Forældremøder i arbejdstiden er chikane…….

Dansk Folkeparti løber endnu engang fra sit forlig. Denne gang er det folkeskolereformen, som partiet ikke vil stå ved.

Partiets undervisningsordfører Alex Ahrendtsen mener, det er chikane forældremøder placeres i arbejdstiden. Det er med et udgangspunkt i Thisted Kommune, der har meddelt forældrene, at skole-hjem-samtaler fremover kommer til at ligge før klokken 16.

Jeg ved, der er mange kommunale arbejdspladser, der er i stand til at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid med flextid, så jeg forstår ikke, det ikke kan lade sig gøre i en folkeskole??? En flexibel arbejdstid forekommer i rigtig mange kommuner (Hvis ikke alle) til fælles glæde for medarbejderen og arbejdsgiveren. Åbenbart er Thisted Kommune bagefter på det område?

Det er fortsat min mening, der bliver en rigtig god skole i fremtiden med skolereformen, men det kræver politikere, lærere og ikke mindst skolelederne forstår deres opgave. Men inden vi fortaber os i en voldsom debat om forældremøder om aftenen, hvad så med de forældre, der har sen fyraften og aftenarbejde?

Der vil altid være forældre, der skal tage fri for at deltage i møderne, det sker også i dag med aftenmøder. Dansk Folkeparti slår mønt på de fleste danskere arbejder 8- 16.

Selvfølgelig kan Folkeskolen holde forældremøder uden for kontortid, de godt 1-2 gange om året, det drejer sig om. Jeg glæder mig til at se skolereformen fuldt indfacet med en positiv holdning fra lærerne.  (Det er også et gode for dem, at de ikke skal rette elevopgaver klokken 23:30.)

For mig, der ikke er direkte involveret i Folkeskolen med børn, følelser, fagforenings interesser eller politisk indflydelse, ser det meget mærkeligt ud, at lærergerningen og Folkeskolen ikke kan tåle forandringer.

anders_bondo

 

Danmarks Lærerforening –  med formanden Anders Bondo i spidsen – har ikke taget handsken op og deltaget i forandringen og forbedringen af skolen i fremtiden. Han og lærerforeningen har valgt at sætte sig hen i en krog og spille fornærmet og dermed ladet andre om at tage ansvaret for udviklingen af Folkeskolen.

Folkeskolen hviler på en reform fra midten af 1950’erne med en del justeringer undervejs, primært i lærernes overenskomster. Tænk på, hvor meget din arbejdsplads og samfundet har undergået af forandringer bare de sidste ti år…………

Sidste år var jeg på engelsk kursus på en Vestjysk skole (Jeg nævner ikke navnet af hensyn til læreren), der havde vi problemer med it-systemet på skolen. Jeg fik en personlig kontakt med den IT-ansvarlige skolelærer, som jeg håbede kunne hjælpe vores engelsk kursus med IT-systemet. Det kunne læreren ikke på grund af manglende viden?

Om nogen, så blev jeg chokeret lærerens erkendelse…….

Der er behov for en udvikling af Folkeskolen, det er ikke til diskussion.

Men hvordan?

Det skal ske i et godt fortroligt samarbejde i den enkelte kommuner mellem alle interessenter. Og Kommunerne skal holdes op på, at det IKKE er besparelses runde.

En fælles forståelse af skolereformen mellem alle interessenter, det vil være et godt udgangspunkt for indfasningen af den. Lærerne misbruger hensynet til elverne i kampen mod skolereformen, fordi man vil bevare et gammelt privilegie med 1/3 del tid til forberedelse, før en undervisningstime. Det er ikke fair. Alle lærere har ikke behov for samme forberedelsestid før en time,for tiden til forberedelse afhænger af stofområde, fag og erfaring for den enkelte lærer.

Share This Post

Danmarks Lærerforening må kravle op af skyttegraven…….

“Skolereformen skal betales af lærerne”.

“Flere undervisningstimer giver discount undervisning”.

“KL er fjernstyret af regeringen”.

Disse argumenter bruger Danmarks Lærerforening i deres mediekampagne for at bevare de gamle dyder og goder i Folkeskolen i forbindelse med den nye overenskomst mellem KL og Danmarks Lærerforening, der forhandles lige nu i Forligsinstitutionen.

Margrethe Vestager (R) (Vicestatsminister, økonomi- og indenrigsminister) tager til genmæle mod lærernes kampagne og fastholder skolereformen og helhedsskolen giver en anden undervisningsform og kommunerne og skolelederne skal have større frihed til at tilrettelægge undervisningen i deres skoler.

Christine Antorini (S) (Undervisningsminister) bakker op om sin ministerkollega, Margrethe Vestager (R).

Hun gik søndag til angreb mod Danmarks Lærerforening. Vestager beskyldte lærerforeningen for at skabe myter omkring regeringens forslag til reform af folkeskolen, der sigter mod at indføre heldagsskole.

Det er forkert at sige, at vores folkeskoleudspil fører til en dårligere skole – det er præcis det modsatte, vi vil,” siger Antorini til TV 2 News med henvisning til Danmarks Lærerforenings argumenter om, at en beskæring af lærernes forberedelsestid vil føre til ringere undervisning.

Jeg tror Anders Bondo Christensen og Danmarks Lærerforening må indse deres uindskrænkede privilegier til suverænt selv at tilrettelægge deres arbejdsdag er forbi.

Det er der mange gode grunde til…….

Det er ikke urimeligt at forlange en 37 timers arbejdsuge.

Der kræves ikke den samme forberedelses tid for en undervisningstime og det er der mange gode grunde til. Forberedelsestiden må tage afsæt i faget, lærerens rutine og tilgang til stoffet.

Et eksempel en dansklærer eller geografilærer med 25 års undervisningserfaring har ikke behov for samme forberedelsestid som en nyuddannet lærer, der møder ind til deres første undervisningstime……

Derfor vil en moderne ledelsesform betyde denne forskel kan udnyttes til flere undervisningstimer uden at drive rovdrift på den enkelte lærer eller give discount undervisning i Folkeskolen.

Kravet til regeringen, KL og den lokale skoleleder må være, der tages individuelle hensyn til den enkelte lærer, så der er den fornødne forberedelses til undervisningstimen, men heller ikke mere!

Det ekstreme bureaukrati som VK-regeringen og tidligere undervisningsminister Bertel Haarder (V) indførte, som elevplaner, test og tilsyn førte med sig, har ikke ført til en fagligt stærkere folkeskole. Til gengæld har flere møder og mere papirarbejde lagt beslag på en stor del af lærernes arbejdstid.

Her forventer jeg, at Christiansborg kommer lærerne i møde og sender et klart signal: Skal lærerne undervise mere, skal de selvfølgelig bruge mindre tid på politisk dikteret bureaukrati.

Jeg mener lærerne skal komme op af skyttegraven og erkende de faktiske forhold i Folkeskolen og ikke stædigt fastholde urealistiske gamle privilegier fra en fjern fortid.

Det runger hult når Dansk Folkeparti nu kritiserer regeringen for at angribe den “Danske Model”, fordi de to ministre prøver at argumentere for en skolereform. Det er IKKE en indblanding i overenskomstforhandlingerne.

Det er nye toner fra det populistiske parti, der i sommeren 2012 med største fornøjelse og velbehag indtog rigelige mængder af stegt flæsk hos den brandsigtede Amin Skov på Restaurant Vejlegården. Amin Skov er netop blevet et symbol kampen for den “Danske Model” skal ødelægges med dårligere løn, miljø- og arbejdsvilkår til følge!!!

Skolereform940_702170z

Fakta om folkeskolereformen:

  • 800 ekstra timer, så en skoleuge bliver 30 timer for 0. til 3. klasse, 35 timer for 4. til 6. klasse og 37 timer for 7. til 9. klasse.
  • Engelsk fra 1. klasse.
  • Ekstra lektioner i dansk, matematik, natur/teknik og valgfag.
  • Nye aktivitetstimer, hvor 5-9 timer om ugen skal have andet indhold.
  • 1 milliard kroner til efteruddannelse af lærere.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning.

Share This Post

Så enkelt kan det siges!

I dag vil jeg ikke bruge en masse ord om karakterer fra 1. klasse i Folkeskolen, men derimod vil bruge følgende grafik og tekst:

Udsendt af uofficielle synspunkter. - Eftertryk ses gerne!

om børnenes skole udbrød den lokale bankdirektør
heftigt og krævende:
Hvis I afskaffer eksamen,
må i sætte noget andet i stedet.
Erhvervslivet har krav på at vide
hvilken vare, det er, vi skal købe.

– Så enkelt kan det siges!

Tekst: Carl Scharnberg
Grafik: Thomas Kruse

Udsendt af uofficielle synspunkter. – Eftertryk ses gerne!

Share This Post

Folkeskolen kasseret af Lars Løkke!!!

Nu sender Lars Løkke sin datter i privatskole

Folkeskolen i Græsted er kasseret af Lars Løkke og datteren Lisa.

Statsminister – og formand for Venstre – Lars Løkke Rasmussen, har besluttet, at hans datter Lisa begynder efter sommerferien i 9. klasse på privatskolen Helsinge Realskole. Hidtil har hun gået på folkeskolen Græsted Skole, men i 9. klasse får hun altså nye kammerater på privatskolen.

Lars Løkke Rasmussen har tidligere sagt:
Danmark har verdens bedste folkeskole, og hvor der samtidigt understreges, at politikerne skal tænke nyt og gøre folkeskolen endnu bedre“.

Statsministerens beslutning om droppe folkeskolen i Græsted står i stærk kontrast til Venstres officielle skolepolitik, men han skal nok ikke forvente at møde kritik af sin beslutning fra Socialdemokraterne?

En rigtig Socialdemokrat har forlængst sendt sit barn i privatskole 😉

Statsministerens og regeringens 360 graders eftersyn  af  Den Danske Folkeskole må være nedslående og det er ikke Venstres medlemmer og top politikernes børn, der skal lægge krop og sjæl til forbedringen af folkeskolen 🙁

Jeg er bekymret for den del af skoleeleverne, hvis for ældre af den ene eller anden årsag ikke sender dem i privatskole.

Claus Hjort Frederiksen svinger sparekniven over folkeskolen

Claus Hjort Frederiksen og Venstre svinger sparekniven over folkeskolen.

Men mest af alt, så jeg oprigtigt bekymret over den danske folkeskoles vilkår fremover. Der skæres dybt i skolernes budgetter i denne tid, hvor de 98 kommuner forhandler deres kommende budgetter med hænderne bundet på ryggen af en trodsig finansminister Claus Hjort Frederiksen (V), der kigger dem over skulderen.

 Jo, der er nye tider på vej i folkeskolen, det har statsministeren indset!

Share This Post

http://www.24.dk skriver i dag :

Lærere tør ikke få karakterer

Flere end hver tredje mener, at elever og forældre skal kunne give lærerne karakterer, viser undersøgelse. Men lærerne har ikke lyst til at blive bedømt med et tal

Elever skal trækkes gennem nationale test, leve op til mål i elevplaner og bedømmes med en karakter. Og nu skal lærerne ikke længere slippe fri.

Jeg tror ikke mine egne øjne, når jeg læser 24.dk artikel om offentlige karakterer til vores lærere i folkeskolen.

Den lille uopdragne Peter på 8 år, som læreren med alle pædagogiske midler prøver at integrere i klassen vil gå hjem til sine forældre og fortælle læreren er “et dumt svin”.

Det vil få Peters forældre til give denne lærer dumpekarakter!

Det er sku da ikke særligt seriøst!

Tænk Jer dog om kære forældre og elever, hvad skal I dog bruge det til?

Men elever og forældre kan stille krav til forældrerådet på deres skole og selv lade sig vælge til det for at øve indflydelse på skolen drift.

Det skal være forældrerådet, der i samarbejde med skoleledelsen, pædagogisk fagligt råd og Lærernes fagforening, der vurderer lærernes præstationer og skiller sig af med fagligt ukompetente lærere.

Fri os fra fra offentlige karakterer i ansættelsesforhold. Det er alene et arbejdsgiver – lønmodtager anliggende. Hvad med de arbejdsretslige regler ? Skal man se bort fra dem i denne sag?

Hvad ville forældrene sige til, at deres personlige arbejdsmæssige kvaliteter blev lagt til skue på nettet for alle?

Er forældre utilfredse med deres barns lærer, så mød op til forældre samtalen på skolen, eller kontakt skolens ledelse og giv udtryk for deres kritik der. Endelig er der mulighed for et skoleskifte.

Der er en “ommer” fru Grete Andersen, du er medlem af formandsskabet for Skolerådet. Når du besidder en sådan post må du kende til de arbejds- og fagretslige regler!

Læs artiklen her.

Share This Post