DSBFirst på vej mod konkurs?

Hans Chr. Schmidt – transportminister – vil ikke afvise DSBFirst kan på konkurs inden for den næste måned, når revisionsfirmaet har afleveret sin rapport om fordelingen af udgifterne mellem DSB og DSBFirst, der driver Kystbanen mellem København og Helsingør med en afstikker til Malmø i Sverige. Det oplyste han efter mødet i trafikudvalget.

Det er et totalt sammenbrud for hans virke som transportminister og et alvorligt slag for regeringens privatiserings ideologi, at alt bliver bedre og billigere, hvis det bare bliver privatiseret. Foreløbig har togpaasagererne kun mærket til evige forsinkelser og aflysninger af togafgange og det offentlige til en gæld på 400 mill. kroner i DSBFirst og årlige driftsunderskud.

Det er grov forsømmelse fra ministerens side, at han først “er blevet klar over det” i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2010. Driftunderskud og tab af kreditten på 400 mill. kroner ender i sidste omgang i statskassen og hos DSB, som vel ikke skal erklæres konkurs?

Der er behov for en ny bestyrelse hos DSB og ikke mindst en ny transportminister, der er sine opgaver voksen.

Share This Post

Danmark med i endnu en krig!

Dømt til at gå galt. står verdenssamfundet sammen. Nu går vi efter Gaddafi og hans slyngelskole. Nu træder en ny tid i karakter. Eller hvad? Det er en historie, som kun kan ende galt” sådan skriver Poul Høi i Berlingske i dag.

Han fortsætter:
Men reaktionen minder ikke så lidt om en tilsvarende selvgratulation efter Kosovo-krigen i 1999. Den vestlige verden stod sammen mod Serbien, vi vandt den gode sejr, og præsident Clinton proklamerede: »Hvis nogle forfølger uskyldige civilie og forsøger massedrab på grund af deres race, deres etniske baggrund eller deres religion, og hvis vi kan stoppe dem, så vil vi stoppe dem,« og det er uanset, om det er i »Afrika, Centraleuropa eller et tredje sted«, sagde han”.

 
 

Danmark sender seks F16 fly til kamp i Libyen.

Danmark sender seks F16 fly til kamp i Libyen.

 

Jeg er stadig af den opfattelse Danmark intet har gøre i den konflikt, men jeg må erkende jeg er noget i modvind i denne sag! En historisk afstemning fandt sted i Folketinget i nat. ALLE 110 tilstedeværende medlemmer af Folketinget stemte for en dansk krigsdeltagelse med fire F16 jagerfly og to i reserve.

Men det gør ikke min modstand mindre mod en dansk krigsdeltagelse i Libyen, hvad skal vi der?

Danmark ER IKKE verdens politimand nummer 1.  Men jeg har svært ved at se alternativer, for Muammer Ghadaffi er en skændsel, for han fører krig mod sine egne borgere med katastrofale menneskelige omkostninger, for alle andre end ham selv.

Jeg mener Danmarks rolle i verdenssamfundet vil være bedre brugt i Japan, hvor der er kolosale genopbygnings behov i den allernærmeste fremtid efter jordskælvene og atomkraftværkernes nedbrud.

Jeg er af den faste overbevisning, at Danmmarks rolle i verdenssamfundet, det er den humanitære rolle, fremfor at være krigsherre! Den rolle som krigsherre blev allerede udspillet med Christian d. 4, men vi kom langt op i kongerækken inden de senere danske konger erkendte det!

Christian den 10. var vel den første konge, der ikke førte krig, men han kæmpede så til gengæld sin kamp under “påskekrisen” og blev folkehelt under den tyske besættelse på hesteryg i København i årene 1940-45.

Jeg erkender mit politiske nederlag i denne sag om dansk krigsindsats i Libyen, fordi mit parti i nat har stemt for dansk deltagelse, men jeg tror så, det er en forkert beslutning!

Det vil jeg have lov til at mene!!!

Lige nu i skrivende stund klokken 15:32  sender TV2 en nyheds sms, der fortæller Franske jager fly overflyver Benghazi i Libyen, så krigen mod Muammer Ghadaffi er i gang……

Share This Post

Er der ingen grænser for Dansk Folkeparti…….

Birthe Rønn Hornbech er med i klubben af ministre der vildleder Folketinget.

Birthe Rønn Hornbech er med i klubben af ministre der vildleder Folketinget.

Vores i særklasse mest særprægede minister i VKO-regeringen Birthe Rønn Hornbech har givet oplysning om Røde Halvmånes (Dansk Rødekors) driver børnehjem i Afghanistan. Det er sket skriftligt til Folketinget i forbindelse med en ny lov om hjemsendelse af afghanske børn.

Der er bare den hage ved det, at det kender Røde Halvmåne ikke til! Ergo er det endnu et falsum som et regeringsmedlem bruger til at farve regeringens med, så den fremstår bedre i forhold til vælgerne.

Kan man ikke forvente den normalt tavse minister, som nødigt udtaler sig pressen, giver Folketinget korrekte oplysninger, når der en sjælden gang kommer information fra Integrationsministeriet?

Birthe Rønn Hornbech udtaler til Berlingske,  at hun ikke vil kommentere sagen, men erkender i et brev til Folketinget, at hun “rettelig” burde have formuleret sig anderledes.

Ordet “rettelig” er ved at blive en fast formulering fra Regeringen Lars Løkke Rasmussens ministre, dog strammer regeringschefen sin egen indsats på område fejlinformering med ordene.”Jeg kunne bide tungen af mig selv!”

Det faste støtte parti Dansk Folkeparti vil ikke give integrationsministeren en næse for at vildlede Folketinget, hvilket formentlig skal ses i de vil have lovgivningen igennem Folketinget og de er bange for at miste deres “regeringsmagt” efter et valg.

Er der ingen grænser for Dansk Folkeparti?

Er der ingen grænser for Dansk Folkeparti?

Er der ingen grænser for Dansk Folkepartis tolerance over for misinformation af Folketinget fra regeringens ministre i sin kamp for at bevare sin magt………….

Share This Post

Privathospitaler bevidst overbetalt af Løkke

Jeg har interesseret mig for politik i mange år, for mange år, siger min kone, men jeg har aldrig været ude for en regeringsleder, der i den grad fører Folketinget og befolkningen bag lyset, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har gjort i sagen om overbetaling af privathospitalerne.

Der er givet mangelfulde oplysninger til Folketinget. En rapport er tilbageholdt for Rigsrevisor og senere er den tilsendt Rigsrevisor med manglende sider og uden datering.

Udenrigsministeren er tilkendt en næse i sagen af Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl, der ikke havde mod til at gøre det rigtige, nemlig at ikende hende et mistillidsvotum for at føre Folketinget bag lyset. Det ville have udløst et valg og det er Dansk Folkeparti ikke interesseret i, da partiet givet vil miste deres nuværende magt.

Han vildleder Folketinget bevidst i sygehussagen

Han vildleder Folketinget bevidst i sygehussagen

Nu er chancen der igen for den daværende sundhedsminister, senere finansminister og nu statsminister Lars Løkke Rasmussen har som en anden “godfather” i hele forløbet givet manglende oplysninger, eller tilbageholdt oplysninger, eller givet vildledende oplysninger i sagen om privathospitaler til Folketinget, som minister i alle tre ministerier!

Det er en hån mod Folketinget, Rigsrevisor og befolkningen, INTET MINDRE.

Det nye i den i tid meget lange sag, det er Finansministe­riets embedsmænd i et 11 sider langt notat fra januar 2009, da Lars Løkke Rasmussen (V) var finansminister, skriver B.T. Senere i notatet fremgår det: “at det vigtigst af alt skete som en bevidst konstruktion”.

Det notat er ikke overgivet til Folketinget.

Der henvises i notitsen til, at privathospitalerne har fået en konstruktion med en overkompensation, og det er vel det man uden for fagøkonomiske kredse kalder en overbetaling,” siger Jakob Kjellberg til B.T.

Morten Bødskov (S) siger i den anledning til B.T: “Papiret viser, at regeringen gør, hvad den kan for at skjule overbetalingen af privathospitaler.” 

Hvor længe kan Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti lægge mandater til en  regering, der i den grad bryder regeringspraksis med at tilbageholde vigtige oplysninger for Folketinget og Rigsrevisor og der tilmed ikke er viger tilbage for at give direkte vildledende oplysninger til oppositionen?

Vi har en statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der giver Folketinget “halve sandheder”, bevidst tilbageholder rapporter og ikke vil vedkende sig sit personlige ansvar i en bevidst overbetaling af privathospitaler. Han forsøger at tørre sagen af på sin regeringspartner Lene Espersen!

Hvor længe kan Lars Løkke Rasmussen være statsminister på Dansk Folkepartis mandater?

Kristian Thulesen Dahl har svaret på det spørgsmål.

Share This Post

Venstres misbrug af ministeriers websider!

Bertel Haarder har slettet sit indlæg om Ole Sohn på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

Bertel slettede Venstre valgmateriale på ministeriets hjemmeside.

Bertel publicerede Venstre valgmateriale på ministeriets hjemmeside. Det blev slettet efter pres fra borgere.

 En beskidt valgkamp forberedes i Venstres Folketingsgruppe med hjælp fra Venstres partiapparat og folketings ansatte.

Politiken skriver i søndagsavisen den 24. oktober 2010:
Beskidt politik er kommet for at blive”, hvor Et folketingsmedlem fra Venstre fortæller, at man har lavet en opdeling blandt de ansatte på Christiansborg, så der er en gruppe, der har særlig fokus på at grave negative historier frem om de politiske modstandere. Der er en syg kultur i det informationskontor, og den er at angribe oppositionen. Det er en del af deres identitet og deres fællesskab, fortæller folketingsmedlemmet“.

 Der er ikke tvivl om det er Venstre der står bag angrebet på Ole Sohn og det er på et højtniveau i venstres partiapparat, når vores indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder bruger ministeriets hjemmeside til at propagandere for sit partipolitiske indlæg i BT.

Det må nu være et ubetinget krav, at offentlige hjemmesider kun bruges til information af borgerne i Danmark. Der ligger stadig nyhedsindlæg på såvel finansministeriets hjemmeside som indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmesider, der med god grund kan betegnes som partipolitiske indlæg.

Se mit tidligere indlæg om Betel Haarders misbrug af ministeriets webside:

https://www.bjerggaard.dk/?p=2746

Share This Post