Prisen for at redde en minister….

Det koster skatteyderne 27,9 millioner at redde en kontroversiel venstre minister og årligt 7,3 millioner fra år 2020.

Jeg tror, det står klart for enhver, at Esben Lunde Larsen stod til at blive væltet som minister, og så lavede Lars Løkke Rasmussen den her løsning, ikke for at redde dansk fiskeri men for at redde et ministerliv, og det koster så millioner af kroner,

siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

Der ingen smalle steder i den borgerlige flok i Folketinget, når det gælder om at redde en uduelig minister.

Dertil skal tillægges, at Skat er blevet til et tagselvbord og dermed fosser tocifrede milliarder ud af samfundets kasse.

Her stopper politikernes skødesløse omgang med samfundskassen ikke, for de har opgivet at krasse godt og vel 80 milliarder skyldige kroner ind for moms, skattegæld og øvrige restancer til samfundet.

Jo….. det går godt med den borgerlige regering….


Sagen kort.

Den 7. august splittede statsminister Lars Løkke Rasmussen Landbrugsstyrelsen op og flyttede fiskeriområdet over i Ministeriet for Ligestilling og Nordisk Samarbejde, hvor minister Karen Ellemann (V) har fået til opgave at genopbygge en ny Fiskeristyrelse.

Statsministeren gav to grunde til flytningen:

  • at ‘omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende,’ og
  • at ’fiskeribranchen er stærkt udfordret’ af Brexit.

Løkke henviste også til samarbejdet mellem miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) og Folketingets fiskeriordførere, der ikke havde været ’tillidsfuldt’.

En række dårlige sager har klæbet til fiskeriområdet i år, hvor sagen om kvotekonger – velhavende fiskere, der sidder på en stor del af fiskekvoterne og på den måde skaber monopollignende tilstande – har fyldt godt i medierne.

Flytningen af Esben Lunde Larsens fiskeriområde skete få dage før en beretning fra Rigsrevisionen om Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter. Beretningen konkluderede, at forvaltningen i en årrække har været “meget kritisabel”.

Fiskeriområdet har ligget i Landbrugsstyrelsen siden 2011.
Kilde: DR.DK

Share This Post

En minister med humor og visioner…..

Dan Jørgensen, vores fødevareminister, der er mødt megen skepsis ved sin tiltrædelse i december 2013 fra fødevare erhvervene i landbruget og fiskeriet, har nu indført forbud mod slagtning af dyr uden bedøvelse i Danmark.

Jeg kan ikke gennemskue om det betyder muslimer og jøder vil importere deres kød fra Danish Crown i Tyskland og Polen?

En af hans første opgaver, (arvet fra sin forgænger), som fødevareminister var at indføre lovgivning at grisesøerne skulle gå frit i 80% af deres levetid, hvor de i dag er fikseret (Bundet) i det meste af deres levetid. Det træder dog først i kraft i løbet af en årrække og ved nybygning af so stalde.

Et af hans mål er på sigt at forhindre kastration og hale af klipning i de danske svinestalde. Det sidste er i dag forbudt, men det foregår i praksis, fordi der mulighed for dispensation, hvis grisene bider i halerne. Landbruget kalder det forebyggelse af fremtidige skader på svinene.

Men Dan Jørgensen er en mand med en veludviklet humor, som det blandt meget andet også fremgår af denne video.

Udgivet den 16/12/2013
Revolver interviewer den nye fødevareminister og giver et godt råd med på vejen.

Share This Post