Præster behøver ikke give hånd til kvinde

Præster fra Folkekirkens højrefløj slipper for at give hånd til deres kvindelige kolleger, når de indsættes.

 
Beskæftigelsesministeren kræver, at offentligt ansatte skal trykke hånd med det modsatte køn.

Men præster fra Luthersk Mission og Indre Mission slipper for at give hånd til kvindelige præster i forbindelse med deres indsættelse i Folkekirken.

“Et par gange har jeg ordineret en præst, som tilhører den yderste højrefløj. Her mener man ud fra samvittighed og en læsning af Det Ny Testamente, at præsteembedet er forbeholdt mænd. Derfor vil de i ritualet ikke give hånd til kvindelige præster. Det er et syn, jeg ikke deler, men ved de to ordinationer har jeg taget det hensyn”, siger biskop for Viborg stift, Karsten Nissen til politiken.dk , den .

 

Jeg mener:

Folkekirken,  er som navnet siger, en folkekirke for hele den danske danske befolkning, derfor er der ikke plads til præster, der ikke ønsker at trykke kvindelige præster i hånden.

De præster der ikke vil trykke kvindelige præster i hånden skal hældes ud af  Folkekirken.

Der er min optik 2 grunde til det.

  • Kvinder er en legitim del af den danske befolkning, uanset hvad højreradikale præster kan tolke af Det Gamle –  eller Nye Testamente.
  • De danske folkekirkepræster er  tjenestemænd betalt af skatteyderne og derfor skal de ikke dyrke personlige ideer der.

De præster, der ikke kan opfylde disse 2 krav må tage job i de Danske Frikirker, for selvom Karsten Nissen er konflikt sky, så hører de ikke hjemme i Folkekirken.

Og kan vi så ikke snart slippe for det råben op om muslimer, der ikke vil give hånd til det modsatte køn?

Det gælder for alle troende, at man giver hånd til kvinder og mænd…

Share This Post

Frikadelle krigen har nået den sorte præst i Folkekirken….

Sørine Gotfredsen blogger i Berlingske om flæskesteg, frikadeller,Koranen, tro og et byråd i Randers, der vil diktere børnehaverne en speciel kost.

Hun skriver:Blandingen af uvidenhed og bøvet ironi er farlig. Denne klassiske danske sindstilstand har det med at afsløre, at man ikke rigtig begriber sagens alvor, og dette må siges at være tilfældet i debatten om svinekød. Når en nyhedsvært på TV 2 åbenlyst morer sig ved annonceringen af et indslag om ”frikadellekrigen i Randers”, ligger han således helt på linje med den overfladiskhed, der generelt præger diskussionen, om hvad børnehavebørn skal spise. Sagen er dog, at man bør takke de politikere i Randers, der har besluttet, at der skal findes svinekød i alle kommunens børnehaver“.

For dem, der har fulgt et minimum af den sorte præsts ordkløveri fra “Sørines Blog” på Berlingske, hvor hun har markeret sig som en sognepræst på den yderste højerefløj i den Danske Folkekirke. Hun er mod alt, hvad der angår Koranen og muslimer i særdeleshed!

Jeg er dybt uenig med den sorte præst fra Valby i hendes svinekøds tvang i de danske børnehaver. Det har intet at gøre med Koranen og islam at gøre, men derimod friheden for den enkelte børnehave mulighed for selv at beslutte den daglige kost i samråd med dens forældreråd.

Det skal hverken Sørine Gotfredsen eller Randers byråd blande sig i, så længe børnehaven overholder sit budget og den gældende lovgivning.

Rie Kjeldsgaard Sørensen skriver i dag på Facebook: Når nu de så gerne vil tvinge frikadeller ned i halsen på alle, hvor er så hestekødet?
I Norden har vi en nærmest fobisk modvilje mod at spise hest. Og sjovt nok stammer den fra den tid hvor vi lige vat blevet kristne. At blote og spise hest var en vigtig del af af den “Gamle tro” og derfor tordnede præstene mod det. Og det sidder så stadig i os her 1000 år senere
“.

Henrik Gjermandsen skriver på Facebook i dag: ” Ved hun overhovedet at svinekød (og skaldyr), også er forbudt ifølge biblen? Og vi er jo ifølge Dansk Folkeparti, et kristent land…

Henrik Gjermandsens dokumentation:
3 Mosebog, kapitel 11, vers 7 og 8:
svinet, for det har ganske vist spaltede hove og kløft i hovene, men tygger ikke drøv; det skal I regne for urent. I må ikke spise deres kød og ikke røre ved ådslet. Dem skal I regne for urene“.

Vers 9 til 12:
Af alt det, som lever i vandet, må I spise følgende: Alt i have og floder, der har finner og skæl, må I spise. Af alt, som vrimler i vandet, af alle levende væsener i vandet, skal I regne alt i have og floder, der ikke har finner og skæl, for afskyelige. De skal være afskyelige for jer, I må ikke spise deres kød, og I skal betragte deres ådsler som afskyelige. Alt i vandet, der ikke har finner og skæl, skal I regne for afskyeligt“.

Fakta om Sørine Gotfredsen:
Sørine Gotfredsen er en dansk journalist, forfatter, sognepræst og samfundsdebattør. Gotfredsen er student fra Amtsgymnasiet i Hadsten og uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1993 og cand.theol. fra Københavns Universitet i 2004. Ansat som sognepræst ved Jesuskirken i Valby.

Jeg mener hendes uddannelse er gået hen over hovedet på hende, for hvor er kristendommens næstekærlighed blevet af i Sørines univers?

Læs mere om den sorte præsts frikadelle tvang på http://gotfredsen.blogs.berlingske.dk.

Share This Post

Lad os få en reform af Folkekirken…..

For snart 1000 år siden blev stregerne tegnet til sognene, som vi kender dem i dag. Og det var på mange måder nogle rigtig gode streger. Og det giver stadig god mening og gode vilkår for evangeliet at kirke og præst opleves som ”vores”, som nærværende mange steder. Folkekirken er ikke mindst folkekirke, fordi forbindelsen til kirke og præst opleves som tæt og fortrolig, uanset om man går regelmæssigt i kirke eller ej.

Sognepræst Kaj Bollmann har en vis viden om, hvordan han og menighedsrådet bør tage vare på Jyllinge Kirke fra 1120'erne, men andre sogne kan få hjælp til den store opgave med den lille bog i Bollmanns hånd. Foto: Allan Nørregaard

Sognepræst Kaj Bollmann har en vis viden om, hvordan han og menighedsrådet bør tage vare på Jyllinge Kirke fra 1120’erne, men andre sogne kan få hjælp til den store opgave med den lille bog i Bollmanns hånd.
Foto: Allan Nørregaard

En sognereform er naturligvis en stor og kompliceret opgave, der vil ændre betingelserne for mange menighedsråd og præster og måske ligefrem lukke nogle steder som selvstændige, åbne andre, medføre flytninger af præster og andet personale.
Kilde: Kristeligt Dagblad.

Men hvorfor vente?

I dag bruger de fleste danskere Folkekirken som en serviceforanstaltning ved dåb, konfirmation, bryllup og begravelse. En del danskere kommer til juleaftens gudstjeneste for at opleve den særlige stemning, der er denne eneste dag i Folkekirken. Det gør jeg.

Allerede ved 1. juledags gudstjenesten er den tom igen, som den er stort set hele året, bortset fra de særlige lejligheder, som jeg har beskrevet ovenfor.

Men reformen af Folkekirke skal også gå på indholdet!

Når Folkekirken ud over hele landet kan fyldes juleaften og endda i mange tilfælde flere gange, så er der en god grund til at vurdere, hvorfor den ikke benyttes mere hen over kirkeåret.

Mit bud er, den ikke appellerer til menigheden – og afviklingen af prædiken og kirkehandlingen er kedelig, det vil jeg gerne bekende over for Folkekirken, at det er den væsentlige årsag til jeg ikke kommer der.

Præstens tale – for de fleste af dem jeg har hørt – er kedelig, uvedkommende og bundet op af dagens tekst i Biblen og fremsagt på en akademisk snor omvunden, højttravende plan, som keder mig som kirkegænger.

Undskyld til Sognepræst Poul Joachim Stender i Kirke Såby og hans ligesindede, som forsøger at modernisere den kirkelige handling.

med_gud_i_sengen

Som præst ser Poul Joachim Stender det med andre ord som sin mission at promovere sanselighed. Men også at dæmme op for det, som han betragter som en voksende puritansk bølge i samfundet. Projektet må nødvendigvis blive »endog særdeles frækt«, da biblen sine steder er »decideret erotisk, ligesom vi mennesker«.

»Det erotiske i biblen begynder allerede på første side, hvor der står, at mennesket er skabt i Guds billede. Det betyder, at det hele menneske er skabt i Guds billede og derfor er en refleks af det guddommelige og himmelske. Det gælder vores køn, vores funktioner og alt, hvad vi har af længsler, safter, sekreter, det hele,« siger han.

Lige efter siger Gud: ‘I skal blive et kød’. Altså, vi skal smelte sammen, nyde hinanden. Hvilket er bibelsk for at have sex. Hvis ikke det er erotisk, så ved jeg ikke.” Kilde: Jyllands Posten.

Han har prædiket over emnet i sin sognekirke og skrevet bogen: “Med Gud i sengen”. Pris på Saxo.com 99 kroner.

 

Share This Post

Højrefods præster på krigsstien………

Hvad sker der i Folkekirken lige nu?

En gruppe forkælede meget højreorienterede præster har brug for en Åndelig Vejleder – ja så har man hørt den med………

Lørdag d. 16. Juni 2012 kl. 17.00 i Løsning Kirke (Haderslev Stift) – Vestergade 42 8723 Løsning, indsættes præst og rektor Børge Haahr Andersen som Pastoral Vejleder for en gruppe præster. Dette sker som en følge af at otte ud af ti biskopper i Den danske Folkekirke har medvirket til indførslen et ritual til vielse af homoseksuelle.

 Evangelisk Luthersk Netværk skriver i en pressemeddelelse:
Præsternes tillid til biskoppernes åndelige dømmekraft har lidt et afgørende knæk. Det er Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) som står bag dette initiativ, og det ligger i forlængelse af det tilbud om åndelig vejledning til præster, som ELN har haft siden sin oprettelse i 2006. Ved at indsætte en Pastoral Vejleder tydeliggøres dette arbejde, hvilket anses for at være nødvendigt i den aktuelle situation, hvor et flertal af biskopperne svigter det løfte de afgav ved deres indsættelse, om at værne kirken mod falsk lære. I praksis foregår vejledning ved, at erfarne præster stiller sig til rådighed som vejledere for deres kollegaer.

De præster, som har tilsluttet sig denne ordning, frasiger sig ikke deres biskoppers tilsyn, men fastholder biskoppen som deres tjenstligt overordnede, ønsker at biskoppen skal føre tilsyn med, om deres tjeneste er i overensstemmelse med Bibelen og kirkens bekendelse. Men da tilliden til biskoppernes åndelige dømmekraft har lidt et afgørende knæk, søger de samtidig teologisk-åndelig vejledning andetsteds fra, hvilket personificeres i den Pastorale Vejleder.

Børge Haahr Andersen

Børge Haahr Andersen, højrefløjs præst i den danske folkekirke.

Børge Haahr Andersen er rektor på Dansk Bibel-Institut og hjælpepræst i Emdrup kirke i København, hvor han tidligere var sognepræst“.

 

Disse præster er endda fritaget for at vie homoseksuelle par med loven i hånd, hvad er problemet så? Er det fordi de mener, det kun er deres fortolkning af biblens tekster, der er plads til i Folkekirken. Og der deres opfattelse, det er deres personlige kirke. Og mener de ikke der behov for kirken fornyer sig?

Men jeg vil mene, hvis disse forkælede præster mener de er hævet over befolkningens øsnker, så er det på høje tid de finder andet arbejde uden for Folkekirken, vi har ikke brug for de sorte præster.

Disse brave folk støtter om valg af Pastoral Vejleder:
Sogne- og valgmenighedspræster:  – Flemming Burgdorf, Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør  Brian Christensen, sognepræst i Elling-Strandby-Jerup  Bent Skovhus Christensen, Sædden Kirke, Esbjerg  Martin Eskesen, valgmenighedspræst i Agerskov Valgmenighed  Niels Jørn Fogh, sognepræst i Lindehøj Kirke, Herlev  Jóannis Fonsdal, sognepræst i Emdrup Kirke, Kbh NV  Peter Kofoed Herbst, valgmenighedspræst i Kronjyllands Valgmenighed  Heine Holmgaard, sognepræst i Bedsted  Henrik Højlund, sognepræst i Løsning og Korning  Martin Jensen, sognpræst i Hemmet-Sdr. Vium  Bo Knudsen, sognepræst i Møborg-Nees  Flemming Baatz Kristensen, sognepræst i Sct Pauls Kirke, Aarhus  Leif Kristiansen, sognepræst i Silkeborg  Uffe Kronborg, sognepræst i Ansgarskirken, Aalborg  Flemming Mose Lauridsen, valgmenighedspræst i Ølgod Valgmenighed  Henrik Laursen, sognepræst i Vigerslev Kirke, Valby  Daniel Lind, valgmenighedspræst i Galten Valgmenighed og Aarhus Bykirke  Leif Mortensen, sognepræst i Aulum og Hodsager  Per Munch, sognepræst i Nyker  Frede Møller, sognepræst i Hinge, Vinderslev og Vium  Allan Graugaard Nielsen, Vor Frelsers Kirke, Aalborg  Leif Nielsen, sognepræst i Vor Frelsers Kirke, Horsens  Jakob Valdemar Olsen, sognepræst i Emdrup Kirke, Kbh NV  Jørn A. Pedersen, sognepræst i Lødderup-Elså  Ingolf Henoch Pedersen, fung. valgmenighedspræst i Fjellerup Valgmenighed  Christian Poulsen, sognepræst i Snejberg  Jòn Poulsen, valgmenighedspræst i Søhøjlandets Valgmenighed  Tage Rasmussen, sognepræst i Sct Hans Kirke, Odense  Børge Rasmussen, sognepræst i Fredens og Nazaret Kirker, Kbh Ø  Frederik Berggren Smidt, sognepræst i Tersløse-Skellebjerg-Niløse  Peder-Henning Rugager Søderstjerna, sognepræst i Lønborg-Egvad-Tarm  Peter Søes, sognepræst i Skelgårdskirken, Amager  Esper Thidemann, sognepræst i Christianskirken, Aarhus  Thomas Uth, sognepræst i Brønderslev.

Skole- og organisationsansatte præster samt emeriti:  Leif Andersen, Indre Mission og Menighedsfakultetet  Ole Andersen, Ordet og Israel  Christian Haahr Andersen, leder af Café Kilden i Herning  Benjamin Bach, Dansk Europamission  Erik H. Bennetzen, tidl. sognepræst, Vestervig  Robert Bladt, Kristeligt Forbund for Studerende  Jens Ole Christensen, Luthersk Mission  Henrik Nymann Eriksen, Luthersk Missions Højskole  Rasmus B. Houler, Sædding Efterskole  Jens Jensen, emeritus, Løgumkloster  Finn Kappelgaard, emeritus, Rønne  Flemming Kofod-Svendsen, emeritus, Birkerød  Anders Møberg, Indre Missions Unge  Dan Månsson, LM-Kids  Bent Tage Nielsen, emeritus, Gårslev  Finn Rønne, lektor på Dansk Bibel-Institut  Roar Steffensen, Bibellæser-Ringen

Frimenighedspræster: –  Claus Grønbæk, Københavnerkirken  Jens Lomborg, Skjern Bykirke  Peter Rask, Kirken ved søerne, Silkeborg  Peter Techow, Bornholmerkirken

(Listen er ikke endelig!)

Jeg vil personligt opfordre hver og en til at træde ud af Folkekirken for demokratiets skyld. Og ikke mindst for den fortsatte udvikling af den til gavn for menigheden og ikke for konservative præsters egne absurde holdninger.

Biskop i Københavns Stift, Peter Skov Jakobsen, har en del præster i sit stift, som formodes at gøre brug af den supplerende ledelse(Pastoral Rådgivning).

Han siger om initiativet:  ”Det er en meningsløs og ligegyldig provokation at vælge at udsondre sig på den måde, og det grænser til hykleri. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvad problemet er. Det mindretal af præster, som ikke ønsker at vie par af samme køn, har en klar, lovfæstet ret til at sige nej. Det i sig selv viser en ekstremt høj grad af rummelighed.”

 

Share This Post

Ægteskabsforståelse med baggrund i Biblen.

Ægteskabet er ifølge Christian Langballe, kirkeordfører fra DF, et seksuelt forhold mellem mand og kvinde med det formål at avle børn, det sagde han som ordfører for Dansk Folkeparti under 3. behandlingsdebatten ” Lovforslaget om vielse af bøsser og lesbiske”i Folketinget, den 8. Juni 2012.

Christian Langballe, der er sognepræst i Nr. Vinge-Tjele og Viborg Domkirke, følger dermed i faderens spor. Han er søn af folketingsmedlem Jesper Langballe, der i øvrigt har valgt at forlade Folketinget ved sidste valg.

Christian Langballe, der er sognepræst i Nr. Vinge-Tjele og Viborg Domkirke, følger dermed i faderens spor. Han er søn af folketingsmedlem Jesper Langballe, der i øvrigt har valgt at forlade Folketinget ved sidste valg.

Jeg deler absolut ikke denne opfattelse, der for mig er udtryk for en reaktionær og gammeldags indstilling.

Bøsser og lesbiske par kan vies i kirken fra Valdemarsdag – fredag 15. juni 2012. Det ligger fast, efter at Folketinget har vedtaget et lovforslag fra social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) med stemmerne 85 for og 24 imod. To undlod at stemme.

Jeg er tilhænger af lesbiske og bøsser skal vies i kirken, for det må være den enkeltes ret at blive viet til den man elsker, uanset om det er et normalt mand/kvinde, homoseksuelt forhold mand/mand eller lesbisk kvinde/kvinde forhold.

Christian Langballe og hans sympatisører slår om sig med citater fra biblen for at underbygge deres reaktionære indstilling til vielser i folkekirken. Men hvad er der baggrund for at udtale sig om i forhold til biblen og tidligere tiders kulturer, for vielsen i kirken er jo netop ikke en kirke bibelsk handling, men derimod en borgerlig embedshandling, som staten har bemyndiget Folkekirken til at varetage.

Biblens ægteskaber og ægteskabsforståelse. Tryk på billedet og hent en oversættelse og gennemgang af de bibelske ægteskaber.

Biblens ægteskaber og ægteskabsforståelse. Tryk på billedet og hent en oversættelse og gennemgang af de bibelske ægteskaber.

 

Se dokument om bibelske ægteskaber.

Share This Post