager for at få regeringen ud af busken i denne sag, senest har finansministeren afvist problemet ved fremlæggelsen af den kommende finanslov!

——————————————————————————–

[adrotate group=”1″]

——————————————————————————–

Share This Post