Gratis praktikant til Venstre på Borgen

Venstre har sugerøret solidt plantet i statskassen, det seneste eksempel er Venstres fremtrædende medlemmer af Folketinget ikke vil betale for ekstra sekretariats hjælp!!

Gratis ulønnet job opslået på http://jobbank.ku.dk/job/426346 .

Vi har ingen kvaler .... skatteyderne betaler......

Vi har ingen kvaler …. skatteyderne betaler……

Er du mere end almindeligt interesseret i politik, og har du mod på en spændende og varierende hverdag på Christiansborg?

Så bliv praktikant i sekretariatet for Venstres Søren Pind, Peter Christensen, Karen Ellemann, Martin Geertsen, Jakob Ellemann-Jensen og Finn Thranum“.

Job annoncen fortsætter: ” Praktikperioden er ulønnet og løber fra 1. februar og fem måneder frem. Arbejdsbyrden er tilpasset en fuldtidsansættelse, men vil selvfølgelig være fleksibel i forhold til undervisning mv., f.eks. vil du have mulighed for at skrive en praktikopgave under forløbet“.

Selvfølgelig får jobpraktikanten SU under arbejdet for de fremtrædende Venstre folk.

Det bekræftes af Venstres sekretariats leder Claus Richter fra partikontoret i Holte…… der udtaler til Ekstra Bladet: ” Som praktikant er du på arbejde hele dagen fa 8 til 16, men det er en uddannelsesstilling, så de passer deres skole ved side af, forklarer han over for Ekstra Bladet. De får derfor SU samtidig med de arbejder for Venstre“.

Venstres partisekretær Claus Richter har tidligere forsikret Jyllands Posten om, at partiet ikke benytter sig af ulønnet arbejdskraft i Folketinget.

Er der ingen grænser for Venstres forbrug af skatteydernes penge?

Et folketingsmedlem får 600.998 kroner årligt og et skattefrit omkostningstillæg på 60.103 kroner årligt.

Folketingsmedlemmerne kan modtage godtgørelse for boligudgifter, hvis de har en fast supplerende bolig i Københavnsområdet og afstanden og rejsetiden mellem bopælen og Folketinget berettiger til det.

Godtgørelsen udgør op til 74.512 kr. årligt mod dokumentation af udgifter til f.eks. husleje, varme, vand, el og gas, mens tillægget for dobbelt husførelse udgør 29.806 kr. årligt. Godtgørelsen er skattefri.

I 2009 introducerede Folketinget en ny boligordning, som betyder, at Folketinget stiller en supplerende lejlighed til rådighed for de medlemmer, der har fast bopæl uden for Sjælland.

Folketingsmedlemmerne får dækket udgifter til offentlig transport og rejser i forbindelse med deres politiske arbejde.

Der ydes sekretærhjælp til det enkelte folketingsmedlem, så er det ikke i orden man betaler selv for den ekstrahjælp man har behov for? Venstre modtog i regnskabsåret 2012 – 28,6 mill. kroner.  Regnskabet kan ses her…….

Det er muligt at betale ekstrahjælp til Venstres folketingsmedlemmer ud af det beløb og skulle det knibe så kan man spare Lars Løkke betalte limousine og privatchauffør væk…….

Eller er Venstre partiorganisation gennemsyret af formand Lars Løkkes personlige motto?

Jeg har ingen kvaler – skatteyderne betaler……..!!!

Share This Post