Ghettoer og integration?

Statsministeren vil rive bygninger ned i ghettoerne for at skabe åbenhed. Venstres ordfører vil indføre 0-tolerence i ghetto-områderne. Integrationsministeren vil favorisere mennesker der bor i ejerboliger med points til brug for familiesammenføring. Pia Kjærsgaard vil slet ikke tolere indvandring fra andet end Europa og USA.

Alt sammen lanceres som nye tiltag omkring ghettoerne og indvandringspolitikken i Danmark, men det er gammelkendte standpunkter, vi mangler bare at få relanceret et Burka-forbud.

Men for mig ligger løsningen ligefor:

  • Vi skal styre indflytningen i ghetto-områderne, så der sker en spredning af beboergrupperne fordelt på etnisk oprindelse, resource stærke og svage beboere.
  • Der skal være forskellige boligformer i ghettoen. Lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder.
  • Der skal være butikker og fælles facilliteter, som ikke er forbeholdt en bestemt beboergruppe.
  • De resourcestærke af etnisk dansk oprindelse skal opfordres til omgåes danskere af anden etnisk oprindelse.
  • Indvandrere bosat i ghettoen skal lære dansk og modtage undervisning i danske samfundsforhold.
  • Der skal tages kontakt til familierne med de “utilpassede unge”. De og deres mindre søskende skal inddrages i fritidsaktiviteter.
  • Alle unge skal inddrages i SSP arbejde, senest fra de starter i skolen.
  • Forældre af anden etnisk oprindelse skal have viden om de danske værdier og sprog.
  • Imamer og talsmænd for indvandrerne skal inddrages aktivt og tage medansvar for integrationen på de oplistede vilkår.
  • Institutioner og foreninger, der oppisker til had, drab og terror skal opløses straks.

Fremfor alt gælder der et krav om gensidig respekt for hinanden og mellem de forskellige etniske grupper. Der er behov for et opgør med Dansk Folkepartis og VK-regeringens indstilling til integrationspolitikken i Danmark.

Det nuværende folketingsflertal med VK-regeringen og Dansk Folkeparti i spidsen har haft over 9 år til at få styr på indvandring og integrationen af danskere af anden etnisk oprindelse. Aldrig har vi været så langt fra målet med at få indvandrerne integreret i det danske samfund!

Jeg tror kun der er en vej frem, det går over respekt for hinanden på tværs af etnisk oprindelse og forståelse for vores forskellighed samt en reel politik, der løser problemerne med integrationen, hvilende på de punkter, som jeg har opstillet herover.

Derfor siger jeg nej til Lars Løkke Rasmussen og hans politiske flertal forslag til løsning af integrationspolitikken, som der kommer til udtryk i forbindelse med åbningstalen i Folketinget i tirsdag.

Share This Post

Retssamfundet er under pres!

Pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti vil ikke acceptere, at det er blevet en almindeligt at angribe politiet i grupper og begå kriminalitet i større formationer, fordi dette forhindrer muligheden for opklaring af forbrydelsen, da de involverede dækker over hinanden og kan sløre, hvem der begår selve de strafbare handlinger. Derfor foreslår vi, at alle der anholdes i forbindelse med en kollektiv forbrydelse dømmes for alle strafbare handlinger,” siger Peter Skaarup.

Nu må det stoppe med alle de strafferetslige krav fra Dansk Folkeparti.

Bare der er en snert af mistanke om borgere af anden etnisk oprindelse er indblandet i sager mod politi eller andre offentlige instanser i Danmark, så tordner denne Peter Skaarup og Dansk Folkeparti ud med krav om strenge straffe eller udvisning af Danmark!

Alle borgere i Danmark har krav på retssikkerhed!

Peter Skaarup og Dansk Folkeparti er kant med retskikkerheden i Danmark

Peter Skaarup og Dansk Folkeparti er kant med retskikkerheden i Danmark

 

Denne retssikkerhed knægtes, hvis Peter Skaarups forslag bliver til lovgivning!

Alle kan uforskyldt blive anholdt af politiet i en ophedet situation. Det har vi set mange gange før og det vil ske igen, men det er ikke rimeligt de uskyldige skal dømmes for en forseelse, der er begået af andre. Heller ikke fordi det er nemmere for politiet, at alle bliver dømt, fremfor politiet gennemfører en efterforskning, for at finde den/de skyldige.

Men det er forhåbentligt kun signalpolitik fra Peter Skaarups og Dansk Folkepartis side, for at slå mønt på en ulykkelig hændelse i Glostrup, hvor en anholdt formodenlig narkopusher blev befriet fra Politiet.

Det er uantageligt det sker og jeg går ind for politiet løser den sag, uden der går politisk ged i den. Men jeg er dybt uenig med Peter Skaarup i, hvordan problemet fra Glostrup løses. Jeg tror, der skal sættes massivt ind med oplysning og forebyggende SFO arbejde i de områder, hvor politiet angribes af unge lømler,  samtidig med man skal følge disse uromagere tæt op hver eneste dag. Der skal også sættes ind med relevante fritidstilbud og/eller jobtilbud til de unge mennesker. De unges forældre skal på banen, for det er også deres ansvar deres børn opfører sig efter danske normer! 

Med det skal ske på retssikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag, så derfor chokerer det mig, at formanden for Folketingets Retpolitiske Udvalg – Per Skaarup – kan fremsætte tanker om lovgivning, der strider mod den danske retssikkerhed og den danske grundlov.

Jeg håber det er rendyrket signalpolitik den gode retsformand Per Skaarup er ude med i dag!

Share This Post

Muslimer i Folketinget

Jeg kommenterer normalt ikke andres weblogs, men jeg gør en undtagelse i forhold til
Per Ørum Jørgensens blog på eftertanke.dk (Kristeligt Dagblad), hvor han opponerer mod Ramadanen på Christiansborg.

Løsgænger i Folketinget og bannerfører for Kristendemokraterne

Bannerfører for Kristendemokraterne

Per Ørum Jørgensens skriver:
Det handler om symboler, og det er sikkert også derfor, at SF´s socialordfører netop vælger at afholde sin event lige præcis i Snapsetinget. Var dette arrangement planlagt et andet sted, så ville jeg ikke have nogen skrupler overhovedet.

Danmark er et kristent land, og selv om vi hylder religionsfriheden i Danmark, så er der ikke religionslighed.

Der er tale om misforstået tolerance, hvis vi giver køb på vore egne kristne værdier for at give plads til andre religioner. Kristne værdier som har præget landet i flere århundreder Det danske samfund er ikke et multireligiøst samfund. Citat slut.

Her hopper min kæde af, for er Folketinget og Christiansborg ikke hele Danmarks ejendom? Derfor er denne bygning ikke forbeholdt dig og dine ligesindede, men katolikker, jøder, muslimer og som jeg selv, medlemmer af Folkekirken.

Du og Kristendemokraterne må anerkende at godt 10% af den danske befolkning er muslimer og langt de fleste af dem er på vej til at blive velintegreret i det danske samfund.

Det vil gå stærkere med den integration, hvis vi – medlemmerne af den danske folkekirke og etniske danskere – respekterer muslimerne og deres tro og IKKE MINDST muslimerne som legitime danskere.

Derfor kan jeg absolut ikke se problemer i de mødes med folketingsmedlemmer i Snapstinget.
Det er jo et verdsligt område af Christiansborg.

Danmark er et kristent land, for Folkekirken er vores statskirke, det er stadfæstet i vores grundlov, men det betyder ikke, at der ikke plads til andre religioner på Christiansborg. Bliver det næste man skal være medlem af Folkekirken for at blive folketingsmedlem, enej den holder ikke Poul Ørum Jørgensen!

Folkekirkens priveligium er staten understøtter den i Finansloven 2011 med 6-700 millioner kroner og samtidig opkræver Skat.dk  en kirkeskat af borgere, der er medlem af Folkekirken, på omkring 1% af derwes skattepligtige indkomst og sender denne kirkeskat til Folkekirken. Samtidig er vores statsoverhoved tvunget til at være medlem af Folkekirken.

Dermed må Folkekirkens særprivelegier være fastslået over for andre trosretninger og der er ikke behov for at friholde andre statslige bygninger til eneretsbrug af Folkekirken.

Det vil være mere fornuftig at Per Ørium Jørgensen og Kristendemokraterne bruger tid på at modernisere Folkekirken og den et moderne tilsnit, der kan appelere til den danske folk. Folkekirkens medlemstal falder drastisk i disse år.

Share This Post

Langballe skal for retten!

Selvfølgelig skal Jesper Langballe for retten. 

Racismeparagraffen gælder for ham og derfor er det helt hen i vejret at Dansk Folkeparti ikke stemmer for en ophævelse af hans immunitet som folketingsmedlem, da Folketinget behandlede hans sag.

Folketingsmedlemmers ytringsfrihed, giver ikke frihed til at lægge en befolkningsgruppe for had.

Årsagen til retssagen (anlagt af statsadvokaten) er, at Jesper Langballe udtaler:
“Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) – og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt”.

Det er en påstand uden dokumentation! Hvorfor siger han ikke det samme om for eksempel om sønderjyder i forbindelse med Tøndersagen?

Den højreradikale Søren Espersen (DF), siger i forbindelse med Folketingets ophævelse af Jesper Langballes immunitet: “ At en folketingsmand, som nyder en ganske særlig beskyttelse, og som forventes at have holdninger og at give udtryk for dem, skal slæbes i retten, er en skændsel for det frie folkestyre”.

Han siger videre racismeparagraffen skal ophæves, men her tager han alvorligt fejl, for det blev tydeligt klarlagt på TV2 News i går, at injurielovgivningen kun kan bruges på enkeltpersoner, derfor er der stadig brug racismeparagraffen for at beskytte grupper af befolkningen mod forfølgelse. Det gælder for danskere af anden etnisk bagggrund, homoseksuelle, jøder, muslimer, og andre mindretal i Danmark.

Denne sag har endnu engang udstillet Dansk Folkeparti, som et ekstremt højreradikalt parti.

Share This Post

Min 1.maj tale……

Jeg var til fødselsdag i går med mit barnebarn og kom meget sent hjem i nat, så jeg sov rigtigt længe i dag, så længe, så jeg missede 1. maj mødet i Tambourgs Have i dag klokken 12:30.

Derfor  – for ikke at svigte den politiske festdag – som 1. maj er i arbejderbevægelsen – vil jeg skrive min egen 1. maj tale her på min weblog:

Her den 1. maj holder vi vores store festdag i arbejderbevægelsen, som det er sket igennem flere generationer, siden vores bevægelse startede for over 120 år siden.

Dagen i dag startede med et solidt regnvejr og slutter i skrivende stund med flot solskin og varme, det er en rigtig god forårsdag.

Lad os tro på det er symbolsk for det politiske liv i Danmark i årene fremover!

Vi har haft en borgerlig regering med partiet Venstre i spidsen, først med Anders Fogh Rasmussen og senere Lars Løkke Rasmussen, som ledere, der har ført Danmark i krig, først i Irak og senere i Afghanistan. Mange danske soldater er dræbt og mange flere sårede i en politisk totalt forfejlet krig, hvis vigtigste mål måske var at få valgt Anders Fogh Rasmussen til generalsekretær i Nato!

Det mål lykkedes, men vi står tilbage i med en nitter! En krig, der ikke kan vindes, men den vil højst sandsynligt tabes.

Vi står med et historisk højt underskud på Danmarks Riges Finanslov. Man kan med et historisk tilbageblik, citere tidligere fianansminister Knud Heinesen, for at sige, den borgerlige regering med Claus Hjort Frederiksen i spidsen styrer Danmark mod den økonomiske afgrund, samtidig med de rige i vores land får skattelettelser på over 325.000 kroner årligt.

Vores skoler bliver udsat for store besparelser, som betyder mange lærere fyres. Den effektive undervisningstid er i mange skoler nedsat til lidt over 4 dage, for der bruges uuddannede lærere i 20% af timerne i rigtig mange folkeskoler.

Andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse, udgør i dag 20%, hvilket er katastrofalt for de unge og ikke mindst for det danske samfund, samtidig taler økonomer og arbejdsmarkedsforskere om afskaffelse af efterlønnen. Var det ikke bedre de 20% af hver ungdomsårgang fik en uddannelse og dermed indgår i arbejdsstyrken fremfor at havne på overførselsindkomst?  

Sygehusene lider under den borgerlige regering, der med skiftende borgerlige sundhedsministre har udsultet de offentlige sygehuse systematisk, selvom regeringen og dens spindoktorer forsøger at bilde den danske befolkning ind, at der er sket en udvidelse af vores sygehusvæsen. Den udvidelse af personalet den borgerlige regering praler af, det er primært en konvertering af vikarpersonale til fastansat personale.

Men der mangler stadig hænder til det basale behov  for sygehusenes drift. Samtidig tvinger regeringen regionerne til at fyre sundhedspersonale. Det hænger ikke sammen!

Plejehjems- og ældresektoren mangler ressourser. Det kan ikke være rigtigt de ældre eller svagelige på plejehjemmene og hjemme privat ikke får den rigtige pleje og omsorg. Der er ældre der ligger i deres seng i hele døgn uden pleje, fordi der ikke er personale nok. Der er ældre der ligger hjemme i derews hjem med våde beskidte bleer i alt for mange timer.

Nu er det vi kommer til vejrskiftet – en anden måde at se samfundet på – en anden måde at udvikle velfærdssamfundet på! For at drage paralellen til dagens vejr, så klarer det op med et politisk systemskifte, med en regering baseret på S – SF, med vægt på udvikling og ny økonomisk fremdrift i det danske samfund baseret på nye investreringer i ny teknologi, infrastruktur og uddannelse!

Det er en skrøne Socialdemokraterne ikke kan føre økonomisk politik. 

Regeringen Poul Nyrup Rasmussen overlod ved dens valgnederleg i 2001 en stærk økonomi til Anders Fogh Rasmussen. Det har de efterfølgende borgerlige regeringer soldet op i de 9 år, hvor de har haft magten.

Det er et problem for Danmark, at de borgerlige regeringer har givet den bedst stillede 4.del af befolkningen skattelettelser fremfor at bruge pengene på ny teknologi, investering i infrastruktur og uddannelse.

Derfor tror jeg på året bringer et valg til Folketinget. Det uundgåelige valgnederlag til statsminister Lars LøkkeRasmussen, giver mulighed for en hel ny politik i Danmark med Helle Thorning-Smidt, som Danmarks første kvindelige statsminister.

Det betyder et nyt afsæt for udviklingen af Danmark i årene  fremover.

Jeg ønsker alle en god 1. maj 2010.

Det er mit bidrag til festdagen for arbejderbevægelse, når jeg nu ikke selv kom til 1. maj møde i Tambourgs Have i Varde Kommune 🙂

Du kan læse Helle Thorning-Smidts og Socialdemokratiets officielle 1. maj tale her.

Share This Post